21 Belangrike Bybelverse oor die fokus op God

21 Belangrike Bybelverse oor die fokus op God
Melvin Allen

Bybelverse oor fokus op God

Fokus jy in jou gebedslewe? Is die fokus op die Here vir jou 'n stryd? Is daar iets wat jou van die Here terughou? Onthou jy die tye toe jy vroeër vir God aan die brand gesteek het?

Onthou jy die dae toe jy uitgesien het om die Here te aanbid? Word jy maklik afgelei in aanbidding?

Verloor jy die stryd wat jy eens gehad het en indien wel, is jy bereid om vir God te veg? As jy nie veg vir meer van Hom nie, gaan jy Hom verloor.

Sodra jy die teenwoordigheid van God begin verloor, moet jy veg. Dit is tyd om oorlog te maak!

Aanhalings oor fokus op God

"Wat jou verstand verteer, beheer jou lewe."

“Moenie op jou teëstanders fokus nie. Fokus op God se moontlikhede.”

“Ware geloof is om jou oë op God te hou wanneer die wêreld rondom jou uitmekaar val.” (Geloofsbybelverse)

“In plaas daarvan om te dink oor hoe moeilik die toets is, kan ons eerder daarop fokus om die Here te vra om ons begrip te vergroot.” Crystal McDowell

“Hoe meer jy op jouself fokus, hoe meer afgelei sal jy van die regte pad wees. Hoe meer jy Hom ken en met Hom kommunikeer, hoe meer sal die Gees jou van Hom hou. Hoe meer jy soos Hy is, hoe beter sal jy Sy volstrekte genoegsaamheid vir al die moeilikhede van die lewe verstaan. En dit is die enigste manier om werklike bevrediging te ken.” JohnMacArthur

"Wanneer jy jou gedagtes op God vestig, stel God jou gedagtes vas."

“Fokus op God, nie jou probleem nie. Luister na God, nie na jou onsekerhede nie. Vertrou op God, nie op jou eie krag nie.”

“My verhouding met God is my nommer een fokus. Ek weet dat as ek daarvoor sorg, God vir alles anders sal sorg.”

Konsentreer jy in aanbidding?

Jy kan soos 'n leeu skree en nie een ding vir God sê nie. Jy kan met vrymoedigheid skree en bid, maar jou gebed sal steeds nie aan die Hemel raak nie. Ondersoek jouself! Gooi jy net woorde rond of fokus jy? God kyk na die hart. Daar is mense wat kan raas en herhalende dinge sê en nie een keer aan God dink nie. Stem jou hart in lyn met die woorde wat by jou mond uitkom?

Kyk jy na God of bid jy tot Hom terwyl jou gedagtes op ander dinge is? Jy moet hierteen veg. Dit geld nie net vir aanbidding nie, maar dit geld ook vir alle godsdienstige aktiwiteite. Ons kan by die kerk dien terwyl ons harte weg is van die Here af. Ek het gesukkel hiermee. Soms moet jy vir 'n uur in gebed sit totdat jou hart in lyn is met Hom. Jy moet wag vir Sy teenwoordigheid. God ek wil jou net hê. God ek het U nodig!

God help my om te fokus ek kan nie so lewe nie! Ons moet desperaat wees vir God en as ons nie desperaat is vir Hom nie is dit 'n probleem. Veg vir meer fokus op Hom! Nie finansies nie, nie familie nie,nie die bediening nie, maar Hy. Verstaan ​​wat ek sê. Daar is 'n tyd dat ons vir hierdie dinge bid, maar aanbidding gaan nie oor seëninge nie. Aanbidding gaan oor God alleen. Dit gaan alles oor Hom.

Ons moet by 'n punt kom waar ons nie kan asemhaal voordat ons so op Hom en Sy teenwoordigheid gefokus is nie. Wil jy God hê? Die een ding wat jy in jou lewe wil hê waarsonder jy nie kan lewe nie, is dit God? Ons moet leer om Hom te waardeer.

1. Matteus 15:8 “Hierdie mense eer My met hulle lippe, maar hulle harte is ver van My af.”

2. Jeremia 29:13 “Jy sal My soek en vind wanneer jy My met jou hele hart soek.”

3. Jeremia 24:7 “Ek sal hulle 'n hart gee om My te ken, want Ek is die HERE; en hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees, want hulle sal met hulle hele hart na My terugkeer.”

4. Psalm 19:14 “Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u oë, HERE, my rots en my Verlosser.”

5. Johannes 17:3 “Nou is dit die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”

Wanneer jy op God gefokus is, sal jy nie op enigiets anders fokus nie.

Baie van ons sukkel met soveel dinge en baie van ons word gebuk gegaan deur die beproewinge van die lewe. As jy net op God sou fokus sou jy verstaan ​​dat hierdie dinge net so min is in vergelyking met Hom. Hoekom dink jy sê God vir ons om te weessteeds? Wanneer ons nie stil is nie, gaan ons gedagtes gevul word met soveel geraas van die beproewinge rondom ons. Soms moet jy hardloop en alleen met die Here wees en stil wees voor Hom. Laat Hom toe om jou vrese en bekommernisse te kalmeer.

