21 dôležitých biblických veršov o sústredení sa na Boha

21 dôležitých biblických veršov o sústredení sa na Boha
Melvin Allen

Biblické verše o sústredení sa na Boha

Sústreďuješ sa vo svojom modlitebnom živote? Je pre teba sústredenie sa na Pána bojom? Je niečo, čo ťa zdržiava od Pána? Spomínaš si na časy, keď si bol zapálený pre Boha?

Pamätáte si na dni, keď ste sa tešili na uctievanie Pána? Ľahko sa pri uctievaní rozptýlite?

Prehrávate boj, ktorý ste kedysi viedli, a ak áno, ste ochotní bojovať o Boha? Ak nebudete bojovať o viac Boha, stratíte ho.

Keď začnete strácať Božiu prítomnosť, musíte bojovať. Je čas na vojnu!

Citáty o sústredení sa na Boha

"To, čo pohlcuje tvoju myseľ, riadi tvoj život."

"Nesústreď sa na svojich protivníkov. Sústreď sa na Božie možnosti."

"Skutočná viera je upierať zrak na Boha, keď sa svet okolo vás rúca." (Biblické verše o viere)

"Namiesto toho, aby sme mysleli na to, aká ťažká je skúška, môžeme sa radšej sústrediť na to, aby sme Pána prosili o rozšírenie nášho chápania." Crystal McDowell

"Čím viac sa sústredíš na seba, tým viac sa odkloníš od správnej cesty. Čím viac Ho budeš poznávať a komunikovať s Ním, tým viac ťa Duch pripodobní Jemu. Čím viac sa Mu budeš podobať, tým lepšie pochopíš Jeho úplnú dostatočnosť pre všetky životné ťažkosti. A to je jediný spôsob, ako spoznať skutočné uspokojenie." John MacArthur

"Keď svoje myšlienky upriamujete na Boha, Boh upriamuje vaše myšlienky."

"Sústreďte sa na Boha, nie na svoj problém. Počúvajte Boha, nie svoje neistoty. Spoliehajte sa na Boha, nie na svoje sily."

"Môj vzťah s Bohom je pre mňa na prvom mieste. Viem, že ak sa postarám oň, Boh sa postará o všetko ostatné."

Sústredíte sa na uctievanie?

Môžete kričať ako lev a Bohu nepoviete ani slovo. Môžete kričať a smelo sa modliť, ale vaša modlitba sa aj tak nedotkne neba. Skúmajte sa! Hádžete len slová, alebo sa sústredíte? Boh sa pozerá na srdce. Sú ľudia, ktorí dokážu bláboliť a hovoriť opakujúce sa veci a ani raz nepomyslia na Boha. Je vaše srdce v súlade so slovami, ktoré vychádzajú z vašich úst?

Pozri tiež: 30 hlavných biblických veršov o cudzoložstve (podvádzanie a rozvod)

Hľadíte na Boha alebo sa k nemu modlíte, zatiaľ čo vaša myseľ je zameraná na iné veci? Musíte s tým bojovať. Neplatí to len pre bohoslužby, ale aj pre všetky náboženské aktivity. Môžeme slúžiť v kostole, zatiaľ čo naše srdce je ďaleko od Pána. Aj ja som s tým bojoval. Niekedy musíte sedieť v modlitbe aj hodinu, kým sa vaše srdce nezladí s Ním. Musíte čakať na JehoBože, chcem ťa. Bože, potrebujem ťa!

Bože, pomôž mi sústrediť sa, takto nemôžem žiť! Musíme byť zúfalí po Bohu, a ak nie sme zúfalí po ňom, je to problém. Bojujte za to, aby sme sa viac sústredili na neho! Nie na financie, nie na rodinu, nie na službu, ale na neho. Pochopte, čo chcem povedať. Je čas, keď sa modlíme za tieto veci, ale uctievanie nie je o požehnaniach. Uctievanie je len o Bohu. Všetko je o ňom.

