25 Kuraĝaj Bibliaj Versoj Pri Bezonado de Dio

25 Kuraĝaj Bibliaj Versoj Pri Bezonado de Dio
Melvin Allen

Bibliaj versoj pri bezono de Dio

Ni ĉiam aŭdas homojn diri, ke Jesuo estas ĉio, kion ni bezonas, sed la afero estas, ke Li ne estas nur ĉio, kion ni bezonas. Jesuo estas ĉio, kion ni havas. Jesuo donas celon por vivo. Sen Li ne ekzistas realeco kaj senco. Ĉio temas pri Kristo. Sen Kristo ni estas mortaj.

Nia sekva spiro venas de Kristo. Nia sekva manĝo venas de Kristo.

Ni estas nenio sen Kristo kaj ni povas fari nenion sen Li. Ni ne povis savi nin kaj ni eĉ neniam volis.

Ni estis mortaj en peko, kiam Kristo mortis por ni kaj pagis la prezon por ni plene.

Li estas nia sola postulo pri la Ĉielo. Li estas ĉio, kion ni havas. Pro Li ni povas koni Dion. Pro Li ni povas ĝui Dion.

Pro Li ni povas preĝi al Dio. Kiam vi trapasas provojn, vi eble pensas, ke mi bezonas la Sinjoron, sed vi devas rekoni, ke ĉio, kion vi havas, estas la Sinjoro. Ne nur serĉu Lin en malfacilaĵoj, ĉiam serĉu Lin. Faru ĉion por la gloro de Dio.

Jesuo Kristo, kiu estis perfekta, estis dispremita por pagi viajn ŝuldojn, ĉar Li amas vin. Li estas la sola maniero, kiel pekuloj povas havi rilaton kun Sankta Dio.

Ĉu vi ne vidas la veran signifon de Li mortanta sur la kruco por vi? Vi estis aĉetita per prezo. Se Dio donis al vi Savanton kiam vi estis morta pro viaj kulpoj, kion Li ne donos al vi kaj kion Li ne povas doni al vi. Kial dubi? Dio trapasis antaŭe kaj Li farostrairu denove.

Dio diris, ke Li ĉiam estos tie por vi en malfacilaj tempoj. Havu fidon, ke Li ĉiam provizos por vi. Serĉu Lin per daŭra preĝo ne nur kiam vi havas malbonajn tagojn, sed ĉiun tagon de via vivo. Meditu pri Lia Vorto kaj kredu je Liaj promesoj.

Fidu Lin per via tuta koro. Li amas vin kaj jam scias, kion vi demandos antaŭ ol vi demandos Lin. Elverŝu vian koron al Li, ĉar ĉio, kion vi havas, estas Li.

Vidu ankaŭ: 50 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Donado Al Aliaj (Malavareco)

Citaĵoj

  • "Ni bezonas Dion tiel en la trankvilo kiel en la ŝtormo." Jack Hyles
  • "La servisto estas nenio, sed Dio estas ĉio." Harry Ironside"
  • "Ĉu mi neniam forgesu, ke en mia plej bona tago mi ankoraŭ bezonas Dion tiel senespere kiel en mia plej malbona tago."

Dio ne bezonas nin, ni bezonas Lin.

1. Agoj 17:24-27 “La Dio, kiu kreis la mondon kaj ĉion en ĝi. estas la Sinjoro de la ĉielo kaj la tero. Li ne loĝas en sanktejoj faritaj de homaj manoj, kaj li ne estas servata de homoj kvazaŭ li bezonus ion ajn. Li mem donas al ĉiuj vivon, spiron kaj ĉion alian. El unu homo li igis ĉiun nacion de la homaro vivi sur la tuta tero, fiksante la sezonojn de la jaro kaj la naciajn limojn ene de kiuj ili vivas, por ke ili serĉu Dion, iel atingi Lin kaj trovu Lin. Kompreneble, li neniam estas malproksime de iu el ni."

2. Ijob 22:2 “Ĉu homo povas fari ion por helpi Dion? Povas eĉ saĝa homoesti helpema al li?”

3. Johano 15:5 “Mi estas la vinberbranĉo, vi estas la branĉoj. Kiu restas en mi, dum mi restas en li, tiu donas multe da frukto, ĉar sen mi vi nenion povas fari.

Vidu ankaŭ: 50 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Prizorgado de Aliaj Bezonantaj (2022)

4. Johano 15:16 “Vi ne elektis min. Mi elektis vin. Mi destinis vin, ke vi iru kaj donu daŭran frukton, por ke la Patro donu al vi ĉion, kion vi petos, uzante mian nomon.

Kion diras la Biblio?

