15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບບາບລັບ (ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າຢ້ານ)

15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບບາບລັບ (ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າຢ້ານ)
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບບາບລັບ

ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ເປັນບາບເຊື່ອງໄວ້. ການພະຍາຍາມປິດບັງບາບຈາກພຣະເຈົ້າຄືກັບການແລ່ນອອກຈາກເງົາຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ມີວັນໜີໄປໄດ້. ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ແລ່ນ​ໜີ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ​ໄດ້ ເພາະ​ພະອົງ​ຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງ. ຄອບ​ຄົວ​ແລະ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ອາດ​ບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ບາບ​ລັບ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້. ໂຄງກະດູກທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນ closet ຂອງທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບການສາລະພາບເພາະວ່າບາບ unconfessed ສາມາດສະກັດທ່ານຈາກພຣະເຈົ້າ.

ສິ່ງອັນຕະລາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພະຍາຍາມປິດບັງບາບຂອງເຈົ້າຄື ເຈົ້າອາດຄິດວ່າເຈົ້າກຳລັງໜີໄປຈາກມັນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການກະທຳບາບໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ຫຼອກລວງ, ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍ ແລະ. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ມີຄຣິສຕຽນຄວນເຮັດ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຜູ້​ຄົນ (ທີ່​ມີ​ອຳນາດ)

ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກ​ບາບ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ທ່ານ ເພາະ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ໃຈ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ​ສະ​ເໝີ. ວາງ​ພາລະ​ນັ້ນ​ລົງ. ສາລະພາບບາບຂອງເຈົ້າໃນມື້ນີ້!

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບອກ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

1. ສຸພາສິດ 28:13 “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ປິດບັງ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສຳເລັດ. ຖ້າເຈົ້າສາລະພາບແລະປະຕິເສດເຂົາເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ." (ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ)

2. ຄໍາເພງ 69:5 “ພຣະອົງເຈົ້າຮູ້ດີວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ; ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດປິດບັງຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍຈາກເຈົ້າໄດ້.” (ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ)

3. ຄຳເພງ 44:20-21 “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ລືມ​ນາມ​ຊື່​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຼື​ຍົກ​ມື​ຂຶ້ນ​ຫາ​ພະເຈົ້າ​ຕ່າງ​ຊາດ ພະເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ພົບ. ອອກມາຕັ້ງແຕ່ລາວຮູ້ຄວາມລັບຂອງຫົວໃຈບໍ?”

4. ຄຳເພງ 90:8 “ພະອົງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕໍ່​ໜ້າ​ພະອົງ ບາບ​ລັບໆ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ພະອົງ.”

5. ຈົດເຊັນບັນຊີ 32:23 “ແຕ່ຖ້າເຈົ້າ​ບໍ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ຈົ່ງ​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ລົງໂທດ​ຍ້ອນ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ.”

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ເບິ່ງ​ທ່ານ​ສະ​ເໝີ.

6. ເຢເຣມີຢາ 16:17-18 “ຂ້ອຍ​ເຫັນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ. ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ຈາກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໄດ້; ບາບຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈາກຕາຂອງຂ້ອຍ. ເຮົາ​ຈະ​ຕອບ​ແທນ​ຊາວ​ຢູດາ​ສອງ​ເທື່ອ​ສຳລັບ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ທຸກ​ຄົນ ເພາະ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ເຮົາ​ເປັນ​ມົນທິນ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ເຄົາລົບ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.” (ການບູຊາໃນຄຳພີໄບເບິນ)

7. ຄຳເພງ 139:1-2 “ພະອົງເຈົ້າເອີຍ ພະອົງໄດ້ກວດກາເບິ່ງເຮົາ ແລະຮູ້ທຸກເລື່ອງຂອງພະອົງ. ເຈົ້າຮູ້ເມື່ອຂ້ອຍນັ່ງລົງ ແລະເມື່ອຂ້ອຍລຸກຂຶ້ນ. ເຈົ້າຮູ້ຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍກ່ອນທີ່ຂ້ອຍຈະຄິດ."

