40 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Floroj (Florantaj Floroj)

40 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Floroj (Florantaj Floroj)
Melvin Allen

Vidu ankaŭ: 25 Utilaj Bibliaj Versoj Pri Eraroj

Kion diras la Biblio pri floroj?

En la Biblio, floroj ofte estas uzataj kiel simboleco por beleco, kresko, tempaj aferoj, pleneco kaj pli. La evangelio videblas en la tuta kreado. Floroj estas bela memorigilo de nia glora Dio.

Kristanaj citaĵoj pri floroj

"Dio skribas la evangelion ne sole en la Biblio, sed sur arboj kaj floroj kaj nuboj kaj steloj." Martin Luther

“Neniu Skribo elĉerpiĝas per ununura klarigo. La floroj de la ĝardeno de Dio floras ne nur duoble, sed sepoble; ili senĉese elverŝas freŝan aromon.” Charles Spurgeon

“La plej dolĉajn odorojn akiras nur per grandega premo; la plej belaj floroj kreskas meze de Alpaj spektaklo-solecoj; la plej belaj gemoj suferis plej longe de la lapidara rado; la plej noblaj statuoj portis plej multajn batojn de la ĉizilo. Ĉiuj, tamen, estas sub leĝo. Nenio okazas, kio ne estas enoficigita kun plena zorgo kaj prudento." F.B. Meyer

"Floroj estas la muziko de la tero el la lipoj de la tero parolata sen sono." -Edwin Curran

"Kie floras floroj, ankaŭ la espero."

"La amo estas kiel bela floro, kiun mi eble ne tuŝas, sed kies bonodoro faras la ĝardenon ĝuemo."

“Malbonaĵoj estas facilaĵoj, ĉar ili estas naturaj al nia falinta naturo. Ĝustaj aferoj estas raraj floroj, kiuj bezonas kultivadon." Karloĉiuj muroj de la domo ĉirkaŭe kun skulptitaj gravuraĵoj el keruboj, palmformaj ornamaĵoj kaj malfermitaj floroj, [kaj] la interna kaj la ekstera sanktejoj.”

41. Psalmo 80:1 "Laŭ la melodio de "La Lilioj de la Interligo." Psalmo de Asaf. Aŭskultu nin, ho Paŝtisto de Izrael, kiu kondukas Jozefon kiel ŝafaĵon; Vi, kiu sidas inter la keruboj, brilu.”

Bonus

Kanto de Salomono 2:1-2 “Mi estas la rozo de Ŝaron, la lilio de la valoj.” "Kiel lilio inter la dornoj, Tiel estas mia karulo inter la junulinoj."

Spurgeon

"Ĉiu floro devas kreski tra malpuraĵo."

"Amindaj floroj estas la ridetoj de la boneco de dio."

“La sankteco ŝajnis al mi kiel dolĉa, agrabla, ĉarma, serena, trankvila naturo; kiu alportis al la animo neesprimeblan purecon, brilon, trankvilecon kaj rabadon. Alivorte, ke ĝi faris la animon kiel kampo aŭ ĝardeno de Dio, kun ĉiaj agrablaj floroj.” Jonathan Edwards

“Floroj estas la plej dolĉaj aferoj, kiujn Dio iam faris kaj en kiuj forgesis meti animon.” Henry Ward Beecher

"Dio estas en ĉiuj kreitaĵoj, eĉ en la plej malgrandaj floroj." — Martin Luther

“Plej mirinda kaj enviinda estas tiu fekundeco de fantazio, kiu povas ornami ĉion, kion ĝi tuŝas, kiu povas investi nudan fakton kaj sekan rezonadon per neaspektita beleco, igi florojn flori eĉ sur la bronto de la krutaĵo, kaj transformu eĉ la rokon mem en muskon kaj likenojn. Ĉi tiu fakultato estas plej grava por la viveca kaj alloga ekspozicio de vero al la mensoj de homoj." Thomas Fuller

“Se lerta laboristo povas transformi iom da tero kaj cindro en tiajn kuriozajn travideblajn glasojn, kiel ni ĉiutage vidas, kaj se eta semo, kiu ne montras ion tian, povas produkti la pli belajn florojn de la tero; kaj se iom da glano povas produkti la plej grandan kverkon; kial ni iam dubis, ĉu la semo de eterna vivo kaj gloro, kiu nun estas en la benitaj animoj kun Kristo,ĉu per Li povas komuniki perfektecon al la karno, kiu estas dissolvita en ĝiajn elementojn?” Richard Baxter

