Tanakh Vs Tóra különbségek: (10 fontos dolog, amit ma tudnod kell)

Tanakh Vs Tóra különbségek: (10 fontos dolog, amit ma tudnod kell)
Melvin Allen

A Tóra és a Tanakh a zsidó hit szentírásai. Ugyanezek az írások alkotják a Biblia ószövetségi részét.

Mi a Tanakh?

A Tanakh vagy Mikra ("amit olvasnak") a héber Biblia - a héber szentírások 24 könyvéből álló gyűjtemény, amely többnyire bibliai héber nyelven íródott. A Tanakh szó a három fő rész héber betűiből álló rövidítés: Tóra, Nevi'im (vagy Navi) és Ketuvim. Néha TaNaKh-nak írják, hogy kiemeljék a három részt.

A Tanakh valamennyi könyvét szent és isteni műként tisztelik a zsidók, azonban a Tóra (Mózes öt könyve) elsőbbséget élvez.

Mi a Tóra?

A Tóra (ami szó szerint azt jelenti tanítás ) a keresztények az Ószövetség első öt könyveként ismerik - más néven a Pentateuch, a Törvény vagy Mózes öt könyve.

Amikor mind az öt könyv együtt van, képzett írnok által kézzel írva, egy pergamentekercsben, akkor azt úgy hívják, hogy Sefer Tóra Ezt az értékes tekercset a zsidó imák során olvassák fel a zsinagógában. Amikor nem használják, egy szekrényben vagy a zsinagóga elfüggönyözött részében tárolják, az ún. Tóra láda .

A szó Chumash a Tóra más formáira utal, például a rabbik (zsidó tanítók) kommentárjaival ellátott, könyv alakban kinyomtatott Tóra.

Néha a kifejezés Írott Tóra a Tanakh 24 könyvére utal. Szóbeli Tóra vagy szóbeli hagyomány minden zsidó tanítás - beleértve a zsidó rabbik (tanítók) későbbi írásait, valamint a zsidó kultúrát és istentiszteleti gyakorlatot.

Mikor íródott a Tanakh?

A Tanakh több évszázadon át íródott, a Kr. e. 1446-tól vagy még korábban, Kr. e. 400-ig.

Lásd még: NIV Vs CSB Bibliafordítás: (11 nagy különbség, amit tudnod kell)

A Tórát Mózes i. e. 1446 és 1406 között írta (a dátumok magyarázatát lásd az alábbi részben).

A Nevi'im (próféták) Józsué könyvével kezdődik (tehát már Kr. e. 1406-ban), és az utolsó prófétákig tart (Kr. e. 400 körül ér véget).

A Ketuvimban (Írások) Jóbot tartják a legkorábban megírt könyvnek (az egész Tanakh közül), de ismeretlen dátummal és szerzővel. A Talmud (egy zsidó történeti és teológiai gyűjtemény) szerint a könyvet Mózes írta. Úgy tartják, hogy Jób a pátriárkák (Ábrahám, Izsák, Jákob, József) kora körül élt, így a könyv az i. e. 1800-as években vagy korábban íródhatott. Nehémiás volt avalószínűleg a Ketuvim utolsó befejezett könyve, i. e. 430 körül.

Mikor íródott a Tóra?

E kérdés megválaszolásához a Tóra emberi szerzőjének (szerzőinek) megértése szükséges. A Tórát gyakran Mózes könyveiként emlegetik, ami azt jelenti, hogy Mózes írta mind az öt könyvet. A Teremtés könyvének első fejezeteiben leírt események azonban évezredekkel Mózes előtt történtek. Vajon Mózes közvetlenül Istentől vagy más forrásokból kapta az információkat?

Mózes ben Maimon rabbi (Kr. u. 1135-1204) írta a Maomonide 13 hitelvi alapelvei , "Tökéletes hittel hiszem, hogy a teljes Tóra, amely most a birtokunkban van, ugyanaz, amit Mózesnek, a mi tanítónknak, béke legyen vele." Ma a legtöbb ortodox zsidó úgy véli, hogy Mózes írta a teljes Tórát, beleértve a Teremtést is, és sok keresztény is egyetért ezzel.

