25 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ບາບ (ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ)

25 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ບາບ (ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ)
Melvin Allen

ສາ​ລະ​ບານ

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ?

ມີ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ຫຼາຍ​ຂໍ້​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ. ພວກເຮົາຄິດວ່າຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເມື່ອຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແລະມັນສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ອະໄພ. ນີ້ແມ່ນ 25 ພຣະຄໍາພີທີ່ຫນ້າຫວາດສຽວທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ.

ຄຳເວົ້າຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

“ການມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າເປັນຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າພຣະຄຣິດ ແລະພຣະຄຳຂອງພະອົງເປັນຄວາມຈິງຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ແລະມີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າ. ຄວາມເຊື່ອໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນສະທ້ອນ." – Josh McDowell

“ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ບາບ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຈຳ​ນວນ​ບາບ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ກະທຳ; ມັນເປັນສາຍຕາຂອງຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ." Martyn Lloyd-Jones

“ເມື່ອພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ການຟື້ນຄືນຊີວິດອັນແທ້ຈິງ, ຜູ້ຄົນມາຢູ່ໃຕ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງບາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ການ​ຕື່ນ​ຕົວ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ແມ່ນ​ການ​ມີ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ທີ່​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ເຖິງ​ການ​ມີ​ຢູ່ ແລະ ຄວາມ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ”—Henry Blackaby

“ການ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ໃນ​ບາບ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຄົບ​ຫາ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ.”

“ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນບໍ່ແມ່ນການກັບໃຈ; ຄວາມໝັ້ນໃຈນຳໄປສູ່ການກັບໃຈ. ແຕ່ເຈົ້າສາມາດຖືກຕັດສິນລົງໂທດໂດຍບໍ່ມີການກັບໃຈ.” Martyn Lloyd-Jones

“ເມື່ອພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ການຟື້ນຄືນຊີວິດອັນແທ້ຈິງ, ຜູ້ຄົນມາຢູ່ໃຕ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງບາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ການ​ປຸກ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ແມ່ນ​ສະ​ຕິ​ທີ່​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ຂອງ​ການ​ມີ​ແລະ​ຄວາມ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ”—ມັນຫມາຍຄວາມວ່າຈະຊັກນໍາພວກເຮົາໄປຫາພຣະອົງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ, ພຣະຄຸນ, ແລະການໃຫ້ອະໄພຂອງພຣະອົງ. ໃນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ ເພາະ​ວ່າ​ຢູ່​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຮົາ. ເມື່ອ​ເຮົາ​ຫລຽວ​ໄປ​ຫາ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ຫວັງ!

24. ໂຢຮັນ 12:47 “ດ້ວຍວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາໃນໂລກເພື່ອລົງໂທດໂລກ, ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດໂລກໂດຍຜ່ານພຣະອົງ.”

25. ພຣະນິມິດ 12:10 “. ບັດ​ນີ້​ຄວາມ​ລອດ​ແລະ​ອຳນາດ ແລະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ສິດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ. ເພາະ​ຜູ້​ກ່າວ​ຫາ​ພີ່​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຍິງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ກາງ​ເວັນ​ແລະ​ກາງຄືນ​ໄດ້​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ.”

Henry Blackaby

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ທັງຫມົດໃນທົ່ວພຣະຄໍາ, ພວກເຮົາອ່ານກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ບຸກຄົນຜູ້ທີ່, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໄດ້ຖືກຫັນປ່ຽນຮາກ. ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ສຶກວ່າຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນບາງຈຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ​ແຕ່​ການ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ແທ້​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ?

ການ​ຕັດສິນ​ໂທດ​ແມ່ນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຜິດ​ຕໍ່​ບາງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ. ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຈະຮູ້ສຶກຜິດຫຼັງຈາກເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢູ່​ເໜືອ​ກວ່າ​ການ​ມີ “ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ.” Convict ໃນກເຣັກແມ່ນແປເປັນ elencho ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ, "ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໃຜຜູ້ຫນຶ່ງຂອງຄວາມຈິງ; ຕຳນິ, ກ່າວຫາ.” ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ນັ້ນ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ຈິງ​ອອກ​ມາ; ມັນກ່າວຫາພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາແລະຫ້າມພວກເຮົາກ່ຽວກັບບາບຂອງພວກເຮົາ.

1. ໂຢຮັນ 8:8 “ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ກໍ​ຖືກ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໂດຍ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ຂອງ​ຕົນ, ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ຄົນ, ເລີ່ມ​ແຕ່​ຜູ້​ເຖົ້າ​ແກ່​ຈົນ​ເຖິງ​ຄົນ​ສຸດ​ທ້າຍ: ແລະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ. ຜູ້ຍິງຢືນຢູ່ທ່າມກາງ.”

