25 câu Kinh Thánh quan trọng về niềm tin tội lỗi (Sốc)

25 câu Kinh Thánh quan trọng về niềm tin tội lỗi (Sốc)
Melvin Allen

Kinh Thánh nói gì về niềm tin?

Có nhiều câu thánh thư đề cập đến sự kết án. Chúng ta nghĩ rằng niềm tin là một điều gì đó tồi tệ trong khi thực tế nó lại tốt và nó cho thấy con người cần được tha thứ. Dưới đây là 25 câu thánh thư tuyệt vời để giúp bạn tìm hiểu thêm về niềm tin.

Những câu trích dẫn của Cơ đốc giáo về niềm tin chắc

“Việc có niềm tin chắc chắn có thể được định nghĩa là hoàn toàn tin chắc rằng Đấng Christ và Lời của Ngài đều đúng về mặt khách quan và có ý nghĩa liên quan đến mức bạn hành động theo ý mình. niềm tin bất chấp hậu quả.” – Josh McDowell

“Điều khiến chúng ta bị kết tội không phải là số lượng tội lỗi chúng ta đã phạm; đó là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.” Martyn Lloyd-Jones

“Khi Đức Chúa Trời Chí Thánh đến gần trong cuộc phục hưng thực sự, con người phải chịu sự kết tội khủng khiếp về tội lỗi. Đặc điểm nổi bật của sự thức tỉnh thuộc linh là ý thức sâu sắc về Sự Hiện Diện và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời” – Henry Blackaby

“Sự nhận thức về tội lỗi là cách Đức Chúa Trời mời bạn khôi phục mối tương giao với Ngài.”

“Sự kết án không phải là sự ăn năn; niềm tin dẫn đến sự ăn năn. Nhưng bạn có thể bị kết án mà không cần ăn năn.” Martyn Lloyd-Jones

“Khi Đức Chúa Trời Chí Thánh đến gần trong cuộc phục hưng thực sự, con người phải chịu sự kết tội khủng khiếp về tội lỗi. Đặc điểm nổi bật của sự thức tỉnh tâm linh là ý thức sâu sắc về Sự Hiện Diện và sự thánh thiện của Thượng Đế” –nó nhằm lôi kéo chúng ta đến với Ngài để nhận được tình yêu, ân điển và sự tha thứ của Ngài. Trong niềm tin chắc có hy vọng vì trên thập tự giá, Chúa Giê-xu Christ đã chết thay cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta nhìn lên thập giá, chúng ta tìm thấy tự do và hy vọng!

24. Giăng 12:47 “Vì Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

25. Khải huyền 12:10 “ Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và uy quyền của Đấng Mê-si-a của Ngài đã đến. Vì kẻ tố cáo anh chị em chúng tôi, ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời của chúng tôi, đã bị ném xuống.”

Henry Blackaby

Sự tin chắc là gì?

Kinh thánh nói rất nhiều về niềm tin. Xuyên suốt Lời Chúa, chúng ta đọc về những tấm gương tin chắc, của những cá nhân nhờ tin chắc mà được biến đổi triệt để. Và tất cả chúng ta đều cảm thấy bị kết án vào một số thời điểm trong đời. Nhưng chính xác thì việc bị kết án có nghĩa là gì và nó đòi hỏi bao nhiêu?

Niềm tin không chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi vì điều gì đó mà chúng ta đã làm sai. Việc cảm thấy tội lỗi sau khi làm điều gì đó mà chúng ta biết mình không nên làm là điều bình thường. Niềm tin vượt lên trên cả việc có một “cảm giác”. Convict trong tiếng Hy Lạp được dịch là elencho có nghĩa là “thuyết phục ai đó về sự thật; khiển trách, buộc tội.” Vì vậy, chúng tôi thấy rằng niềm tin đưa ra sự thật; nó buộc tội chúng ta về những sai trái của chúng ta và quở trách chúng ta về tội lỗi của chúng ta.

1. Giăng 8:8 “Và những kẻ đã nghe điều đó, bị lương tâm mình cáo trách, lần lượt bỏ đi, từ người lớn nhất cho đến người cuối cùng. người phụ nữ đứng ở giữa.”

2. Giăng 8:45-46 “Nhưng vì ta nói thật nên các ngươi không tin ta. Ai trong số các bạn có thể kết tội tôi? Nếu tôi đang nói sự thật, tại sao bạn không tin tôi?

3. Tít 1:9 “Giữ lấy lời trung thành theo sự dạy dỗ, hầu cho người ấy có thể vừa dùng sự dạy dỗ chân chính mà khích lệ, vừa có thể cáo trách những kẻ chống đối.”