5. Johano 14:8 "Filipo diris al li: "Sinjoro, montru al ni la Patron, kaj por ni sufiĉas; .”

6. Psalmo 124:7-8 “Ni eskapis kiel birdo el la kaptilo de la ĉasisto. La kaptilo estas rompita, kaj ni eskapis. Nia helpo estas en la nomo de la Sinjoro, la Kreinto de la ĉielo kaj la tero."

7. Filipianoj 4:19-20 “Kaj mia Dio plene savos vian tutan bezonon laŭ Sia glora riĉeco en la Mesio Jesuo. Gloro apartenas al nia Dio kaj Patro por ĉiam kaj eterne! Amen.”

8. Romanoj 8:32 "Kiu ne indulgis Sian propran Filon, sed transdonis lin por ni ĉiuj, kiel li ankaŭ ne donos al ni ĉion kun li?

9. Psalmo 40:17 “Mi, ĉar mi estas malriĉa kaj senhava, la Eternulo gardu min en Siaj pensoj. Vi estas mia helpanto kaj mia savanto. Ho mia Dio, ne prokrastu.”

10. Psalmo 37:4 “Ankaŭ ĝoju pri la Eternulo; kaj li donos al vi la dezirojn de via koro.

11. Psalmo 27:5 “Ĉar Li kaŝos min en Sia ŝirmo en la tago de mizero; li kaŝosmin sub la kovrilo de lia tendo; li levos min alte sur roko.”

La mondo estis kreita por Kristo kaj en Kristo. Ĉio temas pri Li.

12. Kolosanoj 1:15-17 “Kristo estas la videbla bildo de la nevidebla Dio. Li ekzistis antaŭ ol io estis kreita kaj superas la tutan kreaĵon, ĉar per li Dio kreis ĉion en la ĉielaj regnoj kaj sur la tero. Li faris la aferojn, kiujn ni povas vidi kaj la aferojn, kiujn ni ne povas vidi, kiel tronoj, regnoj, regantoj kaj aŭtoritatoj en la nevidebla mondo. Ĉio estis kreita per li kaj por li. Li ekzistis antaŭ ĉio alia, kaj li tenas la tutan kreaĵon kune." – (Ĉu Dio vere ekzistas?)

Jesuo Kristo estas nia sola aserto.

13. 2 Korintanoj 5:21 “Ĉar Dio kreis; Kristo, kiu neniam pekis, por esti la ofero por nia peko, por ke ni povu esti justigitaj kun Dio per Kristo.”

14. Galatoj 3:13  "Kristo elacxetis nin el la malbeno de la legxo, farante por ni malbeno, cxar estas skribite: "Malbenita estas cxiu, kiu estas pendigita sur stango".

La sola kialo, ke ni povas serĉi la Sinjoron, estas pro Kristo.

15. 2 Korintanoj 5:18 "Ĉio ĉi tio venas de Dio, kiu repacigis nin al Si per Kristo kaj donis al ni la servon de repaciĝo."

16. Readmono 4:29 “Sed de tie vi denove serĉos la Eternulon, vian Dion. Kaj se vi serĉos lin per via tuta koro kaj animo, vi farostrovu lin.”

17. Jakobo 1:5 "Se al iu el vi mankas saĝo, li petu Dion, kiu donacas al ĉiuj senriproĉe malavare, kaj ĝi estos donita al li."

18. Mateo 6:33 "Sed serĉu unue la regnon de Dio kaj Lian justecon, kaj ĉio ĉi estos aldonita al vi."

19. Hebreoj 4:16 “Do ni kuraĝe venu al la trono de nia kompata Dio. Tie ni ricevos lian kompaton, kaj ni trovos gracon por helpi nin kiam ni plej bezonos ĝin.”

La Eternulo gvidu

20. Psalmo 37:23 "La paŝoj de homo estas fortikigitaj de la Eternulo, Kiam Li ĝuas sian vojon."

21. Psalmo 32:8 “La Eternulo diras: ‘Mi gvidos vin laŭ la plej bona vojo por via vivo. Mi konsilos vin kaj gardos vin.”

Rememorigiloj

22. Hebreoj 11:6 “Kaj estas neeble plaĉi al Dio sen fido. Ĉiu, kiu volas veni al li, devas kredi, ke Dio ekzistas kaj ke li rekompencas tiujn, kiuj sincere serĉas Lin.”

23. Proverboj 30:5 “Ĉiu vorto de Dio pruvas vera. Li estas ŝildo por ĉiuj, kiuj venas al li por protekto."

24. Hebreoj 13:5-6 “Via konversacio estu sen avideco; kaj estu kontenta pri tio, kion vi havas; ĉar li diris: Mi neniam forlasos vin kaj ne forlasos vin. por ke ni kuraĝe diru: La Eternulo estas mia helpanto, kaj mi ne timos, kion homo faros al mi.

25. Luko 1:37 "Ĉar neniu vorto de Dio neniam mankos."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.