21 episke bibelvers om at anerkende Gud (på alle dine måder)

21 episke bibelvers om at anerkende Gud (på alle dine måder)
Melvin Allen

Bibelvers om at anerkende Gud

Det første skridt til at anerkende Gud er at vide, at Jesus Kristus er den eneste vej ind i himlen. Du er en synder, der har brug for en frelser. Gud ønsker fuldkommenhed. Dine gode gerninger er intet værd. Du må omvende dig og tro på Herren Jesus Kristus. Stol på Kristus for at få syndernes forladelse.

På din kristne trosvandring må du helt forkaste din forståelse af tingene og stole fuldt ud på Herren i alle situationer. Anerkend Gud ved at ydmyge dig selv og vælge hans vilje frem for din vilje. Nogle gange beder vi om vejledning i forbindelse med en stor beslutning, og Gud fortæller os, at vi skal gøre noget, men det, som Gud har sagt, er ikke vores vilje. I disse situationer må vi stole på, at Gud altidved, hvad der er bedst.

Guds vilje for os vil altid være i overensstemmelse med hans ord. Anerkend Herren ved ikke kun at bede og takke ham i alle situationer, men gør det også ved at læse og adlyde hans ord.

Se også: Metodist Vs Presbyterian Beliefs: (10 store forskelle)

Anerkend Herren ikke kun ved den måde, du lever dit liv på, men også ved dine tanker. På din trosvandring vil du kæmpe med synden. Råb til Gud om hjælp, tro på hans løfter og vid, at Gud vil arbejde i dit liv for at forvandle dig til hans søns billede.

Se også: 30 vigtige bibelvers om skabelsen og naturen (Guds herlighed!)

Kristne citater om at anerkende Gud

"Gud havde fået mig ned på knæ og fået mig til at erkende min egen intetheden, og ud fra denne viden var jeg blevet genfødt. Jeg var ikke længere centrum for mit liv, og derfor kunne jeg se Gud i alting."

"Ved at være taknemmelig over for Gud anerkender du, at du ikke kan opnå noget ved din egen kraft alene."

"Bøn er den vigtige aktivitet at vente på Gud: at erkende vores hjælpeløshed og hans magt, at bede ham om hjælp, at søge hans råd." John Piper

"Kristne i vores land forstår ikke længere relevansen af at anerkende Gud længere."

"Den mest værdifulde lektie, som menneskeheden burde have lært af filosofien, er, at det er umuligt at forstå sandheden uden at anerkende Gud som det nødvendige udgangspunkt." John MacArthur

"Anerkend Gud. At anerkende Gud som det første hver morgen forandrer min dag. Jeg begynder ofte min dag med at bekræfte hans autoritet over mig og underkaste mig ham som Herre forud for mine daglige omstændigheder. Jeg forsøger at acceptere ordene i Joshua 24:15 som en personlig daglig udfordring: "Vælg jer selv i dag, hvem I vil tjene. "

Hvad siger Bibelen om at anerkende Gud?

1. Ordsprogene 3:5-6 Stol på Herren af hele dit hjerte og læn dig ikke op ad din egen forstand; underkast dig ham på alle dine veje, så skal han gøre dine stier lige.

2. Matthæus 6:33 Men søg først hans rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting også gives jer.

3. Ordsprogene 16:3 Overgiv dine handlinger til HERREN, så skal dine planer lykkes.

4. Femte Mosebog 4:29 Men hvis du derfra søger HERREN din Gud, skal du finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl.

5. Salme 32:8 HERREN siger: "Jeg vil lede dig ad den bedste vej for dit liv, jeg vil rådgive dig og våge over dig."

6. 1 Joh 2:3 Og ved dette ved vi, at vi har lært ham at kende, hvis vi holder hans bud.

7. Salme 37:4 Glæd dig i Herren, så vil han give dig dit hjertes ønsker.

Anerkendelse af Gud i bøn

8. Thessalonikerbrevet 5:16-18 Glæd jer altid, bed til stadighed, tak i alle forhold, for dette er Guds vilje for jer i Kristus Jesus.

9. Matthæus 7:7-8 "Bed, og du får det; søg, og du skal finde; bank på, og døren skal åbnes for dig; for enhver, der beder, får det; den, der søger, finder det; og for den, der banker på, skal døren åbnes."

10. Filipperbrevet 4:6-7 Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker blive fremsat for Gud ved bøn og ydmygelse med taksigelser; og Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare jeres hjerter og sind i Kristus Jesus.

Guds ære - At anerkende Gud på alle dine måder

11. Kolosserbrevet 3:17 Og hvad I end gør, hvad enten I gør i ord eller gerning, så gør det alt sammen i Herren Jesu navn og tak Gud Faderen ved ham.

12. 1 Korinther 10:31 Derfor, hvad enten I spiser eller drikker, eller hvad I end gør, så gør alt til Guds ære.

Ydmyg dig selv over for Gud

13. Jakob 4:10 Ydmyg jer for Herren, så vil han opløfte jer.

Påmindelser

14. Filipperbrevet 4:13 Jeg kan alt ved Kristus, som styrker mig.

15. 1 Korinther 15:58 Derfor, mine kære brødre og søstre, stå fast. Lad intet rykke jer. Giv jer altid fuldt ud hen til Herrens arbejde , fordi I ved, at jeres arbejde i Herren ikke er forgæves.

16. Ordsprogene 3:7 Vær ikke vis i dine egne øjne, frygt HERREN og undgå det onde.

17. Johannes 10:27 Mine får hører min stemme, og jeg kender dem, og de følger mig.

Når du ikke anerkender Herren.

18. Romerne 1:28-32 Desuden, ligesom de ikke fandt det værd at bevare kundskaben om Gud, har Gud givet dem et fordærvet sind, så de gør, hvad der ikke bør gøres. De er blevet fulde af al slags ondskab, ondskab, grådighed og fordærv. De er fulde af misundelse, mord, strid, svig og ondskab. De er fulde af misundelse, mord, stridigheder, bedrag og ondskab. De er sladrehankere, bagtalere, gudshadere, uforskammede, arrogante ogDe er pralende, de opfinder måder at gøre det onde på, de er ulydige mod deres forældre, de har ingen forståelse, ingen troskab, ingen kærlighed, ingen barmhjertighed, og selv om de kender Guds retfærdige afgørelse om, at de, der gør sådanne ting, fortjener døden, fortsætter de ikke blot med at gøre netop disse ting, men bifalder dem, der gør dem.

Anerkendelse af Guds navn

19. Salme 91:14 "Fordi han elsker mig, siger HERREN, vil jeg redde ham, jeg vil beskytte ham, fordi han kender mit navn."

20. Matthæus 10:32 "Den, som anerkender mig for andre, vil jeg også anerkende for min Fader i himlen."

21. Salme 8,3-9 Når jeg ser på dine himle, dine fingres værk, på månen og stjernerne, som du har sat på plads, hvad er da mennesket, at du tænker på det, og menneskesønnen, at du tager dig af ham? Du har gjort ham lidt lavere end de himmelske væsener og kronet ham med herlighed og ære; du har givet ham herredømmet over dine hænders værker; du har lagt alt underhans fødder, alle får og okser, alle markens dyr, himlens fugle, havets fisk og alt, hvad der færdes på havenes stier. Herre, vor Herre, hvor majestætisk er dit navn på hele jorden!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.