25 ການ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ໃຈ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ອງການ​ພະເຈົ້າ

25 ການ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ໃຈ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ອງການ​ພະເຈົ້າ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄຳພີກ່ຽວກັບການຕ້ອງການພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າສະເໝີວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ແຕ່ສິ່ງນັ້ນກໍຄື ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ພຣະເຢຊູແມ່ນທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາມີ. ພະ​ເຍຊູ​ໃຫ້​ຈຸດ​ປະສົງ​ສຳລັບ​ຊີວິດ. ຖ້າບໍ່ມີພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງແລະບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ. ຖ້າບໍ່ມີພຣະຄຣິດພວກເຮົາຕາຍແລ້ວ.

ລົມຫາຍໃຈຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາມາຈາກພຣະຄຣິດ. ອາຫານຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາຈາກພຣະຄຣິດ.

ພວກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງທີ່ບໍ່ມີພຣະຄຣິດ ແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຖ້າບໍ່ມີພຣະອົງ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຢັດ​ຕົວ​ເອງ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຕ້ອງ​ການ​.

ເບິ່ງ_ນຳ: 15 ຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ດົນໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດອາຫານ

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຕາຍ​ໃນ​ຄວາມ​ບາບ ເມື່ອ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.

ພຣະອົງເປັນຂໍ້ອ້າງດຽວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບສະຫວັນ. ພຣະອົງເປັນທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາມີ. ເພາະ​ພຣະອົງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເພາະ​ພຣະ​ອົງ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ເພາະ​ພະອົງ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ອະທິດຖານ​ເຖິງ​ພະເຈົ້າ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ລອງ​, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ແມ່ນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ຢ່າສະແຫວງຫາພຣະອົງໃນຄວາມລຳບາກເທົ່ານັ້ນ, ຈົ່ງສະແຫວງຫາພຣະອົງສະເໝີ. ເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ຜູ້​ທີ່​ສົມບູນ​ແບບ, ຖືກ​ຢຽບ​ຢ່ຳ​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເພາະ​ພຣະອົງ​ຮັກ​ເຈົ້າ. ພຣະອົງເປັນວິທີດຽວທີ່ຄົນບາບສາມາດມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດ.

ເຈົ້າບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນແທ້ໆຂອງພະອົງທີ່ຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອເຈົ້າບໍ? ເຈົ້າຖືກຊື້ໂດຍລາຄາ. ຖ້າ​ຫາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ແກ່​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ທ່ານ, ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ທ່ານ. ເປັນຫຍັງສົງໃສ? ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຜ່ານ​ມາ​ກ່ອນ​ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ຈະຜ່ານ​ມາ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ.

ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງຈະຢູ່ບ່ອນນັ້ນສະເໝີສຳລັບເຈົ້າ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ​ສະ​ເຫມີ​ໄປ. ຊອກຫາພຣະອົງໂດຍຜ່ານການອະທິຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານມີມື້ທີ່ບໍ່ດີ, ແຕ່ທຸກໆມື້ຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ. ນັ່ງສະມາທິໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງແລະເຊື່ອໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ.

ຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະອົງດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ. ພຣະອົງຮັກເຈົ້າ ແລະຮູ້ແລ້ວວ່າເຈົ້າຈະຖາມຫຍັງ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖາມພຣະອົງ. ຈົ່ງ​ເອົາ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ, ເພາະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມີ​ແມ່ນ​ພຣະ​ອົງ.

ຄຳເວົ້າ

  • “ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະເຈົ້າໃນຄວາມງຽບສະຫງົບຄືກັບລົມພາຍຸ.” Jack Hyles
  • “ຜູ້ຮັບໃຊ້ບໍ່ແມ່ນຫຍັງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າເປັນທຸກສິ່ງ.” Harry Ironside"
  • "ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍລືມວ່າໃນມື້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍຍັງຕ້ອງການພຣະເຈົ້າຢ່າງສິ້ນຫວັງຄືກັບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃນມື້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍ."

ພຣະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການພວກເຮົາ ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງ. ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ. ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ອາໄສ​ຢູ່​ໃນ​ວິຫານ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ມະນຸດ ແລະ​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບໃຊ້​ຈາກ​ຜູ້​ຄົນ​ຄື​ກັບ​ວ່າ​ລາວ​ຕ້ອງການ​ຫຍັງ. ພະອົງ​ເອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ຊີວິດ, ລົມ​ຫາຍ​ໃຈ, ແລະ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ. ຈາກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພະອົງ​ສ້າງ​ມະນຸດ​ທຸກ​ຊາດ​ໃຫ້​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ກຳນົດ​ລະດູ​ການ​ຂອງ​ປີ ແລະ​ເຂດ​ແດນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາໄສ​ຢູ່, ເພື່ອ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ບາງ​ທີ​ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ພະອົງ ແລະ​ຊອກ​ຫາ​ພະອົງ. ແນ່ນອນ, ລາວບໍ່ເຄີຍຢູ່ໄກຈາກພວກເຮົາຜູ້ໃດເລີຍ.”

2. ໂຢບ 22:2 “ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ບໍ? ແມ້ແຕ່ຄົນສະຫລາດເປັນປະໂຫຍດກັບລາວບໍ?”

3. ໂຢຮັນ 15:5 “ເຮົາຄືຕົ້ນອະງຸ່ນ ເຈົ້າເປັນກິ່ງ. ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ເກີດ​ໝາກ​ຫລາຍ ເພາະ​ນອກ​ຈາກ​ເຮົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ບໍ່​ໄດ້.”

4. ໂຢຮັນ 15:16 “ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເລືອກ​ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເລືອກເຈົ້າ. ເຮົາ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ໄປ​ເກີດ​ໝາກ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ປະທານ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຂໍ ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຂອງ​ເຮົາ.”

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບອກ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

ເບິ່ງ_ນຳ: 50 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບ Lucifer (ຫຼຸດລົງຈາກສະຫວັນ) ເປັນຫຍັງ?

5. ໂຢຮັນ 14:8 “ຟີລິບ​ເວົ້າ​ກັບ​ລາວ​ວ່າ, “ພະອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ ຂໍ​ສະແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ພຣະ​ບິດາ​ແລະ​ມັນ​ພຽງພໍ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ. .”

6. ຄຳເພງ 124:7-8 “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປົບ​ໜີ​ໄປ​ຄື​ກັບ​ນົກ​ແຖ​ຂອງ​ນາຍ​ພານ. ຈັ່ນຈັບໄດ້ແຕກຫັກ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ຫລົບໜີແລ້ວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.”

7. ຟີລິບ 4:19-20 “ແລະ ພະເຈົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ທຸກ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ​ອັນ​ຮຸ່ງ​ໂລດ​ຂອງ​ພະອົງ​ໃນ​ພຣະ​ເມຊີ​ອາ​ເຢ​ຊູ . ລັດສະຫມີພາບເປັນຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປແລະຕະຫຼອດໄປ! ອາແມນ.”

8. ໂຣມ 8:32 “ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ຕົນ, ແຕ່​ໄດ້​ມອບ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ອິດ​ສະ​ລະ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

9. ຄຳເພງ 40:17 “ສຳລັບ​ຂ້ອຍ ເພາະ​ຂ້ອຍ​ທຸກ​ຍາກ​ແລະ​ຂັດສົນ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຮັກສາ​ຂ້ານ້ອຍ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພຣະອົງ. ເຈົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍແລະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງຂ້ອຍ. ໂອ້ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ​ນ້ອຍ, ຢ່າ​ຊັກ​ຊ້າ.”

10. ເພງສັນລະເສີນ 37:4 “ຈົ່ງຊື່ນຊົມຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ແລະພຣະອົງຈະມອບຄວາມປາຖະໜາຂອງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຈົ້າ.”

11. ເພງສັນລະເສີນ 27:5 “ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຈະເຊື່ອງເຮົາໄວ້ໃນທີ່ພັກອາໄສຂອງພຣະອົງໃນວັນແຫ່ງຄວາມລຳບາກ; ລາວຈະປິດບັງຂ້າພະເຈົ້າພາຍໃຕ້ການປົກຫຸ້ມຂອງ tent ລາວ; ພຣະອົງ​ຈະ​ຍົກ​ຂ້ານ້ອຍ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຫີນ.”

ໂລກຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອພຣະຄຣິດ ແລະໃນພຣະຄຣິດ. ມັນທັງໝົດກ່ຽວກັບພຣະອົງ.