Floroj velkos

Vi povas doni al floroj sunlumon, vi povas doni la ĝustan kvanton da akvo, sed unu afero ĉiam restos vera. Floroj fine velkos kaj mortos. Ĉio en ĉi tiu mondo, en kio ni metas nian esperon, iam forvelkos. Ĉu ĝi estas mono, beleco, homoj, aĵoj, ktp. Tamen, male al floroj kaj la aferoj de ĉi tiu mondo Dio kaj Lia Vorto ĉiam restos la samaj. La suvereneco de Dio, Lia fideleco kaj Lia amo neniam forvelkos. Glorata estu nia Dio.

1. Jakobo 1:10-11 “Sed la riĉuloj devas fieri pri sia humiligo, ĉar ili forpasos kiel sovaĝa floro. Ĉar la suno leviĝas kun arda varmego kaj velkas la planton; ĝia floro falas kaj ĝia beleco estas detruita. En la sama maniero, la riĉuloj malaperos eĉ dum ili okupiĝas pri siaj aferoj. Ĉar la suno leviĝas kun arda varmego kaj velkas la planton; ĝia floro falas kaj ĝia beleco estas detruita. Sammaniere, la riĉuloj malaperos eĉ dum ili okupiĝas pri siaj aferoj.”

2. Psalmo 103:14-15 “Ĉar Li scias, kiel ni estas formitaj, Li memoras, ke ni estas polvo. La vivo de la mortontoj estas kiel herbo, ili floras kiel kampa floro; la vento blovas super ĝi kaj ĝi malaperis, kaj ĝia loko ne plu memoras ĝin.

3. Jesaja 28:1 “Kia malĝojo atendas la fierulojnurbo Samario—la glora krono de la ebriuloj de Izrael. Ĝi sidas ĉe la kapo de fruktodona valo, sed ĝia glora beleco velkos kiel floro. Ĝi estas la fiereco de popolo malsuprenigita de vino.”

4. Jesaja 28:4 “Ĝi sidas ĉe la supro de fruktodona valo, sed ĝia glora beleco velkos kiel floro. Kiu ĝin vidos, tiu kaptos ĝin, ĉar frua figo estas rapide prenita kaj manĝata.”

5. 1 Petro 1:24 “Ĉar ĉiuj homoj estas kiel herbo, kaj ilia tuta gloro estas kiel la floroj de la kampo; la herbo velkas kaj la floroj falas.”

6. Jesaja 40:6 "Voĉo diras: "Kriu." Kaj mi diris: "Kion mi krios?" "Ĉiuj homoj estas kiel herbo, kaj ilia tuta fideleco estas kiel la floroj de la kampo."

7. Jesaja 40:8 "La herbo velkas kaj la floroj falas, sed la vorto de nia Dio restas eterne."

8. Ijob 14:1-2 “Mortintoj, naskitaj de virino, estas de malmultaj tagoj kaj plenaj de mizero. Ili ŝprucas kiel floroj kaj forvelkas; kiel pasemaj ombroj, ili ne eltenas.”

9. Jesaja 5:24 “Tial, kiel fajro lekas pajlon kaj sekan herbon ŝrumpas en la flamo, tiel iliaj radikoj putros kaj iliaj floroj velkas. Ĉar ili malsxatis la instruon de la Eternulo Cebaot; ili malestimis la vorton de la Sanktulo de Izrael.

10. Jesaja 28:1 "Ve al tiu krono, la fiereco de la drinkuloj de Efraim, al la velkanta floro, al lia glora beleco, starigita sur la kapo;de fruktodona valo— al tiu urbo, la fiero de tiuj, kiuj malaltigis vino!”

11. James 1:11 “Ĉar la suno leviĝas kun sia arda varmego kaj velkas la herbon; ĝia floro falas, kaj ĝia beleco pereas. Tiel ankaŭ la riĉulo forvelkos meze de siaj serĉadoj.”

Dio zorgas pri la floroj de la kampo.

