25 Aayado Baybalka Dhiirigelinaya Oo Ku Saabsan Baahida Ilaah

25 Aayado Baybalka Dhiirigelinaya Oo Ku Saabsan Baahida Ilaah
Melvin Allen

Aayadaha Baybalka ee ku saabsan baahida Ilaah

Waxaan had iyo jeer maqalnaa dadka oo sheegaya in Ciise yahay waxa aan u baahanahay oo dhan, laakiin arrintu waxa ay tahay, isagu maaha kaliya waxa aan u baahanahay. Ciise waa waxa aan haysano oo dhan. Ciise wuxuu siinayaa ujeedo nolosha ah. Isaga la’aantiis ma jiro xaqiiq iyo macno toona. Wax walba waxay ku saabsan yihiin Masiixa. Masiix la'aanteed waanu dhimanay.

>> Neeftayada xigta waxay ka timaaddaa Masiix. Cuntadeena xigta waxay ka timaadaa Masiixa.Waxba ma nihin Masiix la'aantiis, waxbana ma samayn karno isaga la'aantiisa Ma aan badbaadin karin nafteena oo waligeen xitaa ma dooneyn.

Waxaynu dembiga kaga dhimannay kolkuu Masiixu inoo dhintay oo uu qiimihii inoogu deeqay oo dhan.

Sidoo kale eeg: 70-ka aayadood ee Baybalka ugu Fiican ee Jannada ku saabsan (Waa maxay Jannada Kitaabka Quduuska ah)

Isagu waa jannada kaliya ee aan sheeganno. Isaga waa waxa aan haysano oo dhan. Isaga daraaddiis ayaan Ilaah ku garan karnaa. Isaga dartiis ayaan Ilaah ugu raaxaysan karnaa.

Isaga dartiis ayaan Ilaah u baryi karnaa. Marka aad marayso tijaabooyin waxaad moodi kartaa inaan Rabbiga u baahanahay, laakiin waa inaad ogaataa in waxa aad haysato uu yahay Rabbiga. Kaliya ha ku doondoonin dhibka, had iyo jeer isaga raadso. Wax walba u sameeya ammaanta Ilaah. 5                       Ciise Masiix oo kaamil ahaa ayaa loo burburay inuu deymahaaga bixiyo, maxaa yeelay, wuu idin jecel yahay. Isagu waa sida keliya ee dembiilayaal xiriir ula yeelan karaan Ilaaha Quduuska ah.

Miyaydnaan arkin macnaha runta ah ee uu isaga iskutallaabta dusheeda kuugu dhimanayo? Waxaa lagugu iibsaday qiimo. Haddii Ilaah idin siiyey Badbaadiye markaad ku dhimateen xadgudubyadiinna, muxuu ku siin doonin iyo waxa aanu ku siin karin. Maxaa shakiyey? Illahay mar hore wuu soo maray wuuna soo maraymar kale kaalay. 5 <0 Rumayso inuu had iyo jeer ku arzuqo. Isaga ku doondoon salaadda joogtada ah, ha ku doondoonin oo keliya marka aad maalmo xun leedahay, laakiin maalin kasta oo noloshaada ah. Ku fikir eraygiisa oo rumayso ballamihiisii.

Qalbigaaga oo dhan isaga ku aamin. Isagu wuu ku jecel yahay oo hore ayuu u garanayaa waxaad waydiin doonto ka hor inta aanad isaga weydiin. Qalbigaaga u shub isaga, maxaa yeelay, waxa aad haysatid oo dhan waa isaga.

Sidoo kale eeg: 25 Aayado Baybalka Waawayn Oo Ku Saabsan Inaad Illahay Kahoreyso NoloshaadaJack Hyles
 • "Addoonku waxba ma aha, laakiin Ilaah waa wax walba." Harry Ironside"
 • "Ma ilaawin in maalintayda ugu fican aan weli Ilaah ugu baahanahay si quus ah sidii aan sameeyay maalintii iigu xumayd."
 • Ilaah nooma baahna, isagaynu u baahan nahay. 1. Falimaha Rasuullada 17:24-27 waa Rabbiga samada iyo dhulka. Kuma noolaado macbudyo ay gacmaha dadku sameeyeen, dadkuna uguma adeegaan sidii inuu wax u baahan yahay. Isaga qudhiisa ayaa qof walba siiyaa nolol, neef, iyo wax kasta oo kale. Nin keliya buu ka sameeyey quruun kasta oo bini-aadmi ah inay ku noolaato dhulka oo dhan, isagoo u hagaajiyey sannadda xilliyada iyo xuduudaha ay ku dhex nool yihiin, si ay Ilaah u doondoonaan oo ay isaga u helaan oo ay isaga helaan. Dabcan, isagu marna kama foga qof naga mid ah.” 2. Ayuub 22:2 "Miyaa nin wax samayn karaa inuu Ilaah caawiyo ? Karaa xataa qof caqli lehu caawi isaga? 3. Yooxanaa 15:5 “Anigu waxaan ahay geedka canabka ah, idinku waxaad tihiin laamihii. Kan igu jira intaan ku sii jiro isaga, midho badan dhala, waayo la'aantay waxba ma samayn kartaan. 4. Yooxanaa 15:16 "Idinku ima ayd dooran. waan ku doortay Waxaan idiin doortay inaad tagtaan oo aad midho waarta soo dhalataan, inuu Aabbuhu ku siiyo wax alla waxaad magacayga ku weyddiisataan.

