15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Dosa Rahasia (Kaleresan Pikasieuneun)

15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Dosa Rahasia (Kaleresan Pikasieuneun)
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan dosa rusiah

Teu aya dosa anu disumputkeun. Nyobian nyumputkeun dosa ti Gusti ibarat lumpat tina kalangkang anjeun anjeun moal pernah tiasa kabur. Anjeun moal tiasa kabur ti Gusti sabab anjeunna terang sadayana. Kulawarga jeung babaturan Anjeun bisa jadi teu nyaho ngeunaan dosa rusiah Anjeun, tapi Allah weruh. Kabéh skeletons di lomari Anjeun kudu confessed sabab unconfessed dosa bisa ngahalangan anjeun ti Allah.

Hal bahaya sejenna tina nyoba nyumputkeun dosa-dosa anjeun nyaéta yén anjeun bisa mikir anjeun meunang jauh jeung nu ngakibatkeun ngahaja dosa jeung backsliding, nu deadly jeung hiji hal anu henteu kedah dilakukeun ku urang Kristen.

Sing bagja Gusti terang kana sagala dosa anjeun, sabab éta panginget Anjeunna salawasna sareng anjeun. Iklaskeun éta beban. Ngaku dosa anjeun ayeuna!

Kumaha ceuk Kitab Suci?

1. Siloka 28:13 “Lamun maraneh nyumputkeun dosa-dosa, moal aya hasilna. Upami anjeun ngaku sareng nampik aranjeunna, anjeun bakal nampi rahmat." (ayat-ayat rahmat)

2. Jabur 69:5 “Nun Gusti, Gusti uninga kana kalepatan abdi; Abdi teu tiasa nyumputkeun kasalahan abdi ti anjeun." (Kasalahan dina Kitab Suci)

3. Jabur 44:20-21 “Lamun urang poho kana jenengan Allah urang  atawa ngangkat leungeun ka allah asing,  tangtu Allah moal manggih. sabab anjeunna terang rusiah manah?"

4. Jabur 90:8 "Anjeun parantos netepkeun kajahatan urang ka payuneun Gusti, dosa-dosa rasiah urang dina cahaya Gusti."

5. Bilangan 32:23 “Tapi lamunAnjeun teu ngalakukeun hal ieu, Anjeun bakal sinning ngalawan Gusti; terang yen anjeun bakal dihukum ku dosa anjeun."

Tempo_ogé: Imam Vs Pendeta: 8 Bedana Antara Aranjeunna (Definisi)

Gusti terang sadayana ngeunaan anjeun sareng Anjeunna salawasna ningali anjeun.

6. Yeremia 16:17-18 “Kami ningali sagala lampah maranehna. Maranehna teu bisa nyumputkeun ti Kami hal-hal anu maranehna laksanakeun; dosa maranéhanana henteu disumputkeun tina panon kuring. Urang Yuda ku Kami rek males dua kali pikeun dosa-dosa maraneh, sabab maraneh najiskeun tanah Kami. Maranehanana geus ngeusi nagara Kami ku brahala-brahalana anu hina.” (Nyembah berhala dina Kitab Suci)

7. Jabur 139:1-2 “Nun PANGERAN, Gusti parantos mariksa sareng uninga kana sagala perkawis abdi. Anjeun terang nalika kuring calik sareng nalika kuring gugah. Anjeun terang pikiran kuring sateuacan kuring mikirkeunana.

8. Jabur 139:3-7 “Maneh nyaho ka mana kuring indit jeung ka mana kuring baring. Anjeun terang sadayana anu kuring lakukeun. Gusti, bahkan sateuacan abdi nyarios, anjeun parantos terang. Anjeun aya di sabudeureun kuring - di hareup jeung di tukang - sarta geus nempatkeun leungeun anjeun dina kuring. Pangaweruh anjeun endah pisan pikeun kuring; éta leuwih ti abdi tiasa ngartos. Dimana abdi tiasa angkat jauh tina Roh anjeun? Dimana abdi tiasa kabur ti anjeun?" (Ayat Kitab Suci Allah)

Pangéling-ngéling

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Harga Diri Sareng Harga Diri

9. Lukas 12:1-2 “Rebuan jelema geus karumpul nepi ka nanjak. dina silih. Yesus sasauran heula ka murid-murid-Na, saur-Na, "Awas kana ragi urang Parisi, sabab aranjeunna munafik. Sagala anu disumputkeun bakal ditembongkeun, sareng sadaya anu rusiah bakal ayadicaritakeun.”

10. Ibrani 4:12-13 “Pangandika Allah teh hirup jeung bisa dipake, leuwih seukeut ti batan pedang dua sisi. Ieu motong sagala jalan kana urang, dimana jiwa jeung sumanget nu ngagabung, ka puseur sendi jeung tulang urang. Sarta eta nangtoskeun pikiran jeung parasaan dina haté urang. Euweuh nanaon di sakuliah dunya bisa disumputkeun ti Allah. Sagalana geus jelas tur perenahna kabuka sateuacanna, sarta ka Anjeunna urang kudu ngajelaskeun cara urang geus hirup.

Bahaya dosa anu teu diaku

11. Yesaya 59:1-2 “Satemenna kakawasaan PANGERAN geus cukup pikeun nyalametkeun maraneh. Anjeunna tiasa ngadangu anjeun nalika anjeun menta tulung ka anjeunna. Kajahatan anjeun anu misahkeun anjeun ti Allah anjeun. Dosa-dosa anjeun nyababkeun anjeunna jauh ti anjeun, ku kituna anjeunna henteu ngadangu anjeun."

12. Jabur 66:18-19 “Lamun kuring nahan dosa dina jero hate, PANGERAN moal ngadenge. Sanajan kitu, Allah uninga; anjeunna ngadangukeun doa abdi."

Tobat tina dosa-dosa anu disumputkeun anu teu dipikanyaho ku anjeun.

13. Jabur 19:12 "Kumaha abdi tiasa terang kana sagala dosa anu aya dina haté abdi? Bersihkeun abdi tina kasalahan anu disumputkeun ieu."

Tobat: Nyingkah jeung nuturkeun Kristus.

14. 1 Yohanes 1:9 “Lamun urang ngaku dosa-dosa urang, Mantenna teh satia jeung adil, sarta bakal ngahampura ka urang. dosa sareng nyucikeun urang tina sagala kajahatan." (Tobat dina Kitab Suci)

15.  2 Babad 7:14 “Lamun umat Kami, anu disebut ku ngaran Kami, arek ngarendahkeun diri, neneda jeung neneda ka Kami, sarta nyingkir tina jalan-jalan anu jahat, tangtu Kami.bakal ngadangu ti sawarga, sareng Kami bakal ngahampura dosana sareng bakal nyageurkeun tanahna."

Bonus: Tong mungkir dosa anjeun. Tempo eta sakumaha Allah ningali eta.

Yesaya 55: 8-9 "Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun jalan abdi Kami, nyebutkeun Gusti. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.