21 важни стиха от Библията за фокусирането върху Бога

21 важни стиха от Библията за фокусирането върху Бога
Melvin Allen

Библейски стихове за фокусирането върху Бога

Съсредоточавате ли се в молитвения си живот? Съсредоточаването върху Господ е ли за вас борба? Има ли нещо, което ви възпира от Господ? Спомняте ли си времената, когато сте горели за Бога?

Спомняте ли си дните, когато с нетърпение очаквахте да се поклоните на Господ? Лесно ли се разсейвате по време на поклонение?

Губите ли борбата, която някога сте водили, и ако да, готови ли сте да се борите за Бога? Ако не се борите за повече от Него, ще Го загубите.

Щом започнете да губите Божието присъствие, трябва да се борите. Време е да воювате!

Цитати за фокусирането върху Бога

Вижте също: 35 епични стиха от Библията за управлението (Власт и лидерство)

"Това, което поглъща ума ви, управлява живота ви."

"Не се съсредоточавайте върху противниците си. Съсредоточете се върху Божиите възможности."

"Истинската вяра е да гледаш към Бога, когато светът около теб се разпада." (Стихове от Библията за вярата)

"Вместо да мислим за това колко труден е тестът, можем да се съсредоточим върху това да помолим Господ да разшири разбирането ни." Кристъл Макдауъл

"Колкото повече се съсредоточавате върху себе си, толкова повече ще се отклонявате от правилния път. Колкото повече Го познавате и общувате с Него, толкова повече Духът ще ви прави подобни на Него. Колкото повече приличате на Него, толкова по-добре ще разбирате Неговата пълна достатъчност за всички житейски трудности. А това е единственият начин да познаете истинското удовлетворение." Джон Макартър

"Когато насочваш мислите си към Бога, Бог насочва твоите мисли."

"Съсредоточете се върху Бога, а не върху проблема си. Слушайте Бога, а не несигурността си. Разчитайте на Бога, а не на собствените си сили."

"Връзката ми с Бога е моята основна цел. Знам, че ако се грижа за нея, Бог ще се погрижи за всичко останало."

Съсредоточавате ли се в поклонението?

Можете да крещите като лъв и да не кажете нищо на Бога. Можете да крещите и да се молите смело, но молитвата ви пак няма да докосне Небето. Проверете себе си! Дали просто хвърляте думи наоколо, или се съсредоточавате? Бог гледа сърцето. Има хора, които могат да бълнуват и да казват повтарящи се неща и нито веднъж да не помислят за Бога. Съответства ли сърцето ви на думите, които излизат от устата ви?

Гледате ли към Бога или Му се молите, докато умът ви е насочен към други неща? Трябва да се борите с това. Това не се отнася само за поклонението, но и за всички религиозни дейности. Можем да служим в църквата, докато сърцата ни са далеч от Господ. Борил съм се с това. Понякога трябва да седнете в молитва за един час, докато сърцето ви се изравни с Него.Боже, просто те искам. Боже, имам нужда от теб!

Боже, помогни ми да се фокусирам Не мога да живея така! Трябва да сме отчаяни за Бога и ако не сме отчаяни за Него, това е проблем. Борете се за по-голямо фокусиране върху Него! Не върху финансите, не върху семейството, не върху служението, а върху Него. Разберете какво казвам. Има време, в което се молим за тези неща, но поклонението не е за благословии. Поклонението е само за Бога. Всичко е за Него.

Трябва да стигнем дотам, че да не можем да дишаме, докато не сме толкова съсредоточени върху Него и Неговото присъствие. Искате ли Бог? Единственото нещо, което искате в живота си и без което не можете да живеете, това ли е Бог? Трябва да се научим да Го ценим.

1. Матей 15:8 "Тези хора ме почитат с устните си, но сърцата им са далеч от мен."

2. 29:13 Йеремия "Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, когато Ме потърсите с цялото си сърце".

3. 24:7 Йеремия " Ще им дам сърце да Ме познаят , защото Аз съм Господ; и те ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, защото ще се върнат при Мен с цялото си сърце".

4. псалм 19:14 " Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи, моя скала и мой Изкупител".

5. 17:3 Йоан 17:3 "А това е вечният живот: да познаят Тебе , единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил."

Когато сте фокусирани върху Бога, няма да се фокусирате върху нищо друго.

Много от нас се борят с толкова много неща и много от нас са обременени от изпитанията на живота. Ако просто се съсредоточите върху Бога, ще разберете, че тези неща са толкова малко в сравнение с Него. Защо мислите, че Бог ни казва да бъдем спокойни? Когато не сме спокойни, умът ни ще бъде изпълнен с толкова много шум от изпитанията около нас. Понякога трябва да избягате и да останете насаме сПозволете Му да успокои страховете и тревогите ви.

