25 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Xukunka Dembigu (Naxdin)

25 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Xukunka Dembigu (Naxdin)
Melvin Allen

Muxuu Baybalku ka sheegay xukunka?

Waxaa jira aayado badan oo ka hadlaya xukunka. Waxaan u aragnaa xukunku inuu yahay wax xun marka dhab ahaantii ay wanaagsan tahay oo ay muujinayso baahida uu u qabo cafiska. Halkan waxaa ah 25 qoraal oo cajiib ah oo kaa caawinaya inaad wax badan ka barato xukunka.

Xeernada Masiixiyiinta ee ku saabsan xukunka

"Xukunnada la haysto waxaa lagu qeexi karaa in si aad ah loogu qancay in Masiixa iyo Eraygiisuba ay yihiin kuwo run ah oo macno leh. aaminsanaanta iyadoon loo eegin cawaaqibka ka dhalan kara.” - Josh McDowell

"Waxa ina siinaya qirashada dembiga maaha tirada dembiyada aan samaynay; Waa aragtida quduusnimada ee Ilaah. Martyn Lloyd-Jones

“Markii Ilaaha Quduuska ahi u soo dhowaado soo noolaynta runta ah, dadku waxay hoos yimaadaan dembiga dembiga oo aad u xun. Muuqaalka muuqda ee baraaruga ruuxiga ah wuxuu ahaa miyir-qabka qoto dheer ee joogitaanka iyo quduusnaanta Ilaah" - Henry Blackaby

“Dambigu ma aha toobad; xukunku wuxuu keenaa towbad keen. Laakiin waxaa lagugu xukumi karaa toobad la'aan." Martyn Lloyd-Jones

“Markii Ilaaha Quduuska ahi u soo dhowaado soo noolaynta runta ah, dadku waxay hoos yimaadaan dembiga dembiga oo aad u xun. Muuqaalka muuqda ee baraaruga ruuxiga ah wuxuu ahaa miyir-qabka qoto dheer ee joogitaanka iyo quduusnaanta Ilaah "-waxa loola jeedaa in aynu isaga u soo jiidno si aynu jacaylkiisa, nimcadiisa, iyo cafiskiisa u helno. Xukunka waxaa jirta rajo waayo Ciise Masiix wuxuu iskutallaabta dusheeda ugu dhintay dembiyadeenna oo dhan. Markaan eegno iskutallaabta waxaan helnaa xorriyad iyo rajo!

24. Yooxanaa 12:47 "Waayo, Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inuu dunida ku badbaadiyo isaga." Haddaba waxaa yimid badbaadadii iyo xoogga iyo boqortooyada Ilaaheenna iyo amarkii Masiixiisa. Waayo, waxaa hoos loo tuuray dacwooyinkii walaalahayo oo iyaga ku dacwayn jiray Ilaahayaga hortiisa.

Henry Blackaby>

> Waa maxay xukunku?

Qorniinku wuxuu si weyn uga hadlay xukunka Dhammaan Erayga dhexdiisa, waxaynu ka akhrinay tusaalooyin ku saabsan xukunka, shakhsiyaadka, xukunka dartiis si weyn loo beddelay. Waxaana dhammaanteen dareennay in nalagu xukumay waqtiyo nolosheenna ah. Laakiin waa maxay macnaha dhabta ah ee lagu xukumo iyo intee in le'eg ayay ka dhigan tahay?

Xukunku waa ka badan yahay dareenka eedaynta wax aanu khalad samaynay. Waa wax iska caadi ah in la dareemo dambiile ka dib marka la sameeyo wax aan ognahay inay ahayd inaan samayno. Xukunku wuu ka sarreeyaa oo wuu dhaafsiisan yahay in la yeesho "dareen." Dembiilaha Giriigga waxa loo tarjumay elencho oo macneheedu yahay, "in qof laga dhaadhiciyo runta; in la canaanto, la eedeeyo.” Markaa waxaan aragnaa in xukunku uu runta soo saaro; Waxay nagu eedaysay xumaanteenna oo waxay nagu canaananaysaa dembiyadayada.

1. Yooxanaa 8:8 "Kuwii taas maqlayna, iyagoo niyadoodu qirsan yihiin, ayay mid mid u soo baxeen, waayeelladii ilaa kuwii u dambeeyey; naag dhex taagan”.

