21 Epopeaj Bibliaj Versoj Pri Rekonado de Dio (Ĉiuj Viaj Manieroj)

21 Epopeaj Bibliaj Versoj Pri Rekonado de Dio (Ĉiuj Viaj Manieroj)
Melvin Allen

Bibliaj versoj pri agnosko de Dio

La unua paŝo por agnoski Dion estas scii, ke Jesuo Kristo estas la sola vojo en la Ĉielon. Vi estas pekulo bezonanta Savanton. Dio deziras perfektecon. Viaj bonaj faroj estas nenio. Vi devas penti kaj kredi je la Sinjoro Jesuo Kristo. Fidu Kriston por la pardono de pekoj.

Sur via kristana irado de fido, vi devas plene malakcepti vian komprenon de aferoj kaj plene dependi de la Sinjoro en ĉiuj situacioj. Rekonu Dion humiligante vin kaj elektante Lian volon super via volo. Kelkfoje ni preĝas por gvidado pri granda decido kaj Dio diras al ni fari ion, sed tio, kion Dio diris al ni, ne estas nia volo. En ĉi tiuj situacioj, ni devas fidi, ke Dio ĉiam scias, kio estas plej bona.

La volo de Dio por ni ĉiam akordiĝos kun Lia Vorto. Agnosku la Sinjoron ne nur preĝante kaj dankante Lin en ĉiuj situacioj, sed faru ĝin per legado kaj obeado de Lia Vorto.

Rekonu la Sinjoron ne nur per la maniero kiel vi vivas vian vivon, sed ankaŭ per viaj pensoj. Sur via irado de fido, vi batalos kontraŭ peko. Kriu al Dio por helpo, kredu je Liaj promesoj, kaj sciu, ke Dio laboros en via vivo por transformi vin al la bildo de Sia Filo.

Kristanaj citaĵoj pri agnosko de Dio

“Dio genuigis min kaj igis min agnoski mian propran nenion, kaj el tiu scio mi estisrenaskiĝis. Mi ne plu estis la centro de mia vivo kaj tial mi povis vidi Dion en ĉio.”

“Dankegante al Dio, vi agnoskas, ke nenio estas akirita nur per via potenco.”

"Preĝo estas la esenca agado de atendado je Dio: agnoski nian senhelpon kaj Lian potencon, voki Lin por helpo, serĉante Lian konsilon." John Piper

“Kristanoj en nia lando ne plu komprenas la gravecon rekoni Dion.”

“La plej valora leciono, kiun la homaro devus lerni de filozofio, estas ke estas neeble fari. sento de Vero sen agnoski Dion kiel la necesan deirpunkton." John MacArthur

“Rekonu Dion. Rekoni Dion unue ĉiumatene transformas mian tagon. Mi ofte komencas mian tagon rekonfirmante Lian aŭtoritaton super mi kaj submetiĝante al Li kiel Sinjoro antaŭ miaj ĉiutagaj cirkonstancoj. Mi provas akcepti la vortojn de Josuo 24:15 kiel personan ĉiutagan defion: Elektu por vi hodiaŭ al kiu vi servos.

Kion diras la Biblio pri agnosko. Dio?

1. Proverbs 3:5-6 Fidu la Eternulon per via tuta koro, kaj ne apogu vin sur via propra prudento; en ĉiuj viaj vojoj submetiĝu al Li, kaj Li rektigos viajn vojojn.

2. Mateo 6:33 Sed serĉu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj ĉio ĉi estos donita ankaŭ al vi.

3. Proverboj 16:3 Faru viajn agojnal la Eternulo, kaj viaj planoj sukcesos.

4. Deuteronomy 4:29 29 Sed se de tie vi sercxos la Eternulon, vian Dion, vi trovos Lin, se vi sercxos Lin per via tuta koro kaj per via tuta animo.

Vidu ankaŭ: 90 Inspiraj Citaĵoj Pri Dio (Kiuj Estas Dio Citaĵoj)

5. Psalmo 32:8 La Eternulo diras: Mi gvidos vin laŭ la plej bona vojo por via vivo. Mi konsilos vin kaj gardos vin.”

6. 1 Johano 2:3 Kaj per tio ni scias, ke ni ekkonis Lin, se ni observas liajn ordonojn.