12. ໂກໂລດ 1:15-17 “ພຣະຄຣິດເປັນຮູບຊົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ພະອົງ​ມີ​ຢູ່​ກ່ອນ​ສິ່ງ​ໃດ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ທັງ​ປວງ, ເພາະ​ວ່າ​ຜ່ານ​ທາງ​ພະອົງ​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໃນ​ສະຫວັນ​ແລະ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ. ພຣະອົງ​ໄດ້​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຫັນ​ໄດ້ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ—ເຊັ່ນ​ບັນລັງ, ອານາຈັກ, ຜູ້​ປົກຄອງ, ແລະ​ອຳນາດ​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານພຣະອົງແລະສໍາລັບພຣະອົງ. ພະອົງ​ມີ​ຢູ່​ກ່ອນ​ສິ່ງ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ ແລະ​ພະອົງ​ຖື​ການ​ສ້າງ​ທັງ​ໝົດ​ຮ່ວມ​ກັນ.” — (ພະເຈົ້າ​ມີ​ແທ້​ບໍ?)

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເປັນ​ຂໍ້​ອ້າງ​ດຽວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

13. 2 Corinthians 5:21 “ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ ພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດບາບ, ເພື່ອເປັນເຄື່ອງບູຊາເພື່ອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດ.”

14. ຄາລາເຕຍ 3:13  “ພຣະຄຣິດໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາຈາກຄໍາສາບແຊ່ງຂອງກົດບັນຍັດໂດຍການເປັນຄໍາສາບແຊ່ງສໍາລັບພວກເຮົາ, ເພາະວ່າມີຄໍາຂຽນໄວ້ວ່າ: “ທຸກຄົນທີ່ແຂວນເສົາໄວ້ຖືກສາບແຊ່ງ.”

ເຫດຜົນດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແມ່ນຍ້ອນພຣະຄຣິດ.

15. 2 ໂກລິນໂທ 5:18 “ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ​ໄດ້​ປະ​ທານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ກິດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ.”

16. ພຣະບັນຍັດສອງ 4:29 “ແຕ່​ຈາກ​ບ່ອນ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ອີກ. ແລະຖ້າທ່ານຄົ້ນຫາພຣະອົງດ້ວຍສຸດຫົວໃຈແລະຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະຊອກຫາລາວ.”

17. ຢາໂກໂບ 1:5 “ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ​ຂາດ​ສະຕິ​ປັນຍາ​ກໍ​ໃຫ້​ຜູ້​ນັ້ນ​ທູນ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊົງ​ປະທານ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ໂດຍ​ບໍ່​ໝິ່ນປະໝາດ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ນັ້ນ.”

18. ມັດທາຍ 6:33 “ແຕ່​ຈົ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ແລະ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ກ່ອນ ແລະ​ສິ່ງ​ທັງໝົດ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ເພີ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ.”

19. ເຫບເລີ 4:16 “ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຫາ​ບັນລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ກ້າຫານ. ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພະອົງ ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ພຣະ​ຄຸນ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ.”

ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊີ້​ນຳ

20. ຄຳເພງ 37:23 “ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ໄດ​ຂອງ​ຄົນ​ໄວ້ ເມື່ອ​ລາວ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ລາວ.”

21. ຄໍາເພງ 32:8 “ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ກ່າວ​ວ່າ, ‘ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ສຳລັບ​ຊີວິດ. ຂ້ອຍຈະແນະ ນຳ ເຈົ້າແລະເບິ່ງແຍງເຈົ້າ."

ຂໍ້ເຕືອນໃຈ

22. ເຮັບເຣີ 11:6 “ແລະ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະເຈົ້າພໍໃຈໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອ . ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຢາກ​ມາ​ຫາ​ພະອົງ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ມີ​ຢູ່ ແລະ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ພະອົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ.”

23. ສຸພາສິດ 30:5 “ທຸກຖ້ອຍຄຳຂອງພະເຈົ້າພິສູດຄວາມຈິງ. ພະອົງ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ປ້ອງກັນ​ສຳລັບ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຫາ​ພະອົງ.”

24. ເຮັບເຣີ 13:5-6 “ໃຫ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໂລບ; ແລະ​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມີ: ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ, ຫລື ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ. ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ກ້າຫານ​ວ່າ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຢ້ານ​ກົວ​ສິ່ງ​ທີ່​ຜູ້​ຊາຍ​ຈະ​ເຮັດ​ກັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”

25. ລູກາ 1:37 “ເພາະ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຖ້ອຍຄຳ​ໃດ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ​ຈະ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.