21 महाकाव्य बायबलमधील वचने देवाला मानण्याबद्दल (तुमचे सर्व मार्ग)

21 महाकाव्य बायबलमधील वचने देवाला मानण्याबद्दल (तुमचे सर्व मार्ग)
Melvin Allen

देवाला कबूल करण्याबद्दल बायबलमधील वचने

देवाला कबूल करण्याची पहिली पायरी म्हणजे येशू ख्रिस्त हा स्वर्गात जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे हे जाणून घेणे. तुम्ही पापी आहात ज्याला तारणहाराची गरज आहे. देवाला परिपूर्णता हवी आहे. तुझी सत्कर्म काही नाही. तुम्ही पश्चात्ताप केला पाहिजे आणि प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला पाहिजे. पापांच्या क्षमासाठी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा.

तुमच्या ख्रिश्चन विश्वासाच्या मार्गावर, तुम्ही तुमच्या गोष्टींबद्दलची समज पूर्णपणे नाकारली पाहिजे आणि सर्व परिस्थितींमध्ये पूर्णपणे प्रभुवर अवलंबून राहिले पाहिजे. स्वतःला नम्र करून आणि आपल्या इच्छेपेक्षा त्याची इच्छा निवडून देवाला स्वीकारा. कधीकधी आपण एखाद्या मोठ्या निर्णयावर मार्गदर्शनासाठी प्रार्थना करतो आणि देव आपल्याला काहीतरी करण्यास सांगतो, परंतु देवाने आपल्याला सांगितलेली गोष्ट आपली इच्छा नसते. या परिस्थितीत, आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की देवाला नेहमीच चांगले काय आहे हे माहित असते.

आपल्यासाठी देवाची इच्छा नेहमी त्याच्या वचनाशी जुळते. सर्व परिस्थितींमध्ये केवळ प्रार्थना करून आणि त्याचे आभार मानून प्रभूला स्वीकारा, परंतु त्याचे वचन वाचून आणि त्याचे पालन करून हे करा.

तुम्ही ज्या पद्धतीने जीवन जगता त्यावरूनच नव्हे, तर तुमच्या विचारांनीही परमेश्वराला स्वीकारा. तुमच्या विश्वासाच्या मार्गावर तुम्ही पापाशी लढा द्याल. मदतीसाठी देवाचा धावा करा, त्याच्या वचनांवर विश्वास ठेवा आणि हे जाणून घ्या की देव तुम्हाला त्याच्या पुत्राच्या प्रतिमेत बदलण्यासाठी तुमच्या जीवनात कार्य करेल.

ख्रिश्चन देवाला कबूल करण्याबद्दल उद्धृत करतात

“देवाने मला माझ्या गुडघ्यावर आणले आणि मला माझे स्वतःचे शून्यत्व मान्य केले आणि त्या ज्ञानामुळे मीपुनर्जन्म मी यापुढे माझ्या जीवनाचा केंद्रबिंदू नव्हतो आणि म्हणून मी प्रत्येक गोष्टीत देव पाहू शकत होतो.”

“देवाचे आभार मानून, तुम्ही कबूल करता की केवळ तुमच्या सामर्थ्याने काहीही प्राप्त होत नाही.”

हे देखील पहा: स्लॉथबद्दल 20 उपयुक्त बायबल वचने

"प्रार्थना ही देवाची वाट पाहण्याची अत्यावश्यक क्रिया आहे: आपली असहायता आणि त्याची शक्ती ओळखणे, त्याला मदतीसाठी हाक मारणे, त्याचा सल्ला घेणे." जॉन पायपर

"आपल्या देशातील ख्रिश्चनांना यापुढे देवाची कबुली देण्याचे समर्पकता समजत नाही."

