15 svarbių Biblijos eilučių apie slaptas nuodėmes (baisios tiesos)

15 svarbių Biblijos eilučių apie slaptas nuodėmes (baisios tiesos)
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie slaptas nuodėmes

Nėra tokio dalyko kaip paslėpta nuodėmė. Bandyti slėpti nuodėmę nuo Dievo yra tas pats, kas bėgti nuo savo šešėlio, nuo kurio niekada nepabėgsi. Nuo Dievo pabėgti negalite, nes Jis viską žino. Jūsų šeima ir draugai gali nežinoti apie jūsų slaptą nuodėmę, bet Dievas žino. Visus skeletus savo spintoje turėtumėte išpažinti, nes neišpažinta nuodėmė gali užblokuoti jus nuo Dievo.

Kitas pavojingas dalykas, kai bandote slėpti savo nuodėmes, yra tas, kad galite manyti, jog jums pavyks išsisukti nuo atsakomybės, o tai veda prie sąmoningo nusidėjimo ir atsitraukimo, kuris yra mirtinai pavojingas ir kurio neturėtų daryti nė vienas krikščionis.

Džiaukitės, kad Dievas žino visas jūsų nuodėmes, nes tai priminimas, kad Jis visada su jumis. Nusimeskite tą naštą. Išpažinkite savo nuodėmes šiandien!

Ką sako Biblija?

1. Patarlių 28,13 "Jei slėpsite savo nuodėmes, jums nepasiseks. Jei jas išpažinsite ir atmesite, sulauksite gailestingumo." (gailestingumo eilutės)

2. Ps 69, 5: "Dieve, tu žinai, ką blogo padariau, negaliu nuo tavęs nuslėpti savo kaltės". (Kaltė Biblijoje)

3. Ps 44, 20-21: "Jei būtume užmiršę savo Dievo vardą ar pakėlę rankas į svetimą dievą, argi Dievas to nesužinotų, nes jis žino širdies paslaptis?" (Ps 44, 20-21).

4. Ps 90, 8: "Tu mūsų nusižengimus iškeliavai priešais save, mūsų slaptas nuodėmes - į savo veido šviesą".

5. Skaičių 32:23 "Bet jei to nedarysite, nusidėsite Viešpačiui; žinokite, kad būsite nubausti už savo nuodėmę".

Dievas viską apie jus žino ir visada jus stebi.

6. Jeremijo 16,17-18 "Aš matau viską, ką jie daro. Jie negali nuslėpti nuo manęs to, ką daro, jų nuodėmės nepaslėptos nuo mano akių. Aš atsilyginsiu Judo tautai dvigubai už kiekvieną jų nuodėmę, nes jie padarė mano kraštą nešvarų. Jie pripildė mano šalį savo nekenčiamais stabais". (Stabmeldystė Biblijoje)

Taip pat žr: 30 pagrindinių Biblijos eilučių apie ištikimybę (Dievui, draugams, šeimai)

7. Ps 139, 1-2: "Viešpatie, tu mane ištyrei ir viską apie mane žinai. Tu žinai, kada atsisėdu ir kada atsikeliu. Tu pažįsti mano mintis, dar prieš man jas sugalvojant."

8. Ps 139, 3-7. "Tu žinai, kur einu ir kur atsigulu. Tu žinai viską, ką darau. Viešpatie, dar prieš man ištariant žodį, Tu jau jį žinai. Tu esi aplink mane - priekyje ir gale - ir uždėjai ant manęs savo ranką. Tavo žinojimas mane stebina; jis yra daugiau, negu galiu suprasti. Kur galiu eiti, kad pabėgčiau nuo Tavo Dvasios? Kur galiu bėgti nuo Tavęs?" (Dievo Biblijos eilutės)

Priminimai

9. Lk 12, 1-2 "Buvo susirinkę tiek tūkstančių žmonių, kad vieni ant kitų šlapinosi. Jėzus pirmiausia kreipėsi į savo sekėjus, sakydamas: "Saugokitės fariziejų raugo, nes jie veidmainiai. Visa, kas paslėpta, bus parodyta, ir visa, kas slapta, bus paskelbta".

10. Žyd 4, 12-13 "Dievo žodis yra gyvas ir veikiantis, aštresnis už dviašmenį kalaviją. Jis įsiskverbia į mus iki pat sielos ir dvasios susijungimo, iki mūsų sąnarių ir kaulų centro. Ir jis įvertina mūsų širdyse esančias mintis ir jausmus. Niekas visame pasaulyje negali būti paslėpta nuo Dievo. Viskas yra aišku ir guli atvirai jo akivaizdoje, ir jam turime paaiškinti, kaip mesgyveno."

Neišpažintos nuodėmės pavojus

11. Iz 59, 1-2: "Tikrai Viešpaties galios pakanka, kad tave išgelbėtų. Jis girdi tave, kai prašai jo pagalbos. Tai tavo blogis atskyrė tave nuo tavo Dievo. Dėl tavo nuodėmių jis nusigręžia nuo tavęs, todėl negirdi tavęs."

12. Ps 66, 18-19: "Jei širdyje būčiau slėpęs nuodėmę, Viešpats nebūtų išklausęs. Tačiau Dievas išgirdo; jis išklausė mano maldą".

Taip pat žr: 20 svarbių Biblijos eilučių apie tai, kaip skaudinti kitus (Powerful Read)

Atgailaukite už paslėptas nuodėmes, apie kurias nežinote.

13. Ps 19, 12. "Kaip aš galiu žinoti visas nuodėmes, slypinčias mano širdyje? Apvalyk mane nuo šių paslėptų ydų".

Atgaila: Atsiverskite ir sekite Kristumi.

14. 1 Jono 1:9 "Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, jis atleis mums nuodėmes ir apvalys mus nuo visų neteisybių." (Atgaila Biblijoje)

15. 2 Kronikų 7:14 "Jei mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu iš dangaus, atleisiu jų nuodėmes ir išgydysiu jų kraštą".

Priedas: Neneigkite savo nuodėmių. Žiūrėkite į jas taip, kaip jas mato Dievas.

Izaijo 55:8-9 "Nes mano mintys nėra jūsų mintys ir jūsų keliai nėra mano keliai, - skelbia Viešpats. Kaip dangūs aukštesni už žemę, taip mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys už jūsų mintis."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.