25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Jalma Dosa (5 Kabeneran Utama Anu Perlu Dipikanyaho)

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Jalma Dosa (5 Kabeneran Utama Anu Perlu Dipikanyaho)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan jelema nu ngalakukeun dosa?

Kitab Suci netelakeun yen dosa teh ngalanggar hukum Allah. Ieu leungit tanda jeung ragrag pondok tina standar Allah. Jalma anu ngalakukeun dosa nyaéta jalma anu ngalanggar hukum Ilahi. Dosa teh kajahatan.

Nanging, nu boga dosa teh penjahat. Hayu urang tingali naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan jelema nu ngalakukeun dosa.

Kutipan Kristen ngeunaan jelema nu ngalakukeun dosa

“Garéja téh rumah sakit pikeun jelema nu ngalakukeun dosa, lain musium pikeun jalma suci. "

"Anjeun sanés suci,' saur Iblis. Nah, lamun Kami henteu, Kami jelema nu ngalakukeun dosa, jeung Yesus Kristus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun sinners. Tilelep atawa ngojay, kuring indit ka Anjeunna; lain harepan, kuring teu boga nanaon.” Charles Spurgeon

"Bukti kuring yén kuring disimpen henteu aya dina kanyataan yén kuring ngahutbah, atanapi yén kuring ngalakukeun ieu atanapi éta. Sadaya harepan abdi perenahna di ieu: yén Yesus Kristus sumping pikeun nyalametkeun sinners. Abdi jalma dosa, abdi percanten ka Anjeunna, teras Anjeunna sumping pikeun nyalametkeun abdi, sareng abdi disimpen." Charles Spurgeon

"Kami henteu dosa sabab kami ngalakukeun dosa. Urang dosa sabab urang dosa." Urang Sunda Sproul

Naha urang dilahirkeun jelema dosa numutkeun Kitab Suci?

Alkitab netelakeun yen urang kabeh lahir jelema dosa. Ku alam, urang dosa jeung kahayang dosa. Unggal lalaki jeung awéwé geus diwariskeun dosa Adam. Ieu sababna Kitab Suci ngajarkeun urang yén sacara alami urang téh anak-anak murka.

1. Jabur 51: 5 "Lah, kuring dilahirkeun dina kajahatan, sareng dina dosa indung kuring dikandung.abdi.”

2. Epesus 2: 3 "Di antara aranjeunna ogé urang sadayana kantos ngalaksanakeun diri dina hawa nafsu daging urang, minuhan kahayang daging sareng pikiran, sareng sacara alami janten anak-anak murka, sapertos anu sanés."

3. Rum 5:19 "Sabab sakumaha ku cara henteu patuh hiji jalma, seueur anu janten dosa, kitu ogé ku kasabaran hiji jalma, seueur ogé bakal janten soleh."

4. Rum 7:14 “Urang terang yen Toret teh rohani; tapi kuring teu rohani, dijual jadi budak dosa.”

5. Jabur 58: 3 "Jalma jahat anu estranged ti kandungan; sesat ti lahirna, ngomong bohong.”

6. Rum 3:11 “Teu aya anu ngarti; teu aya anu milari ka Allah.”

Naha Gusti ngawaler do’a jalma-jalma nu ngalakukeun dosa?

Aya sababaraha bagian dina patarosan ieu. Upami anjeun naroskeun naha Gusti ngawalon doa jalma-jalma kafir, maka éta gumantung. Kuring yakin sabagéan ageung henteu, tapi Gusti ngawaler doa numutkeun kersa-Na sareng Anjeunna ngawalon doa anu henteu percanten pikeun panghampura. Yéhuwa bisa milih ngajawab doa nu mana waé nu dipikaresep ku Mantenna. Nanging, upami anjeun naroskeun naha Gusti ngawaler urang Kristen anu hirup dina dosa anu teu tobat, maka jawabanna henteu. Kacuali solat téh ménta hampura atawa tobat.

7. Yohanes 9:31 “Urang terang yen Allah teu ngadenge ka jelema nu ngalakukeun dosa . Anjeunna ngadangukeun ka jalma anu soleh anu ngalaksanakeun pangersa-Na.”

8. Jabur 66:18 "Upami abdi ngaraosan dosamanah abdi, Gusti moal ngadangukeun .”

9. Siloka 1:28-29 28 “Lajeng maranehna ngagero ka Kami, tapi Kami moal ngawaler; Maranehna bakal neangan Kami, tapi moal manggihan Kami, 29 sabab maranehna benci pangaweruh jeung henteu milih sieun ka PANGERAN.”

10. Yesaya 59:2 “Tapi kajahatan maraneh geus misahkeun maraneh ti Allah maraneh; dosa anjeun geus nyumputkeun beungeut-Na ti anjeun, ku kituna manéhna teu ngadéngé.”