2. Yooxanaa 8:45-46 Laakiin runta aan ku hadlo aawadeed waad i rumaysan weydeen. Bal yaa idinka mid ah oo dembi igu xukumi kara? Haddaan runta sheego, maxaad ii rumaysan weydeen?3. Tiitos 1:9 "Adgoo hadalka aaminka ah ku xajinaya sida waxbarisku leeyahay, inuu awoodo inuu cilmiga runta ah ku dhiirrigeliyo oo uu xukumo kuwa ka hor imanaya.">

>> Xukunku wuxuu ka yimidRuuxa Quduuska ah

>

Baybalku wuxuu caddeeyey in xukunku ka yimaado Ruuxa Quduuska ah. Daaci wanaagsani wuxuu rabaa in uu dhaho, "Mu'miniinta ahaan waa inaan noqonaa kuwa xirfad leh." Rabbigu si joogto ah ayuu inoo nadiifinayaa oo qalbiyadeenna ayuu u jiidayaa. U soo ducee in Ruuxa Quduuska ahi uu ku tuso meelaha uu ka xun yahay noloshaada. Ruuxa Quduuska ah u oggolow inuu ku hago si aad qalbi daahir ah Rabbiga hortiisa ugu lahaataan.

4. Yooxanaa 16:8 "Oo markuu yimaado, wuxuu dunida xukumi doonaa dembigeeda iyo xaqnimada Ilaah iyo xukunka iman doona." Falimaha Rasuullada 24:16 "Sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan had iyo goor ku dadaalaa inaan lahaado niyo aan xumaanayn xagga Ilaah iyo xagga dadka."

6. Cibraaniyada 13:18 "Noo soo duceeya; waxaan ku qanacsanahay in aan leenahay damiir iyo rabitaan ah in aan si sharaf leh ugu noolaano dhinac kasta."

Xukunku wuxuu keenaa toobad dhab ah

Laakiin xukunku waxba nama tarto haddaynu iska illowno oon waxba ka qaban. Waa in aan toobad keenno oo aynaan dembaabin mar dambe! Ciise wuxuu innaga daayay Ruuxiisa Quduuska ah si uu inoogu hanuuniyo. Isagu wuxuu nagu hagayaa xukun kaas oo keenaya towbad keen. Ma jiri karto dib-u-heshiisiin la'aanteed, mana jirto towbad keen la'aan. Towbadkeenku maaha oo keliya inaan qiranno dembigeenna, laakiin sidoo kale ka leexashada dembigaas. 6><0 Markaa xukunku waa wanaagsan yahay! Waxay badbaadisaa nafteena maalin kasta, waxay nagu hogaamisaa jihada saxda ah.Xukunku wuxuu ina barayaa qalbiga iyo maskaxda Masiixa oo wuxuu inaga dhigayaa mid isaga la saxan! Xukunka dartiis, waxaynu u ekaannay suuradda Ilaah xagga toobadkeenka iyo addeecidda. Haddaad tukato, u ducee xukun

7. 2 Korintos 7:9-10 KQA na waxba. Waayo, caloolxumaanta Ilaahnimadu waxay keentaa toobadkeen ilaa badbaado aan laga toobad keenin, laakiin murugta dunidu waxay keentaa dhimasho.

8. 1 Yooxanaa 1:8-10 "Haddii aynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadayada inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan."

9. Yooxanaa 8:10-12 "Markii Ciise kor u kacay oo uusan ninna arkin naagtii maahee, wuxuu ku yidhi iyadii, Islaan yahay, meeye kuwii ku dacwaynayay? Miyaan ninna ku xukumin? Waxay tidhi, Ninna, Sayidow. Markaasaa Ciise wuxuu iyada ku yidhi, Aniguna ku xukumi maayo. tag oo mar dambe ha dembaabin. Markaasaa Ciise mar kale la hadlay iyaga, oo wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay nuurka dunida. Kii i soo raacaa, gudcurka kuma socon doono, laakiin wuxuu yeelan doonaa nuurka nolosha. Hoosheeca 6:1 Kaalaya aan Rabbiga u soo noqonnee, waayo, isagu wuu dildillaacay, oo isna wuu ina bogsiin doonaa; isagaa wax ku dhuftay, oo isna wuu ina xidhi doonaa. 11 Falimaha Rasuullada 11:18 KQAnolosha.” Boqorradii Labaad 22:19 KQA - Maxaa yeelay, qalbigaagu waa roonaaday, oo waxaad isku hoosaysiisay Rabbiga hortiisa, oo aad maqashay waxaan ka geesta ah meeshan iyo dadka degganba, si ay u noqdaan dad quruumo ah. baabba' iyo habaar, oo dharkaagii jeexjeexay oo hortayda ku ooy; Aniguna waan ku maqlay, ayaa Rabbigu leeyahay.

