21 versete biblice epice despre cum să-L recunoști pe Dumnezeu (în toate căile tale)

21 versete biblice epice despre cum să-L recunoști pe Dumnezeu (în toate căile tale)
Melvin Allen

Versete biblice despre recunoașterea lui Dumnezeu

Primul pas pentru a-L recunoaște pe Dumnezeu este să știi că Isus Hristos este singura cale de a intra în Rai. Ești un păcătos care are nevoie de un Mântuitor. Dumnezeu dorește perfecțiune. Faptele tale bune nu sunt nimic. Trebuie să te pocăiești și să crezi în Domnul Isus Hristos. Încrede-te în Hristos pentru iertarea păcatelor.

În umblarea ta de credință creștină, trebuie să respingi pe deplin înțelegerea ta asupra lucrurilor și să depinzi pe deplin de Domnul în toate situațiile. Recunoaște-L pe Dumnezeu smerindu-te și alegând voia Lui mai presus de voia ta. Uneori ne rugăm pentru îndrumare într-o decizie importantă și Dumnezeu ne spune să facem ceva, dar lucrul pe care Dumnezeu ne-a spus să-l facem nu este voia noastră. În aceste situații, trebuie să ne încredem că Dumnezeu întotdeaunaștie ce este cel mai bine.

Voia lui Dumnezeu pentru noi se va alinia întotdeauna cu Cuvântul Său. Recunoașteți-L pe Domnul nu doar rugându-vă și mulțumindu-I în toate situațiile, ci faceți acest lucru citind și ascultând de Cuvântul Său.

Recunoaște-L pe Domnul nu numai prin modul în care îți trăiești viața, ci și prin gândurile tale. Pe drumul tău de credință, te vei lupta cu păcatul. Strigă la Dumnezeu pentru ajutor, crede în promisiunile Sale și află că Dumnezeu va lucra în viața ta pentru a te transforma după chipul Fiului Său.

Citate creștine despre recunoașterea lui Dumnezeu

"Dumnezeu mă îngenunchease și mă făcuse să-mi recunosc propriul meu neant, iar din această cunoaștere renăscusem. Nu mai eram centrul vieții mele și, prin urmare, puteam să-L văd pe Dumnezeu în toate."

"Fiind recunoscător față de Dumnezeu, recunoști că nimic nu este câștigat doar prin puterea ta."

"Rugăciunea este activitatea esențială de așteptare a lui Dumnezeu: recunoașterea neputinței noastre și a puterii Sale, chemarea Lui în ajutor, căutarea sfatului Său." John Piper

"Creștinii din țara noastră nu mai înțeleg relevanța recunoașterii lui Dumnezeu."

"Cea mai valoroasă lecție pe care omenirea ar fi trebuit să o învețe de la filozofie este că este imposibil să dai sens Adevărului fără să-L recunoști pe Dumnezeu ca punct de plecare necesar." John MacArthur

"Recunoașteți-L pe Dumnezeu." Recunoașterea lui Dumnezeu la primul lucru în fiecare dimineață îmi transformă ziua. Adesea îmi încep ziua reconfirmând autoritatea Lui asupra mea și supunându-mă Lui ca Domn înainte de circumstanțele zilnice. Încerc să accept cuvintele din Iosua 24:15 ca o provocare personală zilnică: Alegeți voi înșivă astăzi cui veți sluji. "

Ce spune Biblia despre recunoașterea lui Dumnezeu?

1. Proverbe 3:5-6 Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta; supune-te Lui în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.

2. Matei 6:33 Ci căutați mai întâi Împărăția Lui și neprihănirea Lui, și toate acestea vi se vor da și vouă.

3. Proverbe 16:3 Încredințează-ți acțiunile tale Domnului , și planurile tale vor reuși.

4. Deuteronomul 4:29 Dar dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.

5. Psalmul 32:8 Domnul spune: "Eu te voi călăuzi pe calea cea mai bună pentru viața ta, te voi sfătui și te voi veghea."

6. 1 Ioan 2:3 Și prin aceasta știm că am ajuns să-L cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.

7. Psalmul 37:4 "Fă-ți plăcerea în Domnul și El îți va da dorințele inimii tale".

Vezi si: 21 versete importante din Biblie despre imaginile cioplite (Puternice)

Recunoașterea lui Dumnezeu în rugăciune

8. Tesaloniceni 5:16-18 Bucurați-vă totdeauna , rugați-vă neîncetat , mulțumiți în orice împrejurare; căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Isus.

