25 Ngadorong Ayat Alkitab Ngeunaan Ngabutuhkeun Allah

25 Ngadorong Ayat Alkitab Ngeunaan Ngabutuhkeun Allah
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan butuh Allah

Urang sok ngadéngé jalma-jalma nyebutkeun yén Yésus téh kabéh anu urang butuhkeun, tapi masalahna mah, Mantenna mah ngan sakadar kabutuhan urang. Yesus nyaeta sakabeh urang boga. Yésus méré tujuan pikeun hirup. Tanpa Anjeunna euweuh kanyataan jeung euweuh hartina. Sagalana ngeunaan Kristus. Tanpa Kristus urang maot.

Napas urang salajengna asalna ti Kristus. Dahar salajengna urang asalna ti Kristus.

Urang teu aya nanaon tanpa Kristus jeung urang moal bisa ngalakukeun nanaon tanpa Anjeunna. Kami henteu tiasa nyalametkeun diri sareng kami henteu kantos hoyong.

Urang geus maot dina dosa nalika Kristus pupus pikeun urang jeung mayar harga pikeun urang sapinuhna.

Anjeunna hiji-hijina ngaku urang ka Surga. Anjeunna sadayana urang gaduh. Kusabab Anjeunna urang tiasa terang Gusti. Kusabab Anjeunna urang bisa ngarasakeun Allah.

Ku lantaran Anjeunna urang bisa neneda ka Allah. Nalika anjeun ngalaman cobaan anjeun panginten panginten kuring peryogi Gusti, tapi anjeun kedah ngakuan yén sadaya anu anjeun gaduh nyaéta Gusti. Ulah ngan neangan Anjeunna dina kasusah, salawasna neangan Anjeunna. Ngalakukeun sagala hal pikeun kamulyaan Allah.

Yesus Kristus anu sampurna, remuk pikeun mayar hutang-hutang anjeun sabab Anjeunna nyaah ka anjeun. Anjeunna hiji-hijina jalan jalma dosa bisa boga hubungan jeung Allah Suci.

Naha anjeun henteu ningali pentingna leres Anjeunna maot dina kayu salib pikeun anjeun? Anjeun dibeuli ku harga. Lamun Allah masihan anjeun Jurusalamet nalika anjeun maot dina trespasses anjeun, naon moal Anjeunna masihan anjeun sarta naon teu bisa Anjeunna masihan anjeun. Naha cangcaya? Gusti sumping sateuacan sareng Anjeunna gédatang deui.

Gusti nyarios yén Anjeunna bakal salawasna aya pikeun anjeun dina waktos susah. Boga iman yén Anjeunna bakal salawasna nyayogikeun anjeun. Milarian Anjeunna ngalangkungan doa anu terus-terusan sanés ngan ukur nalika anjeun gaduh dinten anu goréng, tapi unggal dinten dina kahirupan anjeun. Renungkeun Firman-Na jeung percaya kana jangji-Na.

Percaya ka Mantenna kalawan sagemblengna hate. Anjeunna mikanyaah anjeun sareng parantos terang naon anu anjeun badé naroskeun sateuacan anjeun naroskeun ka Anjeunna. Tuang haté anjeun kaluar ka Anjeunna, sabab sadaya anu anjeun gaduh nyaéta Anjeunna.

Petikan

  • "Urang peryogi Allah dina kaayaan tenang sapertos dina badai." Jack Hyles
  • "Hamba téh euweuh nanaon, tapi Allah téh sagalana." Harry Ironside"
  • "Mugi kuring moal hilap yén dina dinten anu pangsaéna kuring masih peryogi Gusti sapertos anu kuring lakukeun dina dinten anu paling parah."

Allah mah teu butuh urang, urang butuh Mantenna.

1. Rasul 17:24-27 “Allah anu ngadamel dunya katut saeusina. nyaeta Gusti langit jeung bumi. Anjeunna henteu cicing di tempat-tempat suci anu didamel ku panangan manusa, sareng anjeunna henteu dilayanan ku jalma-jalma sapertos anu peryogi naon waé. Anjeunna nyalira masihan kahirupan, napas, sareng sadayana anu sanés. Ti hiji jalma, Anjeunna ngadamel unggal bangsa manusa hirup di sakuliah bumi, nangtukeun musim taun jeung wates nasional di mana maranéhna hirup, ku kituna maranéhanana bisa néangan Allah, kumaha bae bisa ngahontal manéhna, sarta manggihan anjeunna. Tangtosna, anjeunna henteu kantos tebih ti salah sahiji urang. ”

2. Ayub 22:2 “Naha jelema bisa nulungan Allah? Malah bisa jadi jalma wijaksanamantuan manéhna?”

3. Yohanes 15:5 “Kami teh tangkal anggur, maraneh teh dahan-dahanna. Anu tetep di Kami bari Kami tetep di anjeunna ngahasilkeun loba buah, sabab pisah ti Kami anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon."

4. Yohanes 15:16 “Aranjeun henteu milih Kami. Kuring milih anjeun. Kami parantos ngangkat anjeun angkat sareng ngahasilkeun buah anu langgeng, supados Bapa bakal masihan anjeun naon waé anu dipénta, nganggo nami Kami."

Naon ceuk Kitab Suci?

