25 versete biblice încurajatoare despre nevoia de Dumnezeu

25 versete biblice încurajatoare despre nevoia de Dumnezeu
Melvin Allen

Versete din Biblie despre nevoia de Dumnezeu

Mereu auzim oameni spunând că Isus este tot ce avem nevoie, dar chestia este că El nu este doar tot ce avem nevoie. Isus este tot ce avem. Isus dă un scop vieții. Fără El nu există realitate și nici sens. Totul se referă la Hristos. Fără Hristos suntem morți.

Următoarea noastră respirație vine de la Hristos. Următoarea noastră masă vine de la Hristos.

Nu suntem nimic fără Hristos și nu putem face nimic fără El. Nu ne-am putea salva singuri și nici măcar nu am vrut vreodată.

Eram morți în păcat când Hristos a murit pentru noi și a plătit prețul pentru noi în întregime.

El este singura noastră pretenție la Cer. El este tot ce avem. Datorită Lui Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Datorită Lui ne putem bucura de Dumnezeu.

Datorită Lui ne putem ruga lui Dumnezeu. Când treci prin încercări, s-ar putea să te gândești că am nevoie de Domnul, dar trebuie să recunoști că tot ce ai este Domnul. Nu-L căuta doar în greutăți, caută-L mereu. Fă toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu.

Isus Hristos, care a fost perfect, a fost zdrobit pentru a plăti datoriile tale, pentru că te iubește. El este singurul mod în care păcătoșii pot avea o relație cu un Dumnezeu Sfânt.

Nu vezi adevărata semnificație a faptului că El a murit pe cruce pentru tine? Ai fost cumpărat cu un preț. Dacă Dumnezeu ți-a dat un Mântuitor atunci când erai mort în greșelile tale, ce nu-ți va da și ce nu poate să-ți dea. De ce să te îndoiești? Dumnezeu a mai făcut-o și înainte și o va face din nou.

Dumnezeu a spus că va fi mereu alături de tine în vremuri grele. Ai credință că El îți va asigura mereu hrana. Caută-L prin rugăciune continuă nu doar atunci când ai zile proaste , ci în fiecare zi din viața ta. Meditează la Cuvântul Său și crede în promisiunile Sale.

Încrede-te în El din toată inima ta. El te iubește și știe deja ce ai de gând să ceri înainte ca tu să-I ceri. Revarsă-ți inima către El, pentru că tot ce ai este El.

Citate

  • "Avem nevoie de Dumnezeu la fel de mult în calm ca și în furtună." Jack Hyles
  • "Servitorul nu este nimic, dar Dumnezeu este totul." Harry Ironside"
  • "Să nu uit niciodată că și în cea mai bună zi a mea am nevoie de Dumnezeu la fel de disperat ca și în cea mai proastă zi a mea."

Dumnezeu nu are nevoie de noi, noi avem nevoie de El.

1. Faptele Apostolilor 17:24-27 "Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. El nu locuiește în sanctuare făcute de mâini omenești și nu este slujit de oameni ca și cum ar avea nevoie de ceva. El însuși dă tuturor viața, respirația și toate celelalte lucruri. Dintr-un singur om a făcut ca fiecare națiune a omenirii să trăiască pe tot pământul, stabilind anotimpurile anului și granițele naționaleîn care trăiesc, pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu, să ajungă cumva la El și să-L găsească. Desigur, El nu este niciodată departe de niciunul dintre noi."

Vezi si: 25 de versete importante din Biblie despre dragostea lui Isus (2023 Top versete)

2. Iov 22:2 " Poate o persoană să facă ceva pentru a-L ajuta pe Dumnezeu? Chiar și o persoană înțeleaptă îi poate fi de ajutor?"

3. Ioan 15:5 "Eu sunt vița de vie, voi sunteți ramurile; cel ce rămâne în Mine, iar Eu rămân în el, face multă roadă, pentru că fără Mine nu puteți face nimic."

4. Ioan 15:16 " Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi. Eu v-am rânduit să mergeți și să aduceți roade durabile, pentru ca Tatăl să vă dea tot ce veți cere, folosind numele Meu."

Ce spune Biblia?

5. Ioan 14:8 "Filip I-a zis: "Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns"."

6. Psalmul 124:7-8 "Am scăpat ca o pasăre din capcana vânătorului. Capcana a fost ruptă și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului , făcătorul cerului și al pământului."

7. Filipeni 4:19-20 "Și Dumnezeul meu vă va împlini toate nevoile, după bogăția slavei Lui în Mesia Isus... Slava este a Dumnezeului și Tatălui nostru în vecii vecilor! Amin."