"मानवतेने तत्त्वज्ञानातून शिकलेला सर्वात मौल्यवान धडा म्हणजे ते करणे अशक्य आहे. देवाला आवश्यक प्रारंभिक बिंदू म्हणून स्वीकारल्याशिवाय सत्याची जाणीव. जॉन मॅकआर्थर

“देवाला मान्य करा. दररोज सकाळी सर्वप्रथम देवाची ओळख केल्याने माझा दिवस बदलतो. मी अनेकदा माझ्या दिवसाची सुरुवात माझ्यावर असलेल्या त्याच्या अधिकाराची पुष्टी करून आणि माझ्या दैनंदिन परिस्थितीच्या अगोदर प्रभु म्हणून त्याच्या अधीन होऊन करतो. मी जोशुआ 24:15 चे शब्द वैयक्तिक दैनंदिन आव्हान म्हणून स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतो: आज तुम्ही कोणाची सेवा कराल ते निवडा देव?

1. नीतिसूत्रे 3:5-6 आपल्या मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेवा आणि आपल्या स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नका; तुमच्या सर्व मार्गांनी त्याला अधीन राहा आणि तो तुमचे मार्ग सरळ करील.

2. मॅथ्यू 6:33 पण प्रथम त्याचे राज्य आणि त्याचे नीतिमत्व शोधा म्हणजे या सर्व गोष्टी तुम्हांलाही दिल्या जातील.

3. नीतिसूत्रे 16:3 तुमची कृती करापरमेश्वराची प्रार्थना करा आणि तुमच्या योजना यशस्वी होतील.

4. Deuteronomy 4:29 पण तिथून जर तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा शोध घ्याल तर तुम्हाला तो सापडेल जर तुम्ही त्याचा संपूर्ण अंतःकरणाने व पूर्ण जिवाने शोध केलात.

5. स्तोत्र 32:8 परमेश्वर म्हणतो, “मी तुला तुझ्या जीवनासाठी सर्वोत्तम मार्ग दाखवीन. मी तुला सल्ला देईन आणि तुझ्यावर लक्ष ठेवीन.”

6. 1 योहान 2:3 आणि जर आपण त्याच्या आज्ञा पाळल्या तर आपण त्याला ओळखले आहे हे आपल्याला कळते.

7. स्तोत्र 37:4 प्रभूमध्ये आनंद करा आणि तो तुम्हाला तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण करेल.

प्रार्थनेत देवाची कबुली देणे

8. थेस्सलनीकाकर 5:16-18 नेहमी आनंदी राहा, सतत प्रार्थना करा, सर्व परिस्थितीत आभार माना; कारण ख्रिस्त येशूमध्ये तुमच्यासाठी ही देवाची इच्छा आहे.

9. मॅथ्यू 7:7-8 “मागा आणि ते तुम्हाला दिले जाईल; शोधा आणि तुम्हाला सापडेल. ठोका आणि दार तुमच्यासाठी उघडले जाईल. कारण जो कोणी मागतो त्याला मिळते; जो शोधतो त्याला सापडतो; आणि जो ठोठावतो त्याच्यासाठी दार उघडले जाईल.”

हे देखील पहा: 25 जुलूम (धक्कादायक) बद्दल बायबल वचनांना प्रोत्साहन देणारी

10. फिलिप्पैकर 4:6-7 कशाचीही काळजी घ्या; परंतु प्रत्येक गोष्टीत प्रार्थना व विनंत्या उपकारस्तुतीसह तुमच्या विनंत्या देवाला कळवाव्यात. आणि देवाची शांती, जी सर्व समजूतदारपणापासून दूर आहे, ती ख्रिस्त येशूच्या द्वारे तुमची अंतःकरणे व मने राखील.

देवाचा महिमा - तुमच्या सर्व मार्गांनी देवाचा स्वीकार करा

11. कलस्सैकर 3:17 आणि तुम्ही जे काही कराल, मग ते शब्दात किंवा कृतीने करा. प्रभु येशूचे नाव, देणेत्याच्याद्वारे देव पित्याचे आभार मानतो.

12. 1 करिंथकर 10:31 म्हणून, तुम्ही जे काही खावे किंवा प्या किंवा जे काही करता ते सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करा.