Vezi si: 25 versete biblice majore despre mâncare și sănătate (Mâncarea corectă)

9. Matei 7:7-8 "Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide ușa. Căci oricine cere primește; cine caută găsește; cine caută, găsește; și cui bate, ușa i se va deschide."

10. Filipeni 4:6-7 Nu vă îngrijiți de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune și cereri, cu mulțumiri, cererile voastre să fie aduse la cunoștința lui Dumnezeu; și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Isus.

Slava lui Dumnezeu - Recunoașterea lui Dumnezeu în toate căile tale

11. Coloseni 3:17 Și orice faceți, fie cu cuvântul, fie cu fapta, faceți totul în Numele Domnului Isus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl.

12. 1 Corinteni 10:31 Așadar, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.

Umilește-te în fața lui Dumnezeu

13. Iacov 4:10 Umiliți-vă înaintea Domnului , și El vă va înălța.

Reamintiri

14. Filipeni 4:13 Pot totul în Hristos, care mă întărește.

15. 1 Corinteni 15:58 De aceea, dragii mei frați și surori, stați tari. Nimic să nu vă clintească. Dați-vă întotdeauna pe deplin la lucrarea Domnului , pentru că știți că munca voastră în Domnul nu este în zadar.

16. Proverbe 3:7 Nu fiți înțelepți în ochii voștri; temeți-vă de Domnul și feriți-vă de rău.

17. Ioan 10:27 Oile Mele aud glasul Meu, și Eu le cunosc, și ele Mă urmează.

Când nu-L recunoști pe Domnul.

18. Romani 1:28-32 Mai mult , după cum nu au considerat că merită să păstreze cunoștința lui Dumnezeu, tot așa Dumnezeu i-a dat pe ei unei minți depravate, astfel încât fac ceea ce nu trebuie făcut. Ei s-au umplut de tot felul de răutăți, de răutate, de lăcomie și de depravare. Sunt plini de invidie, de omor, de ceartă, de înșelăciune și de răutate . Sunt bârfitori, calomniatori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, aroganți șilăudăroși; inventează căi de a face răul; nu-și ascultă părinții; nu au înțelegere, nu au fidelitate, nu au dragoste, nu au milă. Deși cunosc hotărârea dreaptă a lui Dumnezeu că cei care fac astfel de lucruri merită moartea, ei nu numai că continuă să facă exact aceste lucruri, dar îi și aprobă pe cei care le practică.

Recunoașterea numelui lui Dumnezeu

19. Psalmul 91:14 "Pentru că mă iubește, zice Domnul, îl voi izbăvi, îl voi ocroti, pentru că recunoaște Numele Meu ."

20. Matei 10:32 "Oricine Mă va recunoaște pe Mine înaintea altora, îl voi recunoaște și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri."

21. Psalmul 8:3-9 Când mă uit la cerurile Tale, la lucrarea degetelor Tale, la luna și la stelele pe care le-ai așezat, ce este omul, ca să te gândești la el, și fiul omului, ca să te îngrijești de el? Și totuși, l-ai făcut puțin mai prejos decât ființele cerești și l-ai încununat cu slavă și cu cinste; i-ai dat stăpânire peste lucrările mâinilor Tale; ai pus toate lucrurile subpicioarele lui, toate oile și boii, dar și fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce trece pe cărările mărilor. Doamne, Domnul nostru, cât de măreț este numele tău pe tot pământul!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen este un credincios pasionat în Cuvântul lui Dumnezeu și un student dedicat al Bibliei. Cu peste 10 ani de experiență în slujire în diferite slujiri, Melvin a dezvoltat o apreciere profundă pentru puterea transformatoare a Scripturii în viața de zi cu zi. El deține o diplomă de licență în teologie la un colegiu creștin reputat și în prezent urmează un master în studii biblice. În calitate de autor și blogger, misiunea lui Melvin este de a ajuta oamenii să dobândească o mai bună înțelegere a Scripturilor și să aplice adevăruri atemporale în viața lor de zi cu zi. Când nu scrie, lui Melvin îi place să petreacă timpul cu familia sa, să exploreze locuri noi și să se angajeze în serviciul comunitar.