15 svarīgi Bībeles panti par slepeniem grēkiem (biedējošas patiesības)

15 svarīgi Bībeles panti par slepeniem grēkiem (biedējošas patiesības)
Melvin Allen

Bībeles panti par slepeniem grēkiem

Nav tādas lietas kā apslēpts grēks. Mēģināt noslēpt grēku no Dieva ir tas pats, kas bēgt no savas ēnas, no kuras tu nekad nevarēsi aizbēgt. Tu nevari bēgt no Dieva, jo Viņš zina visu. Tava ģimene un draugi, iespējams, nezina par tavu slepeno grēku, bet Dievs zina. Visi skeleti tavā skapī ir jāatzīst, jo neatzīts grēks var bloķēt tevi no Dieva.

Otra bīstama lieta, mēģinot slēpt savus grēkus, ir tā, ka tev var šķist, ka tev tas iznāk, un tas noved pie apzinātas grēkošanas un atkāpšanās, kas ir nāvējoši un ko neviens kristietis nedrīkst darīt.

Priecājies, ka Dievs zina visus tavus grēkus, jo tas ir atgādinājums, ka Viņš vienmēr ir ar tevi. Noliec šo nastu. Atzīsties par saviem grēkiem šodien!

Ko saka Bībele?

1. Salamana pamācības 28:13 "Ja tu savus grēkus slēpsi, tev nesekmēsies; ja tos atzīsies un atmetīsi, tu saņemsi žēlastību." (žēlastības panti).

2. Psalms 69:5 "Dievs, Tu zini, ko es esmu darījis nepareizi, es nevaru noslēpt savu vainu no Tevis." (Vainas sajūta Bībelē)

3. Psalmi 44:20-21 "Ja mēs būtu aizmirsuši sava Dieva vārdu vai pacēluši rokas uz svešu dievu, vai Dievs to neatklās, jo Viņš zina sirds noslēpumus?" (Ps 44:20-21).

4. Psalms 90:8 "Tu esi mūsu netaisnīgos darbus nolicis Tavā priekšā, mūsu slepenos grēkus Tavas sejas gaismā."

5. 4. Mozus 32:23 "Bet, ja tu to nedarīsi, tu grēkosi pret To Kungu; zini droši, ka tu būsi sodīts par savu grēku."

Dievs zina visu par jums, un Viņš vienmēr jūs vēro.

6. Jeremijas 16:17-18: "Es redzu visu, ko viņi dara. Viņi nevar noslēpt no Manis to, ko viņi dara, viņu grēks nav apslēpts no Manām acīm. Es atmaksāšu Jūdas tautai divreiz par katru tās grēku, jo viņi ir padarījuši manu zemi nešķīstu. Viņi ir piepildījuši manu zemi ar saviem naidīgajiem elkiem." (Elkdievība Bībelē)

7. Psalmi 139:1-2 "Kungs, Tu mani esi pārbaudījis un zini visu par mani. Tu zini, kad es sēžu un kad pieceļos. Tu zini manas domas, pirms es tās domāju."

8. Psalmi 139:3-7: "Tu zini, kur es eju un kur es guļu. Tu zini visu, ko es daru. Kungs, vēl pirms es saku vārdu, Tu to jau zini. Tu esi man visapkārt - gan priekšā, gan aizmugurē - un esi uz mani uzlicis savu roku. Tavas zināšanas mani pārsteidz, tās ir vairāk, nekā es varu saprast. Kur es varu iet, lai aizbēgtu no Tava Gara? Kur es varu no Tevis bēgt?" (Dieva Bībeles panti)

Atgādinājumi

9. Lk.12:1-2 "Bija sapulcējušies tik daudz tūkstoši ļaužu, ka tie viens otram staigāja pa kājām." Jēzus vispirms runāja saviem sekotājiem, sacīdams: "Sargieties no farizeju rauga, jo tie ir liekuļi. Viss, kas apslēpts, atklāsies, un viss, kas slepens, taps zināms."

10. Ebr.4:12-13 "Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un tas ir asāks par abpusēji asu zobenu. Tas ieurbjas mūsos, kur savienojas dvēsele un gars, līdz pat mūsu locītavu un kaulu centram. Un tas spriež par domām un jūtām mūsu sirdīs. Nekas visā pasaulē nevar būt apslēpts no Dieva. Viss ir skaidrs un atklāts Viņa priekšā, un Viņam mums jāskaidro, kā mēs esamdzīvoja."

Neizsūdzēta grēka briesmas

11. Jesajas 59:1-2: "Patiesi, Tā Kunga spēks ir pietiekams, lai tevi glābtu. Viņš tevi dzird, kad tu Viņu lūdz palīdzību. Tas ir tavs ļaunums, kas tevi nošķīra no tava Dieva. Tavi grēki liek Viņam novērsties no tevis, tāpēc Viņš tevi nedzird." Viņš tevi dzird.

12. Psalmi 66:18-19: "Ja es savā sirdī būtu turējis grēku, Tas Kungs mani nebūtu uzklausījis. Taču Dievs dzirdēja, Viņš uzklausīja manu lūgšanu."

Atvainojieties par slēptajiem grēkiem, par kuriem nezināt.

13. Psalmi 19:12 "Kā es varu zināt visus grēkus, kas slēpjas manā sirdī? Attīri mani no šīm apslēptajām vainām."

Skatīt arī: 25 iedrošinoši Bībeles panti par apspiestību (šokējoši)

Atgriezieties un sekojiet Kristum.

Skatīt arī: 50 svarīgākie Bībeles panti par to, kā meklēt Dievu vispirms (savā sirdī)

14. 1.Jāņa 1:9 "Ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad Viņš ir uzticīgs un taisns un piedos mums grēkus un šķīstīs mūs no visas netaisnības." (Grēku nožēla Bībelē).

15. 2.Laiku 7:14 "Ja mana tauta, kas tiek saukti manā vārdā, pazemosies un lūgsies, meklēs manu vaigu un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es uzklausīšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi."

Bonuss: Nenoliedziet savus grēkus. Redziet tos tā, kā tos redz Dievs.

Jesajas 55:8-9 "Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Tas Kungs, jo, kā debesis ir augstākas par zemi, tā mani ceļi ir augstāki par jūsu ceļiem un manas domas par jūsu domām."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.