25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie Dievo poreikį

25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie Dievo poreikį
Melvin Allen

Taip pat žr: Cezationizmas ir tęstinumas: didieji debatai (kas laimi)

Biblijos eilutės apie Dievo poreikį

Visada girdime žmones sakant, kad Jėzus yra viskas, ko mums reikia, tačiau esmė ta, kad Jis yra ne tik viskas, ko mums reikia. Jėzus yra viskas, ką mes turime. Jėzus suteikia gyvenimo tikslą. Be Jo nėra jokios tikrovės ir jokios prasmės. Viskas yra susiję su Kristumi. Be Kristaus mes esame mirę.

Kitą kvėpavimą gauname iš Kristaus. Kitą valgį gauname iš Kristaus.

Mes esame niekas be Kristaus ir nieko negalime padaryti be Jo. Negalėjome patys savęs išgelbėti ir niekada net nenorėjome.

Mes buvome mirę nuodėmėje, kai Kristus mirė už mus ir sumokėjo už mus visą kainą.

Jis yra vienintelė mūsų teisė į dangų. Jis yra viskas, ką turime. Dėl Jo galime pažinti Dievą. Dėl Jo galime džiaugtis Dievu.

Dėl Jo galime melstis Dievui. Kai išgyvenate išbandymus, galite galvoti, kad man reikia Viešpaties, tačiau turite pripažinti, kad viskas, ką turite, yra Viešpats. Neieškokite Jo tik sunkumų metu, visada ieškokite Jo. Viską darykite Dievo garbei.

Jėzus Kristus, kuris buvo tobulas, buvo sutriuškintas, kad sumokėtų jūsų skolas, nes Jis jus myli. Jis yra vienintelis būdas nusidėjėliams užmegzti santykius su Šventuoju Dievu.

Argi nematote tikrosios Jo mirties ant kryžiaus už jus reikšmės? Jūs buvote nupirktas kaina. Jei Dievas davė jums Gelbėtoją, kai buvote miręs savo nusikaltimais, tai ko gi Jis jums neduos ir ko negali duoti. Kodėl abejojate? Dievas atėjo anksčiau ir ateis vėl.

Dievas sakė, kad visada bus šalia jūsų sunkiais laikais. Tikėkite, kad Jis visada jumis pasirūpins. Ieškokite Jo nuolatinėje maldoje ne tik tada, kai turite blogų dienų, bet ir kiekvieną savo gyvenimo dieną. Medituokite Jo žodį ir tikėkite Jo pažadais.

Pasitikėkite Juo visa širdimi. Jis jus myli ir jau žino, ko ketinate prašyti, dar prieš tai, kai Jo paprašysite. Išliekite Jam savo širdį, nes viskas, ką turite, yra Jis.

Citatos

  • "Dievas mums reikalingas tiek ramybės, tiek audros metu." Jackas Hylesas
  • "Tarnas yra niekas, o Dievas yra viskas." Harry Ironside"
  • "Tegul niekada nepamirštu, kad geriausią dieną man vis dar labai reikia Dievo, kaip ir blogiausią dieną."

Dievui nereikia mūsų, mums reikia Jo.

1. Apd 17, 24-27 "Dievas, kuris sukūrė pasaulį ir visa, kas jame yra, yra dangaus ir žemės Viešpats. Jis negyvena žmonių rankomis padarytose šventyklose ir jam netarnauja žmonės, tarsi jam ko nors reikėtų. Jis pats visiems duoda gyvybę, kvėpavimą ir visa kita. Iš vieno žmogaus jis sukūrė visas žmonijos tautas, kad jos gyventų visoje žemėje, nustatydamas metų laikus ir valstybių ribaskurioje jie gyvena, kad galėtų ieškoti Dievo, kažkaip jį pasiekti ir surasti. Žinoma, jis niekada nėra toli nuo nė vieno iš mūsų."

2. Job 22, 2 " Ar gali žmogus kuo nors padėti Dievui? Ar gali jam padėti net išmintingas žmogus?"

3. Jn 15, 5: "Aš esu vynmedis, jūs - šakelės. Kas pasilieka manyje, o aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite padaryti."

4. Jn 15, 16 " Ne jūs mane pasirinkote. Aš jus pasirinkau. Aš jus paskyriau eiti ir duoti patvarių vaisių, kad Tėvas, naudodamasis mano vardu, duotų jums viską, ko tik prašysite."

Ką sako Biblija?

