21 Episka bibelverser om att erkänna Gud (på alla sätt)

21 Episka bibelverser om att erkänna Gud (på alla sätt)
Melvin Allen

Bibelverser om att erkänna Gud

Det första steget till att erkänna Gud är att veta att Jesus Kristus är den enda vägen till himlen. Du är en syndare som behöver en frälsare. Gud vill ha fulländning. Dina goda gärningar är ingenting. Du måste omvända dig och tro på Herren Jesus Kristus. Lita på Kristus för att få syndernas förlåtelse.

På din kristna trosvandring måste du helt och hållet förkasta din förståelse av saker och ting och helt förlita dig på Herren i alla situationer. Erkänn Gud genom att ödmjuka dig själv och välja hans vilja framför din vilja. Ibland ber vi om vägledning inför ett stort beslut och Gud säger åt oss att göra något, men det som Gud sa åt oss att göra är inte vår vilja. I dessa situationer måste vi lita på att Gud alltidvet vad som är bäst.

Guds vilja för oss kommer alltid att stämma överens med hans ord. Bekräfta Herren genom att inte bara be och tacka honom i alla situationer, utan gör det genom att läsa och lyda hans ord.

Se även: 25 viktiga bibelverser om får

Bekräfta Herren inte bara genom det sätt du lever ditt liv, utan också genom dina tankar. På din trosväg kommer du att kämpa mot synden. Ropa till Gud om hjälp, tro på hans löften och vet att Gud kommer att arbeta i ditt liv för att förvandla dig till sin sons avbild.

Se även: 25 viktiga bibelverser om tystnad

Kristna citat om att erkänna Gud

"Gud hade tvingat mig på knä och fått mig att erkänna min egen tomhet, och ur den vetskapen hade jag blivit pånyttfödd. Jag var inte längre mitt livs centrum och därför kunde jag se Gud i allting."

"Genom att vara tacksam mot Gud erkänner du att du inte kan vinna något genom din egen kraft."

"Bön är den viktiga aktiviteten att vänta på Gud: att erkänna vår hjälplöshet och hans makt, att be honom om hjälp, att söka hans råd." John Piper

"De kristna i vårt land förstår inte längre betydelsen av att erkänna Gud."

"Den mest värdefulla lärdom som mänskligheten borde ha lärt sig av filosofin är att det är omöjligt att förstå sanningen utan att erkänna Gud som den nödvändiga utgångspunkten." John MacArthur

"Erkänn Gud. Att erkänna Gud som det första varje morgon förändrar min dag. Jag börjar ofta min dag med att bekräfta hans auktoritet över mig och överlämna mig till honom som herre inför mina dagliga omständigheter. Jag försöker acceptera orden i Josua 24:15 som en personlig daglig utmaning: "Välj själva i dag vem ni vill tjäna. "

Vad säger Bibeln om att erkänna Gud?

1. Ordspråksboken 3:5-6 Förlita dig på Herren av hela ditt hjärta och luta dig inte mot ditt eget förstånd; underkasta dig honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar raka.

2. Matteus 6:33 Men sök först hans rike och hans rättfärdighet, så kommer allt detta också att ges till er.

3. Ordspråksboken 16:3 Lämna dina handlingar åt HERREN, så kommer dina planer att lyckas.

4. 5 Mosebok 4:29 Men om du därifrån söker HERREN, din Gud, ska du finna honom om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ.

5. Psalm 32:8 HERREN säger: "Jag ska leda dig på den bästa vägen för ditt liv, jag ska ge dig råd och vaka över dig."

6. 1 Joh 2:3 Och på detta känner vi att vi har lärt känna honom, om vi håller hans bud.

7. Psalm 37:4 Ta glädje av Herren, så ska han ge dig vad ditt hjärta önskar.

Att erkänna Gud i bön

8. Thessalonikerbrevet 5:16-18 Gläd er alltid, be ständigt, tacka i alla situationer, för detta är Guds vilja för er i Kristus Jesus.

9. Matteus 7:7-8 "Be så får du det; sök så får du det; sök så får du det; knacka så får du dörren öppnad. Ty var och en som ber får det; den som söker får det; den som knackar får dörren öppnad för den som knackar."

10. Filipperbrevet 4:6-7 Var inte rädda för något, utan låt i varje sak era böner och åkallan med tacksägelse komma fram till Gud, och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och sinnen genom Kristus Jesus.

Guds ära - Att erkänna Gud på alla sätt och vis

11. Kolosserbrevet 3:17 Och vad ni än gör, vare sig i ord eller gärning, så gör allt i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

12. 1 Korintierbrevet 10:31 Därför, vare sig ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära.

Ödmjuka dig inför Gud

13. Jakobsbrevet 4:10 Ödmjuka er inför Herren, så kommer han att lyfta er.

Påminnelser

14. Filipperbrevet 4:13 Jag kan göra allt genom Kristus som stärker mig.

15. 1 Korintierbrevet 15:58 Därför, mina kära bröder och systrar, stå fast. Låt ingenting rubba er. Ge er alltid helt och hållet åt Herrens arbete , eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

16. Ordspråksboken 3:7 Var inte klok i dina egna ögon, utan frukta HERREN och undvik det onda.

17. Johannes 10:27 Mina får hör min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

När du inte erkänner Herren.

18. Romarbrevet 1:28-32 Och eftersom de inte tyckte att det lönade sig att behålla kunskapen om Gud, har Gud gett dem ett fördärvat sinne, så att de gör det som inte bör göras. De har blivit fyllda av all slags ondska, ondska, girighet och fördärv. De är fulla av avundsjuka, mord, bråk, svek och elakhet. De är skvallrare, förtalare, gudshatare, oförskämda, arroganta ochDe är skrytsamma, de hittar på sätt att göra det onda, de är olydiga mot sina föräldrar, de har ingen förståelse, ingen trohet, ingen kärlek, ingen barmhärtighet. Trots att de känner till Guds rättfärdiga beslut att de som gör sådana saker förtjänar döden, fortsätter de inte bara att göra just dessa saker, utan de godkänner också dem som gör dem.

Att erkänna Guds namn

19. Psalm 91:14 "Eftersom han älskar mig, säger HERREN, ska jag rädda honom och skydda honom, eftersom han erkänner mitt namn."

20. Matteus 10:32 "Den som erkänner mig inför andra, den ska jag också erkänna inför min Fader i himlen."

21. Psalm 8:3-9 När jag ser på dina himlar, dina fingrars verk, på månen och stjärnorna som du har satt på plats, vad är då människan att du tänker på henne, och människosonen att du tar hand om henne? Men du har gjort henne lite lägre än de himmelska varelserna, och du har krönt henne med härlighet och ära. Du har gett henne herravälde över dina händers verk; du har lagt allt underhans fötter, alla får och oxar, och även markens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig på havets stigar. O Herre, vår Herre, hur majestätiskt är inte ditt namn på hela jorden!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen är en passionerad troende på Guds ord och en hängiven studerande av Bibeln. Med över 10 års erfarenhet av att tjänstgöra i olika ministerier, har Melvin utvecklat en djup uppskattning för Skriftens förvandlande kraft i vardagen. Han har en kandidatexamen i teologi från en välrenommerad kristen högskola och håller för närvarande på med en magisterexamen i bibelvetenskap. Som författare och bloggare är Melvins uppdrag att hjälpa individer att få en större förståelse för Bibeln och tillämpa tidlösa sanningar i deras dagliga liv. När han inte skriver tycker Melvin om att spendera tid med sin familj, utforska nya platser och engagera sig i samhällstjänst.