  2 .”

  6. Sabuurradii 124:7-8 "Waxaannu uga baxsannay dabinka ugaadhsada. Dabinkii waa la jebiyey, waana ka baxsannay. Caawimaaddeennu waxay ku jirtaa magaca Rabbiga abuuray samada iyo dhulka. 7. Filiboy 4:19-20 "Ilaahay wuxuu idiinku dhamayn doonaa wax kasta oo aad u baahan tihiin sida ay tahay maalkiisa ammaanta leh ee ku jira Ciise Masiix . Ammaanta waxaa leh Ilaaha Aabbaha ah weligiis iyo weligiis. Aamiin.”

  8. Rooma 8:32 "Kii aan u tudhin Wiilkiisa, laakiinse dhammaanteen u bixiyey, sidee buusan wax walbana inoogu siin doonin isaga? 9. Sabuurradii 40:17 KQA Waxaad tahay caawimaaddayda iyo badbaadiyahayga. Ilaahayow ha raagin”.

  10. SABUURRADII 37:4 Oo weliba Rabbiga ku farax; oo isna wuxuu ku siin doonaa waxa qalbigaagu doonayo. 11 SABUURRADII 27:5 Waayo, maalinta dhibaatada wuxuu igu qarin doonaa hoygiisa; wuu qarin doonaaAniga oo ka hooseeya teendhadiisa daboolka; Kor buu igu qaadi doonaa dhagax weyn.

  > Dunida waxaa loo abuuray Masiixa iyo Masiixa. Wax walba isagay ku saabsan yihiin.

  12. Kolosay 1:15-17 “Masiixu waa ekaanta Ilaaha aan la arki karin. Isagu wuu jiray intaan wax kasta la abuurin, wuuna ka sarreeyaa uunka oo dhan, waayo, isagaa Ilaah wax kasta oo samooyinka iyo dhulka ku jira ku abuuray. Wuxuu sameeyey waxyaalaha aan arki karno iyo waxyaalaha aynaan arki karin-sida carshiyada, boqortooyooyinka, taliyayaasha, iyo maamulada dunida aan la arki karin. Wax walba isagay ku abuurmeen isaga iyo isaga. Wax kasta wuu ka hor jiray, oo wuxuu isku hayaa uunka oo dhan. - (Ilaah ma jiraa?) Masiix, oo aan waligiis dembaabin, inuu u noqdo qurbaan dembigayada, si aynu Ilaah ugu xaq yeelno Masiix. 14 Galatiya 3:13  “Masiixu waa inaga furtay inkaartii sharciga, markuu inkaar inagu noqday, waayo, waxaa qoran, Inkaaru ha ku dhacdo ku alla kii tiir lagu kor sudho.

  Sababta keliya ee aan Rabbiga u doondooni karno waa Masiixa aawadood. 15

  16 Sharciga Kunoqoshadiisa 4:29 Laakiinse halkaas waa inaad mar kale ka doondoontaan Rabbiga Ilaahiinna ah. Oo haddaad qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan isaga ku doondoontaan, waad heli doontaanisaga soo hel.” 17. Yacquub 1:5 "Haddii midkiin xigmad u baahan yahay, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan ceeb lahayn, oo waa la siin doonaa." 18. Matayos 6:33 "Laakiin horta doondoona boqortooyadii Ilaah iyo xaqnimadiisa, oo waxaas oo dhan waa laydinku dari doonaa." 19. Cibraaniyada 4:16 Haddaba aynu geesinimo ugu nimaadno carshiga Ilaaheenna nimcada badan. Halkaas ayaynu naxariistiisa ku heli doonnaa, oo waxaynu ka heli doonnaa nimco ina caawisa markaan aad ugu baahanno. 20. Sabuurradii 37:23 "Rabbiga tallaabooyinkiisa waxaa hagaajiya markuu jidkiisa ku farxo." 21 Sabuurradii 32:8 KQA - Rabbigu wuxuu leeyahay, Waxaan kugu hagi doonaa jidka noloshaada ugu wanaagsan. waan ku waaninayaa, waanan ku ilaalin doonaaye. 22. Cibraaniyada 11:6 "Oo ma suurtowdo in Ilaah laga farxiyo rumaysadla'aantiis. Qof kasta oo doonaya inuu isaga u yimaado waa inuu rumaystaa in Ilaah jiro iyo inuu u abaalgudi doono kuwa isaga doondoona. 23 Maahmaahyadii 30:5 "Eray kasta oo Ilaah waa run. Isagu wuxuu gaashaan u yahay dhammaan inta isaga u imanaysa inuu ilaaliyo. 24. Cibraaniyada 13:5-6 "Dabiicaddiinnu ha ahaato mid aan faa'iido lahayn; Oo waxaad haysataan raalli ku ahaada; Si aannu geesinimo ugu nidhaahno, Rabbigu waa caawiye, oo anigu kama cabsan doono bal waxa nin igu samayn doono. 25. Luukos 1:37 "Waayo, eray ka yimid xagga Ilaah ma dhammaan doono."  Melvin Allen
  Melvin Allen
  Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.