Dio zorgas pri Sia tuta kreitaĵo. . Ĉi tio devus igi nin ĝoji pri niaj provoj. Se Li provizas eĉ la plej malgrandajn florojn, kiom pli Li provizos por vi! Vi estas tiel amata. Li vidas vin en via situacio. Eble ŝajnas, ke Dio estas nenie videbla. Tamen, ne rigardu tion, kion oni vidas. Dio zorgos pri vi en via situacio.

12. Luko 12:27-28 “Rigardu la liliojn kaj kiel ili kreskas. Ili ne laboras nek faras siajn vestojn, tamen Salomono en sia tuta gloro ne estis tiel bele vestita kiel ili. Kaj se Dio tiel mirinde zorgas pri floroj, kiuj estas ĉi tie hodiaŭ kaj morgaŭ ĵetitaj en fajron, li certe zorgos pri vi. Kial vi havas tiom malmulte da fido?”

13. Psalmo 145:15-16 “La okuloj de ĉiuj rigardas vin kun espero; vi donas al ili sian manĝaĵon, kiel ili bezonas ĝin. Kiam vi malfermas vian manon, vi satigas la malsaton kaj soifon de ĉiu vivanto."

14. Psalmo 136:25-26 “Li donas manĝaĵon al ĉiu vivanto. Lia fidela amo daŭras eterne. Danku la Dion de la cxielo. Lia fidela amo daŭras eterne.”

15. Psalmo 104:24-25“Kiom multaj estas Viaj faroj, ho Eternulo! En saĝeco Vi faris ĉiujn; la tero estas plena de viaj kreitaĵoj. Tie estas la maro, vasta kaj vasta, plena de estaĵoj nenombreblaj — vivaĵoj kaj grandaj kaj malgrandaj.”

16. Psalmo 145:9 "La Eternulo estas bona por ĉiuj. Li kompatas sian tutan kreaĵon.”

17. Psalmo 104:27 "Ĉiuj kreitaĵoj rigardas al Vi, ke Vi donu al ili sian nutraĵon ĝustatempe."

Spirita ĝardenado kaj la kristana kreskprocezo

Kiam vi plantas semon. eventuale ĝi kreskos en floron. Por ke floro kresku, ĝi bezonas akvon, nutraĵojn, aeron, lumon kaj tempon. En la sama maniero, ni bezonas aferojn por kreski en Kristo. Ni devas disciplini nin spirite.

Ni devas (lavi nin kaj nutri nin) per la Vorto. Ni devas esti ĉirkaŭ (pozitiva medio) do nia kresko ne estas malhelpita.

Ni devas (pasigi tempon) kun la Sinjoro. Dum ni faras ĉi tiujn aferojn, estos kresko en nia vivo. Same kiel estas iuj floroj, kiuj kreskas pli rapide ol aliaj, estas iuj kristanoj, kiuj kreskas pli rapide ol aliaj.

18. Hosea 14:5-6 “Mi estos kiel roso por la Izraelidoj. Ili ekfloros kiel floroj. Ili estos firme enradikigitaj kiel cedroj el Lebanon. Ili estos kiel kreskantaj branĉoj. Ili estos belaj kiel olivarboj. Ili estos bonodoraj kiel cedroj el Lebano.”

19. 2 Pet 3:18 “Sed kresku en la graco kajscio pri nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. Al li estu la honoro kaj nun kaj en tiu eterna tago.”

20. 1 Petro 2:2 “Kiel novnaskitaj beboj, vi devas avidi puran spiritan lakton, por ke vi kresku en plena sperto de savo. Kriu por ĉi tiu nutraĵo.”

La dolĉeco de la ĉeesto de Kristo.

Floroj estas uzataj por ilustri la belecon de Kristo kaj Lia Vorto.

21. Kanto de Salomono 5:13 "Liaj vangoj estas kiel bedo de aromajoj, kiel dolĉaj floroj; Liaj lipoj estas kiel lilioj, kiuj elŝutas agrablan odoran mirhon."

22. Kanto de Salomono 5:15 “Liaj kruroj estas kolonoj el alabastro, Starigitaj sur piedestaloj el pura oro; Lia aspekto estas kiel Lebanon Choice kiel la cedroj.”

Vidu ankaŭ: 25 EPIPAJ Bibliaj Versoj Pri Fiero Kaj Humileco (Fiera Koro)

23. Kanto de Salomono 2:13 “La figarbo maturigis siajn figojn, Kaj la vinberarboj florantaj elkreskas sian odoron. Leviĝu, mia karulo, mia bela, Kaj venu!”

