15 Belangrijke Bijbelverzen over geheime zonden (enge waarheden)

15 Belangrijke Bijbelverzen over geheime zonden (enge waarheden)
Melvin Allen

Bijbelverzen over geheime zonden

Er bestaat niet zoiets als verborgen zonde. Proberen zonde voor God te verbergen is als wegrennen voor je schaduw, je kunt nooit wegkomen. Je kunt niet wegrennen voor God, want Hij weet alles. Je familie en vrienden weten misschien niet van je geheime zonde, maar God weet het wel. Alle skeletten in je kast moet je belijden, want onbeleden zonde kan je blokkeren voor God.

Het andere gevaarlijke van proberen je zonden te verbergen is dat je zou kunnen denken dat je ermee wegkomt en dat leidt tot opzettelijk zondigen en terugkrabbelen, wat dodelijk is en iets wat geen enkele christen zou moeten doen.

Wees blij dat God al je zonden kent, want dat is een herinnering dat Hij altijd bij je is. Leg die last neer. Belijd je zonden vandaag nog!

Wat zegt de Bijbel?

1. Spreuken 28:13 "Als u uw zonden verbergt, zult u niet slagen; als u ze belijdt en verwerpt, zult u genade ontvangen" (genadeverzen).

Zie ook: 50 Epische Bijbelverzen over opkijken naar God (Ogen op Jezus)

2. Psalm 69:5 "God, U weet wat ik misdaan heb; ik kan mijn schuld niet voor U verbergen." (Schuld in de Bijbel)

3. Psalm 44:20-21 "Als wij de naam van onze God hadden vergeten of onze handen hadden opgeheven naar een vreemde god, zou God er dan niet achter komen omdat hij de geheimen van het hart kent?"

Zie ook: 25 Belangrijke Bijbelverzen over geruchten

4. Psalm 90:8 "U hebt onze wandaden voor Uw aangezicht geplaatst, onze geheime zonden in het licht van Uw aangezicht."

5. Numeri 32:23 "Maar als u deze dingen niet doet, zondigt u tegen de Heer; weet zeker dat u voor uw zonde gestraft zult worden."

God weet alles van je en Hij houdt je altijd in de gaten.

6. Jeremia 16:17-18 "Ik zie alles wat ze doen. Ze kunnen voor mij niet verbergen wat ze doen; hun zonde is niet verborgen voor mijn ogen. Ik zal het volk van Juda dubbel vergelden voor elk van hun zonden, want ze hebben mijn land onrein gemaakt. Ze hebben mijn land gevuld met hun hatelijke afgoden." (Afgoderij in de Bijbel)

7. Psalm 139:1-2 "Heer, U hebt mij onderzocht en weet alles over mij. U weet wanneer ik zit en wanneer ik opsta. U kent mijn gedachten voordat ik ze denk."

8. Psalm 139:3-7 "U weet waar ik ga en waar ik ga liggen. U weet alles wat ik doe. Heer, zelfs voordat ik een woord zeg, weet u het al. U bent overal om mij heen - voor en achter - en hebt uw hand op mij gelegd. Uw kennis is verbazingwekkend voor mij; het is meer dan ik kan begrijpen. Waar kan ik heen om aan uw Geest te ontsnappen? Waar kan ik voor u vluchten?" (God Bijbelverzen)

Herinneringen

9. Lucas 12:1-2 "Er waren zoveel duizenden mensen bijeengekomen dat ze op elkaar trapten. Jezus sprak eerst tot zijn volgelingen en zei: "Pas op voor het gist van de Farizeeën, want dat zijn huichelaars. Alles wat verborgen is, zal getoond worden en alles wat geheim is, zal bekend worden."

10. Hebreeën 4:12-13 "Gods woord is levend en werkzaam en is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het snijdt helemaal in ons, waar ziel en geest verbonden zijn, tot in het midden van onze gewrichten en botten. En het oordeelt over de gedachten en gevoelens in ons hart. Niets ter wereld kan voor God verborgen zijn. Alles is duidelijk en ligt voor Hem open, en aan Hem moeten wij uitleggen hoe wijleefde."

Het gevaar van onbeleden zonde

11. Jesaja 59:1-2 "De kracht van de Heer is zeker genoeg om u te redden. Hij hoort u als u hem om hulp vraagt. Het is uw kwaad dat u van uw God heeft gescheiden. Uw zonden zorgen ervoor dat hij zich van u afkeert, zodat hij u niet hoort."

12. Psalm 66:18-19 "Als ik de zonde in mijn hart had gekoesterd, zou de Heer niet hebben geluisterd. God hoorde echter; hij luisterde naar mijn gebed."

Toon berouw over de verborgen zonden waar je geen weet van hebt.

13. Psalm 19:12 "Hoe kan ik alle zonden kennen die in mijn hart schuilen? Reinig mij van deze verborgen gebreken."

Bekeer je. Keer je af en volg Christus.

14. 1 Johannes 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig en zal ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid" (Bekering in de Bijbel).

15. 2 Kronieken 7:14 " Indien mijn volk, dat bij mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen."

Bonus: ontken je zonden niet. Zie het zoals God het ziet.

Jesaja 55:8-9 "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, noch zijn uw wegen mijn wegen, verklaart de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.