പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള 40 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (വിരിയുന്ന പൂക്കൾ)

പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള 40 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (വിരിയുന്ന പൂക്കൾ)
Melvin Allen

പുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ബൈബിളിൽ പൂക്കൾ പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യം, വളർച്ച, താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങൾ, പൂർണ്ണത, എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ. എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും സുവിശേഷം കാണാം. നമ്മുടെ മഹത്വമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പൂക്കൾ.

ക്രിസ്ത്യൻ ഉദ്ധരണികൾ പൂക്കളെക്കുറിച്ച്

"ദൈവം സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് ബൈബിളിൽ മാത്രമല്ല, മരങ്ങളിലും പൂക്കളിലും മേഘങ്ങളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലുമാണ്." മാർട്ടിൻ ലൂഥർ

“ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഒരൊറ്റ വിശദീകരണത്താൽ തീരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കൾ ഇരട്ടി മാത്രമല്ല, ഏഴിരട്ടിയും; അവ തുടർച്ചയായി പുതിയ സുഗന്ധം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചാൾസ് സ്പർജിയൻ

“ഏറ്റവും മധുരമുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്താൽ മാത്രമാണ്; ആൽപൈൻ പ്രദർശന-ഏകാന്തതകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പൂക്കൾ വളരുന്നു; ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രത്നങ്ങൾ ലാപിഡറിയുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടു; ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിമകൾ ഉളിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഹരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാം നിയമത്തിന് കീഴിലാണ്. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും നിയമിക്കാത്ത ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എഫ്.ബി. മേയർ

"പൂക്കൾ ഭൂമിയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ സംഗീതമാണ്." -എഡ്വിൻ കുറാൻ

"എവിടെ പൂക്കൾ വിരിയുന്നുവോ അവിടെ പ്രത്യാശയുമുണ്ട്."

"സ്നേഹം ഒരു മനോഹരമായ പുഷ്പം പോലെയാണ്, അത് എനിക്ക് തൊടാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ സുഗന്ധം പൂന്തോട്ടത്തെ അതേപോലെ ആനന്ദപ്രദമാക്കുന്നു."

“തിന്മകൾ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്: കാരണം അവ നമ്മുടെ വീണുപോയ സ്വഭാവത്തിന് സ്വാഭാവികമാണ്. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ കൃഷി ആവശ്യമുള്ള അപൂർവ പൂക്കളാണ്. ചാൾസ്വീടിന്റെ ചുവരുകളെല്ലാം കെരൂബുകളുടെ കൊത്തുപണികൾ, ഈന്തപ്പനയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ, തുറന്ന പൂക്കൾ, അകവും പുറവും സങ്കേതങ്ങൾ.”

41. സങ്കീർത്തനം 80:1 "ഉടമ്പടിയുടെ താമരപ്പൂക്കൾ" എന്ന താളിലേക്ക്. ആസാഫിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം. യോസേഫിനെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെപ്പോലെ നയിക്കുന്ന യിസ്രായേലിന്റെ ഇടയനേ, ഞങ്ങളുടെ വാക്കു കേൾക്കേണമേ; കെരൂബുകൾക്കിടയിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നവരേ, പ്രകാശിക്കുവിൻ.”

ബോണസ്

സോളമന്റെ ഗീതം 2:1-2 “ഞാൻ ഷാരോണിന്റെ റോസാപ്പൂവാണ്, താമരപ്പൂവാണ്. താഴ്വരകൾ ." "മുള്ളുകൾക്കിടയിലെ താമരപോലെ, കന്യകമാരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ പ്രിയതമയും ആകുന്നു."

സ്പർജൻ

"ഓരോ പൂവും അഴുക്കിലൂടെ വളരണം."

ഇതും കാണുക: Introvert Vs Extrovert: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 8 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ (2022)

"മനോഹരമായ പൂക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ പുഞ്ചിരിയാണ്."

