25 Zachęcających wersetów biblijnych o potrzebie Boga

25 Zachęcających wersetów biblijnych o potrzebie Boga
Melvin Allen

Wersety biblijne o potrzebie Boga

Zawsze słyszymy, jak ludzie mówią, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujemy, ale rzecz w tym, że On nie jest tylko wszystkim, czego potrzebujemy.Jezus jest wszystkim, co mamy.Jezus daje cel życia.Bez Niego nie ma rzeczywistości i sensu.Wszystko jest związane z Chrystusem.Bez Chrystusa jesteśmy martwi.

Nasz następny oddech pochodzi od Chrystusa, nasz następny posiłek pochodzi od Chrystusa.

Jesteśmy niczym bez Chrystusa i nic nie możemy zrobić bez Niego. Nie możemy się zbawić i nigdy nawet nie chcieliśmy.

Byliśmy martwi w grzechu, kiedy Chrystus umarł za nas i zapłacił za nas cenę w całości.

On jest naszym jedynym roszczeniem do nieba. On jest wszystkim, co mamy. Dzięki Niemu możemy poznać Boga. Dzięki Niemu możemy cieszyć się Bogiem.

Dzięki Niemu możemy modlić się do Boga. Kiedy przechodzisz przez próby, możesz pomyśleć, że potrzebuję Pana, ale musisz uznać, że wszystko, co masz, to Pan. Nie szukaj Go tylko w trudnościach, szukaj Go zawsze. Czyń wszystko na chwałę Boga.

Jezus Chrystus, który był doskonały, został zmiażdżony, aby zapłacić swoje długi, ponieważ On cię kocha. On jest jedynym sposobem grzeszników może mieć związek z Świętym Bogiem.

Czy nie widzisz prawdziwego znaczenia tego, że On umarł na krzyżu za ciebie? Zostałeś kupiony za cenę. Jeśli Bóg dał ci Zbawiciela, kiedy byłeś martwy w swoich przewinieniach, to czego On ci nie da i czego nie może dać. Dlaczego wątpić? Bóg przeszedł wcześniej i przejdzie ponownie.

Bóg powiedział, że zawsze będzie przy tobie w ciężkich czasach. Miej wiarę, że On zawsze będzie cię wspierał. Szukaj Go poprzez nieustanną modlitwę nie tylko wtedy, gdy masz złe dni, ale każdego dnia swojego życia. Medytuj nad Jego Słowem i wierz w Jego obietnice.

Zaufaj Mu całym sercem, On Cię kocha i już wie, o co poprosisz, zanim Ty Go poprosisz. Wylej swoje serce do Niego, bo wszystko, co masz, to On.

Cytaty

  • "Potrzebujemy Boga tak samo w spokoju, jak i w burzy ." Jack Hyles
  • "Sługa jest niczym, ale Bóg jest wszystkim" Harry Ironside"
  • "Obym nigdy nie zapomniał, że w moim najlepszym dniu nadal potrzebuję Boga tak samo rozpaczliwie, jak w najgorszym".

Bóg nie potrzebuje nas, my potrzebujemy Jego.

1. Dz 17, 24-27 "Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, jest Panem nieba i ziemi. Nie mieszka w świątyniach wykonanych rękami ludzkimi i nie służy mu lud, jakby czegoś potrzebował. On sam daje wszystkim życie, oddech i wszystko inne. Z jednego człowieka uczynił każdy naród ludzki, aby żył na całej ziemi, ustalając pory roku i granice państw".w obrębie którego żyją, aby mogli szukać Boga, jakoś po niego sięgnąć i go znaleźć. Oczywiście, nigdy nie jest On daleko od nikogo z nas."

2. Hiob 22:2 " Czy człowiek może zrobić cokolwiek, aby pomóc Bogu ? Czy nawet mądry człowiek może być dla niego pomocny?"

Zobacz też: Predestynacja a wolna wola: co jest biblijne (6 faktów)

3. Jan 15:5 "Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo poza mną nic nie możecie uczynić."

4. Jan 15:16 " Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. wyznaczyłem was, abyście szli i wydawali trwały owoc, aby Ojciec dał wam wszystko, o co poprosicie, używając mojego imienia."

Co mówi Biblia?

