40 ważnych wersetów biblijnych o kwiatach (Blooming Flowers)

40 ważnych wersetów biblijnych o kwiatach (Blooming Flowers)
Melvin Allen

Co Biblia mówi o kwiatach?

W Biblii kwiaty są często używane jako symbolika piękna, wzrostu, rzeczy doczesnych, pełni i nie tylko. Ewangelia może być widoczna w całym stworzeniu. Kwiaty są pięknym przypomnieniem naszego chwalebnego Boga.

Chrześcijańskie cytaty o kwiatach

"Bóg pisze Ewangelię nie w samej Biblii, ale na drzewach i kwiatach, na chmurach i gwiazdach" Marcin Luter

Zobacz też: 15 Inspirujących wersetów biblijnych o wnukach

"Żadne Pismo Święte nie wyczerpuje się w jednym wyjaśnieniu. Kwiaty ogrodu Bożego kwitną nie tylko podwójnie, ale siedmiokrotnie; nieustannie wylewają świeżą woń" Charles Spurgeon.

"Najsłodsze zapachy uzyskuje się tylko poprzez ogromny nacisk; najładniejsze kwiaty rosną wśród alpejskich sitowia; najładniejsze klejnoty najdłużej cierpią na kole lapidarnym; najszlachetniejsze posągi zniosły najwięcej uderzeń dłuta. Wszystko jednak podlega prawu. Nie dzieje się nic, co nie zostało wyznaczone z doskonałą troską i przewidywaniem" F.B. Meyer

"Kwiaty to muzyka ziemi z ust ziemi wypowiedziana bez dźwięku" -Edwin Curran

Zobacz też: 25 ważnych wersetów biblijnych o słowach, które wypowiadamy (The Power Of Words)

"Tam, gdzie kwitną kwiaty, kwitnie też nadzieja".

"Miłość jest jak piękny kwiat, którego mogę nie dotykać, ale którego zapach sprawia, że ogród jest miejscem rozkoszy tak samo".

"Złe rzeczy to rzeczy łatwe: są bowiem naturalne dla naszej upadłej natury; rzeczy prawe to rzadkie kwiaty, które wymagają uprawy" Charles Spurgeon

"Każdy kwiat musi wyrosnąć przez brud".

"Śliczne kwiaty to uśmiechy boskiej dobroci".

"Świętość wydała mi się słodką, przyjemną, czarującą, pogodną, spokojną naturą; która przynosiła duszy niewymowną czystość, jasność, spokój i zachwyt. Innymi słowy, że czyniła duszę jak pole lub ogród Boży, ze wszystkimi rodzajami przyjemnych kwiatów" Jonathan Edwards

"Kwiaty to najsłodsze rzeczy, jakie Bóg kiedykolwiek stworzył i zapomniał włożyć w nie duszę" Henry Ward Beecher

"Bóg jest we wszystkich stworzeniach, nawet w najmniejszych kwiatach" - Marcin Luter

"Najbardziej cudowna i godna pozazdroszczenia jest ta płodność fantazji, która może ozdobić wszystko, czego się dotknie, która może obdarzyć nagie fakty i suche rozumowanie nieprzewidzianym pięknem, sprawić, że kwiaty zakwitną nawet na czole przepaści, a nawet samą skałę zamienić w mech i porosty. Ta zdolność jest najważniejsza dla żywego i atrakcyjnego wystawienia prawdy dla umysłów ludzi" Thomas Fuller

"Jeśli zręczny robotnik może zamienić trochę ziemi i popiołu w takie ciekawe przezroczyste szkła, jakie codziennie widzimy, i jeśli małe nasienie, które nie nosi żadnych oznak, może wydać piękniejsze kwiaty ziemi; i jeśli mały żołądź może przynieść największy dąb; dlaczego mielibyśmy raz wątpić, czy nasienie wiecznego życia i chwały, które jest teraz w błogosławionych duszach z Chrystusem, możeprzez Niego przekazać doskonałość ciału, które jest rozpuszczone w swoich elementach?" Richard Baxter

