देवावर लक्ष केंद्रित करण्याबद्दल 21 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

देवावर लक्ष केंद्रित करण्याबद्दल 21 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने
Melvin Allen

देवावर लक्ष केंद्रित करण्याबद्दल बायबलमधील वचने

तुम्ही तुमच्या प्रार्थना जीवनावर लक्ष केंद्रित करत आहात का? परमेश्वरावर लक्ष केंद्रित करणे तुमच्यासाठी संघर्ष आहे का? तुम्हाला प्रभूपासून काही अडवलं आहे का? देवासाठी आगपाखड व्हायची वेळ आठवते का?

तुम्हाला ते दिवस आठवतात का जेव्हा तुम्ही परमेश्वराची उपासना करायला उत्सुक होता? तुम्ही उपासनेत सहज विचलित होतात का?

तुम्ही एकेकाळी जी लढाई लढली होती ती तुम्ही हरत आहात का आणि असेल तर तुम्ही देवासाठी लढण्यास तयार आहात? जर तुम्ही त्याच्यासाठी जास्त लढले नाही तर तुम्ही त्याला गमावणार आहात.

एकदा का तुम्ही देवाचे अस्तित्व गमावू लागलात की तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. युद्ध करण्याची वेळ आली आहे!

देवावर लक्ष केंद्रित करण्याबद्दलचे उद्धरण

"तुमचे मन जे वापरते ते तुमचे जीवन नियंत्रित करते."

“तुमच्या विरोधकांवर लक्ष केंद्रित करू नका. देवाच्या शक्यतांवर लक्ष केंद्रित करा.”

"तुमच्या सभोवतालचे जग नष्ट होत असताना तुमची नजर देवावर ठेवणे हाच खरा विश्वास आहे." (विश्वास बायबलची वचने)

"परीक्षा किती कठीण आहे याचा विचार करण्याऐवजी, आपण आपली समज वाढवण्याची प्रभूला विनंती करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतो." Crystal McDowell

“तुम्ही जितके स्वतःवर लक्ष केंद्रित कराल तितके तुम्ही योग्य मार्गापासून विचलित व्हाल. जितके तुम्ही त्याला ओळखता आणि त्याच्याशी संवाद साधता तितका आत्मा तुम्हाला त्याच्यासारखा बनवेल. जितके तुम्ही त्याच्यासारखे व्हाल तितकेच तुम्हाला आयुष्यातील सर्व अडचणींसाठी त्याची पूर्ण क्षमता समजेल. आणि खरे समाधान जाणून घेण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.” जॉनमॅकआर्थर

"जेव्हा तुम्ही तुमचे विचार देवावर निश्चित करता तेव्हा देव तुमचे विचार निश्चित करतो."

“देवावर लक्ष केंद्रित करा, तुमच्या समस्येवर नाही. देवाचे ऐका, तुमची असुरक्षितता नाही. देवावर विसंबून राहा, स्वतःच्या शक्तीवर नाही."

“माझे देवासोबतचे नाते हे माझे पहिले लक्ष आहे. मला माहित आहे की जर मी याची काळजी घेतली तर देव इतर सर्व गोष्टींची काळजी घेईल."

तुम्ही पूजेत लक्ष केंद्रित करत आहात का?

तुम्ही सिंहासारखे ओरडू शकता आणि देवाला एक गोष्ट सांगू शकत नाही. तुम्ही किंचाळू शकता आणि धैर्याने प्रार्थना करू शकता, परंतु तरीही तुमची प्रार्थना स्वर्गाला स्पर्श करणार नाही. स्वतःचे परीक्षण करा! तुम्ही फक्त शब्द फेकत आहात की तुम्ही लक्ष केंद्रित करत आहात? देव हृदयाकडे पाहतो. असे लोक आहेत जे फिरू शकतात आणि वारंवार गोष्टी सांगू शकतात आणि एकदाही देवाचा विचार करू शकत नाहीत. तुमचे हृदय तुमच्या तोंडातून बाहेर पडलेल्या शब्दांशी जुळते का?

तुमचे मन इतर गोष्टींवर असताना तुम्ही देवाकडे पाहत आहात की त्याला प्रार्थना करत आहात? तुम्हाला हे लढावे लागेल. हे केवळ उपासनेलाच लागू होत नाही, तर सर्व धार्मिक कार्यांनाही लागू होते. आपली अंतःकरणे प्रभूपासून दूर असताना आपण चर्चमध्ये सेवा करू शकतो. मी यासह संघर्ष केला आहे. काहीवेळा तुमचे हृदय त्याच्याशी एकरूप होईपर्यंत तुम्हाला तासभर प्रार्थनेत बसावे लागते. तुम्हाला त्याच्या उपस्थितीची प्रतीक्षा करावी लागेल. देवा मला फक्त तूच हवा आहेस. देवा मला तुझी गरज आहे!

