21 câu Kinh thánh sử thi về việc thừa nhận Chúa (Mọi cách của bạn)

21 câu Kinh thánh sử thi về việc thừa nhận Chúa (Mọi cách của bạn)
Melvin Allen

Những câu Kinh Thánh về việc thừa nhận Đức Chúa Trời

Bước đầu tiên để thừa nhận Đức Chúa Trời là biết rằng Chúa Giê-su Christ là con đường duy nhất để lên Thiên đàng. Bạn là một tội nhân cần một Đấng Cứu Rỗi. Thiên Chúa mong muốn sự hoàn hảo. Việc tốt của bạn chẳng là gì cả. Bạn phải ăn năn và tin vào Chúa Giê-xu Christ. Hãy tin cậy vào Đấng Christ để được tha tội.

Trên con đường đức tin của Cơ đốc nhân, bạn phải từ bỏ hoàn toàn sự hiểu biết của mình về mọi thứ và hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa trong mọi tình huống. Thừa nhận Chúa bằng cách hạ mình xuống và chọn ý muốn của Ngài trên ý muốn của bạn. Đôi khi chúng ta cầu nguyện để được hướng dẫn về một quyết định lớn và Chúa bảo chúng ta làm điều gì đó, nhưng điều Chúa bảo chúng ta làm không phải là ý muốn của chúng ta. Trong những tình huống này, chúng ta phải tin tưởng rằng Đức Chúa Trời luôn biết điều gì là tốt nhất.

Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta sẽ luôn phù hợp với Lời Ngài. Thừa nhận Chúa bằng cách không chỉ cầu nguyện và tạ ơn Ngài trong mọi tình huống, mà còn làm điều đó bằng cách đọc và làm theo Lời Ngài.

Thừa nhận Chúa không chỉ qua cách bạn sống mà còn qua suy nghĩ của bạn nữa. Trên con đường đức tin của bạn, bạn sẽ chiến đấu với tội lỗi. Hãy kêu xin Chúa giúp đỡ, hãy tin vào những lời hứa của Ngài và biết rằng Chúa sẽ hành động trong cuộc đời bạn để biến đổi bạn thành hình ảnh của Con Ngài.

Những câu trích dẫn của Cơ đốc nhân về việc thừa nhận Chúa

“Chúa đã khiến tôi phải quỳ gối và khiến tôi thừa nhận sự hư vô của chính mình, và từ sự hiểu biết đó, tôi đãphục Sinh. Tôi không còn là trung tâm của cuộc đời mình và do đó tôi có thể nhìn thấy Chúa trong mọi thứ.”

“Bằng cách biết ơn Chúa, bạn thừa nhận rằng không có gì đạt được chỉ bằng sức mạnh của bạn.”

Xem thêm: 30 câu Kinh Thánh chính về hòa giải và tha thứ

“Cầu nguyện là hoạt động thiết yếu để chờ đợi Thượng Đế: thừa nhận sự bất lực của chúng ta và quyền năng của Ngài, kêu cầu Ngài giúp đỡ, tìm kiếm lời khuyên của Ngài.” John Piper

“Những người theo đạo Cơ đốc ở đất nước chúng ta không còn hiểu tầm quan trọng của việc thừa nhận Chúa nữa.”

“Một bài học quý giá nhất mà nhân loại phải học được từ triết học là không thể tạo ra giác về Sự thật mà không thừa nhận Thiên Chúa là điểm khởi đầu cần thiết.” John MacArthur

“Hãy thừa nhận Chúa. Thừa nhận Chúa điều đầu tiên mỗi sáng biến đổi ngày của tôi. Tôi thường bắt đầu một ngày của mình bằng cách xác nhận lại thẩm quyền của Ngài đối với tôi và quy phục Ngài với tư cách là Chúa trước những hoàn cảnh hàng ngày của tôi. Tôi cố gắng chấp nhận những lời trong Giô-suê 24:15 như một thử thách cá nhân hàng ngày: Hôm nay hãy chọn cho mình người mà bạn sẽ phục vụ.

Kinh thánh nói gì về việc thừa nhận Đức Chúa Trời?

1. Châm ngôn 3:5-6 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong mọi đường lối của bạn hãy quy phục Người, và Người sẽ chỉ đường cho bạn ngay thẳng.

2. Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc và sự công bình của Ngài, thì tất cả những điều đó cũng sẽ được ban cho các ngươi.

3. Châm ngôn 16:3 Cam kết hành động của bạncho CHÚA, và kế hoạch của bạn sẽ thành công.

4. Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:29 Nhưng nếu từ đó bạn tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bạn, thì bạn sẽ gặp được nếu hết lòng và hết linh hồn tìm kiếm Ngài.

5. Thi thiên 32:8 CHÚA phán: “Ta sẽ hướng dẫn ngươi con đường tốt nhất cho đời ngươi. Tôi sẽ khuyên bạn và trông chừng bạn.

6. 1 Giăng 2:3 Và bởi điều này, chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Ngài, nếu chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài.

7. Thi Thiên 37:4 Hãy vui mừng trong Chúa, Ngài sẽ ban cho bạn điều lòng bạn ao ước.

Nhận biết Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện

8. Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 Hãy luôn vui mừng, cầu nguyện không ngừng, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh; vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn trong Chúa Giê-xu Christ.

