25 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Dembiilayaasha (5 Xaqiiqo Oo Waaweyn Oo La Ogyahay)

25 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Dembiilayaasha (5 Xaqiiqo Oo Waaweyn Oo La Ogyahay)
Melvin Allen

Muxuu Baybalku ka yidhi dembiilayaasha? Waxay ka maqan tahay calaamadda oo waxay ka gaabisay halbeegga Eebbe. Dembiiluhu waa qof ku xad-gudbi sharciga rabbaaniga ah. Dembigu waa dambiga.

Si kastaba ha ahaatee, dembiilaha waa dambiilaha. Aynu eegno wuxuu Baybalku ka leeyahay dembiilayaasha.

Ooraahda Masiixiyiinta ee dembiilayaasha

“Kaniisadu waa isbitaal dembiilayaasha, ee maaha madxafka quduusiinta. "

Ibliisku wuxuu leeyahay, quduus ma tihid. Waaqayyo, namoota adda baasuun, waan ta’eef, Yesus Kiristoos akkasumas gargaarsa jedhan. Dede ama dabaal, isagaan u tegayaa; rajo kale, ma hayo." Charles Spurgeon

“Caddayntayda in layga badbaadiyay kuma jiraan xaqiiqada ah inaan wacdiyo, ama inaan sameeyo waxaas ama waxaas. Rajadayda oo dhammu waxay ku jirtaa tan: inuu Ciise Masiix u yimid inuu badbaadiyo dembilayaasha. Anigu waxaan ahay dembiilayaal, isagaan ku kalsoonahay, ka dibna wuxuu u yimid inuu i badbaadiyo, waanan badbaaday. Charles Spurgeon

“Dambiile ma nihin sababtoo ah waanu dembaabnay. Waxaan dembaabnay maxaa yeelay waxaan nahay dembiilayaal. R.C. Sproul. Dabeecad ahaan, waxaynu ku dembi nahay rabitaannada dembiga. Nin kasta iyo naag kastaa waxay dhaxleen dembigii Aadan. Sidaas daraaddeed Qorniinku wuxuu ina barayaa inaynu xagga dabiicadda nahay carruurta cadhada.

1. [SABUURRADII 51:5] Bal eega, aniga waxaa laygu dhalay xumaan, oo hooyadayna waxay ku uuraysatay dembi.aniga.”

2. Efesos 2:3 "Iyaga oo dhammaanteen mar ku wada soconnay damacyada jidhkayaga, innagoo buuxinayna damacyada jidhka iyo maanka, oo aynu xagga dabiicadda ka ahayn carruurta cadhada sida kuwa kale."

0>3. Rooma 5:19 "Waayo, sida nin keliya caasinimadiisii ​​kuwa badan dembiilayaal looga dhigay, sidaas oo kalena nin keliya addeeciddiis kuwa badan xaq bay kaga dhigi doonaan." 5

4. Rooma 7:14 "Waxaynu og nahay in sharcigu ruuxa ku jiro; laakiinse anigu ma ihi mid ruuxa leh, oo waxaa lagu iibiyey addoon dembiga.

Sidoo kale eeg: 60 Aayado Baybalka Waawayn Oo Ku Saabsan Adkeysiga Wakhtiyada Adag

5. SABUURRADII 58:3 "Kuwa sharka lahu way shisheeyoobeen marka ay uurka ka soo baxeen; Way ambadeen dhallaan iyagoo been ku hadlaya.

6. Rooma 3:11 "Ma jiro mid wax garanaya; ma jiro mid Ilaah doondoona.

Ilaah miyuu ajiibaa baryada dembiilayaasha?

Haddaad waydiinaysaan ma Eebbe wuu ajiibaa baryada gaalada, markaas bay ku xidhan tahay. Inta badan maya ayaan rumaysnahay, laakiin Ilaahay ducada wuu u ajiibaa doonistiisa, wuxuuna ka ajiibaa ducada dembi-dhaafka gaalada. Rabbigu wuxuu dooran karaa inuu ka jawaabo duco kasta oo uu u arko inay ku habboon tahay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad waydiiso Ilaah ma ugu jawaabay Masiixiyiinta ku nool dembiga aan toobad keenin, markaas jawaabtu waa maya. Haddi aanay salaadu noqon dambi dhaaf ama toobad.

7. Yooxanaa 9:31 "Waannu og nahay inaan Ilaah dembilayaasha maqlin. Isagu wuxuu maqlaa kan xaqa ah oo doonistiisa sameeya.

8. [SABUURRADII 66:18] Haddaan dembi u qaadan lahaaQalbigayga, Rabbigu ma uu maqlin.9. Maahmaahyadii 1:28-29 28 Markaasay ii yeedhan doonaan, laakiinse anigu uma aan jawaabi doono; Way i doondooni doonaan, laakiinse ima ay heli doonaan; Ishacyaah 59:2 KQA - Laakiinse xumaatooyinkiinnii ayaa Ilaahiin idinka soocay; Dambiyadaadu waxay kaa qariyeen wejigiisa si uusan u maqlin."