Бог е този, който казва, че е. Той е нашият подслон, нашият доставчик, нашият изцелител, нашата сила и т.н. Когато сте толкова фокусирани върху Бога насред изпитанията, това показва сърце, което се уповава на Господа. Нищо в ада не може да уплаши сърце, което се уповава на Господа, но трябва да се фокусирате върху Бога. Има много моменти в живота ви, когато седите и се тревожите, но вместо това защо не се молите? Вярвам, че това е един отосновните причини, поради които хората се борят с депресията. Живеем в негативното и позволяваме на тези мисли да нахлуят в душата ни, вместо да търсим своя Бог. Най-добрият антидот за тревогите е поклонението.

Има много християни, които са загинали заради вярата си. Много мъченици са били изгаряни на клада. Те са умирали, докато са пеели химни на Господ. Повечето хора биха крещяли от болка и биха изоставили Бога. Представете си за момент, че те са горели, но вместо да се тревожат, са се покланяли на Господ.

6. 26:3 "Ти ще запазиш ума, който зависи от Теб, в съвършен мир, защото той се уповава на Теб."

7. псалм 46:10 " Успокойте се и знайте, че Аз съм Бог! ще бъда почитан от всеки народ. ще бъда почитан по целия свят".

8. псалм 112:7 " Те няма да се страхуват от лоши новини; сърцата им са непоколебими , уповават се на ГОСПОДА".

9. псалм 57:7 "Сърцето ми е уверено в Теб, Боже, сърцето ми е уверено. не е чудно, че мога да пея Твоята хвала!"

10. псалм 91:14-15 " понеже е насочил любовта си към мен, аз ще го избавя. ще го защитя, защото познава името ми. когато извика към мен, аз ще му отговоря. ще бъда с него в бедствието му. ще го избавя и ще го почета."

В този живот и особено в Америка има толкова много неща, които се опитват да ви разсеят.

Вярвам, че една от причините, поради които мъжете не са мъже, а жените не се държат като жени, са тези разсейващи фактори. Всичко се стреми да ни забави и да ни държи заети. Този свят отклонява сърцето ни от Бога. Ето защо, когато много хора се покланят, думите им не съответстват на сърцето им.

Толкова сме загрижени за видеоигрите, че те заемат голяма част от живота ни. Мнозина са толкова запленени от телефоните си, че нямат време за поклонение. Първото нещо, което хората правят, е да се събудят и веднага да отидат до телефоните си, да проверят текстовите си съобщения и профилите си в социалните мрежи и нито веднъж да не помислят за Бога. Толкова сме разсеяни от всичко останало и забравяме Бога.да забравим това, което е пред нас.

Исус каза, че за богатите е трудно да влязат в рая. В Америка ние сме богати. В някои страни сме милионери. Всички тези светлини, електроника и лукс са предназначени да ни разсейват. Почти не гледам телевизия, защото знам колко опасна е. Тя кара любовта ми към Господ да охладнее, защото може да бъде толкова пристрастяваща. Когато шофирате, няма да сте съсредоточени върху това, което е зад вас, защототова е изключително опасно. По същия начин е изключително опасно да се съсредоточаваме върху нещата от света.

Няма да търсите Господа с цялото си сърце, защото трябва да продължавате да гледате назад. Насърчавам ви да забравите миналото, да се отпишете от профилите си в социалните мрежи, да изключите телевизора и да спрете да се въртите около онези, които ви пречат. Насочете погледа си към Христос. Позволете Му да ви води все повече към Него. Не можете да изпълнявате Божията воля, докато непрекъснато гледате назад.

11. псалм 123:2 " Ние продължаваме да гледаме към ГОСПОДА, нашия Бог, за Неговата милост, както слугите гледат към господаря си, както робинята гледа господарката си за най-малкия сигнал."

12. Колосяни 3:1 "И така, ако сте възкресени заедно с Месията, съсредоточете се върху нещата, които са горе, където Месията седи отдясно на Бога."

13. Филипяни 3:13-14 "Не, скъпи братя и сестри, не съм го постигнал, но се съсредоточавам върху едно нещо: да забравя миналото и да гледам напред към това, което ми предстои."

Помислете за Христос.

С какво се изпълват мислите ви? Дали с Христос? Трябва да воюваме с мислите си. Умът ни обича да се спира на всичко друго, но не и на Бога, и да остава там. Когато умът ми се спира на нещо друго освен на Господ за дълъг период от време, мога да се уморя. Нека се молим за помощ да запазим ума си фокусиран върху Христос.

Нека се молим Бог да ни помага да забелязваме кога умът ни се отклонява към нещо друго. Нека се борим с мислите си. Научих, че проповядването на Евангелието на себе си е чудесен начин да задържим ума си върху Христос. Понякога трябва да отделим момент, за да Го възхвалим и да Му благодарим. Моментът на истинско поклонение трае цял живот. Той ви кара да се съсредоточите правилно.