Musíme sa dostať do bodu, keď nebudeme môcť dýchať, kým nebudeme tak zameraní na Neho a Jeho prítomnosť. Chceš Boha? Jediná vec, ktorú chceš vo svojom živote, bez ktorej nemôžeš žiť, je Boh? Musíme sa naučiť vážiť si Ho.

1. Matúš 15,8 "Títo ľudia ma ctia ústami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa."

2. Jeremiáš 29,13 "Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým svojím srdcom."

3. Jeremiáš 24,7 " Dám im srdce, aby ma poznali, lebo ja som Hospodin, a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa ku mne vrátia celým srdcom."

Pozri tiež: 30 epických biblických veršov o obnove mysle (Ako na to)

4. Žalm 19,14 " Nech sú slová mojich úst a rozjímanie môjho srdca príjemné v tvojich očiach , Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ."

5. Ján 17,3 "A toto je večný život: aby poznali teba , jediného pravého Boha, a Ježiša Krista, ktorého si poslal."

Keď sa sústredíte na Boha, nebudete sa sústrediť na nič iné.

Mnohí z nás zápasia s toľkými vecami a mnohých z nás ťažia životné skúšky. Keby ste sa sústredili na Boha, pochopili by ste, že tieto veci sú v porovnaní s ním len také malé. Prečo si myslíte, že nám Boh hovorí, aby sme boli ticho? Keď nie sme ticho, našu myseľ naplní toľko hluku zo skúšok okolo nás. Niekedy treba utiecť a byť sám soPána a buďte pred ním pokojní. Dovoľte mu, aby upokojil vaše obavy a starosti.

Boh je tým, o kom hovorí, že je. Je naším útočiskom, živiteľom, liečiteľom, silou atď. Keď sa uprostred skúšok tak sústredíte na Boha, svedčí to o srdci, ktoré dôveruje Pánovi. Srdce, ktoré dôveruje Pánovi, nemôže nič v pekle vystrašiť, ale musíte sa sústrediť na Boha. Vo vašom živote je veľa chvíľ, keď sedíte a robíte si starosti, ale prečo sa namiesto toho nemodlíte? Verím, že je to jeden zhlavné dôvody, prečo ľudia bojujú s depresiou. Prežívame negatívne myšlienky a nechávame ich vniknúť do našej duše namiesto toho, aby sme hľadali svojho Boha. Najlepším liekom proti starostiam je uctievanie.

Existuje mnoho kresťanov, ktorí zomreli pre svoju vieru. Mnohí mučeníci boli upálení na hranici. Zomreli, keď spievali hymny Pánovi. Väčšina ľudí by kričala od bolesti a opustila by Boha. Predstavte si na chvíľu, že by horeli, ale namiesto toho, aby sa trápili, uctievali Pána.

6. Izaiáš 26,3 "Myseľ, ktorá sa spolieha na teba, udržíš v dokonalom pokoji, lebo dôveruje tebe."

7. Žalm 46,10 " Upokojte sa a vedzte, že ja som Boh! Budú si ma ctiť všetky národy. Budú si ma ctiť na celom svete."

8. Žalm 112,7 " Nebudú mať strach zo zlých správ, ich srdcia sú pevné , dôverujú v Hospodina".

9. Žalm 57,7 "Moje srdce je v tebe presvedčené, Bože, moje srdce je presvedčené. Niet divu, že môžem spievať tvoju chválu!"

10. Žalm 91, 14-15 " Pretože zameral svoju lásku na mňa, vyslobodím ho. Budem ho chrániť, lebo pozná moje meno. Keď bude ku mne volať, odpoviem mu. Budem s ním v jeho úzkosti. Vyslobodím ho a budem ho ctiť."

V tomto živote a najmä v Amerike je toľko vecí, ktoré sa vás snažia rozptýliť.