8. Romani 8:32 "Cel ce nu L-a cruțat pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da și El, împreună cu El, toate lucrurile?"

9. Psalmul 40:17 "Cât despre mine, de vreme ce sunt sărac și nevoiaș , Domnul să mă țină în gândurile Sale. Tu ești ajutorul meu și mântuitorul meu. Dumnezeul meu, nu întârzia."

10. Psalmul 37:4 "Încântă-te și tu în Domnul, și El îți va da dorințele inimii tale."

11. Psalmul 27:5 " Căci El mă va ascunde în adăpostul Său în ziua necazului; mă va ascunde sub acoperământul cortului Său; mă va înălța pe o stâncă."

Lumea a fost creată pentru Hristos și în Hristos. Totul este despre El.

12. Coloseni 1:15-17 "Hristos este chipul vizibil al lui Dumnezeu cel invizibil. El a existat înainte ca orice lucru să fie creat și este suprem peste toată creația, căci prin El Dumnezeu a creat toate lucrurile din tărâmurile cerești și de pe pământ. El a făcut lucrurile pe care le putem vedea și lucrurile pe care nu le putem vedea - cum ar fi tronurile, împărățiile, conducătorii și autoritățile din lumea nevăzută. Totul a fost creat prin El și pentru El.El a existat înainte de orice altceva și ține întreaga creație laolaltă." - (Dumnezeu există cu adevărat?)

Isus Hristos este singura noastră pretenție.

13. 2 Corinteni 5:21 "Căci Dumnezeu a făcut pe Hristos, care n-a păcătuit niciodată, ca jertfă pentru păcatul nostru, pentru ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu prin Hristos."

14. Galateni 3:13 "Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi , căci este scris: "Blestemat este oricine este spânzurat de un stâlp"."

Singurul motiv pentru care îl putem căuta pe Domnul este Hristos.

15. 2 Corinteni 5:18 " Toate acestea vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Hristos și ne-a dat slujba împăcării."

16. Deuteronomul 4:29 "Dar de acolo vei căuta iarăși pe Domnul Dumnezeul tău; și, dacă-L vei căuta din toată inima și din tot sufletul tău, Îl vei găsi."

17. Iacov 1:5 "Dacă vreunul dintre voi este lipsit de înțelepciune, să o ceară lui Dumnezeu, care dăruiește tuturor fără prihană, și i se va da."

18. Matei 6:33 "Ci căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea vi se vor adăuga vouă."

19. Evrei 4:16 "Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul Dumnezeului nostru milostiv . Acolo vom primi îndurarea Lui și vom găsi harul care să ne ajute atunci când avem cea mai mare nevoie."

Lasă-L pe Domnul să te călăuzească

20. Psalmul 37:23 "Pașii omului sunt întăriți de Domnul, când se bucură de calea lui."

21. Psalmul 32:8 "Domnul zice: "Eu te voi călăuzi pe calea cea mai bună pentru viața ta; te voi sfătui și te voi veghea.""

Reamintiri

22. Evrei 11:6 " Și este cu neputință să placi lui Dumnezeu fără credință . Oricine vrea să vină la El trebuie să creadă că Dumnezeu există și că El îi răsplătește pe cei care Îl caută cu sinceritate."

23. Proverbe 30:5 "Orice cuvânt al lui Dumnezeu se dovedește adevărat. El este un scut pentru toți cei care vin la El pentru protecție."

24. Evrei 13:5-6 "Să aveți o purtare fără râvnă; și să vă mulțumiți cu ce aveți, căci El a zis: "Nu te voi lăsa niciodată și nu te voi părăsi." Ca să putem spune cu îndrăzneală: "Domnul este ajutorul meu , și nu mă voi teme de ce-mi va face omul.""

25. Luca 1:37 "Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu va lipsi vreodată."

Vezi si: 22 versete biblice importante despre creșterea copiilor (EPIC)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen este un credincios pasionat în Cuvântul lui Dumnezeu și un student dedicat al Bibliei. Cu peste 10 ani de experiență în slujire în diferite slujiri, Melvin a dezvoltat o apreciere profundă pentru puterea transformatoare a Scripturii în viața de zi cu zi. El deține o diplomă de licență în teologie la un colegiu creștin reputat și în prezent urmează un master în studii biblice. În calitate de autor și blogger, misiunea lui Melvin este de a ajuta oamenii să dobândească o mai bună înțelegere a Scripturilor și să aplice adevăruri atemporale în viața lor de zi cu zi. Când nu scrie, lui Melvin îi place să petreacă timpul cu familia sa, să exploreze locuri noi și să se angajeze în serviciul comunitar.