15 Ważnych wersetów biblijnych o sekretnych grzechach (Straszne prawdy)

15 Ważnych wersetów biblijnych o sekretnych grzechach (Straszne prawdy)
Melvin Allen

Wersety biblijne o grzechach ukrytych

Nie ma czegoś takiego jak ukryty grzech.Próba ukrycia grzechu przed Bogiem jest jak ucieczka przed swoim cieniem, od którego nigdy nie możesz uciec.Nie możesz uciec przed Bogiem, bo On wie wszystko.Twoja rodzina i przyjaciele mogą nie wiedzieć o twoim tajnym grzechu, ale Bóg wie.Wszystkie szkielety w twojej szafie powinny być wyznane, bo niewyznany grzech może zablokować cię przed Bogiem.

Inną niebezpieczną rzeczą w próbach ukrycia swoich grzechów jest to, że możesz myśleć, iż uchodzi ci to na sucho, a to prowadzi do celowego grzeszenia i cofania się, co jest śmiertelne i co żaden chrześcijanin nie powinien robić.

Ciesz się, że Bóg zna wszystkie twoje grzechy, bo to przypomina, że On zawsze jest z tobą. Złóż ten ciężar, wyznaj swoje grzechy już dziś!

Co mówi Biblia?

1) Prz 28:13 "Jeśli ukryjesz swoje grzechy, nie powiedzie ci się. Jeśli je wyznasz i odrzucisz, otrzymasz miłosierdzie" (wersety o miłosierdziu).

Zobacz też: NIV Vs CSB Bible Translation: (11 głównych różnic, które warto znać)

2. Psalm 69:5 "Boże, Ty wiesz, co złego uczyniłem; nie mogę ukryć przed Tobą mojej winy." (Wina w Biblii)

3. Psalm 44:20-21 "Gdybyśmy zapomnieli o imieniu naszego Boga lub podnieśli ręce do obcego boga, czyż Bóg nie dowie się o tym, gdyż zna tajemnice serca?"

4. Psalm 90:8 "Wystawiłeś przed sobą nasze złe postępowanie , nasze grzechy skryte w świetle Twego oblicza."

5. Liczb 32:23 "Lecz jeśli nie będziesz czynił tych rzeczy, zgrzeszysz przeciwko Panu; wiedz na pewno, że zostaniesz ukarany za swój grzech."

Bóg wie o tobie wszystko i zawsze cię obserwuje.

6. Jeremiasza 16:17-18 "Widzę wszystko, co czynią, nie mogą ukryć przede mną tego, co czynią; ich grzech nie jest ukryty przed moimi oczami. odpłacę ludowi judzkiemu podwójnie za każdy jego grzech, ponieważ uczynili moją ziemię nieczystą. napełnili mój kraj swoimi nienawistnymi bożkami." (Idolatria w Biblii)

7. Psalm 139:1-2 "Panie, zbadałeś mnie i wiesz o mnie wszystko. Wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję. Znasz moje myśli, zanim je pomyślę."

8. Psalm 139:3-7 "Ty wiesz, gdzie idę i gdzie się kładę.Ty wiesz wszystko, co robię.Panie, nawet zanim wypowiem słowo, Ty już je znasz.Jesteś wokół mnie - z przodu i z tyłu - i położyłeś na mnie swoją rękę.Twoja wiedza jest dla mnie zdumiewająca; to więcej niż mogę zrozumieć.Gdzie mogę pójść, aby uciec od Twojego Ducha? Gdzie mogę uciec od Ciebie?". (Bóg wersety biblijne)

Zobacz też: Kto został ochrzczony dwa razy w Biblii (6 epickich prawd do poznania)

Przypomnienia

9. Łk 12,1-2 "Zebrało się tak wiele tysięcy ludzi, że nadepnęli na siebie. Jezus przemówił najpierw do swoich uczniów, mówiąc: "Strzeżcie się drożdży faryzeuszy, bo są obłudnikami. Wszystko, co ukryte, okaże się, a wszystko, co tajne, wyjdzie na jaw."

10. Hbr 4,12-13 "Słowo Boże jest żywe i działa i jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Tnie ono aż do wnętrza nas, gdzie dusza i duch są połączone, aż do środka naszych stawów i kości. I osądza myśli i uczucia w naszych sercach. Nic na całym świecie nie może być ukryte przed Bogiem. Wszystko jest jasne i leży przed Nim otwarte, i Jemu musimy wyjaśnić sposób, w jaki mamymieszkał".

Niebezpieczeństwo niewyznanego grzechu

11. Izajasza 59:1-2 "Z pewnością moc Pana jest wystarczająca, aby cię uratować. On cię słyszy, gdy prosisz go o pomoc. To twoje zło oddzieliło cię od twojego Boga. Twoje grzechy powodują, że On odwraca się od ciebie, dlatego cię nie słyszy."

12. Psalm 66:18-19 "Gdybym skrywał w sercu grzech, Pan by nie wysłuchał. Jednak Bóg usłyszał; wysłuchał mojej modlitwy."

Żałuj za ukryte grzechy, o których nie wiesz.

13. Psalm 19:12 "Jakże mogę znać wszystkie grzechy czające się w moim sercu? Oczyść mnie z tych ukrytych wad".

Nawróć się: odwróć się i pójdź za Chrystusem.

14. 1 Jana 1:9 "Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" (Pokuta w Biblii).

15. 2 Kronik 7:14 " Jeżeli mój lud, który jest powołany przez moje imię, będzie się uniżał i modlił, i szukał mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy usłyszę z nieba, i odpuszczę jego grzech, i uzdrowię jego ziemię."

Bonus: Nie wypieraj się swoich grzechów, zobacz je tak, jak widzi je Bóg.

Izajasza 55:8-9 "Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, oświadcza Pan. Bo jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak drogi moje są wyższe od dróg waszych i myśli moje od myśli waszych."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.