Dosa pantes naraka

Kuring yakin lolobana da'wah downplay nu pikasieuneun naraka. Sapertos surga anu langkung ageung tibatan anu urang bayangkeun, naraka langkung pikasieuneun sareng pikasieuneun tibatan anu tiasa urang bayangkeun. Kuring geus ngadéngé jalma nyebutkeun hal kawas "Kuring bakal ngarasakeun naraka". Lamun ngan maranéhanana nyaho naon anu maranehna nyebutkeun. Upami aranjeunna terang aranjeunna bakal murag dina beungeutna ayeuna sareng menta rahmat. Maranehna bakal ngagorowok, ngajerit, jeung menta ampun.

Naraka teh tempat siksaan anu langgeng. Kitab Suci nyebutkeun éta tempat seuneu unquenchable. Teu aya istirahat di naraka! Ieu hiji tempat dimana anjeun bakal ngarasa kaliru jeung panghukuman pikeun kalanggengan sarta moal aya nanaon dihapus. Éta tempat poék luar, sangsara abadi, tempat ceurik terus-terusan, ngajerit, sareng gnashing huntu. Teu aya saré. Teu aya istirahat. Anu leuwih pikasieuneunana mah, sabagéan jalma hiji poé bakal asup ka naraka.

Tempo_ogé: 21 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Ragrag (Ayat Kuat)

Lamun manusa ngalakukeun kajahatan, manéhna kudu dihukum. Masalahna sanés ngan ukur anjeun ngalakukeun kajahatan. Masalahna ogésaha kajahatan ieu komitmen ngalawan. Dosa ngalawan Allah nu suci, nu Nyiptakeun alam semesta ngakibatkeun hukuman jauh leuwih parna. Urang sadaya parantos dosa ka Gusti anu suci. Ku alatan éta, urang sadayana pantes naraka. Sanajan kitu, aya warta alus. Anjeun teu kedah angkat ka naraka.

11. Wahyu 21: 8 "Tapi pikeun anu pengecut, anu henteu iman, anu hina, anu maehan, anu cabul, tukang sihir, anu nyembah brahala, sareng anu tukang bohong, bagianna bakal aya di talaga anu hurung seuneu sareng walirang, anu mangrupikeun walirang. maot kadua.”

12. Wahyu 20: 15 "Jeung lamun saha ngaran teu kapanggih ditulis dina kitab kahirupan, anjeunna dialungkeun ka lautan seuneu."

13. Mateus 13: 42 "Jeung aranjeunna bakal tuang kana tungku seuneu: di dinya bakal aya tangisan jeung geremet huntu."

14. 2 Tesalonika 1: 8 "Dina seuneu hurung males ka jalma anu henteu terang ka Allah, sareng anu henteu nurut kana Injil Gusti urang Yesus Kristus."

15. Yesaya 33:14 “ Jalma-jalma dosa di Sion sieuneun ; Gemetar geus nangkep jalma-jalma durhaka, “Saha di antara urang anu bisa hirup ku seuneu ngahuru? Saha di antara urang anu bisa hirup kalayan kaduruk terus-terusan?"

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngahariwangkeun Ngeunaan Prostitusi

Yesus sumping pikeun nyalametkeun jalma-jalma dosa

Lamun jalma-jalma bener, tangtu moal aya anu peryogi pikeun getih Kristus. Sanajan kitu, teu aya anu soleh. Kabéh geus fallen pondok tina standar Allah. Jalma anu percanten kana kabeneranna henteu peryogi kabeneran Kristus. Kristus sumping neleponjelema dosa. Yesus sumping pikeun nyauran jalma-jalma anu sadar kana dosana sareng jalma-jalma anu ningali kabutuhanana pikeun Jurusalamet. Ngaliwatan getih Kristus jelema-jelema dosa disalametkeun jeung dibébaskeun.

Sabaraha endah pisan Allah urang! Éta Anjeunna bakal turun dina wujud manusa pikeun hirup kahirupan anu urang henteu tiasa sareng maot maot anu pantes urang. Yesus nyugemakeun sarat Bapa sareng Anjeunna nyandak tempat urang dina kayu salib. Anjeunna pupus, Anjeunna dikurebkeun, sarta Anjeunna dihirupkeun deui pikeun dosa-dosa urang.

Injil jadi nyata jeung intim lamun Sadérék sadar yén Yésus henteu ngan datang pikeun nyalametkeun urang. Anjeunna sumping khusus pikeun nyalametkeun anjeun . Anjeunna terang anjeun ku nami sareng Anjeunna sumping pikeun nyalametkeun anjeun. Percaya pupusna, kuburan, sareng kebangkitan-Na pikeun anjeun. Percaya yén sagala dosa anjeun parantos ditebus. Percaya yen Anjeunna geus ngaleungitkeun naraka anjeun.

