21 fontos bibliai vers az Istenre való összpontosításról

21 fontos bibliai vers az Istenre való összpontosításról
Melvin Allen

Bibliaversek az Istenre való összpontosításról

Koncentrálsz az imaéletedben? Küzdelmes számodra az Úrra való összpontosítás? Van valami, ami visszatart az Úrtól? Emlékszel azokra az időkre, amikor régen lángoltál Istenért?

Emlékszel még azokra a napokra, amikor alig vártad, hogy imádni tudd az Urat? Könnyen elterelődik a figyelmed az istentiszteleten?

Elveszíted-e a harcot, amit egykor vívtál, és ha igen, hajlandó vagy-e harcolni Istenért? Ha nem harcolsz többet érte, el fogod veszíteni Őt.

Lásd még: 30 fontos bibliai vers a szorgalomról (szorgalmasnak lenni)

Ha egyszer elkezded elveszíteni Isten jelenlétét, akkor harcolnod kell. Itt az ideje, hogy háborút vívj!

Idézetek az Istenre való összpontosításról

"Ami felemészti az elmédet, az irányítja az életedet."

"Ne az ellenfeleidre koncentrálj, hanem Isten lehetőségeire".

"Az igazi hit az, hogy Istenre szegezed a tekinteted, amikor a világ körülötted szétesik." (Hit bibliai versek)

"Ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, milyen nehéz a teszt, inkább arra koncentrálhatunk, hogy arra kérjük az Urat, hogy bővítse a megértésünket." Crystal McDowell

"Minél inkább magadra koncentrálsz, annál jobban el fogsz térni a helyes úttól. Minél jobban megismered Őt és minél többet közösségben vagy Vele, annál inkább hasonlóvá tesz a Lélek. Minél inkább hasonlóvá válsz Hozzá, annál jobban megérted az Ő teljes elégségét az élet minden nehézségére. És ez az egyetlen módja annak, hogy megismerd az igazi megelégedettséget." John MacArthur.

"Amikor gondolataidat Istenre irányítod, Isten irányítja gondolataidat."

"Koncentrálj Istenre, ne a problémádra. Hallgass Istenre, ne a bizonytalanságodra. Bízz Istenben, ne a saját erődben."

"Az Istennel való kapcsolatom az első számú célom. Tudom, hogy ha erre vigyázok, Isten minden másról gondoskodni fog."

Az istentiszteleten összpontosítasz?

Kiabálhatsz, mint egy oroszlán, és nem mondasz semmit Istennek. Ordíthatsz és imádkozhatsz bátran, de az imádságod akkor sem fogja megérinteni a Mennyet. Vizsgáld meg magad! Csak szórod a szavakat, vagy összpontosítasz? Isten a szívre néz. Vannak emberek, akik képesek fecsegni és ismétlődő dolgokat mondani, és egyszer sem gondolnak Istenre. Összhangban van a szíved a szavaiddal, amelyek elhagyják a szádat?

Istenre nézel, vagy imádkozol Hozzá, miközben az elméd más dolgokon jár? Küzdened kell ez ellen. Ez nem csak az istentiszteletre vonatkozik, hanem minden vallásos tevékenységre. Szolgálhatunk a gyülekezetben, miközben a szívünk távol van az Úrtól. Én is küzdöttem ezzel. Néha egy órát kell imádkozni, amíg a szíved egy vonalba kerül Vele. Várnod kell az ŐIstenem, csak téged akarlak, Istenem, szükségem van rád!

Isten segítsen, hogy összpontosítsak, nem tudok így élni! Kétségbeesettnek kell lennünk Istenért, és ha nem vagyunk kétségbeesettek Őrá, az a probléma. Küzdjünk azért, hogy jobban összpontosítsunk Rá! Nem a pénzügyekre, nem a családra, nem a szolgálatra, hanem Rá. Értsd meg, amit mondok. Van idő, amikor ezekért a dolgokért imádkozunk, de az imádat nem az áldásokról szól. Az imádat egyedül Istenről szól, minden Róla szól.

