25 iedrošinoši Bībeles panti par to, ka Dievs ir vajadzīgs

25 iedrošinoši Bībeles panti par to, ka Dievs ir vajadzīgs
Melvin Allen

Bībeles panti par to, ka Dievs ir vajadzīgs

Mēs vienmēr dzirdam cilvēkus sakām, ka Jēzus ir viss, kas mums ir vajadzīgs, bet lieta ir tāda, ka Viņš nav tikai viss, kas mums vajadzīgs. Jēzus ir viss, kas mums ir. Jēzus dod dzīves jēgu. Bez Viņa nav realitātes un jēgas. Viss ir saistīts ar Kristu. Bez Kristus mēs esam miruši.

Mūsu nākamā elpa nāk no Kristus. Mūsu nākamā maltīte nāk no Kristus.

Mēs neesam nekas bez Kristus, un mēs neko nevaram bez Viņa. Mēs paši sevi nespējam glābt, un mēs to nekad neesam pat gribējuši.

Mēs bijām miruši grēkā, kad Kristus nomira par mums un pilnībā samaksāja par mums.

Viņš ir mūsu vienīgā prasība uz Debesīm. Viņš ir viss, kas mums ir. Pateicoties Viņam, mēs varam iepazīt Dievu. Pateicoties Viņam, mēs varam baudīt Dievu.

Pateicoties Viņam, mēs varam lūgt Dievu. Kad tu piedzīvo pārbaudījumus, tu varētu domāt, ka man ir vajadzīgs Kungs, bet tev jāatzīst, ka viss, kas tev ir, ir Kungs. Nemeklē Viņu tikai grūtībās, bet vienmēr meklē Viņu. Visu dari Dieva godam.

Jēzus Kristus, kurš bija pilnīgs, tika sadragāts, lai samaksātu tavas parādsaistības, jo Viņš tevi mīl. Viņš ir vienīgais veids, kā grēcinieki var iegūt attiecības ar Svēto Dievu.

Vai tu neredzi patieso nozīmi tam, ka Viņš par tevi nomira pie krusta? Tu esi izpirkts par cenu. Ja Dievs tev deva Glābēju, kad tu biji miris savos pārkāpumos, tad ko gan Viņš tev nedos un ko Viņš tev nevar dot. Kāpēc jāšaubās? Dievs nāca cauri jau agrāk un Viņš nāks cauri atkal.

Dievs ir teicis, ka Viņš vienmēr tevi atbalstīs grūtos laikos. Tici, ka Viņš vienmēr tevi nodrošinās. Meklējiet Viņu caur nepārtrauktu lūgšanu ne tikai tad, kad jums ir sliktas dienas, bet katru dienu savā dzīvē. Meditējiet par Viņa Vārdu un ticiet Viņa apsolījumiem.

Uzticieties Viņam no visas sirds. Viņš jūs mīl un jau zina, ko jūs lūgsiet, pirms jūs Viņu lūdzat. Izlieciet Viņam savu sirdi, jo viss, kas jums ir, ir Viņš.

Citāti

  • "Dievs mums ir tikpat vajadzīgs gan klusumā, gan vētrā." Džeks Hailss (Jack Hyles)
  • "Kalps ir nekas, bet Dievs ir viss." Harijs Aironside"
  • "Lai es nekad neaizmirstu, ka arī savā labākajā dienā man Dievs ir tikpat ļoti vajadzīgs kā sliktākajā dienā."

Dievam nevajag mūs, bet mums vajag Viņu.

1. Ap.d.17:24-27 "Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā ir, ir debesu un zemes Kungs. Viņš nedzīvo cilvēku rokām darinātās svētnīcās, un cilvēki Viņam nekalpo, it kā Viņam kaut kas būtu vajadzīgs. Viņš pats dod ikvienam dzīvību, elpu un visu pārējo. No viena cilvēka Viņš radījis visas cilvēces tautas, lai tās dzīvotu visā zemē, nosakot gadalaikus un valstu robežas.kurā viņi dzīvo, lai viņi varētu meklēt Dievu, kaut kādā veidā Viņu sasniegt un atrast. Protams, Viņš nekad nav tālu no ikviena no mums."

2. Ījaba 22:2 "Vai cilvēks var kaut ko darīt, lai palīdzētu Dievam? Vai pat gudrs cilvēks var palīdzēt Dievam?"

3. Jņ.ev.15:5 "Es esmu vīnogulājs, jūs esat zari. Kas paliek manī, kamēr es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt."

4. Jņ.ev.15:16 "Ne jūs mani izvēlējāties, bet es jūs izvēlējos. Es jūs iecēlu, lai jūs ejat un nesat paliekošus augļus, lai Tēvs jums dotu visu, ko jūs lūgsiet, lietojot manu vārdu."

Ko saka Bībele?

