25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Pekuloj (5 Gravaj Veroj Por Scii)

25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Pekuloj (5 Gravaj Veroj Por Scii)
Melvin Allen

Kion diras la Biblio pri pekuloj?

La Skribo klarigas, ke peko estas malobeo de la leĝo de Dio. Ĝi mankas al la marko kaj mankas al la normo de Dio. Pekulo estas iu, kiu malobservas la dian leĝon. La peko estas la krimo.

Tamen la pekulo estas la krimulo. Ni rigardu por vidi kion la Biblio diras pri pekuloj.

Kristanaj citaĵoj pri pekuloj

“Preĝejo estas hospitalo por pekuloj, ne muzeo por sanktuloj. ”

“Vi ne estas sanktulo,' diras la diablo. Nu, se mi ne estas, mi estas pekulo, kaj Jesuo Kristo venis en la mondon por savi pekulojn. Malleviĝu aŭ naĝu, mi iras al Li; alian esperon, mi havas neniun.” Charles Spurgeon

“Mia pruvo, ke mi estas savita, ne kuŝas en tio, ke mi predikas, aŭ ke mi faras tion aŭ tion. Mia tuta espero kuŝas en ĉi tio: ke Jesuo Kristo venis por savi pekulojn. Mi estas pekulo, mi fidas Lin, tiam Li venis por savi min, kaj mi estas savita.” Charles Spurgeon

“Ni ne estas pekuloj, ĉar ni pekas. Ni pekas ĉar ni estas pekuloj.” R.C. Sproul

Ĉu ni estas naskitaj pekuloj laŭ la Biblio?

La Biblio klarigas, ke ni ĉiuj estas naskitaj pekuloj. Laŭ naturo, ni estas pekaj kun pekaj deziroj. Ĉiu viro kaj ĉiu virino heredis la pekon de Adamo. Tial la Skribo instruas al ni, ke laŭ la naturo ni estas filoj de kolero.

1. Psalmo 51:5 "Jen mi naskiĝis en maljusteco, kaj en peko gravediĝis mia patrino.mi.”

2. Efesanoj 2:3 "Inter kiuj ankaŭ ni ĉiuj iam kondutis en la voluptoj de nia karno, plenumante la dezirojn de la karno kaj de la menso, kaj estis nature filoj de kolero, same kiel la aliaj."

3. Romanoj 5:19 "Ĉar kiel per la malobeo de unu homo la multaj fariĝis pekuloj, tiel ankaŭ per la obeo de unu homo la multaj estos justigitaj."

4. Romanoj 7:14 Ni scias, ke la leĝo estas spirita; sed mi estas malspirita, vendita kiel sklavo al peko.”

5. Psalmo 58:3 “La malvirtuloj fremdiĝis el la ventro; ili erarvagas de naskiĝo, parolante mensogojn.”

6. Romanoj 3:11 “Ne ekzistas komprenanto; ekzistas neniu, kiu serĉas Dion.”

Ĉu Dio respondas al la preĝoj de pekuloj?

Estas multaj diversaj partoj en ĉi tiu demando. Se vi demandas ĉu Dio respondas la preĝojn de nekredantoj, tiam dependas. Mi plejparte kredas ne, sed Dio ja respondas preĝojn laŭ Sia volo kaj Li ja respondas al preĝo de nekredanto por pardono. La Sinjoro povas elekti respondi ajnan preĝon, kiun Li opinias taŭga. Tamen, se vi demandas ĉu Dio respondas al kristanoj, kiuj vivas en nepentanta peko, tiam la respondo estas ne. Krom se la preĝo estas por pardono aŭ pento.

7. Johano 9:31 Ni scias, ke Dio ne aŭskultas pekulojn. Li aŭskultas la pian homon, kiu faras sian volon.”

8. Psalmo 66:18 "Se mi ŝatus pekonmia koro, la Eternulo ne aŭskultus.”

9. Proverbs 1:28-29 28 Tiam ili vokos al Mi, sed mi ne respondos; ili min sercxos, sed ne trovos, 29 cxar ili malamis scion kaj ne elektis timi la Eternulon.”

10. Jesaja 59:2 Sed viaj malbonagoj apartigis vin de via Dio; viaj pekoj kaŝis antaŭ vi lian vizaĝon, por ke li ne aŭdu.”

