Mistari 21 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kumlenga Mungu

Mistari 21 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kumlenga Mungu
Melvin Allen

Mistari ya Biblia kuhusu kuzingatia Mungu

Je, unalenga katika maisha yako ya maombi? Je, kumlenga Bwana ni pambano kwako? Je, kuna kitu kinakuzuia kutoka kwa Bwana? Je, unakumbuka nyakati ambazo ulikuwa unawaka moto kwa ajili ya Mungu?

Je, unakumbuka siku ambazo ulitazamia kumwabudu Mwenyezi-Mungu? Je, unakengeushwa kwa urahisi katika ibada?

Angalia pia: Mistari 30 ya Epic ya Biblia Kuhusu Wema wa Mungu (Wema wa Mungu)

Je, mnashindwa vita mlivyokuwa navyo na kama ndivyo mko tayari kumpiga Mungu? Usipopigania zaidi Yake utampoteza.

Ukianza kupoteza uwepo wa Mungu lazima upigane. Ni wakati wa kufanya vita!

Nukuu kuhusu kumzingatia Mungu

"Kinachokula akili yako hutawala maisha yako."

“Usiwaangalie wapinzani wako. Zingatia uwezekano wa Mungu.”

“Imani ya kweli ni kuweka macho yako kwa Mwenyezi Mungu wakati ulimwengu unaokuzunguka unasambaratika. (Mistari ya Biblia ya Imani)

“Badala ya kufikiria jinsi jaribu lilivyo gumu, badala yake tunaweza kuzingatia kumwomba Bwana atuongezee ufahamu.” Crystal McDowell

“Kadiri unavyojizingatia zaidi, ndivyo utakavyokengeushwa zaidi kutoka kwa njia sahihi. Kadiri unavyomjua na kuzungumza naye, ndivyo Roho atakavyokufanya umpende zaidi. Kadiri unavyozidi kuwa kama Yeye, ndivyo utakavyoelewa vyema utoshelevu Wake kamili kwa matatizo yote ya maisha. Na hiyo ndiyo njia pekee ya kujua uradhi wa kweli.” YohanaMacArthur

“Unapoelekeza mawazo yako kwa Mungu, Mungu hurekebisha mawazo yako.”

“Mlenge Mungu, si tatizo lako. Msikilize Mungu, si kutokujiamini kwako. Mtegemee Mungu, si nguvu zako mwenyewe.”

“Uhusiano wangu na Mungu ndio lengo langu kuu. Ninajua kwamba nikishughulikia hilo, Mungu atashughulikia mambo mengine yote.”

Je, unazingatia ibada?

Unaweza kupiga kelele kama simba na usiseme neno moja kwa Mungu. Unaweza kupiga mayowe na kuomba kwa ujasiri, lakini maombi yako bado hayatagusa Mbingu. Jichunguze! Unarusha maneno tu au unalenga? Mungu anaangalia moyo. Kuna watu wanaweza kuropoka na kusema mambo ya kujirudia-rudia na kutomfikiria Mungu hata mara moja. Je, moyo wako unapatana na maneno yanayotoka kinywani mwako?

Je, unamtazama Mungu au unamuomba huku akili yako ikiwa kwenye mambo mengine? Inabidi upigane na hili. Hii haitumiki tu kwa ibada, lakini hii pia inatumika kwa shughuli zote za kidini. Tunaweza kuhudumu kanisani huku mioyo yetu ikiwa mbali na Bwana. Nimepambana na hili. Wakati mwingine unapaswa kukaa katika maombi kwa muda wa saa moja hadi moyo wako upatane Naye. Unapaswa kusubiri uwepo wake. Mungu nakutaka wewe tu. Mungu nakuhitaji!

Mungu anisaidie kuzingatia siwezi kuishi hivi! Tunapaswa kuwa na tamaa ya Mungu na ikiwa hatuna tamaa kwa ajili yake hilo ni tatizo. Pambana kwa umakini zaidi Kwake! Sio fedha, sio familia,si huduma, bali Yeye. Elewa ninachosema. Kuna wakati tunaomba kwa ajili ya mambo haya, lakini kuabudu hakuhusu baraka. Kuabudu ni juu ya Mungu pekee. Yote yanamhusu Yeye.

