40 belangrike Bybelverse oor blomme (bloeiende blomme)

40 belangrike Bybelverse oor blomme (bloeiende blomme)
Melvin Allen

Wat sê die Bybel oor blomme?

In die Bybel word blomme dikwels gebruik as simboliek vir skoonheid, groei, tydelike dinge, volheid en meer. Die evangelie kan in die hele skepping gesien word. Blomme is 'n pragtige herinnering aan ons glorieryke God.

Christelike aanhalings oor blomme

“God skryf die evangelie nie in die Bybel alleen nie, maar op bome en blomme en wolke en sterre.” Martin Luther

“Geen Skrif word uitgeput deur 'n enkele verduideliking nie. Die blomme van God se tuin blom nie net dubbel nie, maar sewevoudig; hulle strooi voortdurend vars geur uit.” Charles Spurgeon

“Die soetste geure word slegs deur geweldige druk verkry; die mooiste blomme groei te midde van alpiene vertoon-eensaamhede; die mooiste edelstene het die langste gely onder die lapidary se wiel; die edelste standbeelde het die meeste houe van die beitel gedra. Almal is egter onder wetgewing. Niks gebeur wat nie met volmaakte sorg en versiendheid aangestel is nie.” F.B. Meyer

"Blomme is die musiek van die grond van die aarde se lippe wat sonder klank gepraat word." -Edwin Curran

"Waar blomme blom, groei ook hoop."

"Liefde is soos 'n pragtige blom waaraan ek nie mag raak nie, maar waarvan die geur die tuin net so 'n plek van genot maak."

“Bose dinge is maklike dinge, want dit is natuurlik vir ons gevalle natuur. Regte dinge is skaars blomme wat verbou moet word.” Charlesal die mure van die huis rondom met gesnede gravures van gérubs, palmvormige versierings en oop blomme, [beide] die binneste en die buitenste heiligdom.”

41. Psalm 80:1 “Op die wysie van “Die Lelies van die Verbond”. 'n Psalm van Asaf. Hoor ons, o Herder van Israel, wat Josef soos 'n kudde lei; Jy wat tussen die gérubs sit, skyn uit.”

Bonus

Hooglied 2:1-2 “ Ek is die roos van Saron, die lelie van die valleie.” "Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my liefling tussen die meisies."

Spurgeon

"Elke blom moet deur vuil groei."

"Mooie blomme is die glimlagte van God se goedheid."

“Heiligheid het vir my voorgekom as van 'n lieflike, aangename, bekoorlike, rustige, kalme aard; wat 'n onuitspreeklike reinheid, helderheid, vreedsaamheid en verrukking na die siel gebring het. Met ander woorde, dat dit die siel gemaak het soos 'n veld of tuin van God, met allerhande aangename blomme.” Jonathan Edwards

"Blomme is die soetste dinge wat God ooit gemaak het en vergeet het om 'n siel in te sit." Henry Ward Beecher

"God is in alle skepsels, selfs in die kleinste blomme." — Martin Luther

“Die wonderlikste en benydenswaardigste is daardie vrugbaarheid van fantasie wat kan versier wat dit ook al raak, wat naakte feit en droë redenasie kan belemmer met onvergeetlike skoonheid, blomme laat blom, selfs op die voorkop van die afgrond, en verander selfs die rots self in mos en ligene. Hierdie fakulteit is uiters belangrik vir die aanskoulike en aantreklike tentoonstelling van waarheid aan die verstand van mense.” Thomas Fuller

“As 'n bekwame werker 'n bietjie aarde en as kan verander in sulke nuuskierige deursigtige glase soos ons daagliks sien, en as 'n saadjie wat niks van so iets vertoon nie, die mooier blomme van die aarde; en as 'n klein akkertjie die grootste eikeboom kan voortbring; waarom sou ons eenmaal twyfel of die saad van die ewige lewe en heerlikheid, wat nou in die salige siele saam met Christus is,kan deur Hom ’n volmaaktheid aan die vlees oordra wat in sy elemente opgelos is?” Richard Baxter

