25 Vargje inkurajuese biblike për nevojën për Perëndinë

25 Vargje inkurajuese biblike për nevojën për Perëndinë
Melvin Allen

Vargje biblike rreth nevojës për Perëndinë

Ne dëgjojmë gjithmonë njerëzit që thonë se Jezusi është gjithçka që kemi nevojë, por gjëja është se Ai nuk është vetëm gjithçka që kemi nevojë. Jezusi është gjithçka që kemi. Jezusi i jep një qëllim jetës. Pa Të nuk ka realitet dhe asnjë kuptim. Gjithçka ka të bëjë me Krishtin. Pa Krishtin ne jemi të vdekur.

Fryma jonë e radhës vjen nga Krishti. Vakti ynë i radhës vjen nga Krishti.

Ne nuk jemi asgjë pa Krishtin dhe nuk mund të bëjmë asgjë pa Të. Nuk mundëm ta shpëtonim veten dhe as që dëshiruam.

Ne ishim të vdekur në mëkat kur Krishti vdiq për ne dhe e pagoi plotësisht çmimin për ne.

Ai është pretendimi ynë i vetëm për Parajsë. Ai është gjithçka që kemi. Për shkak të Tij ne mund ta njohim Perëndinë. Për shkak të Tij ne mund të gëzojmë Perëndinë.

Për shkak të Tij ne mund t'i lutemi Perëndisë. Kur jeni duke kaluar nëpër sprova, mund të mendoni se kam nevojë për Zotin, por duhet të pranoni se gjithçka që keni është Zoti. Mos e kërkoni Atë vetëm në vështirësi, kërkoni gjithmonë Atë. Bëj të gjitha gjërat për lavdinë e Perëndisë.

Jezu Krishti, i cili ishte i përsosur, u shtyp për të paguar borxhet tuaja sepse Ai ju do. Ai është e vetmja mënyrë që mëkatarët mund të kenë një marrëdhënie me një Zot të Shenjtë.

A nuk e shihni domethënien e vërtetë të vdekjes së Tij në kryq për ju? Ju jeni blerë me një çmim. Nëse Zoti ju dha një Shpëtimtar kur ishit të vdekur në shkeljet tuaja, çfarë nuk do t'ju japë dhe çfarë nuk mund t'ju japë. Pse dyshoni? Zoti ka kaluar më parë dhe Ai do ta bëjëkaloj përsëri.

Perëndia tha se Ai do të jetë gjithmonë pranë jush në kohë të vështira. Kini besim se Ai gjithmonë do t'ju sigurojë. Kërkojeni Atë nëpërmjet lutjes së vazhdueshme jo vetëm kur keni ditë të këqija, por çdo ditë të jetës suaj. Meditoni mbi Fjalën e Tij dhe besoni në premtimet e Tij.

Kini besim tek Ai me gjithë zemër. Ai ju do dhe tashmë e di se çfarë do të kërkoni përpara se ta pyesni Atë. Hidhe zemrën tënde tek Ai, sepse gjithçka që ke është Ai.

Citate

  • "Ne kemi nevojë për Zotin po aq në qetësi sa në stuhi." Jack Hyles
  • "Shërbëtori është asgjë, por Zoti është gjithçka." Harry Ironside”
  • “Mos harro kurrë se në ditën time më të mirë kam ende nevojë për Zotin aq dëshpërimisht sa kam pasur në ditën time më të keqe.”

Perëndia nuk ka nevojë për ne ne kemi nevojë për Të.

1. Veprat e Apostujve 17:24-27 “Perëndia që krijoi botën dhe çdo gjë në të është Zoti i qiellit dhe i tokës. Ai nuk jeton në faltore të bëra nga dora e njeriut dhe nuk shërbehet nga njerëzit sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë. Ai vetë i jep të gjithëve jetë, frymë dhe gjithçka tjetër. Nga një njeri ai bëri që çdo komb i njerëzimit të jetonte në të gjithë tokën, duke rregulluar stinët e vitit dhe kufijtë kombëtarë brenda të cilëve ata jetojnë, në mënyrë që ata të mund të kërkonin Zotin, ta arrinin disi dhe ta gjenin. Sigurisht, ai nuk është kurrë larg asnjërit prej nesh.”

2. Jobi 22:2 “A mund të bëjë një njeri diçka për të ndihmuar Perëndinë? Mund edhe një person i mençurtë jesh i dobishëm për të?”

3. Gjoni 15:5 “Unë jam hardhia, ju jeni degët. Ai që qëndron në mua, ndërsa unë qëndroj në të, jep shumë fryt, sepse veç meje nuk mund të bëni asgjë.”

4. Gjoni 15:16 “Nuk më zgjodhët mua. Unë të zgjodha ty. Unë ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt të përjetshëm, që Ati t'ju japë çfarëdo që të kërkoni, duke përdorur emrin tim."

Çfarë thotë Bibla?

5. Gjoni 14:8 “Filipi i tha: “Zot, na trego Atin dhe na mjafton .”

6. Psalmi 124:7-8 “Kemi shpëtuar si zog nga kurthi i gjahtarit. Kurthi është thyer dhe ne kemi shpëtuar. Ndihma jonë është në emrin e Zotit, bërësit të qiellit dhe të tokës.”

7. Filipianëve 4:19-20 “Dhe Perëndia im do të plotësojë plotësisht çdo nevojë tuajën sipas pasurisë së tij të lavdishme në Mesia Jezus . Lavdia i përket Perëndisë dhe Atit tonë përgjithmonë e përgjithmonë! Amen.”