Pekuloj meritas inferon

Mi kredas, ke la plej multaj predikistoj malgravigas la hororojn de la infero. Same kiel la ĉielo estas multe pli granda ol ni iam povas imagi, la infero estas multe pli terura kaj terura ol ni iam povas imagi. Mi aŭdis homojn diri aferojn kiel "Mi ĝuos inferon." Se ili nur scius, kion ili diras. Se ili scius, ke ili falus sur la vizaĝojn ĝuste nun kaj petus kompaton. Ili krius, krius kaj petegis por kompato.

Infero estas eterna loko de turmento. Skribo diras, ke ĝi estas loko de neestingebla fajro. Ne estas ripozo en la infero! Ĝi estas loko, kie vi sentos kulpon kaj kondamnon por eterneco kaj estos nenio por forigi ĝin. Ĝi estas loko de ekstera mallumo, eterna sufero, loko de konstanta plorado, kriado kaj grincado de dentoj. Ne estas dormo. Ne estas ripozo. Kio estas eĉ pli timiga estas ke la plej multaj homoj iam trovos sin en la infero.

Kiam viro faras krimon, li devas esti punita. La afero ne estas nur, ke vi faris krimon. La afero ankaŭ estaskontraŭ kiu la krimo estis farita. Pekante kontraŭ sankta Dio, la Kreinto de la universo rezultigas multe pli severan punon. Ni ĉiuj pekis kontraŭ sankta Dio. Tial ni ĉiuj meritas inferon. Tamen estas bonaj novaĵoj. Vi ne devas iri al la infero.

11. Apokalipso 21:8 "Sed pri la malkuraĝuloj, la nekreduloj, la abomenindaj, kiel pri la mortigintoj, la sekse malmoraluloj, la sorĉistoj, la idolanoj, kaj ĉiuj mensogantoj, ilia parto estos en la lago brulanta per fajro kaj sulfuro, kiu estas la dua morto.”

12. Revelacio 20:15 "Kaj se iu nomo ne troviĝis skribita en la libro de vivo, li estis ĵetita en la fajran lagon."

13. Mateo 13:42 "Kaj jxetos ilin en fajran fornon; tie estos plorado kaj grincado de dentoj."

Vidu ankaŭ: 25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Varmaj Kristanoj

14. 2 Tesalonikanoj 1:8 "En flama fajro venĝante kontraŭ tiuj, kiuj ne konas Dion, kaj kiuj ne obeas la evangelion de nia Sinjoro Jesuo Kristo."

15. Jesaja 33:14 Pekuloj en Cion estas teruritaj; Tremo kaptis la malpian “Kiu el ni povas vivi kun la konsumanta fajro? Kiu el ni povas vivi kun daŭra brulado?”

Jesuo venis por savi pekulojn

Se homoj estus justaj, tiam ne estus bezonata la sango de Kristo. Tamen, estas neniu, kiu estas justa. Ĉiuj maltrafis la normon de Dio. Tiuj, kiuj fidas je sia justeco, ne bezonas la justecon de Kristo. Kristo venis por vokipekuloj. Jesuo venis por voki tiujn, kiuj konscias pri siaj pekoj, kaj tiujn, kiuj vidas sian bezonon de Savanto. Per la sango de Kristo la pekuloj estas savitaj kaj liberigitaj.

Kiel mirinda estas nia Dio! Ke Li malsuprenirus en la formo de homo por vivi la vivon, kiun ni ne povis, kaj morti la morton, kiun ni meritas. Jesuo kontentigis la postulojn de la Patro kaj Li prenis nian lokon sur la kruco. Li mortis, Li estis entombigita, kaj Li releviĝis pro niaj pekoj.

La evangelio fariĝas tiel reala kaj intima kiam vi rimarkas, ke Jesuo ne nur venis por savi nin. Li venis specife por savi vin . Li konas vin per nomo kaj Li venis por savi vin. Kredu Lian morton, entombigon kaj resurekton pro vi. Kredu, ke ĉiuj viaj pekoj estas pekliberigitaj. Kredu, ke Li forprenis vian inferon.

16. Mark 2:17 Aŭdinte tion, Jesuo diris al ili:Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj. Mi venis ne por voki virtulojn, sed pekulojn.”