5. Jņ.ev.14:8 Filips Viņam sacīja: "Kungs, rādi mums Tēvu, un mums pietiek."

6. Psalmi 124:7-8 "Mēs esam izglābušies kā putns no mednieka lamatām, lamatas ir izlauztas, un mēs esam izbēguši. Mūsu palīdzība ir Tā Kunga vārdā , debesu un zemes Radītāja."

7. Filipiešiem 4:19-20: "Un mans Dievs pilnībā apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas godības bagātības Mesijā Jēzū. Gods mūsu Dievam un Tēvam mūžīgi mūžos!" Amen.

8. Vēstulē romiešiem 8:32 lasām: "Kas nav žēlojis savu Dēlu, bet izdevis Viņu par mums visiem, kā gan Viņš mums nedos līdz ar Viņu visu par velti?"

9. Psalmi 40:17 "Kas attiecas uz mani, jo es esmu nabags un trūcīgs , lai Kungs mani patur savās domās. Tu esi mans palīgs un mans glābējs. Ak, mans Dievs, nevilcinies."

10. Psalms 37:4 "Priecājies par To Kungu, un Viņš dos tev visas tavas sirds vēlmes."

11. Psalmi 27:5 "Jo Viņš mani paslēps savā patvērumā bēdu dienā, Viņš mani paslēps zem savas telts aizsega, Viņš mani pacels augstu uz klints."

Pasaule ir radīta Kristum un Kristum. Viss ir par Viņu.

12. Kol.1:15-17 "Kristus ir neredzamā Dieva redzamais attēls. Viņš ir pastāvējis, pirms vēl jebkas radīts, un ir augstākais pār visu radību, jo caur Viņu Dievs radīja visu, kas ir debesu valstībā un uz zemes. Viņš radīja gan to, ko mēs redzam, gan to, ko neredzam, piemēram, troņus, valstības, valdniekus un varas neredzamajā pasaulē. Viss ir radīts caur Viņu un Viņam.Viņš pastāvēja pirms visa pārējā, un Viņš satur visu radību kopā." - - (Vai Dievs patiešām eksistē?)

Jēzus Kristus ir mūsu vienīgā prasība.

13. 2. Korintiešiem 5:21 "Jo Dievs Kristu, kas nekad nav grēkojis, ir darījis par upuri par mūsu grēkiem, lai mēs caur Kristu tiktu taisnoti ar Dievu."

14. Vēstulē galatiešiem 3:13 "Kristus mūs izpirka no bauslības lāsta, kļūdams par lāstu mūsu labā , jo ir rakstīts: "nolādēts ir ikviens, kas piekauts pie mieta.""

Vienīgais iemesls, kāpēc mēs varam meklēt Kungu, ir Kristus.

15. 2. Korintiešiem 5:18 "Tas viss ir no Dieva, kas mūs ar Sevi samierināja caur Kristu un deva mums samierināšanas kalpošanu."

16. 5. Mozus 4:29 "Bet no turienes tu atkal meklēsi To Kungu, savu Dievu, un, ja tu viņu meklēsi no visas sirds un dvēseles, tad tu viņu atradīsi."

17. Jēkaba 1:5 "Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš lūdz Dievu, kas visiem dod dāsni un bez pārmetumiem, un tas viņam tiks dots."

18. Mt.ev.6:33 "Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts."

Skatīt arī: 25 iedrošinoši Bībeles panti par mācīšanos no kļūdām

19. Ebr.4:16 "Tāpēc nāksim droši pie mūsu žēlīgā Dieva troņa. Tur mēs saņemsim Viņa žēlastību, un mēs atradīsim žēlastību, kas mums palīdzēs, kad mums tā visvairāk būs vajadzīga."

Ļaujiet Kungam vadīt

Skatīt arī: 25 svarīgi Bībeles panti par sievietēm mācītājām

20. Psalms 37:23 "Tā Kunga stiprināti ir cilvēka soļi, kad viņš priecājas par savu ceļu."

21. Psalms 32:8 "Tas Kungs saka: "Es tevi vadīšu pa labāko ceļu tavai dzīvei, Es tev došu padomu un tevi sargāšu."

Atgādinājumi

22. Ebrejiem 11:6 "Un nav iespējams izpatikt Dievam bez ticības. Ikvienam, kas grib pie Viņa nākt, ir jātic, ka Dievs pastāv un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu patiesi meklē."

23. Salamana pamācības 30:5 "Katrs Dieva vārds ir patiess. Viņš ir vairogs visiem, kas nāk pie Viņa pēc aizsardzības."

24. Ebr.13:5-6: "Lai jūsu sarunas ir bez mantkārības, un esiet apmierināti ar to, kas jums ir, jo Viņš ir teicis: Es tevi nekad neatstāšu un neatstāju." Tā ka mēs droši varam sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, un es nebaidīšos, ko cilvēks man darīs.""

25. Lūkas 1:37 "Jo neviens Dieva vārds nekad nepazudīs."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.