2. ໂຢຮັນ 8:45-46 “ແຕ່ເພາະເຮົາບອກຄວາມຈິງ ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອເຮົາ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ມີ​ໃຜ​ສາ​ມາດ​ຕັດ​ສິນ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບາບ? ຖ້າຂ້ອຍເວົ້າຄວາມຈິງ ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອຂ້ອຍ?”

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພະຄໍາພີເຕືອນໄພກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງຊົ່ວແລະເມຍທີ່ບໍ່ດີ

3. ຕີໂຕ 1:9 “ຖື​ໃນ​ຖ້ອຍຄຳ​ທີ່​ສັດ​ຊື່​ຕາມ​ຄຳ​ສອນ ເພື່ອ​ລາວ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ກຳລັງ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ ແລະ​ຕັດສິນ​ລົງໂທດ​ຜູ້​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ.”

ການຕັດສິນໂທດມາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ

ຄໍາພີໄບເບິນບອກຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນມາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ນັກເທດສະໜາທີ່ດີຕ້ອງການເວົ້າວ່າ, "ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອຖືພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຜູ້ກັບໃຈທີ່ເປັນມືອາຊີບ." ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ປັບ​ປຸງ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ ຊັກ​ຈູງ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ. ຈົ່ງ​ອະ​ທິ​ຖານ​ວ່າ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ພົບ​ວ່າ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ. ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນໍາພາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ຫນ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

4. ໂຢຮັນ 16:8 “ເມື່ອ​ພຣະອົງ​ສະເດັດ​ມາ ພຣະອົງ​ຈະ​ຕັດສິນ​ລົງໂທດ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ບາບ​ຂອງ​ມັນ ແລະຄວາມ​ຊອບທຳ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ ແລະ​ການ​ພິພາກສາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.”

5. ກິດຈະການ 24:16 “ເຮົາ​ເອງ​ກໍ​ພະຍາຍາມ​ສະເໝີ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສະຕິ​ຮູ້ສຶກ​ຜິດ​ຊອບ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ​ແລະ​ມະນຸດ.”

6. ເຮັບເຣີ 13:18 “ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາ; ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ ແລະ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ມີ​ກຽດ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ.”

ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ

ແຕ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜົນ​ດີ​ຕໍ່​ເຮົາ ຖ້າ​ຫາກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ ແລະ ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ກັບ​ມັນ. ເຮົາ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ​ແລະ​ບໍ່​ເຮັດ​ບາບ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ! ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ປະ​ໄວ້​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ​ພາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພຣະ​ອົງ​ຊີ້​ນຳ​ເຮົາ​ຜ່ານ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ ຊຶ່ງ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ. ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄວາມ​ປອງ​ດອງ​ກັນ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ. ການກັບໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສາລະພາບບາບຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຫັນໜີຈາກບາບນັ້ນນຳອີກ.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປີດເຜີຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບາບຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນແມ່ນດີ! ມັນຊ່ວຍປະຢັດຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາປະຈໍາວັນ, ມັນຊີ້ນໍາພວກເຮົາໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ສອນ​ເຮົາ​ໃຫ້​ມີ​ຫົວ​ໃຈ​ແລະ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ! ເພາະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ, ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜ່ານ​ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ. ຖ້າເຈົ້າອະທິຖານ, ອະທິຖານເພື່ອຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ!

7. 2 ໂກລິນໂທ 7:9-10 “ບັດນີ້ ເຮົາ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ, ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ, ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຍ້ອນ​ການ​ກັບ​ໃຈ ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເສຍ​ໃຈ​ຕາມ​ແບບ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ການ​ກັບ​ໃຈ. ພວກເຮົາຢູ່ໃນບໍ່ມີຫຍັງ. ເພາະ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ກັບ​ໃຈ, ແຕ່​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂອງ​ໂລກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຕາຍ.”

8. 1 ໂຢຮັນ 1:8-10 “ຖ້າ​ເຮົາ​ສາລະພາບ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ ພະອົງ​ສັດ​ຊື່​ແລະ​ທ່ຽງ​ທຳ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ຈະ​ຊຳລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ຊອບທຳ​ທັງ​ປວງ.”