“മധുരവും, പ്രസന്നവും, ആകർഷകവും, ശാന്തവും, ശാന്തവുമായ സ്വഭാവം ഉള്ളതായി വിശുദ്ധി എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; അത് ആത്മാവിന് വിവരണാതീതമായ വിശുദ്ധിയും തെളിച്ചവും സമാധാനവും ആനന്ദവും കൊണ്ടുവന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് ആത്മാവിനെ എല്ലാവിധ മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളോടും കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വയലോ പൂന്തോട്ടമോ പോലെയാക്കി. ജോനാഥൻ എഡ്വേർഡ്സ്

"ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് പൂക്കൾ. ഹെൻറി വാർഡ് ബീച്ചർ

ഇതും കാണുക: മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 50 പ്രചോദനാത്മക ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (സേവനം)

"ദൈവം എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഉണ്ട്, ചെറിയ പൂക്കളിൽ പോലും." — മാർട്ടിൻ ലൂഥർ

“ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും അസൂയപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്, അത് സ്പർശിക്കുന്നതെന്തും അലങ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, നഗ്നമായ വസ്തുതയും സൗന്ദര്യത്തെ നോക്കാത്ത ശുഷ്കമായ ന്യായവാദവും നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, പ്രഭാവലയത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ പോലും പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്നതുമാണ്. പാറയെപ്പോലും പായലും ലൈക്കണും ആക്കും. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലേക്ക് സത്യത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലവും ആകർഷകവുമായ പ്രദർശനത്തിന് ഈ ഫാക്കൽറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. തോമസ് ഫുള്ളർ

“ഒരു നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരന് നമ്മൾ നിത്യേന കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മണ്ണും ചാരവും കൗതുകകരമായ സുതാര്യമായ കണ്ണടകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത്തരം ഒരു കാര്യവും കാണിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ വിത്തിന് കൂടുതൽ മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമി; ഒരു ചെറിയ അക്രോണിന് ഏറ്റവും വലിയ കരുവേലകത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ; നിത്യജീവന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും വിത്ത്, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം അനുഗ്രഹീതരായ ആത്മാക്കളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരിക്കൽ നാം എന്തിന് സംശയിക്കണം?അതിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന മാംസത്തിന് ഒരു പൂർണത അറിയിക്കാൻ അവനാൽ കഴിയുമോ?" റിച്ചാർഡ് ബാക്സ്റ്റർ

പൂക്കൾ വാടിപ്പോകും

നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നൽകാം, ശരിയായ അളവിൽ വെള്ളം നൽകാം, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും സത്യമായി നിലനിൽക്കും. പൂക്കൾ ഒടുവിൽ മങ്ങുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്തിൽ നാം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്തും ഒരുനാൾ വാടിപ്പോകും. അത് പണമായാലും, സൗന്ദര്യമായാലും, മനുഷ്യരായാലും, വസ്‌തുക്കളായാലും, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, പൂക്കളിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ദൈവവും അവന്റെ വചനവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും അതേപടി നിലനിൽക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അവന്റെ വിശ്വസ്തതയും അവന്റെ സ്നേഹവും ഒരിക്കലും മങ്ങുകയില്ല. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി.

1. യാക്കോബ് 1:10-11 "എന്നാൽ ധനികർ അവരുടെ അപമാനത്തിൽ അഭിമാനിക്കണം- കാരണം അവർ കാട്ടുപുഷ്പം പോലെ കടന്നുപോകും . എന്തെന്നാൽ, സൂര്യൻ കത്തുന്ന ചൂടിൽ ഉദിക്കുകയും ചെടി വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിന്റെ പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഭംഗി നശിച്ചു. അതുപോലെ, സമ്പന്നർ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും മങ്ങിപ്പോകും. എന്തെന്നാൽ, സൂര്യൻ കത്തുന്ന ചൂടിൽ ഉദിക്കുകയും ചെടി വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിന്റെ പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഭംഗി നശിച്ചു. അതുപോലെ, സമ്പന്നർ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും മങ്ങിപ്പോകും.