देव मला लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतो मी असे जगू शकत नाही! आपण देवासाठी हताश असले पाहिजे आणि जर आपण त्याच्यासाठी हताश नसलो तर ही एक समस्या आहे. त्याच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी लढा! आर्थिक नाही, कुटुंब नाही,मंत्रालय नाही तर त्याला. मी काय म्हणतोय ते समजून घ्या. एक वेळ अशी आहे की आपण या गोष्टींसाठी प्रार्थना करतो, परंतु उपासना आशीर्वादांसाठी नाही. उपासना फक्त देवाची आहे. हे सर्व त्याच्याबद्दल आहे.

जोपर्यंत आपण त्याच्यावर आणि त्याच्या उपस्थितीवर इतके लक्ष केंद्रित करत नाही तोपर्यंत आपण श्वास घेऊ शकत नाही अशा टप्प्यावर आपल्याला पोहोचायचे आहे. तुम्हाला देव हवा आहे का? तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात एक गोष्ट हवी आहे ज्याशिवाय तुम्ही जगू शकत नाही, तो देव आहे का? आपण त्याची कदर करायला शिकले पाहिजे.

1. मॅथ्यू 15:8 "हे लोक त्यांच्या ओठांनी माझा सन्मान करतात, परंतु त्यांची अंतःकरणे माझ्यापासून दूर आहेत."

2. यिर्मया 29:13 "तुम्ही मला शोधाल आणि मला शोधाल जेव्हा तुम्ही मला मनापासून शोधाल."

3. यिर्मया 24:7 “मी त्यांना मला ओळखण्याचे हृदय देईन, कारण मी परमेश्वर आहे; आणि ते माझे लोक होतील आणि मी त्यांचा देव होईन, कारण ते पूर्ण मनाने माझ्याकडे परत येतील.”

4. स्तोत्र 19:14 "हे परमेश्वरा, माझा खडक आणि माझा उद्धारकर्ता, माझ्या तोंडाचे शब्द आणि माझ्या हृदयाचे चिंतन तुझ्या दृष्टीने स्वीकार्य होवो."

5. जॉन 17:3 "आता हे अनंतकाळचे जीवन आहे: ते तुला, एकमेव खरा देव आणि तू ज्याला पाठवले आहेस येशू ख्रिस्त ओळखतात."

जेव्हा तुम्ही देवावर लक्ष केंद्रित करता तेव्हा तुम्ही इतर कशावरही लक्ष केंद्रित करत नाही.

आपल्यापैकी बरेच जण अनेक गोष्टींशी झगडत असतात आणि आपल्यापैकी बरेच जण भारावून जातात. जीवनाच्या चाचण्या. जर तुम्ही फक्त देवावर लक्ष केंद्रित केले असेल तर तुम्हाला समजेल की या गोष्टी त्याच्या तुलनेत अगदी कमी आहेत. तुम्हांला असे का वाटते की देव आम्हाला व्हायला सांगतोअजूनही? जेव्हा आपण अजूनही नसतो तेव्हा आपले मन आपल्या आजूबाजूच्या चाचण्यांमधून खूप कोलाहलाने भरून जात असते. काहीवेळा तुम्हाला परमेश्वरासोबत एकटे राहावे लागते आणि त्याच्यासमोर स्थिर राहावे लागते. त्याला तुमची भीती आणि चिंता शांत करू द्या.

देव तो आहे जो तो म्हणतो. तो आमचा आश्रयस्थान, आमचा प्रदाता, आमचा उपचार करणारा, आमची शक्ती इ. आहे. जेव्हा तुम्ही परीक्षांमध्ये देवावर इतके लक्ष केंद्रित करता जे परमेश्वरावर विश्वास ठेवणारे हृदय दर्शवते. प्रभूवर विश्वास ठेवणाऱ्या हृदयाला नरकात कोणतीही गोष्ट घाबरवू शकत नाही, परंतु तुम्ही देवावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तुमच्या आयुष्यात असे अनेक वेळा येतात जेव्हा तुम्ही बसून काळजी करता, पण त्याऐवजी तुम्ही प्रार्थना का करत नाही? मला विश्वास आहे की लोक नैराश्याचा सामना करण्याचे मुख्य कारणांपैकी हे एक आहे. आपण नकारात्मक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतो आणि आपल्या देवाचा शोध घेण्याऐवजी आपण हे विचार आपल्या आत्म्यात उमटू देतो. चिंतेवर उत्तम उतारा म्हणजे उपासना.