9. Ma-thi-ơ 7:7-8 “Hãy xin thì sẽ được; Tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy; gõ và cửa sẽ được mở cho bạn. Đối với tất cả những người yêu cầu nhận được; người tìm thấy; và ai gõ cửa thì sẽ mở cho.”

10. Phi-líp 4:6-7 Hãy cẩn thận về điều gì; nhưng trong mọi sự, hãy cầu nguyện và nài xin cùng với sự tạ ơn, hãy trình những nhu cầu của bạn cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em qua Đức Chúa Jêsus Christ.

Vinh quang của Thiên Chúa – Thừa nhận Thiên Chúa trong mọi cách của bạn

11. Cô-lô-se 3:17 Và bất cứ điều gì bạn làm, dù bằng lời nói hay việc làm, hãy làm tất cả trong tên của Chúa Giêsu, chotạ ơn Thiên Chúa Cha nhờ Người.

12. 1 Cô-rinh-tô 10:31 Vì vậy, dù bạn ăn hay uống, hay bất cứ việc gì bạn làm, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm mọi việc.

Hãy hạ mình xuống trước Chúa

13. Gia-cơ 4:10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nâng bạn lên.

Lời nhắc

14. Phi-líp 4:13 Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

15. 1 Cô-rinh-tô 15:58 Vì vậy, hỡi anh chị em thân mến của tôi, hãy đứng vững. Hãy để không có gì di chuyển bạn. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

16. Châm ngôn 3:7 Đừng tự cho mình là khôn ngoan; kính sợ Đức Giê-hô-va và lánh khỏi điều ác.

17. Giăng 10:27 Chiên của tôi nghe tiếng tôi, tôi quen chúng và chúng theo tôi.

Khi bạn không thừa nhận Chúa.

18. Rô-ma 1:28-32 Hơn nữa, cũng như họ không nghĩ rằng việc ghi nhớ kiến ​​thức về Chúa, nên Chúa đã phó mặc họ cho tâm trí sa đọa, để họ làm điều không nên làm. Họ đã trở nên đầy dẫy mọi thứ gian ác, độc ác, tham lam và trụy lạc. Họ đầy đố kỵ, giết người, xung đột, lừa dối và ác ý . Họ là những kẻ ngồi lê đôi mách, vu khống, ghét Đức Chúa Trời, xấc xược, kiêu ngạo và khoác lác; họ phát minh ra những cách làm điều ác; chúng không vâng lời cha mẹ; họ không có sự hiểu biết, không có lòng trung thành, không có tình yêu, không có lòng thương xót. Mặc dù họ biết sự công bình của Đức Chúa Trờira lệnh rằng những kẻ làm những điều như vậy đáng chết, họ không chỉ tiếp tục làm những điều này mà còn tán thành những người thực hành chúng.

Thừa nhận danh Chúa

19. Thi thiên 91:14 “Vì người yêu ta,” CHÚA phán, “Ta sẽ giải cứu người; Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, vì anh ấy thừa nhận tên của tôi.

20. Ma-thi-ơ 10:32 “Ai công nhận tôi trước mặt người khác, thì tôi cũng sẽ công nhận trước mặt Cha tôi ở trên trời.”

Xem thêm: Đức Chúa Trời có đổi ý trong Kinh thánh không? (5 sự thật chính)

21. Thi thiên 8:3-9 Khi con nhìn xem các từng trời, công việc tay Chúa làm ra, mặt trăng và các vì sao, mà Chúa đã sắp đặt, thì loài người là gì mà Chúa nhớ đến, và con người mà bạn chăm sóc cho anh ta? Tuy nhiên, bạn đã làm cho anh ta thấp hơn một chút so với các sinh vật trên trời và đội cho anh ta vinh quang và danh dự. Bạn đã trao cho anh ta quyền thống trị các tác phẩm của tay bạn; bạn đã đặt mọi thứ dưới chân anh ta, tất cả cừu và bò, và cả thú đồng, chim trời và cá biển, bất cứ thứ gì đi dọc theo các con đường của biển. Lạy Chúa, Chúa chúng con, danh Chúa uy nghiêm biết bao trên khắp địa cầu!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen là một người tin tưởng nhiệt thành vào lời Chúa và là người học Kinh Thánh tận tụy. Với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ trong nhiều mục vụ khác nhau, Melvin đã phát triển sự đánh giá sâu sắc về sức mạnh biến đổi của Kinh thánh trong cuộc sống hàng ngày. Anh ấy có bằng Cử nhân Thần học tại một trường cao đẳng Cơ đốc giáo danh tiếng và hiện đang theo học bằng Thạc sĩ về nghiên cứu Kinh thánh. Với tư cách là một tác giả và một blogger, sứ mệnh của Melvin là giúp các cá nhân hiểu rõ hơn về Kinh thánh và áp dụng những lẽ thật trường tồn vào cuộc sống hàng ngày của họ. Khi không viết lách, Melvin thích dành thời gian cho gia đình, khám phá những địa điểm mới và tham gia phục vụ cộng đồng.