Също така обичам да слушам музика за поклонение през целия ден. Искам сърцето ми да бие за Господ. Искам да Му се наслаждавам. Ако се борите с това, извикайте за помощ. Помогнете ми мислите ми да бъдат изпълнени с Вас и ми дайте съвет, който да ми помогне, Господи мой.

14. евреи 12:1-2 "И тъй, понеже ни заобикаля толкова голям облак от свидетели, нека отхвърлим и всякакво бреме и греха, който така лесно ни оплита , и да тичаме с издръжливост в състезанието, което е пред нас, като гледаме на Исус, Автора и Усъвършенстващия вярата , Който заради поставената пред Него радост претърпя кръста, като презря срама, и седна отдясно наръката на Божия престол."

15. евреи 3:1 "И тъй, свети братя, съучастници в небесно призвание, съсредоточете се върху Исус , апостола и първосвещеника на нашата изповед".

Когато не сте фокусирани върху Бога, ще правите грешки.

Бог постоянно казва на Своя народ да помни думите ми, защото сърцата ни са склонни да вървят по собствен път. Когато сте съсредоточени върху Господ, ще бъдете съсредоточени върху Неговото слово.

Вижте също: 90 вдъхновяващи цитати за любовта (Невероятните чувства)

Когато започнете да губите фокуса си, преставате да воювате с греха, прозорливостта ви се нарушава, бавно изпълнявате Божията воля, ставате нетърпеливи и т.н.

Много пъти виждаме, че християните започват да се срещат с нечестиви хора, защото отвличат вниманието си от Бога. Сатана ще се опитва да ви изкушава. Просто го направете един път, Бог не се интересува, Бог се бави прекалено дълго и т.н.

Трябва да бъдем нащрек и да сме силни в Господа, но как да бъдем силни в Господа, ако не сме съсредоточени върху Него? Влизайте в Словото всеки ден и бъдете изпълнители, а не слушатели. Как можете да знаете Божиите напътствия, ако не сте в Словото Му?

16. Притчи 5:1-2 " Сине мой, бъди съсредоточен ; слушай мъдростта, която съм придобил ; обръщай внимание на това, което съм научил за живота За да можеш да правиш разумни преценки и да говориш с познание."

17. притчи 4:25-27 "Очите ти да гледат право напред И погледът ти да е устремен право пред теб. Гледай пътя на нозете си И всичките ти пътища ще се утвърдят. Не се отклонявай нито надясно, нито наляво; Отклони ногата си от злото."

18. 1 Петрово 5:8 "Бъдете нащрек! Пазете се от големия си враг - дявола. Той обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне."

19. псалм 119:6 "Тогава няма да се посрамя, като имам очи за всички Твои заповеди".

Не се отказвайте!

Престанете да се доверявате на обстоятелствата. В живота си наблюдавах как Бог използва болката, за да прослави името Си и да отговори на други молитви. Просто се доверявайте на Него. Той няма да ви изостави. Никога! Бъдете спокойни и чакайте на Него. Бог винаги е верен. Върнете фокуса си върху Него.

20. Йона 2:7 "Когато изгубих всякаква надежда, обърнах отново мислите си към Господа. И горещата ми молитва отиде при Теб в Твоя свят храм."

21. Филипяни 4:13 "Всичко мога чрез Него, Който ме укрепва." (Вдъхновяващи стихове от Библията за силата)

Молете се за по-голямо съсредоточаване върху Господ. Също така ви насърчавам да предприемете допълнителни стъпки, които да ви помогнат да се съсредоточите, като например да се храните здравословно, да спите повече и да се въздържате от алкохол. Понякога е необходим пост. Мразим мисълта за пост, но постът е такова благословение в живота ми.

Гладуването на плътта ви кара да се съсредоточите правилно. Някои хора не познават Господ, така че никога не Го пренебрегвайте. Ценете Го. Ценете всеки момент, защото всяка секунда в Неговото присъствие е благословия.
Melvin Allen
Melvin Allen
Мелвин Алън е страстен вярващ в Божието слово и отдаден изучаващ Библията. С над 10 години опит в служба в различни служения, Мелвин е развил дълбока оценка за трансформиращата сила на Писанието в ежедневието. Има бакалавърска степен по теология от реномиран християнски колеж и в момента следва магистърска степен по библейски науки. Като автор и блогър, мисията на Мелвин е да помага на хората да придобият по-добро разбиране на Писанията и да прилагат вечните истини в ежедневието си. Когато не пише, Мелвин обича да прекарва време със семейството си, да изследва нови места и да се занимава с общественополезен труд.