Kwiaty zwiędną

Możesz dać kwiatom światło słoneczne, możesz dać odpowiednią ilość wody, ale jedna rzecz zawsze pozostanie prawdziwa.Kwiaty w końcu zwiędną i umrą.Wszystko na tym świecie, w czym pokładamy nadzieję, pewnego dnia zwiędnie.Czy to będą pieniądze, piękno, ludzie, rzeczy itp.Jednak w przeciwieństwie do kwiatów i rzeczy tego świata Bóg i Jego Słowo zawsze pozostaną takie same.Suwerenność Boga, Jegowierność, a Jego miłość nigdy nie zaniknie. Chwała niech będzie naszemu Bogu.

1. Jk 1:10-11 "Ale bogaci powinni być dumni ze swego poniżenia - ponieważ przeminą jak dziki kwiat. Albowiem słońce wschodzi z palącym żarem i usuwa roślinę; jej kwiat opada i jej piękno ulega zniszczeniu. W ten sam sposób bogaci przeminą nawet wtedy, gdy zajmują się swoimi sprawami. Albowiem słońce wschodzi z palącym żarem i usuwa roślinę; jej kwiat opada i jejpiękno ulega zniszczeniu. W ten sam sposób bogaci zbledną, nawet gdy będą zajmować się swoimi sprawami."

2. psalm 103:14-15 "Wie bowiem, jak jesteśmy ukształtowani, pamięta, że jesteśmy prochem. Życie śmiertelników jest jak trawa, rozkwitają jak kwiat polny ; wiatr go przewieje i przemija, a miejsce jego nie pamięta go więcej."

3. Izajasza 28:1 "Jakiż smutek czeka dumne miasto Samaria - chwalebna korona pijaków Izraela. Siedzi ono na czele żyznej doliny, lecz jego chwalebne piękno zwiędnie jak kwiat. Jest to duma ludu sprowadzonego przez wino."

4. Izajasza 28:4 "Siedzi na czele żyznej doliny, lecz jego chwalebne piękno zwiędnie jak kwiat. Kto go zobaczy, wyrwie go, jak wczesna figa jest szybko zrywana i zjadana."

5. 1 Piotra 1:24 "Bo przecież wszyscy ludzie są jak trawa, a cała ich chwała jak kwiaty polne; trawa więdnie, a kwiaty opadają."

6. Izajasza 40:6 "Głos mówi: "Wołaj". A ja powiedziałem: "Czego mam wołać?" "Wszyscy ludzie są jak trawa, a cała ich wierność jak kwiaty polne."

7. Izajasza 40:8 "Trawa więdnie i kwiaty opadają, ale słowo Boga naszego trwa na wieki."

8. Hiob 14:1-2 "Śmiertelnicy, zrodzeni z kobiety, mają mało dni i są pełni utrapienia; wyrastają jak kwiaty i usychają; jak ulotne cienie, nie trwają."

9. Izajasza 5:24 "Dlatego też, tak jak ogień zlizuje ściernisko i sucha trawa kurczy się w płomieniu, tak ich korzenie zgniją, a ich kwiaty zwiędną. Bo odrzucili prawo Pana wojsk niebieskich; wzgardzili słowem Świętego Izraela."

10. Izajasza 28:1 "Biada temu wieńcowi, dumie pijaków Efraima, gasnącemu kwiatowi, jego chwalebnej piękności, osadzonej na głowie żyznej doliny - temu miastu, chlubie tych, których położyło wino!".

11. Jk 1:11 "Albowiem słońce wschodzi swym palącym żarem i usycha trawa; jej kwiat opada, a jej piękno ginie. Tak też i bogacz zblednie pośród swych dążeń."

Bóg troszczy się o kwiaty na polu.

Bóg troszczy się o całe swoje stworzenie. To powinno powodować naszą radość w naszych próbach. Jeśli On troszczy się nawet o najmniejsze kwiaty, to o ileż bardziej będzie się troszczył o ciebie! Jesteś tak kochany. On widzi cię w twojej sytuacji. Może się wydawać, że Boga nie ma w zasięgu wzroku. Jednak nie patrz na to, co widać. Bóg zatroszczy się o ciebie w twojej sytuacji.