8. Romakëve 8:32 "Ai që nuk e kurseu Birin e vet, por e dorëzoi për ne të gjithëve, si nuk do të na japë të gjitha bashkë me të falas?"

9. Psalmi 40:17 “Sa për mua, duke qenë se jam i varfër dhe nevojtar, le të më ruajë Zoti në mendimet e tij. Ti je ndihmësi dhe shpëtimtari im. O Zoti im, mos vono.”

10. Psalmi 37:4 “Kënaqu edhe te Zoti; dhe ai do të të japë dëshirat e zemrës sate.”

11. Psalmi 27:5 “Sepse ai do të më fshehë në strehën e tij ditën e fatkeqësisë; ai do të fshehëunë nën mbulesën e çadrës së tij; ai do të më ngrejë lart mbi një shkëmb.”

Bota u krijua për Krishtin dhe në Krishtin. Gjithçka ka të bëjë me Të.

12. Kolosianëve 1:15-17 “Krishti është imazhi i dukshëm i Perëndisë së padukshëm. Ai ekzistonte përpara se të krijohej çdo gjë dhe është suprem mbi të gjithë krijimin, sepse nëpërmjet tij Perëndia krijoi gjithçka në sferat qiellore dhe në tokë. Ai krijoi gjërat që ne mund të shohim dhe gjërat që nuk mund t'i shohim – të tilla si fronet, mbretëritë, sundimtarët dhe autoritetet në botën e padukshme. Gjithçka u krijua nëpërmjet tij dhe për të. Ai ka ekzistuar para çdo gjëje tjetër dhe ai mban të gjithë krijimin së bashku.” – (A ekziston vërtet Zoti?)

Jezus Krishti është pretendimi ynë i vetëm.

13. 2 Korintasve 5:21 “Sepse Perëndia bëri Krishti, i cili kurrë nuk mëkatoi, të jetë flijimi për mëkatin tonë, që ne të mund të korrigjojmë Perëndinë me anë të Krishtit.”

14. Galatasve 3:13  “Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit duke u bërë mallkim për ne, sepse është shkruar: “I mallkuar është kushdo që është i varur në një shtizë”.

E vetmja arsye që ne mund të kërkojmë Zotin është për shkak të Krishtit.

15. 2 Korintasve 5:18 “E gjithë kjo vjen nga Perëndia, i cili na pajtoi me veten me anë të Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit.”

16. Ligji i Përtërirë 4:29 "Por që andej do të kërkoni përsëri Zotin, Perëndinë tuaj. Dhe nëse e kërkoni me gjithë zemër dhe shpirt, do ta bënigjeje atë.”

17. Jakobi 1:5 "Nëse ndonjërit prej jush i mungon mençuria, le t'i kërkojë Perëndisë, i cili u jep bujarisht të gjithëve pa qortuar dhe do t'i jepet."

Shiko gjithashtu: 25 vargje të rëndësishme të Biblës për të krishterët e rremë (që duhet lexuar)

18. Mateu 6:33 "Por së pari kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen."

19. Hebrenjve 4:16 “Pra, le të vijmë me guxim në fronin e Perëndisë tonë të hirshëm . Atje do të marrim mëshirën e tij dhe do të gjejmë hirin për të na ndihmuar kur kemi më shumë nevojë për të.”

Zoti le të udhëheqë

20. Psalmi 37:23 "Hapat e njeriut i vendos Zoti, kur ai kënaqet në rrugën e tij".

21. Psalmi 32:8 "Zoti thotë: "Unë do të të udhëheq në shtegun më të mirë për jetën tënde". Unë do t'ju këshilloj dhe do të kujdesem për ju."

Përkujtues

22. Hebrenjve 11:6 “Dhe është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë pa besim . Kushdo që dëshiron të vijë tek ai duhet të besojë se Zoti ekziston dhe se ai i shpërblen ata që e kërkojnë sinqerisht.”

23. Fjalët e urta 30:5 “Çdo fjalë e Perëndisë del e vërtetë. Ai është një mburojë për të gjithë ata që vijnë tek ai për mbrojtje.”

24. Hebrenjve 13:5-6 “Biseda juaj le të jetë pa lakmi; dhe jini të kënaqur me gjërat që keni, sepse ai ka thënë: "Unë nuk do të të lë kurrë dhe nuk do të të braktis". Që të mund të themi me guxim: Zoti është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë se çfarë do të më bëjë njeriu.

25. Luka 1:37 "Sepse asnjë fjalë nga Perëndia nuk do të dështojë".

Shiko gjithashtu: 10 arsye biblike për të pritur martesënMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen është një besimtar i pasionuar i fjalës së Zotit dhe një student i përkushtuar i Biblës. Me mbi 10 vjet përvojë në shërbime të ndryshme, Melvin ka zhvilluar një vlerësim të thellë për fuqinë transformuese të Shkrimit në jetën e përditshme. Ai ka një diplomë Bachelor në Teologji nga një kolegj i njohur i krishterë dhe aktualisht është duke ndjekur një diplomë master në studimet biblike. Si autor dhe bloger, misioni i Melvin është të ndihmojë individët të fitojnë një kuptim më të madh të Shkrimeve dhe të zbatojnë të vërtetat e përjetshme në jetën e tyre të përditshme. Kur nuk shkruan, Melvinit i pëlqen të kalojë kohë me familjen e tij, të eksplorojë vende të reja dhe të angazhohet në shërbimin e komunitetit.