2. സങ്കീർത്തനം 103:14-15 “നാം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയുന്നു, നാം പൊടിയാണെന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പുല്ല് പോലെയാണ്, അവർ വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ തഴച്ചുവളരുന്നു; കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിച്ചു, അത് പോയി, അതിന്റെ സ്ഥലം ഇനി അതിനെ ഓർക്കുന്നില്ല.

3. യെശയ്യാവ് 28:1 “അഹങ്കാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ദുഃഖമാണ്സമരിയാ നഗരം-ഇസ്രായേലിന്റെ മദ്യപാനികളുടെ മഹത്തായ കിരീടം. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ താഴ്‌വരയുടെ തലയിൽ അത് ഇരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ മഹത്തായ സൗന്ദര്യം ഒരു പുഷ്പം പോലെ മങ്ങിപ്പോകും. വീഞ്ഞിൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ അഭിമാനമാണത്.”

4. യെശയ്യാവ് 28:4 “അത് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ താഴ്‌വരയുടെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ മഹത്വമേറിയ സൗന്ദര്യം ഒരു പുഷ്പം പോലെ വാടിപ്പോകും. ഒരു നേരത്തെ അത്തിപ്പഴം പറിച്ചു തിന്നുന്നതുപോലെ കാണുന്നവൻ അതിനെ പറിച്ചെടുക്കും.”

5. 1 പത്രോസ് 1:24 “എല്ലാ മനുഷ്യരും പുല്ല് പോലെയാണ്, അവരുടെ മഹത്വമെല്ലാം വയലിലെ പൂക്കൾ പോലെയാണ്; പുല്ല് വാടിപ്പോകുന്നു, പൂക്കൾ കൊഴിയുന്നു.

6. യെശയ്യാവ് 40:6 "ഒരു ശബ്ദം പറയുന്നു, "വിളിക്കുക." അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു: "ഞാൻ എന്ത് കരയണം?" "എല്ലാ മനുഷ്യരും പുല്ല് പോലെയാണ്, അവരുടെ വിശ്വസ്തതയെല്ലാം വയലിലെ പൂക്കൾ പോലെയാണ്."

7. യെശയ്യാവ് 40:8 "പുല്ലു വാടിപ്പോകുന്നു, പൂക്കൾ വീഴുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു."

8. ഇയ്യോബ് 14:1-2 “സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മനുഷ്യർ കുറച്ച് ദിവസമുള്ളവരും കഷ്ടത നിറഞ്ഞവരുമാണ്. അവർ പൂക്കൾ പോലെ മുളച്ച് വാടിപ്പോകുന്നു; ക്ഷണികമായ നിഴലുകൾ പോലെ അവ സഹിക്കുന്നില്ല.

9. യെശയ്യാവ് 5:24 “അതിനാൽ, തീ താളടികളെ നക്കി, ഉണങ്ങിയ പുല്ല് ജ്വാലയിൽ വാടിപ്പോകുന്നതുപോലെ, അവയുടെ വേരുകൾ അഴുകുകയും പൂക്കൾ വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ, അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ നിയമം നിരസിച്ചു; അവർ യിസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധന്റെ വചനം നിരസിച്ചു.”

10. യെശയ്യാവ് 28:1 “എഫ്രയീമിന്റെ മദ്യപാനികളുടെ അഹങ്കാരമായ ആ റീത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം, വാടിപ്പോകുന്ന പുഷ്പം, അവന്റെ മഹത്വമുള്ള സൗന്ദര്യം, തലയിൽഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഒരു താഴ്‌വരയുടെ- ആ നഗരത്തിന്, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ അഭിമാനം!”

11. യാക്കോബ് 1:11 “സൂര്യൻ അതിന്റെ ഉഷ്ണത്താൽ ഉദിക്കുകയും പുല്ല് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിന്റെ പൂവ് വീഴുന്നു, അതിന്റെ ഭംഗി നശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ധനവാനും തന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ മാഞ്ഞുപോകുന്നു.”