12. Łk 12,27-28 "Popatrzcie na lilie i na to, jak rosną. Nie pracują ani nie robią swojego ubrania, a przecież Salomon w całej swojej chwale nie był tak pięknie ubrany jak one. A jeśli Bóg tak wspaniale troszczy się o kwiaty, które dziś są tu, a jutro wrzucone do ognia, to z pewnością będzie się troszczył o was. Dlaczego macie tak mało wiary?".

13. Psalm 145:15-16 "Oczy wszystkich patrzą na ciebie w nadziei; dajesz im swój pokarm, jak go potrzebują; gdy otwierasz swoją rękę, zaspokajasz głód i pragnienie każdej żywej istoty."

14. Psalm 136,25-26 "On daje pokarm każdej żywej istocie, Jego wierna miłość trwa na wieki. Dziękujcie Bogu nieba, Jego wierna miłość trwa na wieki."

15. Psalm 104:24-25 "Jakże liczne są dzieła Twoje, Panie! W mądrości uczyniłeś je wszystkie; ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Jest morze, rozległe i przestronne, tętniące stworzeniami ponad liczbę - żywymi istotami zarówno dużymi, jak i małymi."

16. Psalm 145:9 "Pan jest dobry dla wszystkich, okazuje współczucie całemu swemu stworzeniu."

17. Psalm 104:27 "Wszystkie stworzenia patrzą na Ciebie, abyś dał im swój pokarm we właściwym czasie."

Ogrodnictwo duchowe a proces wzrostu chrześcijańskiego

Kiedy zasadzisz ziarno, w końcu wyrośnie z niego kwiat. Aby kwiat mógł rosnąć, potrzebuje wody, składników odżywczych, powietrza, światła i czasu. W ten sam sposób potrzebujemy rzeczy, aby wzrastać w Chrystusie. Musimy dyscyplinować się duchowo.

Musimy (obmywać się i karmić) Słowem. Musimy przebywać w (pozytywnym środowisku), aby nasz wzrost nie był utrudniony.

Musimy spędzać czas z Panem. Gdy będziemy robić te rzeczy, nastąpi wzrost w naszym życiu. Tak jak są kwiaty, które rosną szybciej niż inne, tak są chrześcijanie, którzy rosną szybciej niż inni.

18. Ozeasz 14:5-6 "Będę jak rosa dla ludu izraelskiego .Rozkwitną jak kwiaty .Będą mocno zakorzenione jak cedry z Libanu .Będą jak rosnące gałęzie .Będą piękne jak drzewa oliwne .Będą wonne jak cedry z Libanu."

19. 2 P 3,18 "Ale wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu należy się cześć zarówno teraz, jak i w owym dniu wiecznym."

20. 1 Piotra 2:2 "Jak noworodki musicie łaknąć czystego mleka duchowego, abyście wzrastali do pełnego doświadczenia zbawienia. Wołajcie o ten pokarm."

Słodycz obecności Chrystusa.

Kwiaty służą do zobrazowania piękna Chrystusa i Jego Słowa.

21. Pieśń Salomona 5:13 "Jego policzki są jak łoże z przyprawami, jak słodkie kwiaty: jego usta jak lilie, upuszczające słodko pachnącą mirrę ."

22. Pieśń Salomona 5:15 "Jego nogi to filary z alabastru Ustawione na postumentach z czystego złota; Jego wygląd jest jak Liban Wybór jak cedry ."

23. Pieśń Salomona 2:13 "Drzewo figowe dojrzało swoje figi, A kwitnące winorośle wydały swoją woń . Powstań, mój kochany, mój piękny, I chodź!".

Rozkwitający majątek kościoła

Gdzie kiedyś była suchość, tam będzie pełnia z powodu Chrystusa. Kwiaty są używane do zilustrowania radosnego rozkwitu królestwa Chrystusa.

24. Izajasza 35:1-2 "W owych dniach nawet pustkowie i pustynia będą się radować. Pustkowie będzie się radować i zakwitnie wiosennymi krokusami. Tak, będzie tam obfitość kwiatów, śpiew i radość ! Pustynie zazielenią się jak góry Libanu, jak piękna góra Karmel lub równina Szaronu. Tam Pan ukaże swoją chwałę, blask naszego Boga."