El kell jutnunk arra a pontra, ahol már levegőt sem tudunk venni, amíg annyira rá és az Ő jelenlétére összpontosítunk. Akarod-e Istent? Az egyetlen dolog, amit szeretnél az életedben, ami nélkül nem tudsz élni, az Isten? Meg kell tanulnunk becsben tartani Őt.

1. Máté 15:8 "Ezek az emberek ajkukkal tisztelnek engem, de a szívük távol van tőlem".

2. Jeremiás 29:13 "Keresni fogsz engem és megtalálsz, ha teljes szívedből keresel engem".

3. Jeremiás 24:7 " Szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, mert én vagyok az Úr, és az én népem lesznek, és én leszek az ő Istenük, mert teljes szívükből visszatérnek hozzám."

4. Zsoltárok 19:14 " Legyen kedves előtted az én számnak beszéde és szívemnek elmélkedése, Uram, az én kősziklám és megváltóm".

5. János 17:3 "Ez pedig az örök élet: hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit elküldtél".

Ha Istenre összpontosítasz, nem fogsz semmi másra koncentrálni.

Sokan közülünk oly sok mindennel küszködnek, és sokunkat nyomasztanak az élet megpróbáltatásai. Ha csak Istenre koncentrálnál, megértenéd, hogy ezek a dolgok olyan kicsik Hozzá képest. Mit gondolsz, miért mondja Isten, hogy legyünk csendesek? Ha nem vagyunk csendesek, akkor az elménk tele lesz a körülöttünk lévő megpróbáltatásoktól olyan sok zajjal. Néha el kell futni és egyedül lenni aUram, és legyél csendben előtte. Engedd meg neki, hogy megnyugtassa félelmeidet és aggodalmaidat.

Isten az, akinek mondja magát. Ő a mi menedékünk, a mi gondviselőnk, a mi gyógyítónk, a mi erőnk, stb. Amikor a megpróbáltatások közepette ennyire Istenre összpontosítasz, az olyan szívről tanúskodik, amely az Úrban bízik. A pokolban semmi sem ijeszthet meg egy olyan szívet, amely az Úrban bízik, de Istenre kell összpontosítanod. Sokszor van az életedben, amikor ülsz és aggódsz, de ehelyett miért nem imádkozol? Hiszem, hogy ez az egyik olyana fő okok, amiért az emberek depresszióval küzdenek. A negatív dolgokon rágódunk, és hagyjuk, hogy ezek a gondolatok a lelkünkbe párologjanak, ahelyett, hogy Istenünket keresnénk. Az aggodalom legjobb ellenszere az istentisztelet.

Sok keresztény halt meg a hitéért. Sok mártírt máglyán égettek meg. Úgy haltak meg, hogy közben himnuszokat énekeltek az Úrnak. A legtöbb ember sikoltozott volna fájdalmában és elhagyta volna Istent. Álljunk meg egy pillanatra és képzeljük el, hogy égnek, de ahelyett, hogy aggódtak volna, imádták az Urat.

6. Ézsaiás 26:3 " A tőled függő elmét tökéletes békességben tartod meg, mert benned bízik."

7. Zsoltárok 46:10 " Legyetek nyugodtak, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten ! Minden nemzet tisztel engem, engem tisztel az egész világ!".

8. Zsoltárok 112:7 " Nem félnek majd a rossz hírtől, szívük szilárd , bíznak az Úrban."

9. Zsoltárok 57:7 "Bízik benned a szívem, Istenem, bízik a szívem. Nem csoda, hogy dicséretedet tudom énekelni!".

10. Zsoltárok 91:14-15 " Mert rám irányította szeretetét, megszabadítom őt. Megvédem őt, mert ismeri a nevemet. Amikor hozzám kiált, válaszolok neki. Vele leszek a nyomorúságában. Megszabadítom őt, és megbecsülöm őt.".

Ebben az életben és különösen Amerikában nagyon sok dolog van, ami el akarja terelni a figyelmedet.

