21 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າ (ທຸກວິທີທາງຂອງເຈົ້າ)

21 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າ (ທຸກວິທີທາງຂອງເຈົ້າ)
Melvin Allen

ສາ​ລະ​ບານ

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າ

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ຈະຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າແມ່ນການຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນທາງດຽວທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນ. ເຈົ້າເປັນຄົນບາບທີ່ຕ້ອງການພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ພະເຈົ້າປາຖະໜາຄວາມສົມບູນແບບ. ຄວາມດີຂອງເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ເຈົ້າຕ້ອງກັບໃຈ ແລະ ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພບາບ.

ໃນ​ການ​ເດີນ​ຕາມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄລິດສະຕຽນ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ແລະ​ເພິ່ງ​ອາ​ໄສ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທຸກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ. ຮັບ​ຮູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ຖ່ອມ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ແລະ​ເລືອກ​ເອົາ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ເຫນືອ​ຄວາມ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ທ່ານ. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອການຊີ້ນໍາໃນການຕັດສິນໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດບໍ່ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພວກເຮົາ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າສະເຫມີຮູ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຄວາມປະສົງຂອງພະເຈົ້າສຳລັບເຮົາຈະສອດຄ່ອງກັບພະຄຳຂອງພະອົງສະເໝີ. ຮັບຮູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍບໍ່ພຽງແຕ່ອະທິຖານແລະຂອບໃຈພຣະອົງໃນທຸກສະຖານະການ, ແຕ່ເຮັດໂດຍການອ່ານແລະເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.

ຈົ່ງ​ຮັບ​ຮູ້​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໂດຍ​ວິ​ທີ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນຳ​ອີກ. ໃນ​ການ​ເດີນ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຈະ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ບາບ. ຮ້ອງ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ, ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ທ່ານ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ຄຳເວົ້າຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າ

“ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳຂ້ອຍມາຄຸເຂົ່າລົງ ແລະໃຫ້ຂ້ອຍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ມີຫຍັງຂອງຕົນເອງ, ແລະຈາກຄວາມຮູ້ນັ້ນທີ່ຂ້ອຍມີຢູ່.ເກີດໃໝ່. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຊີວິດຂອງຂ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ແລະເພາະສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງສາມາດເຫັນພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງ.”

“ໂດຍການຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຍອມຮັບວ່າບໍ່ມີຫຍັງໄດ້ມາຈາກອຳນາດຂອງເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວ.”

"ການອະທິຖານເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງການລໍຖ້າພຣະເຈົ້າ: ການຮັບຮູ້ຄວາມສິ້ນຫວັງຂອງພວກເຮົາແລະອໍານາດຂອງພຣະອົງ, ຮຽກຮ້ອງພຣະອົງສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະອົງ." John Piper

“ຊາວຄຣິສຕຽນໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.”

“ບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດຄວນໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກປັດຊະຍາແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດ. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມຈິງໂດຍບໍ່ມີການຍອມຮັບພຣະເຈົ້າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈໍາເປັນ." John MacArthur

“ຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າ. ການ​ຮັບ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ເຊົ້າ​ປ່ຽນ​ມື້​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ວັນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ສິດ​ອໍາ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄືນ​ໃຫມ່​ແລະ​ຍອມ​ຮັບ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ລ່ວງ​ຫນ້າ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້ອຍພະຍາຍາມຍອມຮັບຖ້ອຍຄຳຂອງໂຢຊວຍ 24:15 ເປັນການທ້າທາຍປະຈຳວັນສ່ວນຕົວ: ຈົ່ງເລືອກຕົວເອງໃນວັນນີ້ວ່າເຈົ້າຈະຮັບໃຊ້ໃຜ. ພະເຈົ້າ?

1. ສຸພາສິດ 3:5-6 ຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະຢ່າເຊື່ອຟັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າເອງ; ໃນ​ທຸກ​ວິທີ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຍອມ​ຢູ່​ໃຕ້​ພະອົງ ແລະ​ພະອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊື່​ສັດ.

2. ມັດທາຍ 6:33 ແຕ່​ຈົ່ງ​ສະແຫວງ​ຫາ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະອົງ ແລະ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ກ່ອນ ແລະ​ສິ່ງ​ທັງໝົດ​ນີ້​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ເໝືອນກັນ.

3. ສຸພາສິດ 16:3 ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ກະທຳຕໍ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ສໍາ​ເລັດ.

4. ພຣະບັນຍັດສອງ 4:29 ແຕ່​ຖ້າ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ສະແຫວງ​ຫາ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ພົບ​ພຣະອົງ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ສະແຫວງ​ຫາ​ພຣະອົງ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ໃຈ ແລະ​ດ້ວຍ​ສຸດຈິດ.

5. ຄຳເພງ 32:8 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ກ່າວ​ວ່າ, “ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ສຳລັບ​ຊີວິດ. ຂ້ອຍຈະແນະ ນຳ ເຈົ້າແລະເບິ່ງແຍງເຈົ້າ."

6. 1 John 2:3 ແລະ​ໂດຍ​ການ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຮູ້​ຈັກ​ພຣະ​ອົງ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຮັກ​ສາ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

ເບິ່ງ_ນຳ: ພະເຈົ້າ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບໍ? (5 ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​)

7. ເພງສັນລະເສີນ 37:4 ຈົ່ງ​ຊົມຊື່ນ​ຍິນດີ​ໃນ​ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ ແລະ​ພຣະອົງ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

ການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານ

8. ເທຊະໂລນີກ 5:16-18 ຈົ່ງປິຕິຍິນດີສະເໝີ, ອະທິຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຂອບຄຸນໃນທຸກສະຖານະການ; ເພາະ​ນີ້​ແມ່ນ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

9. ມັດທາຍ 7:7-8 “ຂໍ ແລ້ວມັນຈະຖືກມອບໃຫ້ເຈົ້າ; ຊອກຫາແລະເຈົ້າຈະພົບເຫັນ; ເຄາະແລະປະຕູຈະເປີດໃຫ້ທ່ານ. ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຮ້ອງຂໍໄດ້ຮັບ; ຜູ້ ທີ່ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ພົບ; ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ເຄາະ​ປະຕູ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ.”