God is wie Hy sê Hy is. Hy is ons skuiling, ons voorsiener, ons geneser, ons krag, ens. Wanneer jy so gefokus is op God te midde van beproewings wat 'n hart toon wat op die Here vertrou. Niks in die hel kan 'n hart wat op die Here vertrou, bang maak nie, maar jy moet op God fokus. Daar is baie tye in jou lewe wanneer jy sit en worry, maar in plaas daarvan, hoekom bid jy nie? Ek glo dit is een van die hoofredes waarom mense met depressie sukkel. Ons stilstaan ​​by die negatiewe en ons laat hierdie gedagtes in ons siel prut in plaas daarvan om ons God te soek. Die beste teenmiddel vir bekommernis is aanbidding.

Daar is baie Christene wat vir hulle geloof gesterf het. Baie martelare is op die brandstapel verbrand. Hulle het gesterf terwyl hulle lofsange tot eer van die Here gesing het. Die meeste mense sou van pyn skree en God verlaat. Neem 'n oomblik om jou voor te stel dat hulle brand, maar in plaas van om bekommerd te wees, het hulle die Here aanbid.

6. Jesaja 26:3 “Jy sal die verstand wat van U afhanklik is in volmaakte vrede bewaar, want dit is om op U te vertrou.”

7. Psalm 46:10 “Wees stil en weet dat Ek God is! Ek sal geëer word deur elke nasie. Ek sal geëer word oor die hele wêreld.”

8. Psalm 112:7 “ Hulle sal geen vrees hê nieslegte nuus; hulle harte is standvastig en vertrou op die HERE.”

9. Psalm 57:7 “My hart vertrou op U, o God; my hart is vol vertroue. Geen wonder ek kan u lof besing nie!”

10. Psalm 91:14-15 “ Omdat hy sy liefde op my toegespits het, sal ek hom red . Ek sal hom beskerm, want hy ken my naam. Wanneer hy na my roep, sal ek hom antwoord. Ek sal by hom wees in sy nood. Ek sal hom verlos en hom eer.”

In hierdie lewe en veral in Amerika is daar soveel dinge wat jou aandag wil aftrek.

Daar is oral afleidings. Ek glo een van die redes waarom mans nie mans is nie en vroue nie soos vroue optree nie, is as gevolg van hierdie afleidings. Alles poog om ons te vertraag en ons besig te hou. Hierdie wêreld draai ons hart van God af weg. Dit is hoekom wanneer baie mense aanbid hul woorde nie ooreenstem met hul hart nie.

Sien ook: 20 belangrike Bybelverse oor waarsêery

Ons is so bekommerd oor videospeletjies dat dit 'n groot meerderheid van ons lewe in beslag neem. Baie is so vasgevang deur hul fone dat hulle nie tyd het om te aanbid nie. Die eerste ding wat mense doen is om wakker te word en hulle gaan dadelik na hul fone en hulle gaan hul sms-boodskappe en hul sosiale media-rekeninge na en hulle dink nie een keer aan God nie. Ons word so deur alles anders afgelei en ons vergeet God. Ons vergeet wat voor ons is.

Jesus het gesê dit is moeilik vir die rykes om in die Hemel in te gaan. In Amerikaons is ryk. In sommige lande is ons miljoenêrs. Al hierdie ligte, elektronika en luukshede is bedoel om ons aandag af te lei. Ek kyk skaars TV, want ek weet hoe gevaarlik dit is. Dit laat my liefde vir die Here koud word omdat dit so verslawend kan wees. Wanneer jy bestuur gaan jy nie gefokus wees op wat agter jou is nie, want dit is uiters gevaarlik. Net so is dit uiters gevaarlik om op die dinge van die wêreld te fokus.

Jy sal verhinder word. Jy sal die Here nie met jou hele hart soek nie, want jy moet aanhou terugkyk. Ek moedig jou aan om die verlede te vergeet, af te teken op jou sosiale media-rekeninge, die TV af te skakel en op te hou rondhang met diegene wat jou hinder. Rig jou oë op Christus. Laat Hom toe om jou meer en meer na Hom toe te lei. Jy kan nie God se wil doen terwyl jy voortdurend terugkyk nie.

11. Psalm 123:2 “Ons bly op die HERE onse God wag vir sy barmhartigheid, soos diensknegte hul oë op hul heer hou, soos 'n slavin haar meesteres aanskou vir die geringste teken.”

12. Kolossense 3:1 “Daarom, as julle saam met die Messias opgewek is, bly fokus op die dinge wat daarbo is, waar die Messias aan die regterhand van God sit.”

