25 uppmuntrande bibelverser om att behöva Gud

25 uppmuntrande bibelverser om att behöva Gud
Melvin Allen

Innehållsförteckning

Se även: 20 viktiga bibelverser om att älska sig själv (kraftfulla)

Bibelverser om att behöva Gud

Vi hör alltid folk säga att Jesus är allt vi behöver, men saken är den att han inte bara är allt vi behöver. Jesus är allt vi har. Jesus ger livet ett syfte. Utan honom finns det ingen verklighet och ingen mening. Allt handlar om Kristus. Utan Kristus är vi döda.

Vårt nästa andetag kommer från Kristus, vår nästa måltid kommer från Kristus.

Vi är ingenting utan Kristus och vi kan ingenting göra utan honom. Vi kan inte rädda oss själva och vi har aldrig ens velat det.

Vi var döda i synd när Kristus dog för oss och betalade priset för oss fullt ut.

Han är vårt enda krav på himlen. Han är allt vi har. Tack vare honom kan vi lära känna Gud. Tack vare honom kan vi njuta av Gud.

Tack vare honom kan vi be till Gud. När du går igenom prövningar kanske du tänker att jag behöver Herren, men du måste inse att allt du har är Herren. Sök honom inte bara i svårigheter, sök honom alltid. Gör allt för Guds ära.

Jesus Kristus, som var perfekt, krossades för att betala dina skulder eftersom han älskar dig. Han är det enda sättet för syndare att få en relation med en helig Gud.

Ser du inte den verkliga betydelsen av att han dog på korset för dig? Du köptes till ett pris. Om Gud gav dig en frälsare när du var död i dina överträdelser, vad kommer han då inte att ge dig och vad kan han inte ge dig? Varför tvivla? Gud har klarat sig tidigare och han kommer att klara sig igen.

Gud har sagt att han alltid kommer att finnas där för dig i svåra tider. Tro på att han alltid kommer att försörja dig. Sök honom genom ständig bön, inte bara när du har dåliga dagar, utan varje dag i ditt liv. Meditera på hans ord och tro på hans löften.

Lita på honom av hela ditt hjärta. Han älskar dig och vet redan vad du kommer att be om innan du frågar honom. Häll ut ditt hjärta till honom, för allt du har är han.

Citat

  • "Vi behöver Gud lika mycket i lugnet som i stormen." Jack Hyles
  • "Tjänaren är ingenting, men Gud är allt." Harry Ironside"
  • "Må jag aldrig glömma att jag på min bästa dag fortfarande behöver Gud lika desperat som jag gjorde på min värsta dag."

Gud behöver inte oss, vi behöver honom.

1. Apg 17:24-27 "Den Gud som har skapat världen och allt i den är himmelens och jordens herre. Han bor inte i helgedomar gjorda av människohänder, och han låter sig inte betjänas av människor som om han behövde något. Han ger själv alla liv, andedräkt och allting annat. Från en enda människa har han skapat alla mänsklighetens nationer så att de kan leva över hela jorden, och han har fastställt årstiderna och nationsgränserna.inom vilken de lever, så att de kan leta efter Gud, på något sätt nå honom och hitta honom. Naturligtvis är han aldrig långt borta från någon av oss."

2. Job 22:2 " Kan en människa göra något för att hjälpa Gud? Kan till och med en klok människa hjälpa honom?"

3. Johannes 15:5 "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Den som förblir i mig samtidigt som jag förblir i honom producerar mycket frukt, för utan mig kan ni ingenting göra."

4. Johannes 15:16 " Ni valde inte mig, utan jag valde er. Jag har utsett er att gå ut och bära bestående frukt, så att Fadern ska ge er allt ni ber om, genom att använda mitt namn."

Vad säger Bibeln?

5. Johannes 14:8 "Filippos sade till honom: "Herre, visa oss Fadern, så räcker det för oss."

6. Psalm 124:7-8 "Vi har flytt som en fågel från jägarens fälla. Fällan har brutits upp och vi har flytt. Vår hjälp är i Herrens namn, himmelens och jordens skapare."

7. Filipperbrevet 4:19-20 "Och min Gud skall till fullo tillgodose alla era behov enligt sin härliga rikedom i Messias Jesus . Ära vare vår Gud och Fader i evigheternas evigheter! Amen."