Niềm tin đến từChúa Thánh Thần

Kinh thánh nói rõ rằng niềm tin đến từ Chúa Thánh Thần. Một nhà thuyết giáo giỏi muốn nói rằng, “là những người tin Chúa, chúng ta nên là những người ăn năn chuyên nghiệp.” Chúa đang liên tục tinh luyện chúng ta và kéo mạnh tấm lòng của chúng ta. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh chỉ cho bạn những lĩnh vực trong cuộc sống của bạn mà Ngài không hài lòng. Hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn để bạn có thể có một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa.

4. Giăng 16:8 “Và khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi của nó, về sự công bình của Đức Chúa Trời và về sự phán xét sắp đến.”

5. Công vụ 24:16 “Vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng để có một lương tâm không xúc phạm đến Đức Chúa Trời và loài người.”

6. Hê-bơ-rơ 13:18 “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi; chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi có lương tâm trong sáng và mong muốn được sống trong danh dự về mọi mặt .

Xem thêm: 25 câu Kinh Thánh quan trọng về Ác ý

Niềm tin tạo ra sự ăn năn thực sự

Nhưng niềm tin không giúp ích gì cho chúng ta nếu chúng ta phớt lờ nó và không làm gì với nó. Chúng ta phải ăn năn và không phạm tội nữa! Chúa Giê-xu để Đức Thánh Linh của Ngài ở với chúng ta để làm người hướng dẫn chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta qua sự tin chắc dẫn đến sự ăn năn. Không thể có sự hòa giải nếu không có sự ăn năn và không có sự ăn năn nếu không có sự xác tín. Ăn năn không chỉ thú nhận tội lỗi của chúng ta, mà còn quay lưng lại với tội lỗi đó.

Chúa Thánh Thần vạch trần tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, niềm tin là tốt! Nó cứu linh hồn chúng ta hàng ngày, nó hướng chúng ta đi đúng hướng.Sự tin chắc dạy chúng ta tấm lòng và tâm trí của Đấng Christ và khiến chúng ta hòa thuận với Ngài! Vì tin chắc, chúng ta được trở nên giống hình ảnh của Thượng Đế qua sự hối cải và vâng lời. Nếu bạn cầu nguyện, hãy cầu nguyện để được xác tín!

7. 2 Cô-rinh-tô 7:9-10 “Bây giờ, tôi vui mừng không phải vì anh em đã bị hối hận, nhưng vì anh em đã buồn lòng ăn năn: vì anh em đã lấy lòng nhân từ mà hối lỗi, hầu cho bị thiệt hại. chúng tôi không có gì. Vì sự buồn rầu của Đức Chúa Trời tạo ra sự ăn năn để được cứu rỗi không được ăn năn: nhưng sự buồn rầu của thế gian tạo ra sự chết.”

8. 1 Giăng 1:8-10 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

9. Giăng 8:10-12 “Khi Đức Chúa Jêsus ngước lên, không thấy ai khác ngoài người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi bà, những kẻ tố cáo bà đâu rồi? không ai lên án ngươi sao? Cô ấy nói, Không có người đàn ông, Chúa. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng không định tội ngươi đâu; hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Ta là sự sáng của thế gian; ai theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

10. Ô-sê 6:1 “Hãy đến, chúng ta hãy trở lại cùng Chúa: vì Ngài đã xé nát, và Ngài sẽ chữa lành chúng ta; anh ấy đã đánh, và anh ấy sẽ trói chúng ta lại.

11. Công vụ 11:18 “Khi họ nghe những điều này, họ nín lặng và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: Vậy thì Đức Chúa Trời cũng ban cho dân ngoại sự ăn nănmạng sống."

12. 2 Các Vua 22:19 “Vì lòng ngươi mềm mại, và ngươi đã hạ mình xuống trước mặt Chúa, khi ngươi nghe điều ta phán chống lại nơi này và dân cư ở đó, rằng họ sẽ trở thành một hoang tàn và một lời nguyền, và xé quần áo của bạn, và khóc trước mặt tôi; Ta cũng đã nghe ngươi, lời Chúa phán vậy.”

13. Thi Thiên 51:1-4 “Hỡi Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi theo sự nhân từ của Chúa: theo vô số sự thương xót dịu dàng của Chúa, hãy xóa bỏ những vi phạm của tôi. Hãy rửa sạch tôi khỏi sự gian ác của tôi, và tẩy sạch tôi khỏi tội lỗi của tôi. Vì tôi thừa nhận sự vi phạm của mình: và tội lỗi của tôi luôn ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội với ngài, chỉ một mình ngài, và đã làm điều ác này trước mặt ngài: để ngài được công chính khi nói, và được minh bạch khi xét xử.”