ദൈവം വയലിലെ പൂക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു.

ദൈവം തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. . ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഇടയാക്കണം. ഏറ്റവും ചെറിയ പൂക്കൾ പോലും അവൻ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം നൽകും! നിങ്ങൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു. ദൈവം എവിടെയും കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, കാണുന്നതിലേക്ക് നോക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും.

12. ലൂക്കോസ് 12:27-28 “താമരപ്പൂക്കളും അവ എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്നും നോക്കൂ. അവർ അധ്വാനിക്കുകയോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നിട്ടും സോളമൻ തന്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തിലും അവരെപ്പോലെ മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ളതും നാളെ തീയിൽ എറിയപ്പെടുന്നതുമായ പൂക്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത്? ”

13. സങ്കീർത്തനം 145:15-16 “എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ പ്രത്യാശയോടെ നിന്നെ നോക്കുന്നു; അവർക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൈ തുറക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വിശപ്പും ദാഹവും നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

14. സങ്കീർത്തനം 136:25-26 “അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നു. അവന്റെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവിൻ. അവന്റെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു.

15. സങ്കീർത്തനം 104:24-25“യഹോവേ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്രയെത്ര! ജ്ഞാനത്താൽ നീ അവയെ ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കി; ഭൂമി നിന്റെ സൃഷ്ടികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കടലുണ്ട്, വിശാലവും വിശാലവും, എണ്ണത്തിനതീതമായ ജീവികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു - വലുതും ചെറുതുമായ ജീവജാലങ്ങൾ.

16. സങ്കീർത്തനം 145:9 “യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവനാണ്. അവൻ തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും കരുണ ചൊരിയുന്നു.”

17. സങ്കീർത്തനം 104:27 "എല്ലാ ജീവികളും തക്കസമയത്ത് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു."

ആത്മീയ പൂന്തോട്ടപരിപാലനവും ക്രിസ്തീയ വളർച്ചാ പ്രക്രിയയും

നിങ്ങൾ ഒരു വിത്ത് നടുമ്പോൾ ഒടുവിൽ അത് പൂവായി വളരും. ഒരു പൂവിന് വളരാൻ വെള്ളം, പോഷകങ്ങൾ, വായു, വെളിച്ചം, സമയം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നാം ആത്മീയമായി നമ്മെത്തന്നെ അച്ചടക്കത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നാം വചനം കൊണ്ട് (സ്വയം കഴുകുകയും ഭക്ഷണം നൽകുകയും വേണം). നാം ഒരു (പോസിറ്റീവ് പരിതസ്ഥിതി) ചുറ്റുപാടിലായിരിക്കണം, അതിനാൽ നമ്മുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടില്ല.

നാം കർത്താവിനോടൊപ്പം (സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്). ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ചില പൂക്കൾ ഉള്ളതുപോലെ, മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ചില ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്.

18. ഹോശേയ 14:5-6 “ഞാൻ യിസ്രായേൽ ജനത്തിന് മഞ്ഞുപോലെ ആയിരിക്കും. അവർ പൂക്കൾ പോലെ പൂക്കും. അവർ ലെബാനോനിൽനിന്നുള്ള ദേവദാരുപോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കും. അവ വളരുന്ന ശാഖകൾ പോലെയായിരിക്കും. അവർ ഒലിവ് മരങ്ങൾ പോലെ സുന്ദരമായിരിക്കും. അവർ ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുപോലെ സുഗന്ധമുള്ളവരായിരിക്കും.”

19. 2 പത്രോസ് 3:18 “എന്നാൽ കൃപയിലും വളരുകയും ചെയ്യുകനമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഇന്നും ആ ശാശ്വത ദിനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമതി.