Mindenhol vannak zavaró tényezők. Úgy gondolom, hogy az egyik oka annak, hogy a férfiak nem férfiasak, a nők pedig nem viselkednek nőként, ezek a zavaró tényezők. Minden arra törekszik, hogy lelassítson minket és lefoglaljon. Ez a világ elfordítja a szívünket Istentől. Ezért van az, hogy amikor sokan imádkoznak, a szavaik nem egyeznek a szívükkel.

Annyira aggódunk a videojátékok miatt, hogy az életünk jó részét elveszik. Sokan annyira a telefonjuk csapdájába esnek, hogy nincs idejük imádkozni. Az első dolog, amit az emberek tesznek, hogy felébrednek, és azonnal a telefonjukhoz mennek, és megnézik az SMS-eket és a közösségi média fiókjaikat, és egyszer sem gondolnak Istenre. Annyira elvonja a figyelmünket minden más, és elfelejtjük Istent.elfelejtjük, ami előttünk van.

Jézus azt mondta, hogy nehéz a gazdagoknak a mennybe jutni. Amerikában gazdagok vagyunk, egyes országokban milliomosok. A sok fény, elektronika és luxus arra való, hogy elterelje a figyelmünket. Én alig nézek tévét, mert tudom, hogy milyen veszélyes. Az Úr iránti szeretetem kihűl tőle, mert annyira függőséget okozhat. Amikor vezetsz, nem fogsz arra koncentrálni, ami mögötted van, mertUgyanígy rendkívül veszélyes a világ dolgaira összpontosítani.

Akadályozva leszel. Nem fogod keresni az Urat teljes szívedből, mert folyton vissza kell nézned. Arra bátorítalak, hogy felejtsd el a múltat, jelentsd le a közösségi média fiókjaidat, kapcsold ki a tévét, és ne lógj azokkal, akik akadályoznak téged. Rögzítsd a szemed Krisztusra. Engedd, hogy egyre inkább Hozzá vezessen. Nem tudod Isten akaratát cselekedni, amíg folyton visszanézel.

11. Zsoltár 123:2 " Az Úrra, a mi Istenünkre tekintünk, hogy irgalmasságát kérjük, ahogyan a szolgák is szemmel tartják gazdájukat, ahogyan a rabszolganő figyeli gazdáját a legkisebb jelre." Ez az igazság.

12. Kolossé 3:1 "Ezért, ha a Messiással együtt feltámadtatok, összpontosítsatok arra, ami odafent van, ahol a Messiás ül az Isten jobbján".

13. Filippi 3:13-14 "Nem, kedves testvéreim, nem értem el, de erre az egyre összpontosítok: elfelejtem a múltat, és előre tekintek arra, ami előttem áll".

Gondoljatok Krisztusra.

Mi tölti meg a gondolataidat? Krisztus az? Háborút kell vívnunk a gondolatainkkal. Az elménk szeret minden máson, csak nem Istenen időzni és ott maradni. Ha az elmém hosszú ideig az Úron kívül máson időzik, akkor elfáradhatok. Imádkozzunk segítségért, hogy elménk Krisztusra összpontosítson.

Imádkozzunk, hogy Isten segítsen nekünk észrevenni, amikor elménk valami másra terelődik. Harcoljunk a gondolatainkkal. Megtanultam, hogy az evangélium prédikálása önmagunknak nagyszerű módja annak, hogy Krisztuson tartsuk az elménket. Néha meg kell ragadnunk egy pillanatot, hogy csak dicsérjük Őt és hálát adjunk Neki. Az igazi imádat pillanata egy életen át tart. Ez egyenesbe hozza a fókuszunkat.

Szeretek egész nap istentiszteleti zenét is hallgatni. Szeretném, ha a szívem az Úrért dobogna, szeretném élvezni Őt. Ha ezzel küzdesz, kiálts segítségért. Segíts, hogy a gondolataim veled legyenek tele, és adj tanácsot, hogy segíts nekem Uram.

14. Zsidókhoz írt levél 12:1-2 "Mivel tehát a tanúk oly nagy felhője vesz körül bennünket, tegyünk le mi is minden terhet és bűnt, amely oly könnyen megragad bennünket, és fussunk kitartással az előttünk álló versenyt, szemünket Jézusra szegezve, a hit szerzőjére és tökéletesítőjére, aki az előtte való örömért elviselte a keresztet, megvetve a gyalázatot, és leült a jobb oldalra.Isten trónjának keze."

