15 fontos bibliai vers a titkos bűnökről (ijesztő igazságok)

15 fontos bibliai vers a titkos bűnökről (ijesztő igazságok)
Melvin Allen

Bibliai versek a titkos bűnökről

Nincs olyan, hogy rejtett bűn. A bűnt megpróbálni elrejteni Isten elől olyan, mintha az árnyékod elől menekülnél, amitől soha nem tudsz elmenekülni. Isten elől nem menekülhetsz, mert Ő mindent tud. A családod és a barátaid talán nem tudnak a titkos bűneidről, de Isten igen. Minden csontvázat a szekrényedben meg kell vallani, mert a be nem vallott bűn elzárhat téged Istentől.

A másik veszélyes dolog, ha megpróbálod elrejteni a bűneidet, hogy azt gondolhatod, hogy megúszod, és ez szándékos bűnözéshez és visszaeséshez vezet, ami halálos, és amit egyetlen kereszténynek sem szabadna tennie.

Örülj, hogy Isten ismeri minden bűnödet, mert ez egy emlékeztető, hogy Ő mindig veled van. Tedd le azt a terhet, valld meg bűneidet még ma!

Mit mond a Biblia?

1. Példabeszédek 28:13 "Ha elrejted bűneidet, nem lesz sikered. Ha megvallod és megtagadod őket, kegyelmet kapsz." (irgalmassági versek).

2. Zsoltárok 69:5 "Istenem, te tudod, mit tettem rosszul, nem tudom elrejteni előled a bűnömet". (Bűnösség a Bibliában)

Lásd még: 25 fontos bibliai vers a felkészültségről

3. Zsoltárok 44:20-21 "Ha elfelejtettük volna Istenünk nevét, vagy idegen istenre emeltük volna kezünket, nem jönne rá Isten, hiszen ő ismeri a szív titkait?".

4. Zsoltárok 90:8 "Eléd állítottad vétkeinket, titkos bűneinket arcod fényébe".

5. 4Móz 32:23 "De ha nem teszed meg ezeket, vétkezel az Úr ellen; tudd meg biztosan, hogy bűnhődni fogsz a te bűnödért."

Isten mindent tud rólad, és mindig figyel téged.

6. Jeremiás 16:17-18 "Látom minden cselekedetüket, nem tudják elrejteni előlem, amit tesznek, bűneik nem rejtőznek el szemeim elől. Kétszeresen megfizetek Júda népének minden egyes bűnéért, mert tisztátalanná tették földemet. Gyűlölt bálványaikkal megtöltötték országomat." Ez az én országom. (Bálványimádás a Bibliában)

7. Zsoltárok 139:1-2 "Uram, te vizsgáltál meg engem, és mindent tudsz rólam. Tudod, mikor ülök le és mikor kelek fel. Ismered gondolataimat, mielőtt még gondolnám őket." Ez az én gondolataim.

8. Zsoltárok 139:3-7 "Te tudod, hová megyek, hová fekszem, te tudod minden cselekedetemet. Uram, még mielőtt kimondanék egy szót, te már tudod. Körülöttem vagy - elöl és hátul - és rám tetted a kezed. Tudásod csodálatos számomra, több, mint amit fel tudok fogni. Hová mehetek, hogy elmeneküljek a te Lelked elől, hová futhatok el előled?". (Isten bibliai versek)

Emlékeztetők

9. Lukács 12:1-2 "Olyan sok ezer ember gyűlt össze, hogy egymásra léptek. Jézus először a követőihez szólt, mondván: "Óvakodjatok a farizeusok élesztőjétől, mert ők képmutatók. Minden, ami rejtve van, kiderül, és minden, ami titokban van, kiderül." Ez a mondat így szólt: "A farizeusoké.

10. Zsidókhoz írt levél 4:12-13 "Isten igéje él és munkálkodik, és élesebb, mint a kétélű kard. Egészen belénk vág, ahol a lélek és a szellem egyesül, egészen ízületeink és csontjaink közepéig. És megítéli a szívünkben lévő gondolatokat és érzéseket. Semmi a világon nem lehet rejtve Isten elől. Minden világos és nyíltan fekszik előtte, és neki kell megmagyaráznunk, hogy miként vanélt."

Lásd még: 13 bibliai ok a tizedfizetésre (Miért fontos a tizedfizetés?)

A be nem vallott bűn veszélye

11. Ézsaiás 59:1-2 "Bizonyára elég az Úr ereje, hogy megmentsen téged. Ő meghallgat téged, amikor segítségért könyörögsz hozzá. A te gonoszságod választott el téged Istenedtől. A te bűneid miatt fordult el tőled, ezért nem hallgat meg téged." A te bűneid miatt fordult el tőled.

12. Zsoltárok 66:18-19 "Ha bűnt rejtegettem volna a szívemben, az Úr nem hallgatott volna meg. Isten azonban meghallgatott, meghallgatta az imádságomat." A zsoltárokban a bűnöket nem hallgattam meg.

Bánd meg a rejtett bűneidet, amelyekről nem tudsz.

13. Zsoltárok 19:12 "Honnan tudhatnám meg a szívemben lappangó összes bűnt? Tisztíts meg engem ezektől az elrejtett hibáktól".

Térj meg: Fordulj el és kövesd Krisztust.

14. 1 János 1:9 "Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja nekünk bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól." (Bűnbánat a Bibliában).

15. 2Krónikák 7:14 " Ha népem, amelyet nevemről hívnak, megalázza magát, és imádkozik, és keresi arcom, és megtér gonosz útjairól, akkor meghallgatom az égből, és megbocsátom bűneiket, és meggyógyítom földjüket".

Bónusz: Ne tagadd a bűneidet, lásd úgy, ahogy Isten látja.

Ézsaiás 55:8-9 "Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti utaitok nem az én utaim, mondja az Úr; mert amint az egek magasabbak a földnél, úgy az én utaim is magasabbak a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál." (Ézsaiás 55:8-9).
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.