5. Jn 14, 8 Pilypas jam tarė: "Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir mums užteks".

6. Ps 124, 7-8 "Mes išsigelbėjome kaip paukštis iš medžiotojo spąstų. Spąstai buvo išlaužti, ir mes išsigelbėjome. Mūsų pagalba - Viešpaties , dangaus ir žemės kūrėjo, vardu".

7. Filipiečiams 4, 19-20 "O mano Dievas visiškai patenkins visus jūsų poreikius pagal savo šlovingus turtus Mesijuje Jėzuje. Šlovė mūsų Dievui ir Tėvui per amžių amžius!" Amen.

8. Rom 8, 32 "Tas, kuris nepagailėjo savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi su juo mums neduos ir visko veltui?"

9. Ps 40, 17. "Dėl manęs, kadangi esu vargšas ir stokojantis , tegul Viešpats saugo mane savo mintyse. Tu esi mano pagalbininkas ir gelbėtojas. Mano Dieve, nepavėluok".

10. Ps 37, 4: "Džiaukis Viešpačiu, ir jis išpildys tavo širdies troškimus".

11. Ps 27, 5. "Nes jis paslėps mane savo prieglobstyje nelaimės dieną, paslėps mane po savo palapinės skraiste, iškels mane aukštai ant uolos".

Pasaulis buvo sukurtas Kristui ir Kristuje. Viskas apie Jį.

12. Kol 1, 15-17 "Kristus yra neregimojo Dievo regimasis atvaizdas. Jis egzistavo anksčiau, negu kas nors buvo sukurta, ir yra aukščiausias virš visos kūrinijos, nes per jį Dievas sukūrė visa, kas yra danguje ir žemėje. Jis sukūrė tai, ką matome, ir tai, ko nematome - sostus, karalystes, valdovus ir valdžias neregimajame pasaulyje. Viskas buvo sukurta per jį ir dėl jo.Jis atsirado anksčiau už viską, kas buvo sukurta, ir jis palaiko visą kūriniją." - - (Ar Dievas tikrai egzistuoja?)

Jėzus Kristus yra vienintelis mūsų reikalavimas.

13. 2 Korintiečiams 5:21 "Juk Dievas padarė Kristų, kuris niekada nenusidėjo, atnaša už mūsų nuodėmes, kad mes per Kristų būtume sutaikinti su Dievu."

14. Galatams 3,13 "Kristus atpirko mus iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu , nes parašyta: "Prakeiktas kiekvienas, kas pakabintas ant stulpo".

Taip pat žr: 20 svarbių Biblijos eilučių apie burtus

Vienintelė priežastis, dėl kurios galime ieškoti Viešpaties, yra Kristus.

15. 2 Korintiečiams 5:18 "Visa tai iš Dievo, kuris per Kristų sutaikino mus su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę".

16. Pakartoto Įstatymo 4,29 "Bet iš ten vėl ieškosi Viešpaties, savo Dievo. Jei jo ieškosi visa širdimi ir visa siela, jį rasi".

17. Jok 1, 5 "Jei kam iš jūsų trūksta išminties, tegul prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda be priekaištų, ir jam bus duota".

18. Mt 6, 33 "Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta".

19. Hebrajams 4,16 "Tad drąsiai ateikime prie mūsų maloningojo Dievo sosto. Ten sulauksime jo gailestingumo ir rasime malonę, kuri mums padės, kai jos labiausiai reikės."

Leiskite Viešpačiui vadovauti

20. Ps 37, 23: "Žmogaus žingsnius tvirtina Viešpats, kai jis džiaugiasi savo keliu".

21. Ps 32, 8 "Viešpats sako: 'Aš vesiu tave geriausiu tavo gyvenimo keliu. Aš tau patarsiu ir tave saugosiu'.

Priminimai

22. Hebrajams 11:6 "Ir neįmanoma įtikti Dievui be tikėjimo. Kas nori pas jį ateiti, turi tikėti, kad Dievas yra ir kad jis atlygina tiems, kurie nuoširdžiai jo ieško."

23. Patarlių 30,5 "Kiekvienas Dievo žodis pasitvirtina. Jis yra skydas visiems, kurie kreipiasi į jį apsaugos".

24. Žyd 13, 5-6: "Tegul jūsų pokalbiai būna be godumo ir būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis yra pasakęs: "Aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu." Kad galėtume drąsiai sakyti: "Viešpats yra mano pagalbininkas, ir aš nebijosiu, ką man padarys žmogus."

25. Luko 1, 37: "Juk joks Dievo žodis niekada neprapuls".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.