असे अनेक ख्रिस्ती आहेत जे त्यांच्या विश्वासासाठी मरण पावले. अनेक हुतात्म्यांना खांबावर जाळण्यात आले. परमेश्वराचे भजन गात असताना त्यांचा मृत्यू झाला. बहुतेक लोक दुःखाने ओरडतील आणि देवाचा त्याग करतील. त्यांना जळत असल्याची कल्पना करण्यासाठी थोडा वेळ द्या, परंतु काळजी करण्याऐवजी त्यांनी परमेश्वराची उपासना केली.

6. यशया 26:3 "तुम्ही तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या मनाला परिपूर्ण शांततेत ठेवाल, कारण ते तुमच्यावर विश्वास ठेवत आहे."

7. स्तोत्र 46:10 “ शांत राहा आणि मी देव आहे हे जाणून घ्या! प्रत्येक राष्ट्राकडून माझा सन्मान होईल. जगभर माझा सन्मान होईल.”

8. स्तोत्र 112:7 “त्यांना भीती वाटणार नाहीवाईट बातमी; त्यांची अंतःकरणे स्थिर आहेत, परमेश्वरावर विश्वास ठेवतात.”

9. स्तोत्र 57:7 “हे देवा, माझ्या मनाचा तुझ्यावर विश्वास आहे; माझ्या हृदयावर विश्वास आहे. मी तुझी स्तुती गाऊ शकतो यात काही आश्चर्य नाही!”

10. स्तोत्र 91:14-15 “त्याने आपले प्रेम माझ्यावर केंद्रित केल्यामुळे मी त्याला सोडवीन. मी त्याचे रक्षण करीन कारण त्याला माझे नाव माहीत आहे. जेव्हा तो मला हाक मारतो तेव्हा मी त्याला उत्तर देईन. त्याच्या दुःखात मी त्याच्यासोबत असेन. मी त्याला सोडवीन आणि त्याचा सन्मान करीन.”

या जीवनात आणि विशेषत: अमेरिकेत अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या तुमचे लक्ष विचलित करू इच्छितात.

सर्वत्र विचलन आहेत. मला विश्वास आहे की पुरुष पुरुष नसतात आणि स्त्रिया स्त्रियांप्रमाणे वागत नाहीत याचे एक कारण या विचलनांमुळे आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला धीमा करण्याचा आणि आपल्याला व्यस्त ठेवण्याचा प्रयत्न करते. हे जग आपले हृदय देवापासून दूर करते. म्हणूनच जेव्हा पुष्कळ लोक त्यांचे शब्द त्यांच्या हृदयाशी जुळत नाहीत.

आम्ही व्हिडिओ गेम्सबद्दल इतके चिंतित आहोत की ते आमच्या आयुष्यातील बहुतेक भाग घेतात. अनेकजण त्यांच्या फोनच्या जाळ्यात इतके अडकले आहेत की त्यांना पूजा करण्यासाठी वेळच नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे लोक जागे होतात आणि ते लगेच त्यांच्या फोनवर जातात आणि ते त्यांचे मजकूर संदेश आणि त्यांचे सोशल मीडिया खाते तपासतात आणि ते एकदाही देवाचा विचार करत नाहीत. आपण इतर सर्व गोष्टींमुळे खूप विचलित होतो आणि आपण देवाला विसरतो. समोर जे आहे ते आपण विसरतो.

हे देखील पहा: 50 जीवनातील बदल आणि वाढ याविषयी बायबलमधील वचने

येशू म्हणाला की श्रीमंतांना स्वर्गात जाणे कठीण आहे. अमेरिकेतआम्ही श्रीमंत आहोत. काही देशांमध्ये आपण करोडपती आहोत. हे सर्व दिवे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चैनीच्या वस्तू आपले लक्ष विचलित करण्यासाठी आहेत. मी क्वचितच टीव्ही पाहतो कारण मला माहित आहे की ते किती धोकादायक आहे. यामुळे माझे परमेश्वरावरील प्रेम थंड होते कारण ते खूप व्यसनाधीन असू शकते. तुम्ही गाडी चालवत असताना तुमच्या मागे काय आहे यावर तुमचे लक्ष केंद्रित होणार नाही कारण ते अत्यंत धोकादायक आहे. त्याचप्रमाणे जगाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत धोकादायक आहे.