14. 2 Sử ký 7:14 “Nếu dân ta, được gọi bằng tên ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và từ bỏ con đường gian ác của họ; Bấy giờ Ta từ trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi họ, và chữa lành xứ sở họ.”

Khi chúng ta đau buồn với Đức Chúa Trời

Để ăn năn, trước tiên chúng ta phải đoạn tuyệt với tội lỗi của mình. Một nỗi buồn sâu thẳm bên trong vì những xúc phạm đến Đức Chúa Trời-đây là điều chúng ta phải chịu đựng để hòa giải với Đấng Tối Cao. Nếu bạn đã từng cảm thấy đau đớn, lo lắng và tuyệt vọng đến quặn thắt ruột gan vì tất cả những điều sai trái của mình, hãy biết rằng tội lỗi đã ngăn cách bạn vớiĐức Chúa Trời, thì bạn đã kinh nghiệm được sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần sự buồn rầu của Đức Chúa Trời vì nó tạo ra sự ăn năn thực sự mà nếu không có, chúng ta không bao giờ có thể đúng với Đức Chúa Trời.

15. Thi thiên 25:16-18 “Xin hãy quay lại cùng tôi và thương xót tôi; vì tôi cô đơn và khốn khổ. Nỗi gian truân trong lòng tôi thêm lớn: Xin Ngài giải cứu tôi khỏi sự gian truân. Hãy nhìn vào sự khốn khổ và nỗi đau của tôi, và tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi .

16. Thi Thiên 51:8-9 “Hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; xin rửa tôi, thì tôi sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con nghe sự hân hoan mừng rỡ, để xương cốt Chúa đã bẻ gãy được vui mừng. Hãy ẩn mặt khỏi tội lỗi của con, và xóa sạch mọi tội lỗi của con.”

Sự phục hồi thông qua sự ăn năn

Điều tuyệt vời về sự đổ vỡ được hình thành từ niềm tin chắc chắn là nó phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Chúa và niềm vui được cứu rỗi. Ngài chữa lành những vết thương do tội lỗi của chúng ta để lại. Chúng ta được hòa giải với Cha của chúng ta và điều này mang lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự tin chắc là cách Đức Chúa Trời quy tụ chúng ta lại với Ngài vì tình yêu lớn lao của Ngài dành cho chúng ta.

17. Thi Thiên 51:10-13 “Lạy Đức Chúa Trời, xin tạo dựng trong con một tấm lòng trong sạch, Đổi mới trong con một tinh thần kiên định. Xin đừng xua đuổi con khỏi sự hiện diện của Ngài, và đừng lấy đi Thánh Linh của Ngài khỏi con. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ của Chúa, và nâng đỡ con nhờ Thần khí quảng đại của Chúa. Bấy giờ con sẽ dạy kẻ phạm tội đường lối Ngài,và tội nhân sẽ được chuyển đổi sang bạn.

18. Thi thiên 23:3 “Ngài phục hồi linh hồn tôi: Vì cớ danh Ngài, dẫn tôi vào các lối công bình.”

19. Giê-rê-mi 30:17 “Vì ta sẽ phục hồi sức khỏe cho ngươi, và ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi, lời Chúa phán.”

Xa-kêu và Đứa con hoang đàng

Viết bài này khi bị kết án đã khiến tôi nhớ đến câu chuyện về Xa-chê và đứa con hoang đàng. Hai câu chuyện này là những ví dụ tuyệt vời về niềm tin đang hoạt động trong trái tim của những người không tin và những Cơ đốc nhân sa ngã.

Xem thêm: 30 Câu Kinh Thánh Quan Trọng Về Ông Bà (Tình Yêu Mạnh Mẽ)

Xa-chê là một người thu thuế giàu có, nổi tiếng là lừa đảo và ăn cắp của người dân. Vì lý do này, anh ấy không được yêu thích. Một hôm, khi Chúa Giêsu đang rao giảng, ông Dakêu trèo lên cây để được nhìn và nghe Chúa Giêsu giảng. Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy ông, Ngài nói với Xa-chê rằng Ngài sẽ dùng bữa với ông. Nhưng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của ông. Zacchaeus đã có một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với niềm tin và kết quả là ông quyết định trả lại số tiền mình đã lấy cắp và tiến thêm một bước bằng cách trả lại gấp bốn lần số tiền mà ông đã lấy trộm của mỗi người. Ông đã được cứu và trở thành một phần của gia đình Đức Chúa Trời. Cuộc sống của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi!