5. Yohanes 14:8 “Pilipus ngalahir ka Anjeunna, “Gusti, unjukan Rama ka simkuring, da eta teh cekap pikeun simkuring. .”

Tempo_ogé: 21 Ayat Alkitab Inspirational Ngeunaan Sunflowers (Kutipan Epik)

6. Jabur 124:7-8 “Urang luput lir manuk tina jebakan tukang moro. Perangkapna parantos pegat, sareng urang kabur. Bantuan urang aya dina nami Gusti, anu ngadamel langit sareng bumi."

7. Pilipi 4:19-20 “Jeung Allah mah bakal nyumponan sagala pangabutuh aranjeun nurutkeun kabeungharan-Na anu mulya dina Kristus Yesus. Kamulyaan kagungan Allah Rama urang salalanggengna! Amin.”

8. Rum 8:32 "Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi anu nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha Anjeunna henteu tiasa masihan sagala hal ka urang?"

9. Jabur 40:17 “Sabalikna kuring, ku Kami miskin jeung malarat, mugi Gusti tetep dina pikiran-Na. Anjeun nu nulungan kuring jeung Jurusalamet kuring. Duh Gusti, ulah reureuh.”

10. Jabur 37:4 “Sing bungah oge ka PANGERAN; sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun."

11. Jabur 27:5 “Mantenna bakal nyumputkeun kuring dina panyumputan-Na dina mangsa kasulitan; anjeunna bakal nyumputkeunkuring handapeun panutup tenda-Na; Mantenna bakal ngangkat kuring luhur kana batu."

Dunya ieu dijieun pikeun Kristus jeung Kristus. Éta sadayana ngeunaan Anjeunna.

12. Kolosa 1:15-17 “Kristus teh gambar Allah nu teu katingali. Mantenna geus aya saacan naon-naon diciptakeun jeung Maha Agung ti sakabeh ciptaan, sabab ku Anjeunna Allah nyiptakeun sagala rupa nu aya di sawarga jeung di bumi. Anjeunna ngadamel hal-hal anu tiasa urang tingali sareng hal-hal anu teu tiasa urang tingali - sapertos tahta, karajaan, pangawasa, sareng pangawasa di dunya anu teu katingali. Sadayana diciptakeun ku anjeunna sareng pikeun anjeunna. Anjeunna aya sateuacan naon waé, sareng anjeunna nyepeng sadaya ciptaan." – (Naha Allah bener-bener aya?)

Yesus Kristus teh hiji-hijina klaim urang.

13. 2 Korinta 5:21 “Kanggo Allah ngadamel Kristus, anu henteu pernah ngalakukeun dosa, janten kurban pikeun dosa urang, supados urang tiasa dibenerkeun ku Allah ku Kristus."

14. Galata 3:13  “Kristus geus nebus urang tina kutukan Toret ku jalan jadi kutuk pikeun urang, sabab geus ditulis kieu: “Sing saha anu digantung dina tihang teh dikutuk!”

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Heboh Ngeunaan Ucing

Hiji-hijina alesan urang bisa neangan Gusti teh lantaran Kristus.

15. 2 Korinta 5:18 “Ieu kabeh teh ti Allah, anu geus ngadamaikeun urang jeung Mantenna ngaliwatan Kristus, jeung maparin jasa rekonsiliasi.”

16. Ulangan 4:29 “Tapi ti dinya maraneh bakal neangan deui PANGERAN Allah maraneh. Tur upami Anjeun salah neangan manehna jeung sakabeh haté anjeun sarta jiwa, anjeun bakalmanggihan manéhna.”

17. Yakobus 1:5 “Lamun aya di antara aranjeun anu kurang hikmat, kudu menta ka Allah, anu maparin loma ka sarerea tanpa ngahina, tangtu dipaparin.”

18. Mateus 6:33 "Tapi teangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta kabeh ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

19. Ibrani 4:16 “Ku kituna hayu urang wani-wani datang ka singgasana Allah urang nu maha welas asih . Di dinya urang bakal nampi rahmat-Na, sareng urang bakal mendakan rahmat pikeun ngabantosan urang nalika urang peryogi pisan."

Mugia Gusti nuntunkeun

20. Jabur 37:23 “Langkah-langkah manusa ku PANGERAN ditetepkeun, lamun manehna mikaresep kana jalanna.”

21. Jabur 32:8 “PANGERAN nimbalan, ‘Kami baris nungtun jalan nu panghadéna pikeun hirup anjeun. Kuring bakal mamatahan anjeun sareng ngajaga anjeun. ”

Pépéling

22. Ibrani 11:6 “ Jeung mustahil pikeun nyenangkeun Allah tanpa iman . Saha-saha anu hayang nyaah ka Anjeunna, kudu percaya yen Allah teh aya, jeung maparin ganjaran ka jalma-jalma anu ikhlas neangan Mantenna.”

23. Siloka 30:5 “Satiap sabda Allah teh nyata. Anjeunna mangrupikeun tameng pikeun sadayana anu sumping ka Anjeunna pikeun panyalindungan."

24. Ibrani 13:5-6 “Anggap omongan aranjeun teu aya kahayang; jeung jadi wareg jeung hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsake anjeun. Ku kituna urang bisa wani ngomong, Gusti nu nulungan abdi, sarta kuring moal sieun naon anu bakal dilakukeun ku manusa ka abdi.

25. Lukas 1:37 "Sabab moal aya pangandika ti Allah anu bakal gagal."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.