तुम्हाला अडथळा येईल. तुम्ही मनापासून परमेश्वराचा शोध घेणार नाही कारण तुम्हाला मागे वळून पहावे लागेल. मी तुम्हाला भूतकाळ विसरून जा, तुमच्या सोशल मीडिया खात्यांवर साइन ऑफ करा, टीव्ही बंद करा आणि जे तुम्हाला अडथळा आणत आहेत त्यांच्याभोवती फिरणे थांबवण्यास प्रोत्साहित करतो. तुमची नजर ख्रिस्तावर ठेवा. त्याला तुम्हाला अधिकाधिक त्याच्याकडे नेण्याची परवानगी द्या. तुम्ही सतत मागे वळून पाहत असताना तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करू शकत नाही.

11. स्तोत्र 123:2 "आपण आपला देव परमेश्वर त्याच्या दयाळूपणासाठी त्याच्याकडे पाहत असतो, जसे सेवक आपल्या मालकाकडे लक्ष ठेवतात, जसे एखादी गुलाम मुलगी आपल्या मालकिणीकडे अगदी क्षुल्लक संकेतासाठी पाहते."

12. कलस्सैकर 3:1 "म्हणून, जर तुम्हाला मशीहाबरोबर उठवले गेले असेल तर, वरील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा, जेथे मशीहा देवाच्या उजवीकडे बसला आहे."

13. फिलिप्पैकर 3:13-14 "नाही, प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, मी ते साध्य केले नाही, परंतु मी या एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करतो: भूतकाळ विसरणे आणि पुढे काय आहे याची प्रतीक्षा करणे."

विचार कराख्रिस्त बद्दल.

तुमचे विचार कशाने भरलेले आहेत? तो ख्रिस्त आहे का? आपल्या विचारांशी युद्ध करायचे आहे. आपल्या मनाला प्रत्येक गोष्टीत वास करायला आवडते, पण देव तिथेच राहतो. जेव्हा माझे मन प्रदीर्घ काळ परमेश्वराशिवाय एखाद्या गोष्टीवर वास करते तेव्हा मी खचून जाऊ शकतो. आपले मन ख्रिस्तावर केंद्रित ठेवण्यासाठी मदतीसाठी प्रार्थना करूया.

आपले मन जेव्हा दुसऱ्या गोष्टीकडे वळते तेव्हा देव आपल्याला मदत करेल अशी प्रार्थना करूया. आपल्या विचारांशी लढूया. मी शिकलो की स्वतःला सुवार्ता सांगणे हा ख्रिस्तावर तुमचे मन ठेवण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. कधीकधी आपल्याला फक्त त्याची स्तुती करण्यासाठी आणि त्याचे आभार मानण्यासाठी थोडा वेळ घ्यावा लागतो. खऱ्या उपासनेचा एक क्षण आयुष्यभर टिकतो. यामुळे तुमचे लक्ष सरळ होते.

मला दिवसभर पूजा संगीत ऐकायलाही आवडते. माझे हृदय परमेश्वरासाठी धडधडावे अशी माझी इच्छा आहे. मला त्याचा आनंद घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला याचा सामना करावा लागला तर मदतीसाठी हाक मारा. माझे विचार तुझ्यात भरले जाण्यास मदत कर आणि माझ्या प्रभु मला मदत करण्यासाठी मला सल्ला दे.

14. इब्री लोकांस 12:1-2 “म्हणून, आपल्या आजूबाजूला साक्षीदारांचा इतका मोठा ढग असल्याने, आपण देखील प्रत्येक भार आणि पाप जे आपल्याला सहजपणे अडकवतात ते बाजूला ठेवू आणि आपण त्याच्याबरोबर धावू या. आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या शर्यतीला धीर धरा, आणि विश्वासाचा लेखक आणि परिपूर्ण करणारा येशूवर आपली नजर ठेऊन, ज्याने त्याच्यासमोर ठेवलेल्या आनंदासाठी, लज्जेला तुच्छ मानून वधस्तंभ सहन केला आणि सिंहासनाच्या उजव्या हाताला बसला. देवा.”

१५.इब्री 3:1 "म्हणून, पवित्र बंधूंनो, स्वर्गीय पाचारणातील भागीदारांनो, तुमचे लक्ष येशूवर ठेवा, जो आमच्या कबुलीचा प्रेषित आणि महायाजक आहे."

जेव्हा तुम्ही देवावर लक्ष केंद्रित करत नसाल तेव्हा तुम्ही चुका कराल.