La flora bieno de la eklezio

Kie iam estis sekeco, estos pleneco pro Kristo. Floroj estas uzataj por ilustri la ĝojan floradon de la regno de Kristo.

24. Jesaja 35:1-2 “Ecx la dezerto kaj la dezerto gxojos en tiuj tagoj. La dezerto ĝojos kaj ekfloros per printempaj krokoj. Jes, estos abundo da floroj kaj kantado kaj ĝojo! La dezertoj fariĝos verdaj kiel la montoj de Lebano, tiel belaj kiel la monto Karmel aŭ la ebenaĵo de Ŝaron.Tie la Eternulo montros Sian gloron, la majeston de nia Dio.

Rememorigiloj

25. Jakobo 1:10 "Sed la riĉulo ĝoju pro sia malaltiĝo, ĉar li forpasos kiel kampa floro."

26. Jesaja 40:7 Sekiĝas herbo kaj falas floroj, ĉar sur ilin blovas la spiro de la Eternulo. Certe la homoj estas herbo.”

27. Ijob 14:2 “Li eliras kiel floro kaj estas dehakita; Li ankaŭ forkuras kiel ombro, kaj ne restas.”

28. Hosea 14:5 Mi estos kiel roso por Izrael; li ekfloros kiel lilio. Kiel cedro de Lebanon Li demetos siajn radikojn.”

29. Psalmo 95:3-5 “Ĉar la Eternulo estas la granda Dio, la granda Reĝo super ĉiuj dioj. 4 En lia mano estas la profundo de la tero, Kaj la montopintoj apartenas al Li. 5 Al Li apartenas la maro, ĉar Li faris ĝin, kaj Liaj manoj kreis la sekteron.”

30. Psalmo 96:11-12 "Ĝoju la ĉielo, kaj ĝoju la tero! La maro kaj ĉio en ĝi kriu lian laŭdon! 12 La kampoj kaj iliaj rikoltoj eksplodu de ĝojo! La arboj de la arbaro kantu ĝoje.”

Ekzemploj de floroj en la Biblio

31. 1 Reĝoj 6:18 La interno de la templo estis cedro, skulptita per kukurboj kaj malfermitaj floroj. Ĉio estis cedro; neniu ŝtono estis videbla.”

32. 2 Kronikoj 4:21 "la florornamaĵoj, lampoj kaj pinĉiloj, ĉio el plej pura oro."

33. 1 Reĝoj 6:35 Li skulptis sur ĝi kerubojn,palmarboj, kaj malfermitaj floroj; kaj li tegis ilin per oro tegita sur la ĉizita laboro.”

34. Kanto de Salomono 2:11-13 “Jen la vintro forpasis, kaj la pluvoj finiĝis kaj foriris.12 La floroj ŝprucas, venis la sezono de kantantoj, kaj la kŭado de turtoj plenigas la aeron. 13 La figarboj faras junajn fruktojn, Kaj la bonodoraj vinberarboj floras. Leviĝu, mia karulo! Foriru kun mi, mia bela!” Junulo”

35. Jesaja 18:5 "Ĉar antaŭ la rikolto, kiam la floro malaperis kaj la floro fariĝos maturiĝanta vinbero, li dehakos la ŝosojn per tranĉiloj, kaj dehakos kaj forprenos la disvastiĝantajn branĉojn."

36. Eliro 37:19 "Tri kalikoj en formo de migdalfloroj kun burĝonoj kaj floroj estis sur unu branĉo, tri sur la sekva branĉo kaj la sama por ĉiuj ses branĉoj etendiĝantaj de la kandelabro."

37. Nombroj 8:4 Kaj jen estis la laboro de la kandelabro, forfrapita el oro. De ĝia bazo ĝis siaj floroj, ĝi estis martelita laboro; laux la modelo, kiun la Eternulo montris al Moseo, tiel Li faris la kandelabron.”

38. Eliro 25:34 "Kaj en la kandelabro estu kvar migdalaj kalikoj, kun iliaj kapetoj kaj siaj floroj."

39. Eliro 25:31 Faru kandelabron el pura oro. Martelu ĝian bazon kaj stangon, kaj faru per ili ĝiajn florsimilajn tasojn, burĝonojn kaj florojn el unu peco.”

40. 1 Reĝoj 6:29 "Li skulptis
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.