7. Psalmo 37:4 Ĝuu la Eternulon, Kaj Li donos al vi la dezirojn de via koro.

Rekonante Dion en preĝado

8. Thessalonians 5:16-18 Ĝoju ĉiam, preĝu ĉiam, danku en ĉiuj cirkonstancoj; ĉar ĉi tio estas la volo de Dio por vi en Kristo Jesuo.

9. Mateo 7:7-8 “Petu, kaj estos donite al vi; serĉu kaj vi trovos; frapu kaj la pordo estos malfermita al vi. Ĉar ĉiu, kiu petas, ricevas; tiu, kiu sercxas, trovas; kaj al tiu, kiu frapos, la pordo estos malfermita.

Vidu ankaŭ: 50 Epopeaj Bibliaj Versoj Pri Pluvo (Simbolo De Pluvo En La Biblio)

10. Filipianoj 4:6-7 Gardu vin pri nenio; sed en cxio, per pregxo kaj petego kun danko, viaj petoj estu sciigitaj al Dio. Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian komprenon, konservos viajn korojn kaj mensojn en Kristo Jesuo.

Gloro de Dio – Rekonante Dion en ĉiuj viaj vojoj

11. Kolosanoj 3:17 Kaj kion ajn vi faras, ĉu per vorto aŭ ago, faru ĉion en la nomo de la Sinjoro Jesuo, donantadankon al Dio la Patro per li.

12. 1 Korintanoj 10:31 Tial, ĉu vi manĝas aŭ trinkas, aŭ kion ajn vi faras, ĉion faru por la gloro de Dio.

Humilu vin antaŭ Dio

13. Jakobo 4:10 Humilu vin antaŭ la Eternulo, kaj Li vin altigos.

Rememorigiloj

14. Filipianoj 4:13 13 Mi povas ĉion fari per Kristo, kiu min fortigas.

15. 1 Korintanoj 15:58 Tial, miaj karaj fratoj kaj fratinoj, staru firme. Nenio movu vin. Donu vin ĉiam plene al la laboro de la Eternulo, ĉar vi scias, ke via laboro en la Eternulo ne estas vana.

16. Proverbs 3:7 Ne estu sagxa antaux viaj okuloj; timu la Eternulon kaj evitu malbonon.

17. Johano 10:27 Miaj sxafoj auxdas mian vocxon, kaj mi ilin konas, kaj ili min sekvas.

Kiam vi ne agnoskas la Sinjoron.

18. Romanoj 1:28-32 Cetere, same kiel ili ne opiniis indas konservi la scion pri Dio, do Dio transdonis ilin al malvirta menso, por ke ili faru tion, kio ne estas farata. Ili pleniĝis de ĉia malbono, malbono, avideco kaj malvirteco. Ili estas plenaj de envio, murdo, malpaco, trompo kaj malico. Ili estas klaĉuloj, kalumniantoj, Di-malamantoj, insolentoj, arogantaj kaj fanfaronaj; ili inventas manierojn fari malbonon; ili malobeas siajn gepatrojn; ili havas nenian komprenon, nek fidelecon, nek amon, nek kompaton. Kvankam ili konas la justulojn de Diodekretas, ke tiuj, kiuj faras tiajn aferojn, meritas morton, ili ne nur daŭre faras ĉi tiujn aferojn, sed ankaŭ aprobas tiujn, kiuj ilin praktikas.

Rekonante la nomon de Dio

19. Psalmo 91:14 "Ĉar Li min amas," diras la Eternulo, "Mi savos lin; Mi protektos lin, ĉar li agnoskas mian nomon.”

20. Mateo 10:32 "Kiu ajn min agnoskos antaŭ aliaj, mi ankaŭ agnoskos antaŭ mia Patro en la ĉielo."

21. Psalmo 8:3-9 Kiam mi rigardos vian cxielon, la faron de viaj fingroj, la lunon kaj la stelojn, kiujn Vi starigis, kio estas la homo, ke vi lin memoras? kaj la filo de homo, ke vi zorgas pri li? Tamen vi faris lin iom pli malalta ol la ĉielaj estaĵoj kaj kronis lin per gloro kaj honoro. Vi donis al li regon super la faroj de Viaj manoj; çion vi metis sub liajn piedojn, çiujn ÿafojn kaj bovojn, kaj ankaû la bestojn de la kampo, la birdojn de la çielo kaj la fiŝojn de la maro, çion, kio iras laû la vojoj de la maro. Ho Sinjoro, nia Sinjoro, kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.