13. Sabuurradii 51:1-4 "Ilaahow, iigu naxariiso sida raxmaddaadu tahay, Oo naxariistaada badnaanteeda aawadeed xadgudubyadayda iga tirtir. Xumaantayda gabi ahaanba iga maydh, oo iga nadiifi dembigayga. Waayo, anigu waan aqoonsanahay xadgudubyadayda, Oo dembigayguna hortayduu yaal weligiisba. Adiga oo keliya ayaan kugu dembaabay, oo waxaan sameeyey waxa hortaada ku xun, inaad xaq ahaato markaad hadlayso, oo aad caddaato markaad wax xukumayso. Taariikhdii Labaad 7:14 KQA - Haddii dadkayga magacayga loogu yeedhay ay is-hoosaysiin doonaan, oo ay baryi doonaan, oo wejigayga doondooni doonaan, oo ay jidadkooda sharka ah ka soo noqon doonaan; markaasaan samada ka maqli doonaa, oo dembigooda waan cafiyi doonaa, oo dalkoodana waan bogsiin doonaa.

Markaynu haysanno murug xagga Ilaah ah

Si aynu u toobadkeenno, waa inaynu marka hore dembiyadeenna u jabnaa. Murugo qoto dheer oo xagga dembiyada laga galay Ilaah - tani waa waxa ay tahay inaan u adkaysanno si aan ula saxno Kan ugu sarreeya. Haddii aad waligaa dareentay calool-xumada, welwelka, iyo quusashada dhammaan khaladaadkaaga, adigoo og in dembigu kaa soocay.Ilaahow, markaas waxaad la kulantay xukunka Ruuxa Quduuska ah. Waxaan u baahanahay murugada Ilaah sababtoo ah waxay soo saartaa toobad run ah taas oo la'aanteed, aan weligeed xaq ku noqon karin Ilaah.

15. Sabuurradii 25:16-18 " ii soo jeeso oo ii naxariiso; waayo, waan cidloobay, oo dhib baan ahay. Dhibaatooyinka qalbigaygu way sii ballaadheen, Haddaba iga bixi cidhiidhigayga. dhibaatadayda iyo xanuunkayga fiirso, oo dembiyadayda oo dhan iga cafi.

16. Sabuurradii 51:8-9 " igu nadiifi geed husob la yidhaahdo, oo anna daahir baan ahaan doonaa; i maydh, oo barafka cad waan ka sii caddaan doonaa. I maqashii farxad iyo rayrayn, Si ay lafihii aad jejebisay u farxaan. Wejigaaga dembiyadayda ka qari, oo iga tirtir xumaatooyinkayga oo dhan.

Dib ugu soo celinta towbad keenka >

Waxa quruxda badan ee ku saabsan jabka laga rumeeyey xukunku waa inay soo celiso xidhiidhkeenii Ilaahay iyo farxadda badbaadadayada. Wuxuu bogsiiyaa nabarradii dembiyadeennu kaga tageen. Waa nala heshiiyey Aabbahay tanina waxay ina keenaysaa farxad iyo nabad ka sarraysa garashada oo dhan. Xukunku waa dariiqii Ilaah ee dib ugu soo ururintiisa isaga sababtoo ah jacaylka weyn ee uu inoo qabo.

17. Sabuurradii 51:10-13 Ilaahow, igu dhex abuur qalbi nadiif ah, Oo igu dhex cusboonaysii ruux qumman. Hortaada ha iga xoorin, oo Ruuxaaga Quduuska ah ha iga qaadin. Farxaddii badbaadintaada ii soo celi, Oo igu tiiri Ruuxaaga deeqsi ah. Markaasaan kuwa xadgudbay jidadkaaga bari doonaa.Dembilayaashuna adigay kuu soo noqon doonaan.

18. Sabuurradii 23:3 "Naftayda wuu soo celiyaa, Oo magiciisa daraaddiis wuxuu igu hoggaamiyaa waddooyinka xaqnimada."

19. Yeremyaah 30:17 Waayo, Rabbigu wuxuu leeyahay, Anigu caafimaad baan kuu soo celin doonaa, oo dhaawacyadaadana waan kaa bogsiin doonaa.

Sakhayos iyo Wiilka Qasriga ah >

Qoritaanka qoraalkan dembiga lagu xukumay waxay i xasuusisay sheekadii Sakhayos iyo wiilkii faqiirka ahaa. Labadan sheeko ayaa tusaaleyaal waaweyn u ah xukun ku shaqaynta quluubta gaalada iyo Masiixiyiinta dib u noqotay. 6 ><0 Sababtaas awgeed, si fiican looma jeclayn. Maalin maalmaha ka mid ah, intuu Ciise wacdinayay, Sakhayos wuxuu fuulay geed si uu u arko oo u maqlo Ciise. Ciise goortuu arkay, wuxuu Sakhayos u sheegay inuu wax la cuni doono. Laakiinse Rabbigu waa hore u gartay qalbigiisa. Sakhayos waxa uu la kulmey ruux ruuxi ah oo lagu xukumay, natiijaduna waxa ay keentay in uu go’aansado in uu soo celiyo lacagtii uu xaday, waxa uuna u sii gudbay talaabo kale isaga oo u soo celiyay afar laab lacagtii uu qof walba ka xaday. Waa la badbaadiyay oo wuxuu ka mid noqday qoyska Ilaahay. Noloshiisii ​​si weyn ayaa loo bedelay!