17. Luk 5:32 "Mi venis, por alvoki ne justulojn, sed pekulojn, al pento."

18. 1 Timoteo 1:15 "Jen fidinda diro, kiu meritas plenan akcepton: Kristo Jesuo venis en la mondon, por savi pekulojn, inter kiuj mi estas la plej malbona."

19. Luko 18:10-14 "Du viroj supreniris al la templo, por preĝi, unu Fariseo kaj la alia impostisto. 11 La Fariseo staris apud si kaj preĝis: Dio, mi dankas Vin, ke mi estasne kiel aliaj homoj — rabistoj, malbonfarantoj, adultuloj — aŭ eĉ kiel ĉi tiu impostisto. 12 Mi fastas dufoje semajne kaj donas dekonon de ĉio, kion mi ricevas.’ 13 “Sed la impostisto staris malproksime. Li eĉ ne volis suprenrigardi al la ĉielo, sed batis sian bruston kaj diris: ‘Dio, kompatu min, pekulo.’ 14 “Mi diras al vi, ke ĉi tiu viro, prefere ol la alia, iris hejmen pravigita antaŭ Dio. Ĉar ĉiuj, kiuj sin altigas, estos humiligitaj, kaj tiuj, kiuj sin humiligas, estos altigitaj. (Humilecaj Bibliaj versoj)

20. Romanoj 5:8-10 “Sed Dio pruvas Sian propran amon al ni en ĉi tio: Dum ni estis ankoraŭ pekuloj, Kristo mortis por ni. Ĉar ni nun estas pravigitaj per lia sango, des pli ni estos savitaj de la kolero de Dio per li! Ĉar se, dum ni estis malamikoj de Dio, ni repaciĝis kun Li per la morto de Lia Filo, des pli, repaciĝinte, ni estos savitaj per lia vivo!”

21. 1 Johano 3:5 Vi scias, ke Li aperis por forigi pekojn; kaj en Li ne estas peko.”

Ĉu kristanoj estas pekuloj?

La respondo al ĉi tiu demando estas jes kaj ne. Ni ĉiuj pekis kaj ni ĉiuj heredis pekan naturon. Tamen, kiam vi metas vian fidon je Kristo, vi estos nova kreaĵo renaskita de la Sankta Spirito. Vi ne plu estas rigardata kiel pekulo, sed vi estas rigardata kiel sanktulo. Kiam Dio rigardas tiujn en Kristo Li vidas la perfektan laboron de Lia Filo kaj Liĝojas. Renaskiĝi de la Sankta Spirito ne signifas, ke ni ne luktas kontraŭ peko. Tamen, ni havos novajn dezirojn kaj korinklinojn kaj ni ne plu deziros vivi en peko. Ni ne faros ĝin praktiko. Ĉu mi ankoraŭ estas pekulo? Jes! Tamen, ĉu tio estas mia identeco? Ne! Mia valoro troviĝas en Kristo ne mia agado kaj en Kristo mi estas rigardata kiel senmakula.

22. 1 Johano 1:8, "Se ni diras, ke ni ne havas pekon, ni trompas nin mem, kaj la vero ne estas en ni."

23. 1 Korintanoj 1:2 "Al la eklezio de Dio, kiu estas en Korinto, al la sanktigitaj en Kristo Jesuo, vokitaj por esti sanktuloj kune kun ĉiuj, kiuj ĉie vokas la nomon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ilia Sinjoro kaj la nia; .”

24. 2 Korintanoj 5:17 "Do, se iu estas en Kristo, li estas nova kreitaro. La maljunulo forpasis; jen venis la nova.”

25. 1 Johano 3:9-10 “Neniu naskita de Dio faras pekon, ĉar la idaro de Dio restas en li; kaj li ne povas plu peki, ĉar li estas naskita de Dio. Per tio evidentiĝas, kiuj estas la filoj de Dio, kaj kiuj estas la filoj de la diablo: kiu ne faras justecon, ne estas de Dio, nek tiu, kiu ne amas sian fraton.”

Vidu ankaŭ: 50 Potencaj Bibliaj Versoj Hispanaj (Forto, Fido, Amo)

Bonus

Jakobo 4:8 “Alproksimiĝu al Dio, kaj Li alproksimiĝos al vi. Lavu viajn manojn, vi pekuloj, kaj purigu viajn korojn, ho duobluloj.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.