8. ຄຳເພງ 139:3-7 “ເຈົ້າ​ຮູ້​ບໍ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ໃສ ແລະ​ນອນ​ຢູ່​ໃສ. ເຈົ້າຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ຂ້ອຍເຮັດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າຄໍາຫນຶ່ງ, ທ່ານຮູ້ແລ້ວ. ເຈົ້າ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຕົວ​ຂ້ອຍ—ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ ແລະ​ທາງ​ຫຼັງ— ແລະ ໄດ້​ວາງ​ມື​ໃສ່​ຂ້ອຍ. ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປະຫລາດໃຈ; ມັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ຂ້ອຍຈະໄປໃສເພື່ອໜີຈາກພຣະວິນຍານຂອງເຈົ້າ? ຂ້ອຍຈະແລ່ນໄປຈາກເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃສ?” (ຂໍ້ພຣະຄໍາພີຂອງພະເຈົ້າ)

ເຕືອນໃຈ

9. ລືກາ 12:1-2 “ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະກ້າວໄປ. ກ່ຽວກັບກັນແລະກັນ. ພະ​ເຍຊູ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ລູກ​ສິດ​ກ່ອນ​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ລະວັງ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ຂອງ​ພວກ​ຟາລິຊຽນ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ໜ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ. ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ຈະ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ, ແລະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ​ຈະ​ເປັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກ.”

10. ເຮັບເຣີ 4:12-13 “ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່ ແລະ​ໃຊ້​ໄດ້ ແລະ​ແຫຼມ​ກວ່າ​ດາບ​ສອງ​ຄົມ. ມັນ​ຕັດ​ທຸກ​ວິ​ທີ​ທາງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ພວກ​ເຮົາ, ບ່ອນ​ທີ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ແລະ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ, ກັບ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ແລະ​ກະ​ດູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ແລະ ມັນ​ຕັດສິນ​ຄວາມ​ຄິດ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ. ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ໃນ​ໂລກ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ບັງ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ​ເປີດ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວິ​ທີ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ.”

ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ບາບ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້

11. ເອຊາຢາ 59:1-2 “ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພຽງພໍ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ລອດ. ລາວສາມາດໄດ້ຍິນເຈົ້າໃນເວລາທີ່ທ່ານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລາວ. ມັນເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າທີ່ໄດ້ແຍກເຈົ້າອອກຈາກພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ. ບາບຂອງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ລາວຫັນໜີຈາກເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຍິນເຈົ້າ."

12. ຄຳເພງ 66:18-19 “ຖ້າ​ເຮົາ​ໄດ້​ຝັງ​ຄວາມ​ບາບ​ໄວ້​ໃນ​ໃຈ ພະອົງ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຟັງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນ; ລາວຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງຂ້ອຍ.”

ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ທີ່​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມີຄຸນນະທໍາ (ສຸພາສິດ 31)

13. ຄຳເພງ 19:12 “ຂ້ອຍ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ບາບ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂ້ອຍ? ລ້າງຂ້ອຍຈາກຄວາມຜິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້.”

ກັບ​ໃຈ: ຈົ່ງ​ຫັນ​ໜີ​ໄປ ແລະ​ຕິດ​ຕາມ​ພຣະ​ຄຣິດ.

14. 1 ໂຢຮັນ 1:9 “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ສາລະພາບ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ສັດ​ຊື່ ແລະ​ທ່ຽງ​ທຳ ແລະ​ຈະ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ພວກ​ເຮົາ. ບາບແລະຊໍາລະພວກເຮົາຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທໍາທັງຫມົດ." (ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ)

15.  2 ຂ່າວຄາວ 7:14 “ຖ້າ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເອີ້ນ​ດ້ວຍ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຖ່ອມ​ຕົວ​ລົງ ແລະ​ອະທິດຖານ​ຊອກ​ຫາ​ໜ້າ​ເຮົາ ແລະ​ຫັນ​ຈາກ​ທາງ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຖ່ອມ​ຕົວ​ລົງ.ຈະໄດ້ຍິນຈາກສະຫວັນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພວກເຂົາແລະຈະປິ່ນປົວແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ."

ໂບນັດ: ຢ່າປະຕິເສດບາບຂອງເຈົ້າ. ເບິ່ງຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າເຫັນມັນ.

ເອຊາຢາ 55:8-9 “ດ້ວຍວ່າຄວາມຄິດຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ, ທັງທາງຂອງເຈົ້າກໍບໍ່ແມ່ນທາງຂອງເຮົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ. ເພາະ​ສະ​ຫວັນ​ສູງ​ກວ່າ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ທາງ​ຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ສູງ​ກວ່າ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ສູງ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.