Blomme sal vervaag

Jy kan blomme sonlig gee, jy kan die regte hoeveelheid water gee, maar een ding sal altyd waar bly. Blomme sal uiteindelik vervaag en sterf. Enigiets in hierdie wêreld waarop ons ons hoop stel, sal eendag wegkwyn. Of dit nou geld, skoonheid, mense, goed, ens is. Anders as blomme en die dinge van hierdie wêreld sal God en Sy Woord egter altyd dieselfde bly. God se soewereiniteit, Sy getrouheid en Sy liefde sal nooit vervaag nie. Aan ons God kom lof.

1. Jakobus 1:10-11 “Maar die rykes moet trots wees op hulle vernedering – want hulle sal verbygaan soos 'n veldblom . Want die son kom op met versengende hitte en verdroog die plant; sy bloeisel val en sy skoonheid word vernietig. Op dieselfde manier sal die rykes verdwyn selfs terwyl hulle met hul besigheid gaan. Want die son kom op met versengende hitte en verdroog die plant; sy bloeisel val en sy skoonheid word vernietig. Op dieselfde manier sal die rykes verdwyn, selfs terwyl hulle hul sake doen.”

2. Psalm 103:14-15 “Want Hy weet hoe ons gevorm is, Hy dink daaraan dat ons stof is. Die lewe van sterflinge is soos gras, hulle floreer soos 'n blom van die veld; die wind waai daaroor en dit is weg, en sy plek onthou dit nie meer nie.”

3. Jesaja 28:1 “Watter droefheid wag op die hoogmoedigesstad Samaria – die heerlike kroon van die dronkaards van Israel. Dit sit aan die hoof van 'n vrugbare vallei, maar sy heerlike skoonheid sal soos 'n blom vervaag. Dit is die trots van 'n volk wat deur wyn neergeslaan is.”

4. Jesaja 28:4 “Dit sit aan die hoof van 'n vrugbare dal, maar sy heerlike prag sal soos 'n blom verwelk. Wie dit sien, sal dit wegraap, soos 'n vroeë vy vinnig gepluk en geëet word.”

5. 1 Petrus 1:24 “Want alle mense is soos gras, en al hulle heerlikheid is soos die blomme van die veld; die gras verdor en die blomme val.”

6. Jesaja 40:6 “’n Stem sê: Roep uit.” En ek het gesê: “Wat sal ek huil?” "Alle mense is soos gras, en al hulle getrouheid is soos die blomme van die veld."

7. Jesaja 40:8 “Die gras verdor en die blomme val, maar die woord van onse God is tot in ewigheid.”

8. Job 14:1-2 “Sterflike mense, gebore uit 'n vrou, is min dae en vol benoudheid. Hulle spring op soos blomme en verdor weg; soos vlietende skaduwees hou hulle nie stand nie.”

9. Jesaja 5:24 “Daarom, soos vuur stoppels oplek en droë gras verskrompel in die vlam, so sal hulle wortels verrot en hulle blomme verdor. Want hulle het die wet van die HERE van die leërskare van die hemel verwerp; hulle het die woord van die Heilige van Israel verag.”

10. Jesaja 28:1 “Wee daardie krans, die trots van die dronkaards van Efraim, die verwelkende blom, sy heerlike skoonheid wat op die kop geplaas is.van 'n vrugbare dal — na daardie stad, die trots van die wat deur wyn verneder is!”

11. Jakobus 1:11 “Want die son gaan op met sy versengende hitte en verdroog die gras; sy blom val, en sy skoonheid vergaan. So sal ook die ryk man te midde van sy strewe verdwyn.”

Sien ook: 22 Inspirerende Bybelverse oor empatie vir ander

God sorg vir die blomme van die veld.