A legtöbb konzervatív zsidó és néhány keresztény ezzel szemben úgy véli, hogy Mózesnek a Teremtés könyvében leírt eseményekkel kapcsolatos szóbeli hagyományok és/vagy írások gyűjteménye volt, amelyeket Mózes aztán szerkesztett és egy könyvbe foglalt. Rási (Shlomo Yitzchaki rabbi; 1040-1105) szerint Mózes az izraelitáknak bemutatta a Teremtés könyvét, mielőtt felmászott a hegyre és megkapta a tízparancsolatot.

A legújabb régészeti leletek bizonyítják, hogy az ékírás már jóval Ábrahám születése előtt elterjedt Mezopotámiában. Elképzelhető, hogy Ábrahám és leszármazottai az özönvíz után, sőt még azelőtt is feljegyezhették a Teremtés könyvének beszámolóit. Az özönvíz és Ábrahám születése között kevesebb mint 300 év telt el, és Noé még élt, amikor Ábrahám született, és az első 50 évbenéletét (1Mózes 9. és 11. könyve).

Talán még Noé is tudott írni. Isten részletes utasításokat adott Noénak az 1Mózes 6:14-20-ban. Az összes számjegyet megjegyezni, egy ilyen hatalmas hajót építeni, és az összes állat élelmének tárolásával kapcsolatos logisztikával foglalkozni nehéz lett volna legalább alapvető írás- és matematikai ismeretek nélkül.

Noé nagyapja, Methusela (aki 969 évet élt) az özönvíz évéig élt (1Mózes 5:21-32, 7:6). Az első ember, Ádám még élt, amikor Methusela született, és életének első 243 évében (1Mózes 5). A teremtésről és az ember bukásáról szóló beszámoló, valamint a genealógiák (szóban vagy írásban) Ádámtól közvetlenül Methuseláig, majd Noéig terjedhettek.majd Ábrahámnak.

A Tórában található írások Mózesre, mint szerzőre hivatkoznak, aki leírta, amit Isten diktált:

 • "Akkor így szólt az Úr Mózeshez: "Írd ezt fel egy tekercsre emlékeztetőül, és mondd el Józsuénak" (2Móz 17,14).
 • "És Mózes leírta az Úr minden beszédét." (2Mózes 24:4).
 • "Akkor így szólt az Úr Mózeshez: "Írd le ezeket a szavakat, mert e szavak szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel." (2Mózes 34:27.)
 • "Mózes feljegyezte kiindulási helyeiket útjaik szerint az Úr parancsára" (4Mózes 33:2). (Istennek való engedelmesség versek)

Mózes az Egyiptomból való kivonulást követő 40 év alatt írta a Tórát. Az 1 Királyok 6:1 szerint Salamon 480 évvel a kivonulás után rakta le a templom alapjait, tehát a kivonulás i.e. 1446 körülre tehető. Ha Mózes a Teremtés könyvét Ábrahám és a többi pátriárka korábbi írásaiból szerkesztette, akkor ezek az írások i.e. 1876-ig vagy még korábbra nyúlhatnak vissza.

Miből áll a Tanakh?

A Tanakh 24 könyvből áll, három fő részre osztva: Tóra, Nevi'im és Ketuvim. A Tanakh ugyanazokat a könyveket tartalmazza, mint a Biblia ószövetségi része, amelyet a legtöbb protestáns keresztény használ. A sorrend azonban más, és egyes könyvek egy könyvbe vannak összevonva, így a Tanakh 24 könyvből áll az Ószövetség 39 könyve helyett.

Tóra (Törvény könyve vagy Mózes könyve) a Biblia első öt könyve:

 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Számok
 • Mózes második könyve

Nevi'im (Próféták) három részből áll: Korábbi próféták, Utolsó próféták és Kisebb próféták.