देव सतत त्याच्या लोकांना माझे शब्द लक्षात ठेवण्यास सांगतो कारण आमची अंतःकरणे स्वतःच्या मार्गाने जाण्यास वाकलेली असतात . जेव्हा तुम्ही परमेश्वरावर लक्ष केंद्रित करता तेव्हा तुम्ही त्याच्या वचनावर लक्ष केंद्रित करता.

जेव्हा तुम्ही लक्ष गमावू लागता तेव्हा तुम्ही पापाशी युद्ध करणे थांबवता, तुमची समजूतदारपणा कमी होईल, तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करण्यात मंद आहात, तुम्ही अधीर झाला आहात, इत्यादी.

अनेक वेळा आपण पाहतो. ख्रिश्चन अधार्मिक लोकांशी डेटिंग करू लागतात कारण ते त्यांचे लक्ष देवापासून दूर करतात. सैतान तुम्हाला मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करेल. फक्त एकदाच करा, देवाला काळजी नाही, देव खूप वेळ घेत आहे, इ.

आपण सावध असले पाहिजे आणि प्रभूमध्ये खंबीर असले पाहिजे, परंतु आपण प्रभूमध्ये मजबूत कसे असू शकतो. परमेश्वरावर लक्ष केंद्रित केले नाही? दररोज वचनात जा आणि ऐकणारे नसून कर्ता व्हा. जर तुम्ही त्याच्या वचनात नसाल तर तुम्हाला देवाच्या सूचना कशा कळतील?

16. नीतिसूत्रे 5:1-2 “माझ्या मुला, लक्ष केंद्रित कर; मला मिळालेले शहाणपण ऐका; मी जीवनाबद्दल जे शिकलो आहे त्याकडे लक्ष द्या म्हणजे तुम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकाल आणि ज्ञानाने बोलू शकाल.”

17. नीतिसूत्रे 4:25-27 “तुमच्या डोळ्यांना थेट समोर पाहू द्या आणि तुमची नजर थेट तुमच्या समोर असू द्या. तुमच्या पायांचा मार्ग पहा आणि तुमचे सर्व मार्ग स्थापित होतील. कडे वळू नकाउजवीकडे किंवा डावीकडे; वाईटापासून आपले पाऊल वळवा.”

18. 1 पेत्र 5:8 “सावध राहा! तुमचा महान शत्रू सैतान यापासून सावध राहा. तो गर्जणाऱ्या सिंहासारखा इकडे तिकडे फिरतो, कोणीतरी गिळावे म्हणून शोधत असतो.”

19. स्तोत्र 119:6 "मग मला लाज वाटणार नाही, तुझ्या सर्व आज्ञांवर माझी नजर आहे."

हार मानू नका!

तुमच्या परिस्थितीवर विश्वास ठेवणे थांबवा. माझ्या जीवनात मी पाहिले की देव त्याच्या नावाचा गौरव करण्यासाठी आणि इतर प्रार्थनांचे उत्तर देण्यासाठी वेदनांचा कसा उपयोग करतो. फक्त त्याच्यावर विश्वास ठेवा. तो तुला सोडणार नाही. कधीही नाही! शांत राहा आणि त्याची वाट पहा. देव नेहमी विश्वासू असतो. तुमचे लक्ष त्याच्यावर परत ठेवा.

20. योना 2:7 “मी सर्व आशा गमावून बसलो होतो, तेव्हा मी माझे विचार पुन्हा एकदा प्रभूकडे वळवले. आणि माझी कळकळीची प्रार्थना तुझ्या पवित्र मंदिरात तुझ्याकडे गेली.”

हे देखील पहा: जीवनाच्या पाण्याबद्दल 30 प्रेरणादायक बायबल वचने (जिवंत पाणी)

21. फिलिप्पैकर 4:13 "जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो." (प्रेरणादायक शक्ती बायबल वचने)

परमेश्वरावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रार्थना करा. निरोगी खाणे, अधिक झोप घेणे आणि अल्कोहोलपासून दूर राहणे यासारख्या लक्ष केंद्रित करण्यात मदत करण्यासाठी मी तुम्हाला अतिरिक्त पावले उचलण्यास देखील प्रोत्साहित करतो. कधी कधी उपवास करावा लागतो. आपण उपवासाच्या विचाराचा तिरस्कार करतो, परंतु उपवास हा माझ्या जीवनात एक वरदान ठरला आहे.

देह उपाशी राहिल्याने तुमचे लक्ष सरळ होते. काही लोक परमेश्वराला ओळखत नाहीत म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. त्याची कदर करा. प्रत्येक क्षणाची कदर करा कारण त्याच्या उपस्थितीतील प्रत्येक सेकंद हा आशीर्वाद आहे.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.