God sorg vir sy hele skepping . Dit behoort ons in ons beproewings te laat verbly. As Hy vir selfs die kleinste blomme voorsien, hoeveel te meer sal Hy vir jou voorsien! Jy is so geliefd. Hy sien jou in jou situasie. Dit lyk dalk of God nêrens in sig is nie. Moet egter nie kyk na wat gesien word nie. God sal vir jou sorg in jou situasie.

Sien ook: 15 Belangrike Bybelverse Oor Slaan Kinders

12. Lukas 12:27-28 “Kyk na die lelies en hoe hulle groei. Hulle werk nie of maak nie hul klere nie, maar Salomo in al sy glorie was nie so mooi aangetrek soos hulle nie. En as God so wonderlik omgee vir blomme wat vandag hier is en môre in die vuur gegooi word, sal Hy beslis vir jou sorg. Hoekom het jy so min geloof?”

13. Psalm 145:15-16 “Die oë van almal kyk na U in hoop; jy gee hulle kos soos hulle dit nodig het. As jy jou hand oopmaak, stil jy die honger en dors van al die lewende wesens.”

14. Psalm 136:25-26 “Hy gee voedsel aan al die lewende wesens. Sy getroue liefde duur vir ewig. Dank die God van die hemel. Sy getroue liefde duur vir ewig.”

15. Psalm 104:24-25“Hoeveel is u werke, HERE! In wysheid het U hulle almal gemaak; die aarde is vol van jou skepsele. Daar is die see, uitgestrek en ruim, wat wemel van wesens wat ontelbaar is – lewende dinge, groot en klein.”

16. Psalm 145:9 “Die HERE is goed vir almal. Hy betoon medelye oor sy hele skepping.”

17. Psalm 104:27 “Alle skepsels sien op U om op die regte tyd hulle voedsel te gee.”

Geestelike tuinmaak en die Christelike groeiproses

Wanneer jy 'n saad plant uiteindelik sal dit tot 'n blom groei. Vir 'n blom om te groei het dit water, voedingstowwe, lug, lig en tyd nodig. Net so het ons dinge nodig om in Christus te groei. Ons moet onsself geestelik dissiplineer.

Ons moet (onsself was en onsself voed) met die Woord. Ons moet rondom 'n (positiewe omgewing) wees sodat ons groei nie belemmer word nie.

Ons moet (tyd) saam met die Here spandeer. Soos ons hierdie dinge doen, sal daar groei in ons lewe wees. Net soos daar sommige blomme is wat vinniger groei as ander, is daar sommige Christene wat vinniger groei as ander.

18. Hosea 14:5-6 “Ek sal vir die volk Israel soos dou wees. Hulle sal soos blomme blom. Hulle sal stewig gewortel wees soos seders uit die Libanon. Hulle sal wees soos takke wat groei. Hulle sal pragtig wees soos olyfbome. Hulle sal geurig wees soos seders uit die Libanon.”

19. 2 Pet 3:18 “Maar groei in die genade enkennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom kom die eer toe nou sowel as op daardie ewige dag.”

20. 1 Petrus 2:2 “Soos pasgebore babas moet julle smag na suiwer geestelike melk sodat julle tot ’n volle ervaring van verlossing sal groei. Roep uit vir hierdie voeding.”

Die soetheid van die teenwoordigheid van Christus.

Blomme word gebruik om die skoonheid van Christus en Sy Woord te illustreer.

21. Hooglied 5:13 "Sy wange is soos 'n bedding van speserye, soos soet blomme; sy lippe soos lelies, wat soet ruikende mirre drup."

22. Hooglied 5:15 “Sy bene is pilare van albaste wat op voetstukke van suiwer goud gesit is; Sy voorkoms is soos die uitgesoekte Libanon soos die seders.”

23. Hooglied 2:13 “Die vyeboom het sy vye ryp gemaak, en die wingerdstokke in bloei het hulle geur uitgegee . Staan op, my liefling, my mooiste, en kom saam!”