10. ຟີລິບ 4:6-7 ຈົ່ງລະວັງເພື່ອຫຍັງ; ແຕ່​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໂດຍ​ການ​ອະ​ທິ​ຖານ ແລະ​ການ​ອ້ອນ​ວອນ​ດ້ວຍ​ການ​ຂອບ​ພຣະ​ໄທ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລະ ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ທີ່​ຜ່ານ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທັງ​ໝົດ, ຈະ​ຮັກ​ສາ​ໃຈ​ແລະ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.

ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ – ການ​ຮັບ​ຮູ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທຸກ​ວິ​ທີ​ຂອງ​ທ່ານ

11. ໂກໂລດ 3:17 ແລະ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຫຼື​ການ​ກະ​ທຳ, ຈົ່ງ​ເຮັດ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ. ຊື່ຂອງພຣະເຢຊູ, ການໃຫ້ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າພຣະບິດາໂດຍຜ່ານພຣະອົງ.

12. 1 ໂກລິນໂທ 10:31 ສະນັ້ນ, ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກິນ​ຫຼື​ດື່ມ, ຫລື​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຈົ່ງ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ເພື່ອ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ

13. ຢາໂກໂບ 4:10 ຈົ່ງຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະຍົກເຈົ້າຂຶ້ນ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການລ່າສັດ (ການລ່າສັດເປັນບາບບໍ?)

ຂໍ້ເຕືອນໃຈ

14. ຟີລິບ 4:13 ຂ້ອຍສາມາດເຮັດທຸກສິ່ງໄດ້ໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂ້ອຍ.

15. 1 ໂກລິນໂທ 15:58 ສະນັ້ນ, ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ຍຶດ​ໝັ້ນ. ໃຫ້ບໍ່ມີຫຍັງຍ້າຍເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ມອບ​ຕົວ​ໃຫ້​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສະເໝີ, ເພາະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ.

16. ສຸພາສິດ 3:7 ຢ່າ​ສະຫລາດ​ໃນ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ຕົນ; ຈົ່ງ​ຢຳເກງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ແລະ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ.

17. ໂຢຮັນ 10:27 ແກະຂອງຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍຮູ້ຈັກພວກມັນ, ແລະພວກມັນຕິດຕາມຂ້ອຍ.

ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຈິດໃຈ depraved, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ຄວາມ​ຊົ່ວ, ຄວາມ​ໂລບ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທຸກ​ຢ່າງ. ພວກ​ເຂົາ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິດສາ, ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ການ​ຫຼອກ​ລວງ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ນິນທາ, ເວົ້າ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ, ເປັນ​ຄົນ​ກຽດ​ຊັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, insolent, ຫຍິ່ງ​ແລະ​ອວດ; ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ invent ວິ ທີ ການ ຂອງ ການ ເຮັດ ຄວາມ ຊົ່ວ ຮ້າຍ; ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່; ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສັດ​ຊື່, ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ, ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າລັດຖະບັນຍັດວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວສົມຄວນຕາຍ, ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຫັນດີກັບຜູ້ທີ່ປະຕິບັດມັນ.

ການ​ຮັບ​ຮູ້​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

19. ຄຳເພງ 91:14 “ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ເຮົາ,” ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ, “ເຮົາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລາວ​ພົ້ນ; ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງລາວ, ເພາະວ່າລາວຮັບຮູ້ຊື່ຂອງຂ້ອຍ."

20. ມັດທາຍ 10:32 “ຜູ້​ໃດ​ຮັບ​ຮູ້​ເຮົາ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄົນ​ອື່ນ ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ.”

21. ຄຳເພງ 8:3-9 ເມື່ອ​ເຮົາ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ທ້ອງຟ້າ​ຂອງ​ພຣະອົງ, ນິ້ວ​ມື​ຂອງ​ພຣະອົງ, ດວງ​ຈັນ​ແລະ​ດວງ​ດາວ​ທີ່​ພຣະອົງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນັ້ນ ມະນຸດ​ຈະ​ຄຶດ​ເຖິງ​ພຣະອົງ​ຢ່າງ​ໃດ. ແລະ​ລູກ​ມະນຸດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ລາວ​ບໍ? ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ສະ​ຫວັນ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ແລະ​ໄດ້​ຍົກ​ລັດ​ສະ​ໝີ​ພາບ ແລະ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ໃຫ້​ລາວ. ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ລາວ​ເໜືອ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ມື​ຂອງ​ເຈົ້າ; ເຈົ້າ​ໄດ້​ວາງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໄວ້​ໃຕ້​ຕີນ​ຂອງ​ມັນ, ທັງ​ແກະ​ແລະ​ງົວ, ແລະ​ສັດ​ໃນ​ທົ່ງ​ນາ, ນົກ​ໃນ​ທ້ອງ​ຟ້າ, ແລະ​ປາ​ໃນ​ທະເລ, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຜ່ານ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ທະເລ. ຂ້າແດ່ ອົງພຣະ^ຜູ້^ເປັນເຈົ້າ ອົງພຣະ^ຜູ້^ເປັນເຈົ້າ ຂອງ^ພວກເຮົາ ພຣະອົງ ຊົງ ສະຫງ່າຣາສີ ນາມຊື່ ຂອງ^ພຣະອົງ ທົ່ວ ແຜ່ນດິນ^ໂລກ!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.