Všade sú rozptýlenia. Som presvedčený, že jedným z dôvodov, prečo muži nie sú mužmi a ženy sa nesprávajú ako ženy, sú tieto rozptýlenia. Všetko sa nás snaží spomaliť a zamestnať. Tento svet odvracia naše srdce od Boha. Preto keď sa mnohí ľudia klaňajú, ich slová nie sú v súlade s ich srdcom.

Sme takí ustarostení o videohry, že nám zaberajú veľkú väčšinu života. Mnohí sú takí uväznení svojimi telefónmi, že nemajú čas na uctievanie. Prvá vec, ktorú ľudia urobia, je, že sa zobudia a hneď idú k svojmu telefónu, skontrolujú svoje textové správy a účty na sociálnych sieťach a ani raz si nespomenú na Boha. Sme takí rozptýlení všetkým ostatným a zabúdame na Boha.zabudnúť na to, čo je pred nami.

Ježiš povedal, že bohatým je ťažké vojsť do neba. V Amerike sme bohatí. V niektorých krajinách sme milionári. Všetky tie svetlá, elektronika a luxusné veci nás majú rozptýliť. Takmer nepozerám televíziu, pretože viem, aké je to nebezpečné. Moja láska k Pánovi kvôli tomu chladne, pretože to môže byť také návykové. Keď šoférujete, nebudete sa sústrediť na to, čo je za vami, pretožeRovnako je veľmi nebezpečné sústrediť sa na veci tohto sveta.

Bude vám to prekážať. Nebudete hľadať Pána celým svojím srdcom, pretože sa musíte stále obzerať späť. Povzbudzujem vás, aby ste zabudli na minulosť, odhlásili sa zo svojich účtov na sociálnych sieťach, vypli televíziu a prestali sa zdržiavať okolo tých, ktorí vám prekážajú. Upnite svoj pohľad na Krista. Dovoľte mu, aby vás stále viac viedol k nemu. Nemôžete plniť Božiu vôľu, keď sa neustále obzeráte späť.

11. Žalm 123,2 " Stále hľadíme na Hospodina, svojho Boha, aby sa nad nami zmiloval, ako sluhovia hľadia na svojho pána, ako otrokyňa sleduje svoju paničku pri najmenšom znamení."

12. Kolosanom 3,1 "Ak ste teda boli vzkriesení s Mesiášom, zamerajte sa na to, čo je hore, kde Mesiáš sedí po Božej pravici."

13. Filipským 3,13-14 "Nie, drahí bratia a sestry, nedosiahol som to, ale sústreďujem sa na jednu vec: zabudnúť na minulosť a tešiť sa na to, čo je pred nami."

Premýšľajte o Kristovi.

Čím sú naplnené vaše myšlienky? Je to Kristus? Musíme viesť vojnu so svojimi myšlienkami. Naša myseľ sa rada zastavuje pri všetkom možnom, len nie pri Bohu, a zostáva tam. Keď sa moja myseľ dlhší čas zastavuje pri niečom inom ako pri Pánovi, môžem sa stať unaveným. Modlime sa o pomoc, aby sme udržali svoju myseľ zameranú na Krista.

Modlime sa, aby nám Boh pomáhal všímať si, kedy sa naša myseľ utieka k niečomu inému. Bojujme so svojimi myšlienkami. Naučil som sa, že kázanie evanjelia sebe samému je skvelý spôsob, ako udržať svoju myseľ na Kristovi. Niekedy si musíme nájsť chvíľu, aby sme ho len chválili a ďakovali mu. Chvíľa úprimného uctievania trvá celý život. Vďaka nej sa dokážeš sústrediť.

Tiež rada počúvam hudbu na uctievanie počas celého dňa. Chcem, aby moje srdce bilo pre Pána. Chcem sa z neho tešiť. Ak s tým zápasíš, volaj o pomoc. Pomôž mi, aby moje myšlienky boli naplnené tebou a daj mi radu, ktorá mi pomôže, môj Pane.

