15 viktiga bibelverser om hemliga synder (skrämmande sanningar)

15 viktiga bibelverser om hemliga synder (skrämmande sanningar)
Melvin Allen

Innehållsförteckning

Se även: 50 viktiga bibelverser om att förlora (Du är ingen förlorare)

Bibelverser om hemliga synder

Det finns ingen dold synd. Att försöka dölja synden för Gud är som att springa från sin skugga, du kan aldrig komma undan. Du kan inte springa ifrån Gud eftersom han vet allt. Din familj och dina vänner kanske inte vet om din hemliga synd, men Gud vet. Alla skelett i din garderob bör du bekänna eftersom obekräftade synder kan blockera dig från Gud.

Det andra farliga med att försöka dölja sina synder är att man kan tro att man kommer undan med det och det leder till att man medvetet syndar och faller tillbaka, vilket är livsfarligt och något som ingen kristen bör göra.

Var glad att Gud känner till alla dina synder, för det är en påminnelse om att han alltid är med dig. Lägg ner den bördan och bekänn dina synder idag!

Vad säger Bibeln?

1. Ordspråksboken 28:13 "Om du döljer dina synder kommer du inte att lyckas, men om du bekänner dem och förkastar dem kommer du att få barmhärtighet." (barmhärtighetsverser)

2. Psalm 69:5 "Gud, du vet vad jag har gjort för fel, jag kan inte dölja min skuld för dig." (Skuld i Bibeln)

3. Psalm 44:20-21 "Om vi hade glömt vår Guds namn eller upphöjt våra händer till en främmande gud, skulle då inte Gud få reda på det, eftersom han känner hjärtats hemligheter?"

4. Psalm 90:8 "Du har ställt våra missgärningar inför ditt ansikte, våra hemliga synder i ljuset av ditt ansikte."

5. 4 Mosebok 32:23 "Men om du inte gör detta, syndar du mot Herren; var säker på att du kommer att straffas för din synd."

Gud vet allt om dig och han ser alltid till dig.

6. Jeremia 16:17-18 "Jag ser allt vad de gör, de kan inte dölja det de gör för mig, deras synd är inte dold för mina ögon. Jag ska betala Juda folk dubbelt för var och en av deras synder, för de har gjort mitt land orent, de har fyllt mitt land med sina avskyvärda avgudar." (Avgudadyrkan i Bibeln)

7. Psalm 139:1-2 "Herre, du har undersökt mig och vet allt om mig. Du vet när jag sätter mig ner och när jag reser mig upp. Du känner mina tankar innan jag tänker dem."

8. Psalm 139:3-7 "Du vet var jag går och var jag lägger mig. Du vet allt jag gör. Herre, redan innan jag säger ett ord vet du vad jag gör. Du är runt omkring mig - framför och bakom - och du har lagt din hand på mig. Din kunskap är förvånande för mig, den är mer än jag kan förstå. Vart kan jag gå för att komma bort från din Ande? Vart kan jag fly från dig?" (Guds bibelvers)

Påminnelser

9. Lukas 12:1-2 "Så många tusen människor hade samlats att de trampade på varandra. Jesus talade först till sina efterföljare och sade: "Akta er för fariséernas jäst, för de är hycklare. Allt som är dolt kommer att visa sig, och allt som är hemligt kommer att bli känt."

Se även: Hur lång är Gud i Bibeln? (Guds längd) 8 viktiga sanningar

10. Hebreerbrevet 4:12-13 "Guds ord är levande och verksamt och är vassare än ett tveeggat svärd. Det skär ända in i oss, där själen och anden är förenade, till mitten av våra leder och ben. Och det dömer tankarna och känslorna i våra hjärtan. Ingenting i hela världen kan vara dolt för Gud. Allting är klart och ligger öppet inför honom, och för honom måste vi förklara hur vi harlevde."

Faran med obekräftad synd

11. Jesaja 59:1-2 "Visst räcker Herrens kraft till för att rädda dig. Han hör dig när du ber honom om hjälp. Det är din ondska som har skiljt dig från din Gud. Dina synder gör att han vänder sig bort från dig, så han hör dig inte."

12. Psalm 66:18-19 "Om jag hade hyst synd i mitt hjärta skulle Herren inte ha lyssnat. Men Gud hörde, han lyssnade till min bön."

Omvänd dig från de dolda synder som du inte känner till.

13. Psalm 19:12 "Hur kan jag veta alla synder som lurar i mitt hjärta? Rengör mig från dessa dolda fel."

Omvänd dig: Vänd dig om och följ Kristus.

14. 1 Johannes 1:9 "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig och skall förlåta oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet." (Omvändelse i Bibeln)

15. 2 Krönikeboken 7:14 " Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och vänder sig om från sina onda vägar, då skall jag höra det från himlen och förlåta deras synder och läka deras land."

Bonus: Förneka inte dina synder utan se dem som Gud ser dem.

Jesaja 55:8-9 "Ty mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren; ty liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen är en passionerad troende på Guds ord och en hängiven studerande av Bibeln. Med över 10 års erfarenhet av att tjänstgöra i olika ministerier, har Melvin utvecklat en djup uppskattning för Skriftens förvandlande kraft i vardagen. Han har en kandidatexamen i teologi från en välrenommerad kristen högskola och håller för närvarande på med en magisterexamen i bibelvetenskap. Som författare och bloggare är Melvins uppdrag att hjälpa individer att få en större förståelse för Bibeln och tillämpa tidlösa sanningar i deras dagliga liv. När han inte skriver tycker Melvin om att spendera tid med sin familj, utforska nya platser och engagera sig i samhällstjänst.