स्वतःला देवासमोर नम्र करा

13. जेम्स 4:10 प्रभूसमोर नम्र व्हा, आणि तो तुम्हाला उंच करेल.

स्मरणपत्रे

14. फिलिप्पैकर 4:13 मी सर्व गोष्टी ख्रिस्ताद्वारे करू शकतो जो मला बळ देतो.

15. 1 करिंथकर 15:58 म्हणून, माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, खंबीरपणे उभे राहा. काहीही तुम्हाला हलवू देऊ नका. नेहमी प्रभूच्या कार्यात स्वतःला पूर्णपणे झोकून द्या, कारण तुम्हाला माहीत आहे की प्रभूमध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ जाणार नाहीत.

16. नीतिसूत्रे 3:7 स्वत:च्या दृष्टीने शहाणे होऊ नका; परमेश्वराची भीती बाळगा आणि वाईट गोष्टींपासून दूर राहा.

17. जॉन 10:27 माझी मेंढरे माझा आवाज ऐकतात आणि मी त्यांना ओळखतो आणि ते माझ्यामागे येतात.

जेव्हा तुम्ही प्रभूला कबूल करत नाही.

18. रोमन्स 1:28-32 याशिवाय, ज्याप्रमाणे त्यांना त्याचे ज्ञान टिकवून ठेवणे योग्य वाटले नाही. देव, म्हणून देवाने त्यांना भ्रष्ट मनाच्या स्वाधीन केले, जेणेकरून ते करू नयेत. ते सर्व प्रकारचे दुष्टपणा, दुष्टता, लोभ आणि दुष्टपणाने भरलेले आहेत. ते मत्सर, खून, कलह, कपट आणि द्वेषाने भरलेले आहेत. ते बडबड करणारे, निंदक, देवद्वेष्टे, उद्धट, गर्विष्ठ आणि बढाईखोर आहेत; ते वाईट करण्याचे मार्ग शोधतात; ते त्यांच्या पालकांची आज्ञा मानतात; त्यांना समज नाही, निष्ठा नाही, प्रेम नाही, दया नाही. जरी त्यांना देवाचे नीतिमान माहित आहेतअसे फर्मान काढा की जे लोक अशा गोष्टी करतात ते मृत्यूस पात्र आहेत, ते केवळ या गोष्टी करतच नाहीत तर ते पाळणाऱ्यांनाही मान्यता देतात.

देवाचे नाव स्वीकारणे

19. स्तोत्र 91:14 "कारण तो माझ्यावर प्रेम करतो," परमेश्वर म्हणतो, "मी त्याला सोडवीन; मी त्याचे रक्षण करीन, कारण तो माझे नाव मान्य करतो.”

20. मॅथ्यू 10:32 "जो कोणी मला इतरांसमोर स्वीकारतो, मी देखील माझ्या स्वर्गातील पित्यासमोर कबूल करीन."

21. स्तोत्र 8:3-9 जेव्हा मी तुझ्या आकाशाकडे पाहतो, तुझ्या बोटांचे कार्य, चंद्र आणि तारे, जे तू स्थानबद्ध केले आहेस, मनुष्य काय आहे की तू त्याची आठवण ठेवतोस? आणि मनुष्याच्या पुत्राची तू काळजी घेतोस? तरीही तू त्याला स्वर्गीय माणसांपेक्षा थोडे खालचे केले आहेस आणि गौरव आणि सन्मानाने मुकुट घातला आहेस. तू त्याला तुझ्या हाताच्या कृतींवर प्रभुत्व दिले आहेस; तू त्याच्या पायाखालची सर्व मेंढरे, बैल, तसेच शेतातील पशू, आकाशातील पक्षी, समुद्रातील मासे, समुद्राच्या वाटेने जाणारे सर्व काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आहेस. हे परमेश्वरा, आमच्या प्रभू, सर्व पृथ्वीवर तुझे नाव किती भव्य आहे!
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.