14. Židom 12,1-2 "Preto, keďže nás obklopuje taký veľký oblak svedkov, odložme aj my každú záťaž a hriech, ktorý nás tak ľahko spúta, a vytrvalo bežme v behu, ktorý je pred nami, upierajúc zrak na Ježiša, pôvodcu a zdokonaľovateľa viery, ktorý pre radosť, ktorá mu bola uložená, znášal kríž, pohŕdajúc potupou, a posadil sa po praviciruka Božieho trónu."

15. Žid 3,1 "Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, upriamte svoju pozornosť na Ježiša , apoštola a veľkňaza nášho vyznania."

Keď sa nesústredíte na Boha, budete robiť chyby.

Boh neustále hovorí svojmu ľudu, aby pamätal na moje slová, pretože naše srdcia sú sklonené ísť vlastnou cestou. Keď sa sústredíte na Pána, budete sa sústrediť na jeho slovo.

Keď začneš strácať sústredenie, prestaneš bojovať s hriechom, tvoje rozlišovanie bude vypnuté, budeš pomaly plniť Božiu vôľu, staneš sa netrpezlivým atď.

Mnohokrát vidíme, že kresťania začínajú chodiť s bezbožnými ľuďmi, pretože odpútavajú svoju pozornosť od Boha. Satan sa vás bude snažiť pokúšať. Stačí to urobiť raz, Boha to nezaujíma, Bohu to trvá príliš dlho atď.

Musíme sa mať na pozore a byť silní v Pánovi, ale ako môžeme byť silní v Pánovi, ak nie sme zameraní na Pána? Denne sa započúvajte do Slova a buďte činiteľmi, nie poslucháčmi. Ako môžete poznať Božie pokyny, ak nie ste v Jeho Slove?

16. Príslovia 5, 1-2 "Synu môj, zostaň sústredený, počúvaj múdrosť, ktorú som získal, venuj pozornosť tomu, čo som sa naučil o živote, aby si mohol rozumne usudzovať a hovoriť s vedomím."

17. Príslovia 4,25-27 "Nech tvoje oči hľadia priamo pred seba A tvoj pohľad nech je upretý priamo pred tebou. Sleduj cestu svojich nôh A všetky tvoje cesty budú pevné. Neodbočuj napravo ani naľavo, odvráť svoju nohu od zlého."

18. 1 Petra 5,8 "Buďte ostražití! Dávajte si pozor na svojho veľkého nepriateľa, diabla. Obchádza ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral."

19. Žalm 119,6 "Vtedy nebudem zahanbený, keď budem mať oči upreté na všetky tvoje prikázania."

Nevzdávajte sa!

Prestaň dôverovať okolnostiam. Vo svojom živote som pozoroval, ako Boh používa bolesť na oslavu svojho mena a na vyslyšanie iných modlitieb. Len mu dôveruj. On ťa neopustí. Nikdy! Buď pokojný a čakaj na neho. Boh je vždy verný. Zameraj sa opäť na neho.

20. Jonáš 2,7 "Keď som už stratil všetku nádej, obrátil som sa vo svojich myšlienkach opäť k Pánovi. A moja úprimná modlitba smerovala k tebe do tvojho svätého chrámu."

21. Filipským 4,13 "Všetko môžem skrze toho, ktorý ma posilňuje." (Inšpirujúce verše o sile)

Modlite sa za väčšie sústredenie na Pána. Tiež vás povzbudzujem, aby ste podnikli ďalšie kroky, ktoré vám pomôžu sústrediť sa, napríklad zdravo sa stravovať, viac spať a zdržať sa alkoholu. Niekedy je potrebný pôst. Myšlienku na pôst nenávidíme, ale pôst bol v mojom živote takým požehnaním.

Hladovanie tela ti napraví zameranie. Niektorí ľudia nepoznajú Pána, preto ho nikdy nezanedbávaj. Váž si ho. Váž si každý okamih, pretože každá sekunda v jeho prítomnosti je požehnaním.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.