Dambiilayaashu waxay mudan yihiin jahannamo

Waxaan rumaysanahay in daaciyiinta intooda badani ay hoos u dhigaan cabsida naarta. Sida jannadu uga weyn tahay wax aan waligeen qiyaasi karin, naartana aad bay uga naxsan tahay ugana naxsan tahay inta aan qiyaasi karno. Waxaan maqlay dadka oo leh waxyaabo ay ka mid yihiin "waan ku raaxaysan doonaa cadaabta." Hadday garan lahaayeen waxay ku hadlayaan. Hadday ogaan lahaayeen hadda wejiga ayay u dhici lahaayeen oo naxariis bay baryi lahaayeen. way qaylin jireen, wayna qaylin jireen, wayna baryi jireen naxariis. Qorniinku wuxuu leeyahay waa meel dab aan la demin karin. Jahannamo nasasho ma leh! Waa meel aad ku dareemi doonto eed iyo cambaarayn weligeed ah oo aanay jirin wax ka saara. Waa meel gudcur dibadda ah, rafaad weligeed ah, meel oohin joogto ah, qaylo iyo ilko jirriqsi ah. Hurdo ma jirto. Nasasho ma jirto. Midda ka sii cabsida badan ayaa ah in dadka badankiis ay maalin uun naarta galayaan.

Marka uu ninku dambi galo, waa in la ciqaabaa. Arrintu maaha oo kaliya inaad dembi gashay. Arrintu sidoo kale waacidda dambiga lagu galay. Dembiga ka dhanka ah Ilaaha quduuska ah, oo ah Abuuraha koonka waxa ay keeneysaa ciqaab aad uga sii daran. Dhammaanteen waxaynu ku dembaabnay Ilaaha quduuska ah. Sidaa darteed, dhammaanteen waxaynu mudan nahay cadaabta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira war wanaagsan. Uma baahnid inaad naarta gasho .

11. Muujintii 21:8 KQA - Laakiin kuwa fulayaasha ah, iyo kuwa aan rumaysadka lahayn, iyo kuwa karaahiyada ah, iyo gacankudhiiglayaasha, iyo kuwa sinaysta, iyo saaxiriinta, iyo kuwa sanamyada caabuda, iyo beenaalayaasha oo dhan, qaybtoodu waxay ku jiri doontaa badda dabka iyo baaruudda ka ololaysa, oo ah badda dhimashada labaad.”

12. Muujintii 20:15 "Oo ku alla kii magiciisa oo aan ku qornayn kitaabka nolosha, waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka ahayd." 5

13. Matayos 13:42 KQA - Oo waxay ku tuuri doonaan foorno dab ah, halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jirriqsi. 2 Tesaloniika 1:8 "Oo dab ololaya oo ka aargudanaya kuwa aan Ilaah aqoon oo aan addeecin injiilka Rabbigeenna Ciise Masiix." 5

15. Ishacyaah 33:14 KQA Waayo, bal yaa inaga mid ah oo la noolaan kara dabka wax gubaya? Bal yaa dhexdeenna ah oo la noolaan kara gubasho joogto ah? Laakiin kuwa xaqa ahu ma jiraan. Dhammaantood waxay ka dhaceen heerkii Eebbe. Kuwa xaqnimadooda isku halleeya uma baahna xaqnimada Masiixa. Masiixu wuxuu u yimid inuu u yeedhodembiilayaal. Ciise wuxuu u yimid inuu u yeedho kuwa dembiyadooda og iyo kuwa arka baahida ay u qabaan Badbaadiyaha. Dembilayaashu waxay ku badbaadaan dhiigga Masiixa oo lagu xoreeyaa.

8>

Ilaahay yaab badanaa! In uu u soo degi doono qaab nin si uu ugu noolaado nolosha aynaan awoodin oo uu u dhinto dhimashada aan istaahilo. Ciise waxa uu buuxiyey shuruudihii Aabbaha oo isna waxa uu naga qaaday iskutallaabta dusheeda. Wuu dhintay, waa la aasay, waxaana loo sara kiciyey dembiyadeenna.

Injiilku wuxuu noqdaa mid dhab ah oo dhow markaad ogaato in Ciise aanu u iman inuu ina badbaadiyo. Wuxuu si gaar ah u yimid inuu badbaadiyo adiga . Magacaaga wuu kugu yaqaan oo wuxuu u yimid inuu ku badbaadiyo. Rumayso dhimashadiisa, aaskiisa, iyo sarakicidiisa aawadiin. Rumayso in dembiyadaada oo dhan lagu kafaaro guday. Rumeeya in Eebe naarta idinka qaaday.

16. Markos 2:17 KQA - Ciise goortuu maqlay wuxuu ku yidhi, Kuwa ladan dhakhtar uma baahna, laakiin kuwa buka ayaa u baahan. Uma aan imanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho, laakiin inaan dembilayaasha u yeedho ayaan u imid.