 • Korábbi próféták vannak:
  • Joshua
  • Bírák
  • Sámuel (egy könyv, nem pedig kettő, mint a keresztény Bibliában)
  • Királyok (szintén egy könyv, nem pedig kettő)
 • Utolsó próféták (a keresztény Biblia öt "nagy prófétája" közül három - a Siralmak és Dániel - a Tanakh Ketuvim részében található.
  • Ézsaiás
  • Jeremiah
  • Ezekiel
 • Tizenkét kisebb próféta (ezek ugyanazok, mint a kisebb próféták, amelyek az Ószövetség utolsó 12 könyvét alkotják; a Nevi'imban azonban egy könyvben vannak összevonva.)
  • Hosea
  • Joel
  • Amos
  • Obadiah
  • Jonah
  • Micah
  • Nahum
  • Habakuk
  • Zefániás
  • Haggai
  • Zakariás
  • Malachi

Ketuvim (Írások) három részből áll: Költői könyvek, Öt tekercs ( Megillot ), és egyéb könyvek

 • Költői könyvek
  • Zsoltárok
  • Példabeszédek

Állás

 • Öt tekercs (Megillot)
 • Salamon éneke
 • Ruth
 • Siralmak
 • Prédikátor
 • Esther
 • Egyéb könyvek
  • Daniel
  • Ezra
  • Krónikák (egy könyv a keresztény Biblia két könyve helyett)

Miből áll a Tóra?

Amint fentebb említettük, a Tóra a Tanakh első része, és Mózes könyveit tartalmazza: Teremtés, Kivonulás, 3Mózes, 3Mózes, 4Mózes és 5Mózes.

Tanakh idézetek

"Áldd meg az Urat, lelkem, és ne feledkezz meg minden jótéteményéről. Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a gödörből, állhatatos szeretettel és irgalommal vesz körül. Megelégít téged jóval életed virágjában, hogy ifjúságod megújuljon, mint a sasé." (Zsoltárok 103:2-5.)

"Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a te értelmedre; minden utadon ismerd el őt, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Példabeszédek 3:5-6).

"De akik az Úrban bíznak, azok megújítják erejüket, mint a sasok új tollazatot növesztenek, futnak és nem fáradnak el, menetelnek és nem fáradnak el." (Ézsaiás 41:31).

Tóra idézetek

"Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, az Úr egyedül. Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erővel." (5Mózes 6:4-5.)

"Légy erős és elszánt, ne félj és ne rettegj tőlük, mert az Úr, a te Istened maga vonul veled, nem hagy el téged és nem hagy el téged." (5Mózes 31:6.)

"Az Úrnak, a te Istenednek szolgálj, és ő megáldja kenyeredet és vizedet, és a betegséget eltávolítom közületek." (2Mózes 23:25.)

Jézus a Tanakhban

"És te, efrati Betlehem, Júda nemzetségének legkisebbike, belőled származik majd egy, aki Izráelben uralkodik helyettem - egy, akinek eredete ősidőkből, ősidőkből való." (Mikeás 5:1).

"A nép, amely sötétségben járt, ragyogó fényt látott; akik a sötétség országában éltek, fényt láttak...".

Mert egy gyermek született nekünk, Egy fiú adatott nekünk. És hatalom telepedett a vállára. Nevet kapott: "A Hatalmas Isten tervezi a kegyelmet, Az Örök Atya, békés uralkodó.".

A bőséges hatalom és a korlátlan béke jeléül Dávid trónján és királyságán, hogy az szilárdan megalapozódjék igazságban és méltányosságban most és mindörökké. A Seregek Urának buzgósága fogja ezt megvalósítani." (Ézsaiás 9:1, 5.)

"De ő megsebesült a mi bűneink miatt, összetört a mi vétkeink miatt. Ő viselte a büntetést, amely meggyógyított minket, és az ő zúzódásai által meggyógyultunk.

Mindnyájan eltévelyedtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, és az Úr mindnyájunk bűnét rajta viselte.

Bántalmazták, mégis engedelmes volt, Nem nyitotta ki a száját; Mint a juh, akit vágóhídra vezetnek, Mint az anyajuh, aki néma azok előtt, akik nyírják, Nem nyitotta ki a száját.