20. 1 പത്രോസ് 2:2 “നവജാത ശിശുക്കളെപ്പോലെ, നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ആത്മീയ പാൽ കൊതിക്കണം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണ അനുഭവമായി വളരും. ഈ പോഷണത്തിനായി നിലവിളിക്കുക. ”

ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മാധുര്യം.

ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവന്റെ വചനത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യം ചിത്രീകരിക്കാൻ പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

21. സോളമന്റെ ഗീതം 5:13 "അവന്റെ കവിൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ കിടക്ക പോലെയാണ്, മധുരമുള്ള പൂക്കൾ പോലെയാണ്: അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ താമരപോലെ, സുഗന്ധമുള്ള മൂറും പൊഴിക്കുന്നു."

22. സോളമന്റെ ഗീതം 5:15 “അവന്റെ കാലുകൾ തങ്കംകൊണ്ടുള്ള പീഠങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വെങ്കല തൂണുകളാണ്; അവന്റെ രൂപം ദേവദാരു പോലെ ലെബനോൻ ചോയ്സ് പോലെയാണ്.

23. സോളമന്റെ ഗീതം 2:13 “അത്തിവൃക്ഷം അത്തിപ്പഴം പാകപ്പെടുത്തി, പൂത്തുനിൽക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളികൾ സുഗന്ധം പുറപ്പെടുവിച്ചു . എന്റെ പ്രിയേ, എന്റെ സുന്ദരി, എഴുന്നേറ്റു വരൂ!

പള്ളിയുടെ തഴച്ചുവളരുന്ന എസ്റ്റേറ്റ്

ഒരിക്കൽ ഉണങ്ങിപ്പോയിരുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറയും. ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഹ്ലാദകരമായ അഭിവൃദ്ധിയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

24. യെശയ്യാവ് 35:1-2 “ആ ദിവസങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയും മരുഭൂമിയും പോലും സന്തോഷിക്കും. തരിശുഭൂമി സന്തോഷിക്കുകയും വസന്തകാല ക്രോക്കസുകളാൽ പൂക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ, പൂക്കളുടെ സമൃദ്ധിയും പാട്ടും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും! മരുഭൂമികൾ ലെബനോനിലെ പർവതങ്ങൾ പോലെ പച്ചയായി മാറും, കർമ്മേൽ പർവതം പോലെയോ ഷാരോൻ സമതലം പോലെയോ മനോഹരമാകും.അവിടെ കർത്താവ് തന്റെ മഹത്വവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

25. യാക്കോബ് 1:10 "എന്നാൽ ധനികനായവൻ തന്റെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ സന്തോഷിക്കണം, കാരണം അവൻ വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ കടന്നുപോകും."

26. യെശയ്യാവ് 40:7 “യഹോവയുടെ ശ്വാസം അവയുടെമേൽ ഊതുന്നതിനാൽ പുല്ല് വാടിപ്പോകുന്നു, പൂക്കൾ കൊഴിയുന്നു. തീർച്ചയായും ആളുകൾ പുല്ലാണ്.”

27. ഇയ്യോബ് 14:2 "അവൻ ഒരു പുഷ്പം പോലെ പുറത്തുവരുന്നു, വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടുന്നു; അവൻ നിഴൽ പോലെ ഓടിപ്പോകുന്നു, തുടരുന്നില്ല."

28. ഹോശേയ 14:5 “ഞാൻ യിസ്രായേലിന്നു മഞ്ഞുപോലെയാകും; അവൻ താമരപോലെ പൂക്കും. ലെബനോനിലെ ദേവദാരുപോലെ അവൻ തന്റെ വേരുകൾ ഇറക്കും.”

29. സങ്കീർത്തനം 95:3-5 “കർത്താവ് മഹത്തായ ദൈവമാണ്, എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും മീതെ മഹാനായ രാജാവാണ്. 4 അവന്റെ കയ്യിൽ ഭൂമിയുടെ ആഴവും പർവതശിഖരങ്ങളും അവന്റേതാകുന്നു. 5 കടൽ അവന്റേതാണ്, കാരണം അവൻ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ കരങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ നിർമ്മിച്ചു.”