8. Romarbrevet 8:32 "Han som inte sparade sin egen Son utan överlämnade honom för oss alla, hur skulle han då inte också kunna ge oss allting?"

9. Psalm 40:17 "Vad mig beträffar, eftersom jag är fattig och behövande, låt Herren bevara mig i sina tankar. Du är min hjälpare och min frälsare, min Gud, dröj inte."

10. Psalm 37:4: "Förnöj dig också med HERREN, och han skall ge dig vad ditt hjärta önskar."

11. Psalm 27:5 " Ty han skall gömma mig i sitt skydd på en nöds dag, han skall gömma mig under sitt tält, han skall lyfta mig högt upp på en klippa."

Världen skapades för Kristus och i Kristus. Allt handlar om honom.

12. Kolosserbrevet 1:15-17 "Kristus är den synliga avbilden av den osynlige Guden. Han har funnits innan allting skapades och är överordnad hela skapelsen, ty genom honom har Gud skapat allting i de himmelska rikena och på jorden. Han har skapat det som vi kan se och det som vi inte kan se - t.ex. troner, riken, härskare och myndigheter i den osynliga världen. Allting har skapats genom honom och för honom.Han fanns före allt annat och han håller ihop hela skapelsen." - - (Finns Gud verkligen?)

Jesus Kristus är vårt enda krav.

13. 2 Korintierbrevet 5:21 "Ty Gud gjorde Kristus, som aldrig syndat, till offer för vår synd, så att vi genom Kristus kunde bli rättfärdiga med Gud."

14. Galaterbrevet 3:13 "Kristus löste oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse för oss, för det står skrivet: "Förbannad är var och en som hängs upp på en stolpe."

Det enda skälet till att vi kan söka Herren är Kristus.

15. 2 Korintierbrevet 5:18 " Allt detta kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningstjänsten."

16. 5 Mosebok 4:29 "Men därifrån skall du återigen söka efter HERREN din Gud, och om du söker honom av hela ditt hjärta och din själ skall du finna honom."

17. Jakobsbrevet 1:5 "Om någon av er saknar vishet, låt honom be Gud, som ger generöst till alla utan klander, så ska han få den."

18. Matteus 6:33 "Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så kommer allt detta att läggas till er."

19. Hebreerbrevet 4:16 "Låt oss därför med frimodighet gå fram till vår nådige Guds tron, där vi får ta emot hans barmhärtighet och finna nåd som hjälper oss när vi behöver den som mest."

Låt Herren vägleda

20. Psalm 37:23 "En människas steg är fastlagda av HERREN, när han har glädje av sin väg."

21. Psalm 32:8 "HERREN säger: 'Jag ska leda dig på den bästa vägen för ditt liv, jag ska ge dig råd och vaka över dig."

Påminnelser

22. Hebreerbrevet 11:6 " Och det är omöjligt att behaga Gud utan tro . Den som vill komma till honom måste tro att Gud finns och att han belönar dem som uppriktigt söker honom."

23. Ordspråksboken 30:5 "Varje ord från Gud visar sig vara sant. Han är en sköld för alla som söker skydd hos honom."

24. Hebreerbrevet 13:5-6 "Låt ert umgänge vara utan begär och var nöjda med det ni har, ty han har sagt: Jag skall aldrig lämna dig och inte heller överge dig. Så att vi med frimodighet kan säga: Herren är min hjälpare, och jag fruktar inte vad en människa kan göra mot mig."

25. Lukas 1:37 "För inget ord från Gud kommer någonsin att misslyckas."

Se även: 25 fantastiska bibelverser om stolthet och ödmjukhet (Proud Heart)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen är en passionerad troende på Guds ord och en hängiven studerande av Bibeln. Med över 10 års erfarenhet av att tjänstgöra i olika ministerier, har Melvin utvecklat en djup uppskattning för Skriftens förvandlande kraft i vardagen. Han har en kandidatexamen i teologi från en välrenommerad kristen högskola och håller för närvarande på med en magisterexamen i bibelvetenskap. Som författare och bloggare är Melvins uppdrag att hjälpa individer att få en större förståelse för Bibeln och tillämpa tidlösa sanningar i deras dagliga liv. När han inte skriver tycker Melvin om att spendera tid med sin familj, utforska nya platser och engagera sig i samhällstjänst.