Przypomnienia

25. Jk 1:10 "Ale ten, kto jest bogaty, niech się wywyższa w swoim niskim położeniu, bo przeminie jak kwiat polny."

26. Izajasza 40:7 "Trawa usycha i kwiaty opadają, bo wieje na nie tchnienie PANA. Z pewnością ludzie są trawą."

27. Job 14:2 "On cometh forth jak kwiat, i jest ścięty: on fleeth także jako cień, i continueth nie."

28. Ozeasz 14:5 "Będę jak rosa dla Izraela; zakwitnie jak lilia, jak cedr Libanu wyśle swoje korzenie."

29. Psalm 95:3-5 "Bo Pan jest wielkim Bogiem, wielkim Królem ponad wszystkimi bogami. 4 W jego ręku są głębie ziemi, a szczyty gór należą do niego. 5 Morze jest jego, bo je uczynił, a jego ręce ukształtowały suchy ląd."

30. Psalm 96:11-12 "Niech się cieszą niebiosa i raduje się ziemia! Niech morze i wszystko w nim wykrzykuje jego chwałę! 12 Niech pola i ich plony wybuchną radością! Niech drzewa leśne śpiewają z radości."

Przykłady kwiatów w Biblii

31. 1 Krl 6:18 "Wnętrze świątyni było cedrowe, wyrzeźbione w guzy i otwarte kwiaty. Wszystko było cedrowe; nie było widać żadnego kamienia."

32. 2 Kroniki 4:21 "ozdoby kwiatowe, lampy i szczypce - wszystko z najczystszego złota".

33. 1 Kings 6:35 "He carved on it cherubim, palm trees, and open flowers; and he overlaid them with gold plated on the carved work."

34. Pieśń Salomona 2,11-13 "Spójrz, zima minęła, a deszcze się skończyły i odeszły.12 Kwiaty wypuszczają wiosnę, nadeszła pora śpiewu ptaków, a gruchanie turkawek wypełnia powietrze. 13 Drzewa figowe wydają młode owoce, a wonne winorośle kwitną. Powstań, mój kochany! Odejdź ze mną, moja piękna!" Młodzieniec".

35. Izajasza 18:5 "Bo przed żniwem, gdy zniknie kwiat, a kwiat stanie się dojrzewającym winogronem, odetnie pędy nożami, a rozłożyste gałęzie obetnie i zabierze."

36. Wj 37:19 "Trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca z pąkami i kwiatami były na jednej gałęzi, trzy na następnej gałęzi i to samo dla wszystkich sześciu gałęzi rozciągających się od latarni."

37. Numbers 8:4 "A to było wykonanie lampionu, młotkowana praca złota; od jego podstawy do jego kwiatów była to młotkowana praca; według wzoru, który Pan pokazał Mojżeszowi, tak wykonał lampion."

38. Exodus 25:34 "A w świeczniku będą cztery misy zrobione jak do migdałów, z ich gałkami i ich kwiatami."

39. Wj 25,31 "Zróbcie klosz z czystego złota, wybijcie młotem jego podstawę i trzon, a jego kwiatowe kielichy, pąki i kwiaty zróbcie z nich w jednym kawałku."

40. 1 Krl 6:29 "Wyrzeźbił wszystkie ściany domu dookoła rzeźbionymi rycinami cherubinów, ozdobami w kształcie palm i otwartymi kwiatami, [zarówno] wewnętrzne, jak i zewnętrzne sanktuaria."

41. Psalm 80:1 "Na melodię "Lilii Przymierza" Psalm Asafa Usłysz nas, Pasterzu Izraela, który prowadzisz Józefa jak trzodę; Ty, który siedzisz na tronie między cherubinami, zabłyśnij".

Bonus

Pieśń Salomona 2:1-2 " Ja jestem różą Szaronu, Lilią dolin .""Jak lilia wśród cierni, Tak jest mój ulubieniec wśród panien".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.