Nyomasztó ítélet által vitték el. Ki tudná leírni lakhelyét? Mert kiirtották az élők földjéről népem bűne miatt, amely megérdemelte a büntetést.

És sírját a gonoszok közé és a gazdagok közé helyezték halálában - noha nem tett semmi rosszat, és nem mondott semmi hazugságot.

De az Úr úgy döntött, hogy összetöri őt, hogy ha bűnért áldozatul adja magát, utódokat lásson és hosszú életet éljen. És hogy általa az Úr szándéka sikerüljön (Ézsaiás 53:5-10).

Lásd még: 22 fontos bibliai vers a testvérekről (Testvériség Krisztusban)

Jézus a Tórában

"És monda HaSém, az Úr a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott vagy te minden jószág közül és minden mezei állat közül; a hasadon fogsz menni, és port fogsz enni életed minden napján.

És ellenségeskedést teszek közéd és az asszony közé, és a te magod és az ő magva közé; ők verik össze a te fejedet, és te vered össze az ő sarkukat." (1Mózes 3:15).

"Amit látok nekik, még nincs, amit látok, nemsokára lesz: Jákobból csillag kel fel, Izraelből jogar jön ki." (4Mózes 24:17).

"Az Úr, a te Istened prófétát támaszt neked a te népedből, mint én magam, akire hallgass." (5Mózes 18:15.)

Amit tudnia kell

A Tanakh, ezen belül a Tóra ugyanazokat a könyveket tartalmazza, mint a Biblia Ószövetsége. Ezek a könyvek mind a zsidók, mind a keresztények számára értékes és felbecsülhetetlen értékűek, a zsidó Szentírás kánonját és a keresztény Szentírás kánonjának több mint felét alkotják.

Az ezekben a könyvekben leírt történetek nem mítoszok vagy mesék - ezek valós emberek történelmi beszámolói. Sokat tanulhatunk belőlük Isten jelleméről és az emberiséggel való kapcsolatáról, valamint számos leckét a kitartásról, az Isten és mások iránti szeretetről, a bátorságról, amikor látszólag lehetetlen esélyekkel kell szembenéznünk, a megbocsátásról és még sok másról!

Mózes törvényei Isten erkölcsi és lelki életre vonatkozó útmutatásait adják, a zsoltárok pedig felemelnek bennünket Isten imádatában. A Tanakh számos próféciája már beteljesedett Jézus és az apostolok által, más próféciák pedig értékes információkat adnak a világ végével kapcsolatban.

A legfontosabb, hogy a Messiás - Jézus - a Tórában és a Tanakhban nyilatkozik meg. Jézus az, aki szétzúzta a kígyó (Sátán) fejét. Jézus, aki Betlehemben született Júda törzséből, Jákob csillaga, a próféta, akiről Mózes beszélt. Jézus a hajnali fény, a nekünk született gyermek. Jézus hordozta a bűneinket és a büntetésünket, hogy megváltást nyerjünk, megszabaduljunk. Jézus a húsvéti bárány,Megváltást hozva a bűntől, a haláltól és a pokoltól, egyszer s mindenkorra.

Tanulmányozd a Tórát és a Tanakh-t, és látni fogod Jézust. Tanulmányozd Jézus életét és tanításait az Újszövetségben, és látni fogod, hogy a legtöbb oldalon hivatkoznak a Tórára és a Tanakh-ra.

Nem sokkal Jézus halála és feltámadása után, amikor a zsidók megkérdezték Pétert (Jézus egyik tanítványát): "Testvérek, mit tegyünk?" Péter így szólt hozzájuk: "Térjetek meg, és mindnyájan keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret rátok és gyermekeitekre vonatkozik, és mindazokra, akik távol vannak, ahányan az Úr, a mi Istenünk.magához fog hívni."

Nem akarod megbánni bűneidet és elfogadni Jézust, a Messiást, mint a bűnöktől való megmentődet?
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.