Ni lazima tufike mahali ambapo hatuwezi kupumua mpaka tuwe makini sana Kwake na uwepo Wake. Je, unamtaka Mungu? Kitu kimoja unachotaka katika maisha yako ambacho huwezi kuishi bila, ni Mungu? Ni lazima tujifunze kumthamini.

1. Mathayo 15:8 “Watu hawa huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami.

2. Yeremia 29:13 “Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.

3. Yeremia 24:7 “Nitawapa moyo wa kunijua, kwa maana mimi ndimi BWANA; nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, kwa maana watanirudia kwa mioyo yao yote.”

4. Zaburi 19:14 “Maneno ya kinywa changu, Na mawazo ya moyo wangu, Yapate kibali mbele zako, Ee Bwana, Mwamba wangu, na Mwokozi wangu.

5. Yohana 17:3 “Basi uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma.

Ukizingatia Mungu hutazingatia kitu kingine chochote.

Wengi wetu tunahangaika na mambo mengi na wengi tunalemewa na majaribu ya maisha. Ikiwa ungezingatia tu Mungu ungeelewa kwamba mambo haya ni madogo sana ikilinganishwa na Yeye. Unafikiri kwa nini Mungu anatuambia kuwabado? Wakati hatujatulia akili zetu zitajawa na kelele nyingi sana kutokana na majaribu yanayotuzunguka. Wakati fulani inakupasa kukimbia na kuwa peke yako na Bwana na kutulia mbele zake. Mruhusu atulize hofu na wasiwasi wako.

Mungu ni vile asemavyo. Yeye ndiye kimbilio letu, mtoaji wetu, mponyaji wetu, nguvu zetu, n.k. Unapozingatia sana Mungu katikati ya majaribu ambayo huonyesha moyo unaomtumaini Bwana. Hakuna kitu katika Kuzimu kinachoweza kuogopesha moyo unaomtumaini Bwana, lakini lazima uzingatie Mungu. Kuna nyakati nyingi katika maisha yako unapokaa na kuhangaika, lakini badala yake kwa nini huombi? Ninaamini hii ni moja ya sababu kuu kwa nini watu wanakabiliwa na unyogovu. Tunakaa juu ya hasi na tunaacha mawazo haya yaingie ndani ya nafsi zetu badala ya kumtafuta Mungu wetu. Dawa bora ya wasiwasi ni ibada.

Angalia pia: Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Miungu Wengine

Kuna Wakristo wengi waliokufa kwa ajili ya imani yao. Wafia imani wengi walichomwa kwenye mti. Walikufa wakiwa wanamwimbia Bwana nyimbo. Watu wengi wangepiga kelele kwa uchungu na kumwacha Mungu. Chukua muda kuwawazia wakiungua, lakini badala ya kuwa na wasiwasi walimwabudu Bwana.

6. Isaya 26:3 “Utaiweka nia inayokutegemea katika amani kamilifu, kwa maana inakutumaini Wewe.

7. Zaburi 46:10 “Nyamazeni, mjue ya kuwa mimi ni Mungu; nitaheshimiwa na kila taifa. Nitaheshimiwa duniani kote.”

8. Zaburi 112:7 “ Hawatakuwa na khofuhabari mbaya; mioyo yao imetulia, wakimtumaini BWANA.”

9. Zaburi 57:7 “Moyo wangu umekutumaini Wewe, Ee Mungu; moyo wangu unajiamini. Si ajabu naweza kuimba sifa zako!”

10. Zaburi 91:14-15 “Kwa kuwa amekaza fadhili zake kwangu, nitamwokoa . Nitamlinda kwa sababu anajua jina langu. Atakaponiita, nitamjibu. nitakuwa pamoja naye katika dhiki yake. nitamkomboa, nami nitamheshimu.”