Die bloeiende landgoed van die kerk

Waar daar eens droogte was, sal daar volheid wees as gevolg van Christus. Blomme word gebruik om die vreugdevolle bloei van Christus se koninkryk te illustreer.

24. Jesaja 35:1-2 “Selfs die woestyn en die woestyn sal bly wees in daardie dae. Die woesteny sal juig en blom met lentekrokusse. Ja, daar sal 'n oorvloed van blomme en sang en vreugde wees! Die woestyne sal so groen word soos die berge van die Libanon, so lieflik soos die berg Karmel of die vlakte van Saron.Daar sal die Here sy heerlikheid vertoon, die heerlikheid van ons God.”

Herinneringe

25. Jakobus 1:10 “Maar die een wat ryk is, moet hom verheug in sy geringe posisie, want hy sal verbygaan soos 'n blom van die veld.”

26. Jesaja 40:7 “Die gras verdor en die blomme val, want die asem van die HERE blaas op hulle. Die mense is tog gras.”

27. Job 14:2 “Hy kom uit soos 'n blom en word afgekap; hy vlug ook soos 'n skaduwee en bly nie.”

28. Hosea 14:5 “Ek sal vir Israel soos die dou wees; hy sal soos 'n lelie blom. Soos 'n seder van die Líbanon sal hy sy wortels afstuur.”

29. Psalm 95:3-5 “Want die Here is die grote God, die groot Koning bo al die gode. 4 In sy hand is die dieptes van die aarde, en die bergpieke behoort aan Hom. 5 Die see is syne, want Hy het dit gemaak, en sy hande het die droë land gevorm.”

30. Psalm 96:11-12 “Laat die hemel bly wees en die aarde juig! Laat die see en alles daarin sy lof uitroep! 12 Laat die landerye en hulle oeste uitbars van vreugde! Laat die bome van die woud sing van vreugde.”

Voorbeelde van blomme in die Bybel

31. 1 Konings 6:18 “Die binnekant van die tempel was sederhout, uitgesny met kalbasse en oop blomme. Alles was sederhout; geen klip was te sien nie.”

32. 2 Kronieke 4:21 “die blomversierings, lampe en tang—alles van die suiwerste goud.”

33. 1 Konings 6:35 “Hy het gérubs daarop gesny,palmbome, en oop blomme; en hy het dit met goud bedek op die gesnede werk oorgetrek.”

34. Hooglied 2:11-13 “Kyk, die winter is verby, en die reën is verby en verby.12 Die blomme spring uit, die tyd van singende voëls het aangebreek, en die gekoer van tortelduiwe vul die lug. 13 Die vyebome vorm jong vrugte, en die geurige wingerde blom. Staan op, my liefling! Kom saam met my weg, my skone!” Jongman”

35. Jesaja 18:5 “Want voor die oes, as die blom verby is en die blom 'n druif word wat ryp word, sal hy die lote met snoeimesse afsny en die uitspreidende takke afkap en wegneem.”

36. Eksodus 37:19 “Drie bekers in die vorm van amandelblomme met knoppe en bloeisels was aan die een tak, drie op die volgende tak en dieselfde vir al ses takke wat van die kandelaar af strek.”

37. Numeri 8:4 “En dit was die vervaardiging van die kandelaar, gehamerde werk van goud. Van sy voetstuk tot sy blomme was dit gehamerwerk; volgens die voorbeeld wat die HERE Moses gewys het, het hy die kandelaar gemaak.”

38. Eksodus 25:34 “En in die kandelaar moet vier amandelsbakke wees, met hulle knoppe en hulle blomme.”

39. Eksodus 25:31 “Maak 'n kandelaar van suiwer goud. Hamer sy basis en steel uit, en maak daarmee sy blomagtige bekers, knoppe en bloeisels uit een stuk.”

40. 1 Konings 6:29 “Hy het gesny
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.