15. Zsidókhoz írt levél 3:1 "Ezért, szent testvérek, a mennyei hivatás társai, összpontosítsatok Jézusra , hitvallásunk apostolára és főpapjára".

Ha nem Istenre összpontosítasz, hibákat fogsz elkövetni.

Isten állandóan azt mondja népének, hogy emlékezzenek az én szavaimra, mert a szívünk arra hajlik, hogy a saját utunkat járjuk. Ha az Úrra összpontosítasz, akkor az Ő szavára fogsz összpontosítani.

Amikor elkezdesz elveszíteni a fókuszt, nem folytatsz többé háborút a bűnnel, a megkülönböztető képességed nem lesz megfelelő, lassan teszed Isten akaratát, türelmetlen leszel, stb.

Sokszor látjuk, hogy keresztények azért kezdenek el istentelen emberekkel randevúzni, mert elterelik a figyelmüket Istenről. A Sátán megpróbál majd megkísérteni. Csak egyszer tegyétek meg, Istent nem érdekli, Istennek túl sokáig tart, stb.

Őrködnünk kell és erősnek kell lennünk az Úrban, de hogyan lehetünk erősek az Úrban, ha nem az Úrra összpontosítunk? Legyetek naponta az Igében, és legyetek cselekvőek, ne pedig hallgatóak. Hogyan ismerhetitek meg Isten utasításait, ha nem vagytok az Ő Igéjében?

16. Példabeszédek 5:1-2 " Fiam, maradj összpontosítva ; hallgasd meg a bölcsességet, amit szereztem ; figyelj arra, amit az életről tanultam, hogy képes legyél értelmes ítéleteket hozni és tudással beszélni."

17. Példabeszédek 4:25-27 "Szemed nézzen egyenesen előre, és tekinteted legyen egyenesen előtted. Figyeld lábad útját, és minden utad meg lesz szilárdítva. Ne fordulj sem jobbra, sem balra, fordítsd el lábadat a gonosztól." (Példabeszédek 4:25-27)

18. 1 Péter 5:8 "Legyetek éberek! Vigyázzatok a nagy ellenségetekre, az ördögre. Ő úgy járkál, mint ordító oroszlán, és keres valakit, akit felfalhat." Ez az 1 Péter 5:8.

19. Zsoltárok 119:6 "Akkor nem szégyenülök meg, ha szememet minden parancsolatodra szegezem".

Ne add fel!

Ne bízz többé a körülményeidben. Életemben láttam, hogy Isten hogyan használta fel a fájdalmat arra, hogy dicsőítse az Ő nevét, és hogy válaszoljon más imákra. Csak bízz benne. Ő nem fog elhagyni téged. Soha! Légy csendes és várj rá. Isten mindig hűséges. Helyezd vissza a fókuszodat Őrá.

20. Jónás 2:7 " Amikor már minden reményemet elvesztettem, még egyszer az Úrhoz fordítottam gondolataimat. És komoly imádságom elment hozzád szent templomodban."

21. Filippi 4:13 " Mindent megtehetek az által, aki megerősít engem." (Inspiráló erejű bibliaversek)

Lásd még: 40 fontos bibliai vers az Istennek való engedelmességről (engedelmeskedés az Úrnak)

Imádkozzatok azért, hogy jobban összpontosítsatok az Úrra. Arra is bátorítalak benneteket, hogy tegyetek extra lépéseket, hogy segítsetek összpontosítani, például étkezzetek egészségesen, aludjatok többet, és tartózkodjatok az alkoholtól. Néha böjtre van szükség. Utáljuk a böjt gondolatát, de a böjt olyan áldás volt az életemben.

A test kiéheztetése egyenesbe hozza a fókuszt. Vannak, akik nem ismerik az Urat, ezért soha ne hanyagold el Őt. Becsüld Őt. Becsülj meg minden pillanatot, mert minden másodperc az Ő jelenlétében áldás.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.