Katika maisha haya na Marekani hasa kuna mambo mengi sana ambayo yanataka kukukengeusha.

Kuna mambo ya kukengeusha kila mahali. Ninaamini sababu mojawapo ya wanaume kutokuwa wanaume na wanawake kutoigiza kama wanawake ni kwa sababu ya mambo haya ya kukengeusha. Kila kitu kinatafuta kutupunguza kasi na kutuweka tukiwa na shughuli nyingi. Ulimwengu huu unageuza mioyo yetu mbali na Mungu. Ndio maana watu wengi wanapoabudu maneno yao hayaambatani na mioyo yao.

Tuna wasiwasi sana kuhusu michezo ya video ambayo inachukua sehemu kubwa ya maisha yetu. Wengi wamenaswa na simu zao kiasi kwamba hawana muda wa kuabudu. Kitu cha kwanza ambacho watu hufanya ni kuamka na kwenda mara moja kwenye simu zao na kuangalia ujumbe wao wa maandishi na akaunti zao za mitandao ya kijamii na hawafikiri juu ya Mungu mara moja. Tunakengeushwa sana na kila kitu na tunamsahau Mungu. Tunasahau yaliyo mbele yetu.

Yesu alisema ni vigumu kwa matajiri kuingia Mbinguni. Katika Amerikasisi ni matajiri. Katika baadhi ya nchi sisi ni mamilionea. Taa hizi zote, vifaa vya elektroniki na anasa vinakusudiwa kutukengeusha. Sitazama TV kwa shida kwa sababu najua jinsi ilivyo hatari. Inafanya upendo wangu kwa Bwana kupoa kwa sababu inaweza kuwa ya kulevya sana. Unapoendesha gari hautazingatia kile kilicho nyuma yako kwa sababu hiyo ni hatari sana. Vivyo hivyo ni hatari sana kuzingatia mambo ya ulimwengu.

Utazuiliwa. Hutamtafuta Bwana kwa moyo wako wote kwa sababu unapaswa kuendelea kutazama nyuma. Ninakuhimiza kusahau yaliyopita, funga akaunti zako za mitandao ya kijamii, zima TV, na uache kukaa karibu na wale wanaokuzuia. Kaza macho yako kwa Kristo. Mruhusu akuongoze zaidi na zaidi Kwake. Huwezi kufanya mapenzi ya Mungu huku ukiendelea kutazama nyuma.

11. Zaburi 123:2 “Tumemtazamia BWANA, Mungu wetu, kwa rehema zake, kama vile watumishi wanavyomkazia macho bwana wao, kama mjakazi amtazamavyo bibi yake kwa ishara hata kidogo.

12. Wakolosai 3:1 “Basi, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Masiya, yafikirini yaliyo juu, ambako Masiya ameketi mkono wa kuume wa Mungu.

13. Wafilipi 3:13-14 “Hapana, akina ndugu na dada wapendwa, sijaifanikisha, lakini ninakaza fikira juu ya jambo hili moja: Kusahau yaliyopita na kutazamia yale yatakayokuja.”

Fikirikuhusu Kristo.

Maoni yako yanajazwa na nini? Je, ni Kristo? Tunapaswa kufanya vita na mawazo yetu. Akili zetu zinapenda kukaa juu ya kila kitu, lakini Mungu na kubaki hapo. Wakati akili yangu inakaa juu ya kitu fulani kando na Bwana kwa muda mrefu naweza kuchoka. Hebu tuombe usaidizi wa kuweka mawazo yetu kwa Kristo.

Hebu tuombe kwamba Mungu atusaidie kutambua wakati akili zetu zinaelekezwa kwa kitu kingine. Tupambane na mawazo yetu. Nilijifunza kwamba kujihubiria injili ni njia kuu ya kuweka mawazo yako kwa Kristo. Wakati fulani inatubidi kuchukua muda kumsifu tu na kumshukuru. Muda wa ibada ya kweli hudumu maisha yote. Inapata umakini wako sawa.