5. Jan 14:8 "Filip powiedział mu: " Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy."

6. Psalm 124:7-8 "Uciekliśmy jak ptak z sideł myśliwego. Pułapka została zerwana, a my uciekliśmy. Nasza pomoc jest w imieniu Pana , stwórcy nieba i ziemi."

7. Flp 4,19-20 "A Bóg mój w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego chwalebnego bogactwa w Mesjaszu Jezusie .Chwała należy się naszemu Bogu i Ojcu na wieki wieków! Amen."

8. Rz 8:32 "On, który nie oszczędził własnego Syna, ale wydał go za nas wszystkich, jakże z nim również nie da nam dobrowolnie wszystkiego?".

9. Psalm 40:17 "Co do mnie, ponieważ jestem biedny i potrzebujący , niech Pan zachowa mnie w swoich myślach. Ty jesteś moim pomocnikiem i moim wybawcą. O mój Boże, nie zwlekaj".

10. Psalm 37:4 "Delight thyself also in the LORD; an d he shall give the desires of thine heart."

11. Psalm 27:5 " Bo ukryje mnie w swoim schronieniu w dniu utrapienia ; ukryje mnie pod osłoną swojego namiotu; podniesie mnie wysoko na skale".

Zobacz też: On God Meaning: What Does It Mean (Is Saying It A Sin?)

Świat został stworzony dla Chrystusa i w Chrystusie, chodzi o Niego.

12. Kolosan 1:15-17 "Chrystus jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. Istniał, zanim cokolwiek zostało stworzone i jest najwyższy nad wszelkim stworzeniem, ponieważ przez niego Bóg stworzył wszystko w sferze niebieskiej i na ziemi. On uczynił to, co widzimy, i to, czego nie widzimy - jak trony, królestwa, władców i władze w świecie niewidzialnym. Wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego.On istniał przed wszystkim innym i trzyma całe stworzenie razem". (Czy Bóg naprawdę istnieje?)

Jezus Chrystus jest naszym jedynym roszczeniem.

13. 2 Koryntian 5:21 "Albowiem Bóg uczynił Chrystusa, który nigdy nie zgrzeszył, ofiarą za nasz grzech, abyśmy przez Chrystusa stali się sprawiedliwi wobec Boga."

14. Galatów 3:13 "Chrystus odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem , bo napisano: "Przeklęty każdy, kto jest zawieszony na palu."

Jedynym powodem, dla którego możemy szukać Pana, jest Chrystus.

15. 2 Koryntian 5:18 " Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i dał nam posługę pojednania."

16. Pwt 4,29 "Ale stamtąd będziesz znowu szukał Pana, Boga swego, a jeśli będziesz go szukał z całego serca i z całej duszy, znajdziesz go."

17. Jk 1,5 "Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje hojnie wszystkim bez zarzutu, a będzie mu dana."

18. Mt 6:33 "Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko to będzie wam dodane."

19. Hbr 4,16 "Przystąpmy więc śmiało do tronu naszego łaskawego Boga . Tam otrzymamy jego miłosierdzie i znajdziemy łaskę ku pomocy, gdy jej najbardziej potrzebujemy."

Niech Pan prowadzi

20. Psalm 37:23 "Kroki człowieka są ugruntowane przez PANA, gdy zachwyca się jego drogą."

21. Psalm 32:8 "Pan mówi: 'Poprowadzę cię najlepszą drogą dla twojego życia, będę ci doradzał i czuwał nad tobą."

Przypomnienia

22. Hebrajczyków 11:6 " A nie można podobać się Bogu bez wiary . Każdy, kto chce do niego przyjść, musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy go szczerze szukają."

23. Przysłów 30:5 "Każde słowo Boga okazuje się prawdziwe, jest on tarczą dla wszystkich, którzy przychodzą do niego po ochronę."

24. Hebrajczyków 13:5-6 "Niech wasza rozmowa będzie bez łakomstwa; i bądźcie zadowoleni z takich rzeczy, jakie macie; bo On powiedział: Nigdy cię nie opuszczę ani nie opuszczę. Tak, że możemy śmiało powiedzieć: Pan jest moim pomocnikiem i nie będę się obawiał, co człowiek mi zrobi".

25. Łk 1:37 "Bo żadne słowo od Boga nie zawiedzie."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.