25 vigtige bibelvers om forræderi og sår (at miste tillid)

25 vigtige bibelvers om forræderi og sår (at miste tillid)
Melvin Allen

Hvad siger Bibelen om forræderi?

At blive forrådt af en ven eller et familiemedlem er en af de værste følelser nogensinde. Nogle gange er den følelsesmæssige smerte langt værre end den fysiske smerte. Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer forræderi? Det første, vores kød ønsker at gøre, er at få hævn. Hvis ikke fysisk, så i vores sind.

Vi må være stille . Vi må tænke på noget andet end situationen og fokusere på Kristus.

Hvis vi bliver ved med at tænke på situationen, vil det kun opbygge vrede.

Vi skal give alle vores problemer til Herren. Han vil berolige stormen i os. Vi skal følge Kristi eksempel, som også blev forrådt. Se hvor meget Gud tilgav os.

Lad os tilgive andre. Vi må hvile på Ånden. Vi må bede Ånden om at hjælpe os med at elske vores fjender og fjerne al bitterhed og vrede, der lurer i vores hjerter.

Forstå, at Gud vil bruge alle de vanskelige ting, vi møder i livet, til sit store formål. Ligesom Josef sagde: "I ville mig ondt, men Gud ville det til det gode."

Når du sætter dit sind på Kristus, er der en fantastisk følelse af fred og kærlighed, som han vil give dig. Find et stille sted, råb til Gud, lad Gud hjælpe dig med din smerte og dit ondt. Bed for din forræder, ligesom Kristus bad for sine fjender.

Kristne citater om forræderi

"Det mest sørgelige ved forræderi er, at det aldrig kommer fra dine fjender."

"Tilgivelse undskylder ikke deres opførsel, men forhindrer deres opførsel i at ødelægge dit hjerte."

"At være kristen betyder at tilgive det utilgivelige, fordi Gud har tilgivet det utilgivelige i dig."

"En meget lille grad af forræderi er tilstrækkelig til at forårsage tillidens død."

"Livet vil forråde dig, men Gud vil aldrig."

Forræderi af venner bibelvers

1. Salme 41:9 Selv min nærmeste ven, som jeg stolede på, ham, der spiste mit brød, har løftet sin hæl mod mig.

2. Salme 55:12-14 For det er ikke en fjende, der fornærmer mig - det kunne jeg have klaret - det er heller ikke en, der hader mig og nu rejser sig mod mig - jeg kunne have skjult mig for ham - men det er dig - en mand, som jeg behandlede som min ligeværdige - min personlige fortrolige, min nære ven! Vi havde et godt fællesskab sammen, og vi gik endda sammen i Guds hus!

3. Job 19:19 Mine nære venner afskyr mig, de, jeg elskede, har vendt sig mod mig.

4. Job 19:13-14 Mine slægtninge er langt borte, og mine venner har vendt sig mod mig . Min familie er borte, og mine nære venner har glemt mig.

5. Ordsprogene 25:9-10 Tag i stedet sagen op med din næste, og forråb ikke en andens tillid . Ellers vil enhver, der hører det, gøre dig til skamme, og dit dårlige ry vil aldrig forlade dig .

Vi må råbe til Herren om hjælp til at håndtere følelserne af forræderi

6. Salme 27:10 Selv om min far og min mor forlader mig, sørger HERREN for mig.

7. Salme 55,16-17 Jeg påkalder Gud, og Herren vil frelse mig. Morgen, middag og nat grublede jeg over disse ting og råbte i min nød, og han hørte min røst.

8.2.Mosebog 14:14 Herren vil kæmpe for dig, og du skal blot tie stille.

Jesus forrådt

Jesus ved, hvordan det føles at blive forrådt. Han blev forrådt to gange.

Peter forrådte Jesus

9. Lukas 22:56-61 En tjenestepige så ham sidde ved bålet, stirrede på ham og sagde: "Denne mand var også sammen med ham." Men han benægtede det: "Jeg kender ham ikke, kvinde!" svarede han. Lidt senere så en mand på ham og sagde: "Du er også en af dem." Men Peter sagde: "Herre, det er jeg ikke!" Omkring en time senere påstod en anden mand med eftertryk: "Denne mand var helt sikkert sammen med ham, for han er enMen Peter sagde: "Hr., jeg ved ikke, hvad du taler om!" Lige da, mens han stadig talte, galede en hane. Herren vendte sig om og så lige på Peter. Peter kom i tanke om Herrens ord, og hvordan han havde sagt til ham: "Inden hanen galer i dag, skal du fornægte mig tre gange."