Pia napenda kusikiliza muziki wa ibada siku nzima. Nataka moyo wangu upige kwa ajili ya Bwana. Ninataka kumfurahia. Ukihangaika na hili lilia msaada. Nisaidie mawazo yangu yajae kwako na unipe ushauri wa kunisaidia Mola wangu.

14. Waebrania 12:1-2 “Basi, kwa kuwa tunalo wingu kubwa namna hii la mashahidi linalotuzunguka, na tuweke kando kila kizuizi na dhambi ile ituzingayo kwa upesi; saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimkazia macho Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani; ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mungu.”

15.Waebrania 3:1 “Basi, ndugu watakatifu, wenzi wenu katika mwito wa mbinguni, mkazanie Yesu, mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu.”

Usipomzingatia Mungu utafanya makosa.

Mungu huwaambia watu wake kila mara kukumbuka maneno yangu kwa sababu mioyo yetu imedhamiria kwenda katika njia zetu wenyewe. . Unapomlenga Bwana, utazingatia Neno Lake.

Ukianza kupoteza mwelekeo unaacha kufanya vita na dhambi, utambuzi wako utakuwa mbali, unachelewa kufanya mapenzi ya Mungu, unakuwa na papara n.k

Mara nyingi tunaona. Wakristo huanza kuchumbiana na watu wasiomcha Mungu kwa sababu wanaondoa mtazamo wao kwa Mungu. Shetani atatafuta kukujaribu. Fanya hivyo mara moja tu, Mungu hajali, Mungu anachukua muda mrefu n.k

Ni lazima tuwe waangalifu na tuwe hodari katika Bwana, lakini tunawezaje kuwa hodari katika Bwana ikiwa tuko. si kuzingatia Bwana? Ingia katika Neno kila siku na uwe mtendaji sio msikiaji. Unawezaje kujua maagizo ya Mungu ikiwa hauko katika Neno Lake?

16. Mithali 5:1-2 “Mwanangu, shikamana ; sikilizeni hekima niliyopata; usikilize yale niliyojifunza juu ya maisha, ili uweze kutoa hukumu zenye akili na kunena kwa maarifa.”

17. Mithali 4:25-27 “Macho yako yatazame mbele, Na macho yako yawe yamenyooka mbele yako. Iangalie mapito ya miguu yako Na njia zako zote zitathibitika. Usigeuke kwakulia wala kushoto; Geuza mguu wako na uovu."

18. 1 Petro 5:8 “Kesheni ! Jihadhari na adui yako mkuu, shetani. Yeye huzunguka-zunguka kama simba angurumaye, akitafuta mtu ammeze.

19. Zaburi 119:6 “Ndipo sitaaibishwa, Macho yangu yakiyatazama maagizo yako yote.

Usikate tamaa!

Acha kuamini hali yako. Katika maisha yangu nilitazama jinsi Mungu alivyotumia maumivu kulitukuza jina lake na kujibu maombi mengine. Mwamini Yeye tu. Hatakuacha. Kamwe! Tulia na umngojee. Mungu ni mwaminifu siku zote. Rudisha umakini wako Kwake.

20. Yona 2:7 “Nilipokwisha kukata tamaa, nilielekeza mawazo yangu kwa Bwana tena. Na maombi yangu ya dhati yalikuja kwako katika Hekalu lako takatifu.”

21. Wafilipi 4:13 “Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. (Mistari ya Biblia yenye nguvu ya kutia moyo)

Omba kwa ajili ya kumlenga zaidi Bwana. Pia ninakuhimiza kuchukua hatua za ziada ili kukusaidia kuzingatia kama vile kula vizuri, kupata usingizi zaidi, na kujiepusha na pombe. Wakati mwingine kufunga kunahitajika. Tunachukia wazo la kufunga, lakini kufunga kumekuwa baraka katika maisha yangu.

Kunyamaza kwa njaa hukufanya umakini wako unyooke. Watu wengine hawamjui Bwana kwa hivyo kamwe usimpuuze. Mthamini Yeye. Thamini kila wakati kwa sababu kila sekunde mbele zake ni baraka.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.