>

Inaad dhaxalsiiso dhaxalka, ka dib markii dhaxalkiisa aawadiis lagu soo celiyo xukunkii iyo xaqiijinta dembiyadiisa. Cawaaqib xumadii nacasnimadiisa ayaa ku xukuntay dhammaan xumaantii uu naftiisa iyo qoyskiisa u geystay. Si la mid ah, annagudib u noqosho maalin kasta, laakiin Aabbuhu had iyo jeer wuxuu u taagan yahay inuu nagu soo celiyo, wax kasta oo ay qaadan karto.

20. Luukos 19:8-10 Sakhayos ayaa istaagay oo Rabbiga ku yidhi, Bal eeg, Sayidow, maalkayga badhkiisa waxaan siinayaa masaakiinta; Haddii aan nin wax ka sheegay, waxaan u celinayaa afar laab. Ciise wuxuu ku yidhi, Maanta badbaadinta ayaa gurigan timid, waayo, isaguna waa ina Ibraahim. Waayo, Wiilka Aadanahu wuxuu u yimid inuu kii lumay doondoono oo badbaadiyo.

21. Luukos 15:18-20; 32 Waan kacayaa oo aabbahay u tegayaa, oo waxaan ku odhan doonaa, Aabbow, waxaan ku dembaabay jannada iyo hortaadaba, oo kol dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga, ee iga dhig mid ka mid ah addoommadaada aad kiraysatay. Markaasuu kacay oo u yimid aabbihiis. Laakiin intuu weli ka fogaa ayaa aabbihiis arkay, oo u naxariistay, oo ku orday, oo qoortuu ku dhegay, oo dhunkaday. dhintay, wuuna soo noolaaday; wuu lumay oo waa la helay.

Sidoo kale eeg: 35 Aayado Baybalka Dhiiri Gelinaya Oo Ku Saabsan Bogsiinta Qalbi jaban

Xukunku waa wanaagsan yahay! >

Sida aan ku soo aragnay aayadaha aan ka soo hadalnay, xukunku waa wanaagsan yahay! Burburku waa wanaagsan yahay, wuxuu noo soo dhawaadaa Ilaah. Haddii aad isku aragto in aad ku jirto xukun qoto dheer shay, ha iska indhatirin! Tag qolkaaga salaadda oo maanta Ilaah la qumman. Maanta waa maalintii dib-u-heshiisiinta. Rabbigeenna wuxuu rabaa inuu kula joogo, wuxuu rabaa inuu adiga iyo adiga isku muujiyoTaas ma samayn karo haddii aadan isaga ku saxsanayn. Haa, jabku waa xanuun, laakiin waa lagama maarmaan waana qurux badan yahay. Ilaah baa mahad leh xukunka! Maahmaahyadii 3:12 Waayo, kii Rabbigu jecel yahay wuu canaantaa; sida aabbe wiilkii uu ku faraxsan yahay. 23 Efesos 2:1-5 KQA - Idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadii iyo dembiyadii aad mar ku socoteen oo aad ku socotaan jidka dunidan, oo aad raaci jirteen taliyaha xoogga hawada oo ah ruuxa Hadda wuxuu ku dhex shaqeeyaa carruurtii caasinimada, kuwaas oo aynu dhammaan mar ku wada soconnay damacyada jidhkayaga, annagoo samaynayna waxyaalaha jidhka iyo maanka, oo aynu xagga dabiicadda ka ahayn carruurta cadhada sida dadka kale. Laakiin Ilaah isagoo naxariis hodan ku ah ayuu jacaylkii weynaa oo uu inoo jeclaa aawadiis, xataa markaannu xadgudubkayaga ku dhimannay, ayuu Masiix inala soo nooleeyey, oo waxaad ku badbaaddeen nimco.

>

Xukun vs cambaarayn

Waxaa jira farqi cad oo u dhexeeya xukunka iyo cambaaraynta. Xukunku wuxuu ka yimaadaa xagga Rabbiga, wuxuuna u horseedaa nolol iyo farxad. Si kastaba ha ahaatee, cambaarayntu waxay ka timaaddaa Shaydaan waxayna keentaa quus. Xukunka waxaa loogu tala galay inuu nagu hogaamiyo xagga Rabbiga, laakiin xukunku isagay naga fogaysaa. Canaantu waxay keentaa inaan is eegno. Xukunku wuxuu ina keenaa inaan eegno Masiixa. Marka qof ay la kulmaan cambaareyn, ma jirto xal loo helo dhibkooda. Marka aynu la kulanno xukunkii Rabbiga

Sidoo kale eeg: NIV VS KJV Tarjumaadda Baybalka: (11 Farqiga Farqiga u ah in la Ogaado)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.