16. Markus 2:17 Ku Isa ngadenge kitu, Yesus ngalahir ka maranehna, “Sanes nu damang nu peryogi dokter, tapi nu gering. Kami henteu sumping pikeun ngagero jalma anu soleh, tapi jalma-jalma anu dosa."

17. Lukas 5:32 "Kami datang lain pikeun ngagero jalma-jalma soleh, tapi jalma-jalma dosa, supaya tobat."

18. 1 Timoteus 1: 15 "Di dieu aya paribasa anu dipercaya anu pantes ditampi sapinuhna: Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma-jalma anu ngalakukeun dosa - anu kuring paling awon."

19. Lukas 18:10-14 “Aya dua jelema naek ka Bait Allah rek neneda, nu saurang urang Parisi, nu saurang deui tukang mulung pajeg. 11 Urang Parisi nangtung sorangan bari ngadoa, ’Duh Gusti, abdi nganuhunkeun ka GustiTeu siga jelema-jelema sejenna — rampog, tukang jarahat, tukang zinah — komo deui siga tukang mulung pajeg ieu. 12 Abdi puasa dua kali saminggu sareng masihan sapersapuluh tina sagala kameunangan.’ 13 “Tapi tukang mulung pajeg nangtung ti kajauhan. Anjeunna malah teu neuteup ka langit, tapi neunggeul dadana bari ngomong, ‘Nun Gusti, hampura ka abdi, jalmi nu dosa.’ 14 “Kaula nyarioskeun ka aranjeun, yen ieu jelema, ti batan nu sejen, balik ka imahna anu bener di payuneun Allah. Sabab saha-saha anu ngaluhurkeun diri bakal direndahkeun, anu ngarendahkeun diri bakal diluhurkeun.” (Ayat Alkitab Karendahan Hati)

20. Rum 5: 8-10 "Tapi Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang dina hal ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang. Kusabab urang ayeuna geus diyakinkeun ku getih-Na, kumaha deui urang bakal disalametkeun tina murka Allah ngaliwatan manéhna! Sabab upama urang keur satru Allah, urang diangken deui jeung Anjeunna ku jalan pupusna Putra-Na, leuwih-leuwih deui, sanggeus geus reconciled, urang bakal disalametkeun ngaliwatan hirup-Na!”

21. 1 John 3: 5 "Aranjeun terang yén Anjeunna nembongan pikeun mupus dosa; sareng di Anjeunna teu aya dosa.”

Naha urang Kristen dosa?

Jawaban pikeun patarosan ieu nyaéta enya sareng henteu. Urang sadaya parantos dosa sareng urang sadayana ngagaduhan sipat dosa. Nanging, nalika anjeun percanten ka Kristus anjeun bakal janten ciptaan anyar anu dilahirkeun deui tina Roh Suci. Henteu deui anjeun katingali salaku jalma anu dosa, tapi anjeun katingali salaku santo. Nalika Allah ningal jalma-jalma anu aya dina Kristus Anjeunna ningali karya sampurna Putra-Na sareng Anjeunnagirang. Dilahirkeun deui tina Roh Suci henteu hartosna urang henteu bajoang sareng dosa. Sanajan kitu, urang bakal boga kahayang jeung affections anyar jeung urang moal deui hayang hirup dina dosa. Kami moal ngalaksanakeun éta. Naha kuring masih dosa? Sumuhun! Sanajan kitu, éta identitas kuring? Henteu! Hargaan kuring dipendakan dina Kristus sanés kalakuan kuring sareng dina Kristus kuring katingali teu aya noda.

22. 1 John 1: 8, "Lamun urang nyebutkeun yen urang teu boga dosa, urang nipu diri sorangan, sarta bebeneran teu aya dina urang."

23. 1 Corinthians 1: 2 "Ka jamaah Allah anu aya di Corinth, pikeun anu disucikeun dina Kristus Yesus, disebut janten suci sareng sadayana anu di unggal tempat nyauran nami Gusti urang Yesus Kristus, boh Gusti sareng urang. .”

24. 2 Korinta 5: 17 "Ku sabab éta, upami aya anu aya dina Kristus, anjeunna mangrupikeun ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; tah, nu anyar geus datang.”

25. 1 John 3: 9-10 "Teu aya anu dilahirkeun ku Gusti anu ngalaksanakeun dosa, sabab bibit Allah tetep aya dina anjeunna; sarta anjeunna teu bisa tetep dina dosa, sabab anjeunna geus dilahirkeun ti Allah. Ku ieu tetela saha anu jadi anak-anak Allah, jeung anu jadi anak-anak Iblis: saha-saha anu henteu migawe kahadean teh lain ti Allah, kitu deui anu henteu nyaah ka dulur-dulurna.”

Bonus

Yakobus 4:8 “Maraneh deukeut ka Allah jeung Mantenna bakal deukeut ka aranjeun. Cuci leungeun anjeun, eh jelema-jelema dosa, jeung bersihkeun hate anjeun, anjeun dua-pikiran. "
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.