13. Filippense 3:13-14 “Nee, liewe broers en susters, ek het dit nie bereik nie, maar ek fokus op hierdie een ding: Om die verlede te vergeet en uit te sien na wat voorlê.”

Sien ook: Kry Weed jou nader aan God? (Bybelse waarhede)

Dinkoor Christus.

Waarmee word jou gedagtes gevul? Is dit Christus? Ons moet oorlog maak met ons gedagtes. Ons verstand hou daarvan om by alles te woon, maar God en daar te bly. Wanneer my gedagtes vir 'n lang tydperk by iets behalwe die Here vertoef, kan ek moeg word. Kom ons bid vir hulp om ons gedagtes op Christus gefokus te hou.

Kom ons bid dat God ons sal help om op te let wanneer ons gedagtes na iets anders wegdryf. Kom ons veg met ons gedagtes. Ek het geleer dat die verkondiging van die evangelie aan jouself 'n goeie manier is om jou gedagtes op Christus te hou. Soms moet ons 'n oomblik neem om Hom net te loof en dankie te sê. ’n Oomblik van opregte aanbidding duur ’n leeftyd. Dit kry jou fokus reguit.

Ek luister ook graag deur die dag na aanbiddingsmusiek. Ek wil hê my hart moet klop vir die Here. Ek wil Hom geniet. As jy hiermee sukkel, roep om hulp. Help my gedagtes om met U gevul te word en gee my raad om my te help my Here.

14. Hebreërs 12:1-2 “Daarom, aangesien ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons hardloop met verduur die wedloop wat voor ons lê, en rig ons oë op Jesus, die Skepper en Voleinder van die geloof, wat vir die blydskap wat Hom voorgelê is, die kruis verdra het, die skande verag het en gaan sit het aan die regterhand van die troon van God."

15.Hebreërs 3:1 “Daarom, heilige broeders, vennote aan 'n hemelse roeping, fokus op Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis.”

Wanneer jy nie op God gefokus is nie, sal jy foute maak.

God sê voortdurend vir Sy mense om my woorde te onthou, want ons harte is daarop ingestel om ons eie pad te gaan . Wanneer jy op die Here gefokus is, sal jy gefokus wees op Sy Woord.

Wanneer jy begin fokus verloor, hou jy op om oorlog te voer met sonde, jou onderskeidingsvermoë sal af wees, jy is traag om God se wil te doen, jy raak ongeduldig, ens.

Baie keer sien ons Christene begin met goddelose mense uitgaan omdat hulle hul fokus van God af wegneem. Satan sal probeer om jou te versoek. Doen dit net een keer, God gee nie om nie, God vat te lank, ens.

Ons moet op ons hoede wees en sterk wees in die Here, maar hoe kan ons sterk wees in die Here as ons is nie op die Here gefokus nie? Kom daagliks in die Woord en wees 'n dader nie 'n hoorder nie. Hoe kan jy God se instruksies ken as jy nie in Sy Woord is nie?

16. Spreuke 5:1-2 “ My seun, bly gefokus ; luister na die wysheid wat ek verwerf het; gee aandag aan wat ek oor die lewe geleer het, sodat jy dalk sinvolle oordele kan maak en met kennis kan praat.”

17. Spreuke 4:25-27 “Laat jou oë reguit vorentoe kyk en laat jou blik reguit voor jou gevestig wees. Let op die pad van jou voete en al jou weë sal vasgestel word. Moenie na dieregs of links nie; Keer jou voet van die kwaad af.”

18. 1 Petrus 5:8 “Bly wakker ! Pasop vir jou groot vyand, die duiwel. Hy loop rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.”

19. Psalm 119:6 “Dan sal ek nie beskaamd staan ​​met my oë gevestig op al u gebooie nie.”

Moenie moed opgee nie!

Hou op om jou omstandighede te vertrou. In my lewe het ek gekyk hoe God pyn gebruik om Sy naam te verheerlik en om ander gebede te beantwoord. Vertrou net op Hom. Hy sal jou nie verlaat nie. Nooit! Wees stil en wag op Hom. God is altyd getrou. Plaas jou fokus terug op Hom.

20. Jona 2:7 “Toe ek alle hoop verloor het, het ek weer my gedagtes tot die Here gekeer . En my opregte gebed het tot U gegaan in u heilige tempel.”

21. Filippense 4:13 “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.” (Inspirerende krag Bybelverse)

Bid vir meer fokus op die Here. Ek moedig jou ook aan om ekstra stappe te neem om jou te help fokus, soos om gesond te eet, meer slaap te kry en alkohol te weerhou. Soms is vas nodig. Ons haat die gedagte aan vas, maar vas was so 'n seën in my lewe.

As jy die vlees uithonger, word jou fokus reguit. Sommige mense ken nie die Here nie so moet Hom nooit verwaarloos nie. Koester Hom. Koester elke oomblik want elke sekonde in Sy teenwoordigheid is 'n seën.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.