25 belangrikste Bybelverse oor verraad en seerkry (verloor vertroue)

25 belangrikste Bybelverse oor verraad en seerkry (verloor vertroue)
Melvin Allen

Wat sê die Bybel oor verraad?

Om deur 'n vriend of 'n familielid verraai te word, is een van die ergste gevoelens ooit. Soms is die emosionele pyn veel erger as dié van fisiese pyn. Die vraag is, hoe hanteer ons verraad? Die eerste ding wat ons vlees wil doen, is om wraak te neem. Indien nie fisies nie, dan in ons gedagtes.

Sien ook: 50 Epiese Bybelverse oor Om jou naaste lief te hê (Kragtig)

Ons moet stil wees . Ons moet ons gedagtes van die situasie afhaal en ons fokus op Christus plaas.

As ons aanhou dink oor die situasie, dan sal dit net woede opbou.

Ons moet al ons probleme vir die Here gee. Hy sal die storm in ons stil maak. Ons moet die voorbeeld volg van Christus wat ook verraai is. Kyk hoeveel God ons vergewe het.

Kom ons vergewe ander. Ons moet op die Gees rus. Ons moet die Gees vra om ons te help om ons vyande lief te hê en om enige bitterheid en woede wat in ons harte skuil, te verwyder.

Verstaan ​​dat al die moeilike dinge wat ons in die lewe in die gesig staar, God dit vir Sy groot doel sal gebruik. Net soos Josef gesê het: "Jy het kwaad teen my bedoel, maar God het dit ten goede bedoel."

Wanneer jy jou gedagtes op Christus rig, is daar 'n wonderlike vrede en liefdesgevoel wat Hy sal voorsien. Gaan soek 'n stil plek. Roep tot God. Laat God toe om jou pyn en seer te help. Bid vir jou verraaier net soos Christus vir Sy vyande gebid het.

Christelike aanhalings oor verraad

“Die hartseerste ding van verraad is datdit kom nooit van jou vyande af nie.”

“Vergifnis verskoon nie hul gedrag nie. Vergifnis verhoed dat hulle gedrag jou hart vernietig.”

"Om 'n Christen te wees, beteken om die onverskoonbare te vergewe, want God het die onverskoonbare in jou vergewe."

"'n Baie klein mate van verraad is voldoende om die dood van vertroue te veroorsaak."

“Die lewe sal jou verraai; God sal nooit.”

Verraad van vriende Bybelverse

1. Psalm 41:9 Selfs my naaste vriend op wie ek vertrou het, hy wat my brood geëet het, het sy hakskeen teen my opgelig .

2. Psalm 55:12-14 Want dit is nie 'n vyand wat my beledig nie - ek kon dit hanteer het - ook nie iemand wat my haat en wat nou teen my opstaan ​​nie - ek kon my weggesteek het vir hom - maar dit is jy - 'n man wat ek as my gelyke behandel het - my persoonlike vertroueling, my goeie vriend! Ons het goeie gemeenskap saam gehad; en ons het selfs saam in die huis van God gewandel!

3. Job 19:19 My goeie vriende verafsku my . Diegene wat ek liefgehad het, het teen my gedraai.

4. Job 19:13-14 My familie bly ver weg, en my vriende het teen my gedraai . My familie is weg, en my goeie vriende het my vergeet.

5. Spreuke 25:9-10 Neem eerder die saak met jou naaste op en moenie iemand anders se vertroue verraai nie. Anders sal enigiemand wat hoor jou skaam maak, en jou slegte reputasie sal jou nooit verlaat nie.

Ons moet uitroep nadie Here vir hulp met die gevoelens van verraad

6. Psalm 27:10 Al verlaat my vader en moeder my, die HERE sorg vir my.

7. Psalm 55:16–17 Ek roep God aan, en die Here sal my red. Soggens, middag en nag het ek oor hierdie dinge nagedink en in my benoudheid uitgeroep, en hy het my stem gehoor.

8.Eksodus 14:14 Die Here sal vir jou veg, en jy hoef net te swyg.

Jesus verraai

Jesus weet hoe dit voel om verraai te word. Hy is twee keer verraai.

Petrus het Jesus verraai

9. Lukas 22:56-61 'n Dienster het hom by die vuur sien sit, na hom gestaar en gesê , "Hierdie man was ook by hom." Maar hy het dit ontken: "Ek ken hom nie, vrou!" het hy gereageer. ’n Rukkie later het ’n man na hom gekyk en gesê: “Jy is ook een van hulle.” Maar Petrus sê: Meneer, ek is nie! Ongeveer ’n uur later het ’n ander man nadruklik gesê: “Hierdie man was beslis by hom, want hy is ’n Galileër!” Maar Petrus het gesê: "Meneer, ek weet nie waarvan u praat nie!" Net toe, terwyl hy nog praat, kraai 'n haan. Toe draai die Here om en kyk reguit na Petrus. En Petrus het die woord van die Here onthou en hoe Hy vir hom gesê het: Voor 'n haan vandag kraai, sal jy My drie maal verloën.

Judas het Judas verraai

10. Matteus 26:48-50 Die verraaier, Judas, het hulle 'n voorafbepaalde sein gegee: “Julle sal weet wie om te arresteerwanneer ek hom met ’n soen groet.” Judas het dus reguit na Jesus toe gekom. “Groete, Rabbi!” roep hy uit en gee hom die soen. Jesus het gesê: "My vriend, gaan voort en doen waarvoor jy gekom het." Toe het die ander vir Jesus gegryp en hom gearresteer.