17 Luukos 5:32 "Uma aan imanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho, laakiin waxaan u imid inaan dembilayaasha u yeedho." 18. 1 Timoteyos 1:15 "Kanu waa hadal run ah oo istaahila in la wada aqbalo: Ciise Masiix wuxuu dunida u yimid inuu badbaadiyo dembilayaasha aan anigu kan ugu daran u ahay." 5

19 Luukos 18:10-14 KQA - Laba nin ayaa macbudka u baxay inay ku tukadaan, mid Farrisi ah, midna cashuurqaade. 11 Farrisigii ayaa gooni isu taagay oo tukaday isagoo leh, Ilaahow, waan kugu mahad naqayaa inaan ahayUma aha sida dadka kale, tuugagga, iyo xumaanfalayaasha, iyo dhillayada, ama xataa sida cashuurqaadahan. 12 Toddobaadkiiba laba jeer baan soomaa, oo wax alla wixii aan helona meeltobnaad baan bixiyaa. 13 Laakiin cashuurqaadihii meel fog buu ka istaagay. Isagu xataa cirka ma uu fiirin, laakiin laabtiisa ayuu garaacay oo yidhi, Ilaahow, ii naxariiso anigoo dembi leh. Waayo, ku alla kii isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa, oo kuwa is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa. ( aayadaha Kitaabka Qudduuska ah)

20. Rooma 5:8-10 "Laakiin intaynu weli dembiilayaal ahayn Masiixu waa inoo dhintay jacayl uu isagu inoo qabo. Haddaba innagoo haatan xaq ku noqonnay dhiiggiisa, de intee ka badan ayaynu isaga kaga badbaadi doonnaa cadhada Ilaah! Waayo, haddaynu cadowga Ilaah nahay, aynu isaga kula heshiinnay dhimashadii Wiilkiisa, intee in le'eg baynu ku badbaadi doonnaa noloshiisa. 1 Yooxanaa 3:5 “Waad garanaysaan inuu u muuqday inuu dembiyada qaadida; Isaga dembina ma jiro.”

Masiixiyiintu ma dembilayaal baa?

Dhammaanteen waan dembaabnay oo dhammaanteen waxaynu dhaxalnay dabeecad dembi. Si kastaba ha ahaatee, markaad rumaysatid Masiixa waxaad noqon doontaa abuur cusub oo mar kale ka dhashay Ruuxa Quduuska ah. Mar dambe laguuma arko adigoo dembi leh, laakiin waxaa laguu arkaa sida quduus. Marka Ilaah eego kuwa Masiixa ku jira wuxuu arkaa shaqada qumman ee Wiilkiisa iyo isagafarxayaa. Markaynu mar kale ka dhalanay Ruuxa Quduuska ah macnaheedu maaha inaynaan dembi la halgamin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan yeelan doonaa rabitaan iyo kalgaceyl cusub mana dooni doono inaan dembi ku noolaano. Dhaqan yeeli mayno. Weli miyaan ahay dembiile? Haa! Si kastaba ha ahaatee, waa kaas aqoonsigayga? Maya! Qiimahayga waxaa laga helaa Masiixa maaha wax qabadkayga, Masiixa waxaa laygu arkaa mid aan ceeb lahayn.

22. 1 Yooxanaa 1:8 , " Haddaynu nidhaahno dembi ma lihin, nafteena ayaynu khiyaanaynaa, oo runtu inaguma jirto." 5

23 1 Korintos 1:2 KQA - Waxaan warqaddan u qorayaa kiniisadda Ilaah oo Korintos ku taal, oo ah kuwa quduus lagaga dhigay Ciise Masiix, oo loogu yeedhay quduusiin iyo dhammaan kuwa meel walba ku barya magaca Rabbigeenna Ciise Masiix, oo ah Rabbigooda iyo keennaba. .”

Sidoo kale eeg: Cult Vs Diinta: 5 Farqiga ugu Waaweyn ee ay tahay in la Ogaado (Xaqiiqooyinka 2023)

24. 2 Korintos 5:17 "Haddaba haddii qof Masiix ku jiro waa abuur cusub. Tii hore waa ay dhaaftay; Bal eega, mid cusub baa yimid. 1 Yooxanaa 3:9-10 "Mid ka mid ah Ilaah ka dhashay dembi ma sameeyo, waayo, Ilaah baa isaga ku sii jira; Dembaabi kari maayo, waayo, Ilaah buu ka dhashay. Taasay ku bayaan inay kuwa Ilaah yihiin iyo kuwa Ibliisku carruurtiis. Ku alla kii aan xaqnimada falin, kan Ilaah kama iman, kan aan walaalkii jeclaynna ma aha. 2>Bonus 5>

Yacquub 4:8 "U soo dhowaada Ilaah, isna wuu idiin soo dhowaan doonaa. Dembilaayaashow, gacmihiinna maydha, oo qalbiyadiinna daahiriya, kuwiinna labanlaha ahow.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.