30. സങ്കീർത്തനം 96:11-12 “ആകാശം സന്തോഷിക്കട്ടെ, ഭൂമി ആനന്ദിക്കട്ടെ! കടലും അതിലുള്ള സകലവും അവന്റെ സ്തുതി മുഴക്കട്ടെ! 12 വയലുകളും അവയുടെ വിളകളും സന്തോഷത്താൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടട്ടെ! കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പാടട്ടെ.”

ബൈബിളിലെ പൂക്കളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

31. 1 രാജാക്കന്മാർ 6:18 “ആലയത്തിന്റെ ഉൾവശം ദേവദാരു ആയിരുന്നു, ആവണക്കവും തുറന്ന പൂക്കളും കൊത്തിയതായിരുന്നു. എല്ലാം ദേവദാരു ആയിരുന്നു; ഒരു കല്ലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.”

32. 2 ദിനവൃത്താന്തം 4:21 "പുഷ്പങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ, ചങ്ങലകൾ - എല്ലാം ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണം."

33. 1 രാജാക്കന്മാർ 6:35 "അവൻ അതിൽ കെരൂബുകളെ കൊത്തി,ഈന്തപ്പനകളും തുറന്ന പൂക്കളും; കൊത്തുപണിയിൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയവനെ അവൻ പൊതിഞ്ഞു.”

34. സോളമന്റെ ഗീതം 2:11-13 “നോക്കൂ, ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു, മഴയും കഴിഞ്ഞു. 13 അത്തിവൃക്ഷങ്ങൾ ഇളം ഫലം കായ്ക്കുന്നു, സുഗന്ധമുള്ള മുന്തിരിവള്ളികൾ പൂക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയേ, എഴുന്നേൽക്കൂ! എന്റെ സുന്ദരി, എന്നോടൊപ്പം വരൂ! ചെറുപ്പക്കാരൻ”

35. യെശയ്യാവ് 18:5 "എന്തെന്നാൽ, വിളവെടുപ്പിനുമുമ്പ്, പൂവിട്ട് പുഷ്പം പഴുക്കുന്ന മുന്തിരിയായി മാറുമ്പോൾ, അവൻ വാളുകളെ കത്തികൊണ്ട് തളിർക്കുകയും, പടർന്നുകിടക്കുന്ന ശാഖകൾ വെട്ടി നീക്കുകയും ചെയ്യും."

36. പുറപ്പാട് 37:19 "മുകുളങ്ങളും പൂക്കളും ഉള്ള ബദാം പൂക്കളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മൂന്ന് കപ്പുകൾ ഒരു ശാഖയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൂന്ന് അടുത്ത ശാഖയിൽ മൂന്ന്, നിലവിളക്ക് മുതൽ നീളുന്ന ആറ് ശാഖകൾക്കും ഒരേപോലെ."

37. സംഖ്യാപുസ്തകം 8:4 “ഇത് നിലവിളക്കിന്റെ പണിയും ചുറ്റികകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള പണിയും ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ചുവടുമുതൽ പുഷ്പങ്ങൾ വരെ അതിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; യഹോവ മോശെയെ കാണിച്ചുതന്ന മാതൃകയനുസരിച്ച് അവൻ നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി.”

38. പുറപ്പാട് 25:34 "മെഴുകുതിരിയിൽ ബദാം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ നാല് പാത്രങ്ങളും അവയുടെ മുട്ടുകളും പൂക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കണം."

39. പുറപ്പാട് 25:31 “തങ്കം കൊണ്ട് ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. അതിന്റെ ചുവടും തണ്ടും ചുറ്റികയെടുത്ത് അതിന്റെ പൂപോലെയുള്ള പാനപാത്രങ്ങളും മുകുളങ്ങളും പൂക്കളും ഒരു കഷണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക.”

40. 1 രാജാക്കന്മാർ 6:29 “അവൻ കൊത്തി
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.