God gebruik verraad

Moenie jou lyding mors nie. Gebruik jou verraad om deel te hê aan die lyding van Christus.

11. 2 Korintiërs 1:5 Want soos ons oorvloedig deel het aan die lyding van Christus, so is ook ons ​​vertroosting oorvloedig deur Christus.

12. 1 Petrus 4:13 Maar wees bly omdat julle deel het aan die lyde van Christus; sodat, wanneer sy heerlikheid geopenbaar word, julle ook met groot blydskap kan bly wees.

Gebruik jou verraad as 'n geleentheid om meer soos Christus te word en as 'n Christen te groei.

13. 1 Petrus 2:23 Hy het nie wraak geneem toe hy beledig is nie. , en dreig ook nie met wraak toe hy gely het nie. Hy het sy saak in die hande van God gelaat, wat altyd regverdig oordeel. (Wraak in die Bybel)

14. Hebreërs 12:3 Want let op Hom wat so 'n vyandigheid van sondaars teen Homself verduur het, sodat julle nie moeg word en moed verloor nie.

Daar is altyd 'n seën in elke beproewing. Vind die seën.

15. Matteus 5:10-12 “ Hoe geseënd is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk uit die hemel! “Hoe geseënd is jy wanneer mense jou beledig, vervolg en allerhande dinge sêverkeerde dinge valslik teen jou ter wille van my! Wees bly en verheug, want julle loon in die hemel is groot! Dit is hoe hulle die profete vervolg het wat voor jou gekom het.”

Sien ook: 30 Groot Bybelverse oor spanwerk en saamwerk

Moenie 'n manier vind om wraak te neem nie, maar vergewe eerder ander net soos God jou vergewe het.

16. Romeine 12:14-19 Seën dié wat vervolg jy. Hou aan om hulle te seën, en moet hulle nooit vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is. Huil saam met die wat huil. Leef in harmonie met mekaar. Moenie arrogant wees nie, maar assosieer met nederige mense. Moenie dink dat jy wyser is as wat jy werklik is nie. Moenie iemand kwaad vir kwaad terugbetaal nie, maar fokus jou gedagtes op wat reg is in die oë van alle mense. Indien moontlik, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie wraak neem nie, liewe vriende, maar laat ruimte vir God se toorn. Want daar is geskrywe: “Die wraak behoort aan My. Ek sal hulle terugbetaal, spreek die Here.”

17. Matteus 6:14-15 Want as julle ander hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe; maar as julle ander hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader ook julle oortredinge nie vergewe nie.

Hoe kan ek die pyn van verraad oorkom?

Ek weet dis moeilik op ons eie, maar ons moet op die krag van God vertrou om te help.

18. Filippense 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

19. Matteus 19:26 MaarJesus het hulle aanskou en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik; maar by God is alle dinge moontlik.

Moenie daaroor stilstaan ​​nie wat net bitterheid en haat sal skep. Rig jou oë op Christus.

20. Hebreërs 12:15 Sorg dat niemand aan die genade van God te kort skiet nie en dat geen wortel van bitterheid opskiet wat moeilikheid veroorsaak en daardeur baie besoedel nie. .

21. Jesaja 26:3 U sal die wie se verstand standvastig is, in volkome vrede bewaar, omdat hulle op U vertrou.

Ons moet op die Gees staatmaak en tot die Gees bid.

22. Romeine 8:26 Net so help die Gees ons in ons swakheid. Ons weet nie waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in deur woordelose versugtinge.

Om te gaan met verraad

Vergeet die verlede, gaan voort en gaan voort in God se wil.

23. Filippense 3:13-14 Broeders, Ek reken myself nie dat ek gegryp het nie; maar hierdie een ding doen ek, deur die dinge wat agter is, te vergeet en uit te reik na die dinge wat voor is, jaag ek na die merk vir die prys van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Herinnering

24. Matteus 24:9-10 Dan sal julle oorgelewer word om vervolg en gedood te word, en julle sal deur al die nasies gehaat word, want van my. In daardie tyd sal baie van die geloof wegdraai en mekaar verraai en haat.

Voorbeelde van verraad in dieBybel

25. Rigters 16:18-19 Toe Delila besef dat hy alles aan haar bekend gemaak het, het sy die Filistynse amptenare laat roep en vir hulle gesê: “Maak gou en kom dadelik hierheen, want hy het my alles vertel.” Die Filistynse amptenare het toe na haar gegaan en hulle geld saamgebring. Daarom het sy hom verlei om op haar skoot aan die slaap te raak, 'n man geroep om sy sewe haarlokke van sy kop af te skeer, en so begin om hom te verneder. Toe het sy krag hom verlaat.

Saul het Dawid verraai

1 Samuel 18:9-11 So het Saul van toe af 'n jaloerse oog oor Dawid gehou. Die volgende dag het 'n kwellende gees van God Saul oorweldig, en hy het soos 'n gek in sy huis begin raas. Dawid het die harp gespeel, soos hy elke dag gedoen het. Maar Saul het 'n spies in sy hand gehad, en hy het dit skielik na Dawid gegooi, met die bedoeling om hom teen die muur vas te pen. Maar Dawid het hom twee keer ontvlug.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.