9. ໂຢຮັນ 8:10-12 “ເມື່ອ​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ຍົກ​ຕົວ​ຂຶ້ນ ແລະ​ບໍ່​ເຫັນ​ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ ພຣະອົງ​ຖາມ​ນາງ​ວ່າ, “ນາງ​ເອີຍ, ຜູ້​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ? ບໍ່ມີຜູ້ໃດກ່າວໂທດເຈົ້າບໍ? ນາງເວົ້າວ່າ, ບໍ່ມີຜູ້ຊາຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແລະ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ນາງ, ທັງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໂທດ​ທ່ານ: ໄປ, ແລະ​ບໍ່​ມີ​ບາບ. ແລ້ວ​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ກໍ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກເຂົາ​ອີກ​ວ່າ, ເຮົາ​ຄື​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ໂລກ ຜູ້​ທີ່​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ຈະ​ບໍ່​ຍ່າງ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ ແຕ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ.”

10. Hosea 6:1 “ມາ, ແລະໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ: ສໍາລັບພຣະອົງໄດ້ຈີກ, ແລະພຣະອົງຈະປິ່ນປົວພວກເຮົາ; ພຣະອົງໄດ້ຕີ, ແລະພຣະອົງຈະມັດພວກເຮົາໄວ້."

11. ກິດຈະການ 11:18 “ເມື່ອ​ພວກເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່ານີ້​ແລ້ວ, ພວກເຂົາ​ກໍ​ສະຫງົບ​ສຸກ, ແລະ​ສັນລະເສີນ​ພຣະເຈົ້າ, ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ, “ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ໂຜດ​ປະທານ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ຕ່າງຊາດ​ເໝືອນກັນ.ຊີວິດ.”

12. 2 ກະສັດ 22:19 “ເພາະ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ອ່ອນ​ໂຍນ, ແລະ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖ່ອມຕົວ​ລົງ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ກ່າວ​ຕໍ່​ບ່ອນ​ນີ້, ແລະ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ. desolation ແລະ curse ເປັນ, ແລະ hast rent ເຄື່ອງ ນຸ່ງ ຫົ່ມ ຂອງ ເຈົ້າ, ແລະ ຮ້ອງ ໄຫ້ ຕໍ່ ຫນ້າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ; ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ທ່ານ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ.”

13. Psalms 51:1-4 “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​, ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​, ຕາມ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​: ຕາມ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ລົບ​ລ້າງ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​. ລ້າງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແລະ​ຊໍາ​ລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ເພາະ​ຂ້ອຍ​ຮັບ​ຮູ້​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ​ບາບ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຂ້ອຍ. ຕໍ່​ເຈົ້າ, ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ບາບ, ແລະ ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ນີ້​ຕໍ່​ສາຍ​ພຣະ​ເນດ​ຂອງ​ເຈົ້າ: ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເວົ້າ, ແລະ ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕັດ​ສິນ.”

14. 2 ຂ່າວຄາວ 7:14 “ຖ້າ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ດ້ວຍ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ຈະ​ຖ່ອມ​ຕົວ, ແລະ​ອະທິຖານ, ແລະ​ສະແຫວງ​ຫາ​ໜ້າ​ເຮົາ, ແລະ​ຫັນ​ຈາກ​ທາງ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກ​ສະຫວັນ ແລະ​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ ແລະ​ຈະ​ປິ່ນປົວ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ດີ.”

ເມື່ອ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ເພື່ອ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ, ກ່ອນ​ອື່ນ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ. ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຢ່າງ​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ຕໍ່​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ—ນີ້​ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ອົດ​ທົນ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ກັບ​ພຣະ​ຜູ້​ສູງ​ສຸດ. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ, ຄວາມ​ກັງ​ວົນ, ແລະ​ຄວາມ​ສິ້ນ​ຫວັງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ຮູ້​ວ່າ​ບາບ​ໄດ້​ແຍກ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກພຣະເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນີ້ ​ເພາະ​ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ຊຶ່ງ​ຖ້າ​ບໍ່​ມີ, ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

15. ຄຳເພງ 25:16-18 “ຈົ່ງ​ຫັນ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ​ຂໍ​ເມດຕາ​ແກ່​ເຮົາ; ເພາະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ແລະ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ. ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ: O ເຈົ້າ​ເອົາ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳບາກ​ແລະ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ, ແລະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.”

16. ຄຳເພງ 51:8-9 “ຈົ່ງ​ຊຳລະ​ຂ້ອຍ​ດ້ວຍ​ຮູສາບ ແລະ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ສະອາດ; ລ້າງຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍຈະຂາວກວ່າຫິມະ. ຂໍ​ໃຫ້​ຂ້ານ້ອຍ​ໄດ້​ຍິນ​ຄວາມ​ຍິນດີ ແລະ​ຄວາມ​ຍິນດີ ເພື່ອ​ວ່າ​ກະດູກ​ທີ່​ພຣະອົງ​ໄດ້​ຫັກ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຊົມຊື່ນ​ຍິນດີ. ຈົ່ງ​ເຊື່ອງ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ​ກຳຈັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຮົາ​ອອກ​ໄປ.”

ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໂດຍ​ການ​ກັບ​ໃຈ

ເບິ່ງ_ນຳ: ມີ​ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຕັດ​ສິນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ - ຄວາມ​ຫມາຍ (ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ໃນ​ພຣະ​ຄໍາ​ພີ​)

ສິ່ງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ແຕກ​ຫັກ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ແມ່ນ​ມັນ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຄວາມ​ສຸກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ປິ່ນປົວບາດແຜທີ່ປະໄວ້ໂດຍບາບຂອງພວກເຮົາ. ເຮົາ​ໄດ້​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ສິ່ງ​ນີ້​ນຳ​ມາ​ໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ ແລະ ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ທີ່​ເກີນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທັງ​ໝົດ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ແມ່ນ​ວິທີ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ທີ່​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ.

17. ຄຳເພງ 51:10-13 “ຂ້າແດ່​ພຣະເຈົ້າ ຂໍ​ຊົງ​ສ້າງ​ໃຈ​ທີ່​ສະອາດ​ໃນ​ຂ້ານ້ອຍ ແລະ​ສ້າງ​ຈິດໃຈ​ທີ່​ໝັ້ນຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຂ້ານ້ອຍ​ຄືນ​ໃໝ່. ຢ່າ​ຂັບ​ໄລ່​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ຢ່າ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ຈາກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຄວາມ​ສຸກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ແກ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ທ່ານ. ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ຄົນ​ລ່ວງ​ລະເມີດ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າແລະຄົນບາບຈະປ່ຽນມາເປັນເຈົ້າ.”

18. ຄຳເພງ 23:3 “ພະອົງ​ໃຫ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ​ຄືນ​ມາ ພະອົງ​ນຳ​ເຮົາ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່​ນາມ​ຊື່​ຂອງ​ພະອົງ.”

19. ເຢເຣມີຢາ 30:17 “ເພາະ​ເຮົາ​ຈະ​ຟື້ນຟູ​ສຸຂະພາບ​ໃຫ້​ເຈົ້າ, ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ປິ່ນປົວ​ບາດ​ແຜ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ.

ຊາກເກຍ ແລະ ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ເສຍ​ສະລະ

ການ​ຂຽນ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຄິດ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຊາກເກຍ​ແລະ​ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ເສຍ​ສະລະ. ສອງເລື່ອງນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ບໍ່ເຊື່ອແລະຊາວຄຣິດສະຕຽນ backsliding.

Zacchaeus ເປັນ​ຄົນ​ເກັບ​ພາສີ​ທີ່​ຮັ່ງມີ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ໃນ​ເລື່ອງ​ການ​ໂກງ​ແລະ​ລັກ​ເອົາ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້, ລາວ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຖືກ​ໃຈ. ມື້ຫນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູກໍາລັງປະກາດ, Zacchaeus ໄດ້ປີນຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງແລະຟັງພຣະເຢຊູ. ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ອົງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບອກ Zacchaeus ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ກັບ​ເຂົາ. ແຕ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ແລ້ວ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ. Zacchaeus ໄດ້ພົບກັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທາງວິນຍານແລະຜົນໄດ້ຮັບ, ຕັດສິນໃຈສົ່ງຄືນເງິນທີ່ລາວຖືກລັກໄປແລະກ້າວຕໍ່ໄປໂດຍການສົ່ງຄືນສີ່ເທົ່າຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ລາວຖືກລັກຈາກແຕ່ລະຄົນ. ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ ແລະ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຮາກ​!

ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ເສຍ​ສະລະ, ຫຼັງ​ຈາກ​ເສຍ​ມໍລະດົກ​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ແລະ​ການ​ສຳນຶກ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ. ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງລາວໄດ້ຕັດສິນລາວໃນທຸກຄວາມຜິດທີ່ລາວໄດ້ເຮັດຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງລາວແລະຄອບຄົວຂອງລາວ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາbackslide ທຸກໆມື້, ແຕ່ພຣະບິດາຢູ່ສະເຫມີທີ່ຈະນໍາພວກເຮົາກັບຄືນໄປບ່ອນ, ໃດກໍ່ຕາມມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາ.