Người con hoang đàng sau khi phung phí tài sản thừa kế đã trở về nhà vì bị kết án và nhận ra tội lỗi của mình. Hậu quả của sự dại dột của anh ta đã kết án anh ta về tất cả những điều sai trái mà anh ta đã gây ra cho linh hồn và gia đình anh ta. Theo cách tương tự, chúng tôisa ngã mỗi ngày, nhưng Đức Chúa Cha luôn ở đó để mang chúng ta trở lại, bất kể điều gì xảy ra.

20. Lu-ca 19:8-10 “Xa-chê đứng đó thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, nầy phân nửa gia tài của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã lấy đi bất cứ thứ gì của bất kỳ người đàn ông nào do vu khống, tôi sẽ bồi thường cho anh ta gấp bốn lần. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hôm nay sự cứu rỗi vào nhà nầy, vì người cũng là con cháu Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

21. Lu-ca 15:18-20; 32 “Ta sẽ chỗi dậy, trở về cùng cha và thưa rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con cha nữa; xin cha cho con làm người làm công. Và anh đứng dậy, và đến với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, cha nó trông thấy thì động lòng thương xót, chạy đến ôm cổ nó mà hôn… Thật là hay, chúng ta nên làm tiệc vui mừng, vì em con đây là chết rồi sống lại; đã mất nay lại tìm được.”

Tin chắc là tốt!

Như chúng ta đã thấy qua những câu mà chúng ta đã thảo luận, tin chắc là tốt! Tan vỡ là điều tốt, nó kéo chúng ta đến gần Chúa hơn. Nếu bạn thấy mình có niềm tin sâu sắc vào điều gì đó, đừng bỏ qua nó! Hãy đến tủ cầu nguyện của bạn và đến ngay với Chúa ngay hôm nay. Hôm nay là ngày hòa giải của bạn. Chúa chúng tôi muốn ở với bạn, Ngài muốn bày tỏ chính Ngài qua bạn vàNgài không thể làm điều đó nếu bạn không đúng với Ngài. Vâng, tan vỡ là đau đớn, nhưng nó cần thiết và đẹp đẽ. Cảm ơn Chúa vì sự xác tín!

22. Châm ngôn 3:12 “Vì Chúa sửa trị ai; thậm chí như một người cha đối với đứa con trai mà anh ta yêu thích.

23. Ê-phê-sô 2:1-5 “Còn anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi mà mình đã từng phạm phải, theo xu hướng của thế gian này, theo chúa tể cầm quyền chốn không trung, là thần giờ đây đang hoạt động trong những đứa con trai của sự bất tuân—trong số chúng, tất cả chúng ta đã từng sống trong những đam mê của xác thịt mình, thực hiện những ham muốn của thể xác và tâm trí, và về bản chất là những đứa con của sự phẫn nộ, giống như phần còn lại của nhân loại. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu lớn lao, nên ngay cả khi chúng ta đã chết vì lầm lỗi mình, Ngài cũng khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ, tức là nhờ ân điển mà anh em được cứu.”

Kết án và kết án

Có sự khác biệt rõ ràng giữa kết án và kết án. Sự tin chắc đến từ Chúa và nó dẫn đến sự sống và niềm vui. Tuy nhiên, sự lên án đến từ Satan và nó dẫn đến sự tuyệt vọng. Sự xác tín nhằm dẫn chúng ta đến với Chúa, nhưng sự đoán phạt đẩy chúng ta xa cách Ngài. Sự lên án khiến chúng ta nhìn vào chính mình. Niềm tin khiến chúng ta nhìn lên Đấng Christ. Khi một người nào đó đang bị lên án, không có giải pháp nào cho vấn đề của họ. Khi chúng ta kinh nghiệm sự cáo trách của Chúa
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen là một người tin tưởng nhiệt thành vào lời Chúa và là người học Kinh Thánh tận tụy. Với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ trong nhiều mục vụ khác nhau, Melvin đã phát triển sự đánh giá sâu sắc về sức mạnh biến đổi của Kinh thánh trong cuộc sống hàng ngày. Anh ấy có bằng Cử nhân Thần học tại một trường cao đẳng Cơ đốc giáo danh tiếng và hiện đang theo học bằng Thạc sĩ về nghiên cứu Kinh thánh. Với tư cách là một tác giả và một blogger, sứ mệnh của Melvin là giúp các cá nhân hiểu rõ hơn về Kinh thánh và áp dụng những lẽ thật trường tồn vào cuộc sống hàng ngày của họ. Khi không viết lách, Melvin thích dành thời gian cho gia đình, khám phá những địa điểm mới và tham gia phục vụ cộng đồng.