20. ລູກາ 19:8-10 “ແລະ Zacchaeus ຢືນ, ແລະ ກ່າວ ກັບ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ: ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ, ເຄິ່ງ ຫນຶ່ງ ຂອງ ສິນ ຄ້າ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໃຫ້ ກັບ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເຮົາ​ເອົາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຈາກ​ຜູ້​ໃດ​ໄປ​ໂດຍ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ບໍ່​ຈິງ, ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ຄືນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ສີ່​ເທົ່າ. ເຢ​ຊູ ກ໊ອງ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເຢ​ຊູ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ເຍີຍ ສີ່. ເພາະ​ວ່າ​ບຸດ​ມະນຸດ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ ແລະ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ສິ່ງ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ​ໄປ.”

21. ລືກາ 15:18-20; 32 “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຫາ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແລະ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ, ພຣະ​ບິ​ດາ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ສະ​ຫວັນ, ແລະ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ທ່ານ, ແລະ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ: ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ຮັບ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ. ແລະລາວລຸກຂຶ້ນ, ແລະມາຫາພໍ່ຂອງລາວ. ແຕ່​ເມື່ອ​ລາວ​ອອກ​ໄປ​ທາງ​ທີ່​ດີ ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ເຫັນ​ລາວ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເມດຕາ​ສົງສານ​ຈຶ່ງ​ແລ່ນ​ໄປ​ກົ້ມ​ຄໍ ແລະ​ຈູບ​ລາວ… ພໍ​ສົມຄວນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ແລະ​ດີ​ໃຈ ເພາະ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ນີ້​ຄື​ກັນ. ຕາຍ, ແລະ ມີ ຊີວິດ ອີກ; ແລະ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ໄປ, ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ.”

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ! ການແຕກແຍກເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ມັນດຶງພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ພະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົວ​ເອງ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ບາງ​ສິ່ງ, ຢ່າ​ລະ​ເລີຍ​ມັນ! ໄປ​ທີ່​ຕູ້​ອະ​ທິ​ຖານ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ມື້​ນີ້​. ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ຂອງການຄືນດີຂອງເຈົ້າ. ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ, ພຣະ​ອົງ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຕົນ​ເອງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ທ່ານ​ແລະພະອົງ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຖືກ​ກັບ​ພະອົງ. ແມ່ນແລ້ວ, ການແຕກຫັກແມ່ນເຈັບປວດ, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນແລະສວຍງາມ. ຂອບໃຈພະເຈົ້າສຳລັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ!

22. ສຸພາສິດ 3:12 “ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກພຣະອົງຊົງແກ້ໄຂ; ແມ່ນ​ແຕ່​ເປັນ​ພໍ່​ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ລາວ​ພໍ​ໃຈ.”

23. ເອເຟດ 2:1-5 “ແລະ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ແລະ​ບາບ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເດີນ​ໄປ, ເດີນ​ຕາມ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້, ຕາມ​ເຈົ້າ​ຊາຍ​ແຫ່ງ​ອຳນາດ​ຂອງ​ອາກາດ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ນັ້ນ. ບັດນີ້ ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນພວກລູກຊາຍຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ—ຊຶ່ງໃນນັ້ນພວກເຮົາເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຢາກຂອງເນື້ອຫນັງຂອງພວກເຮົາ, ປະຕິບັດຄວາມປາຖະຫນາຂອງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ, ແລະໂດຍທໍາມະຊາດເປັນລູກຂອງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງມະນຸດຊາດ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າ, ມີຄວາມເມດຕາອັນອຸດົມສົມບູນ, ເພາະວ່າຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະອົງຮັກພວກເຮົາ, ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕາຍຢູ່ໃນການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຮົາ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນກັບພຣະຄຣິດ - ໂດຍພຣະຄຸນຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມລອດ."

ການຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ກັບການກ່າວໂທດ

ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງການຕັດສິນລົງໂທດແລະການກ່າວໂທດ. ຄວາມ ເຊື່ອ ຫມັ້ນ ມາ ຈາກ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ແລະ ມັນ ນໍາ ໄປ ສູ່ ຊີ ວິດ ແລະ ຄວາມ ສຸກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການກ່າວໂທດມາຈາກຊາຕານ ແລະມັນນຳໄປສູ່ຄວາມສິ້ນຫວັງ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ພາ​ເຮົາ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ການ​ກ່າວ​ໂທດ​ຂັບ​ໄລ່​ເຮົາ​ອອກ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. ການ​ກ່າວ​ໂທດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເອງ. ຄວາມ ເຊື່ອ ຫມັ້ນ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ເບິ່ງ ໄປ ຫາ ພຣະ ຄຣິດ. ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ປະສົບກັບການກ່າວໂທດ, ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.