Se også: 15 episke bibelvers om dødsstraf (Dødsstraf)

Judas forrådte Judas

10. Matthæus 26:48-50 Forræderen Judas havde givet dem et på forhånd aftalt signal: "I vil vide, hvem I skal arrestere, når jeg hilser på ham med et kys." Så Judas kom direkte hen til Jesus. "Vær hilset, Rabbi!" udbrød han og gav ham kysset. Jesus sagde: "Min ven, gå bare og gør det, du er kommet for." Så greb de andre fat i Jesus og arresterede ham.

Gud bruger forræderi

Spild ikke din lidelse, men brug dit forræderi til at få del i Kristi lidelser.

11. 2 Korinther 1:5 For ligesom vi har rigelig del i Kristi lidelser, således er også vor trøst rigelig gennem Kristus.

12. 1 Peter 4:13 Men glæd jer, fordi I har del i Kristi lidelser, for at I, når hans herlighed åbenbares, også må glæde jer med overvældende glæde.

Brug dit forræderi som en mulighed for at blive mere lig Kristus og vokse som kristen.

13. 1 Peter 2:23 Han gjorde ikke gengæld, når han blev fornærmet, og han truede ikke med hævn, når han led . Han overlod sin sag til Gud, som altid dømmer retfærdigt. (Hævn i Bibelen)

14. Hebræerbrevet 12:3 For tænk på ham, som udholdt en sådan fjendtlighed fra syndere mod sig selv, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

Der er altid en velsignelse i enhver prøvelse. Find den velsignelse.

15. Matthæus 5:10-12 " Hvor salige er de, som forfølges for retfærdighedens skyld, for dem tilhører himmeriges rige fra himlen! Hvor salige er I, når folk fornærmer jer, forfølger jer og siger alle mulige onde ting falskeligt mod jer på grund af mig ! Glæd jer og vær meget glade, for jeres belønning i himlen er stor ! Sådan forfulgte de de profeter, som kom førdig."

Find ikke en måde at få hævn på, men tilgiv i stedet andre, ligesom Gud tilgav dig.

16. Romerbrevet 12:14-19 Velsign dem, der forfølger jer. Bliv ved med at velsigne dem og forband dem aldrig. Glæd jer med dem, der glæder sig. Græd med dem, der græder. Lev i harmoni med hinanden. Vær ikke arrogant, men omgås ydmyge mennesker. Tro ikke, at du er klogere, end du i virkeligheden er. Gengæld ikke nogen ondt for ondt, men fokuser dine tanker på det, der er ret i denHvis det er muligt, så lev i fred med alle mennesker, så vidt det afhænger af dig. Tag ikke hævn, kære venner, men lad plads til Guds vrede. For der står skrevet: "Hævnen tilhører mig, jeg skal betale dem tilbage, lyder det fra Herren."

17. Matthæus 6:14-15 For hvis I tilgiver andres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men hvis I ikke tilgiver andres overtrædelser, vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Hvordan kan jeg overvinde smerten ved forræderi?

Jeg ved, at det er svært for os selv, men vi må stole på Guds styrke til at hjælpe.

18. Filipperbrevet 4:13 Jeg kan alt ved ham, som styrker mig.

Se også: 25 opmuntrende bibelvers om fortvivlelse

19. Matthæus 19:26 Men Jesus så dem og sagde til dem: "For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alting muligt.

Lad være med at dvæle ved det, hvilket kun vil skabe bitterhed og had.

20. Hebræerbrevet 12:15 Sørg for, at ingen kommer til kort for Guds nåde, og at der ikke opstår en rod af bitterhed, som skaber problemer og derved besudler mange.

21. Esajas 26:3 Du bevarer i fuldkommen fred dem, hvis sind er faste, fordi de stoler på dig.

Vi må stole på Ånden og bede til Ånden.

22. Romerne 8:26 På samme måde hjælper Ånden os i vores svaghed. Vi ved ikke, hvad vi skal bede om, men Ånden selv går i forbøn for os med ordløse sukader.

Håndtering af forræderi

Glem fortiden, gå videre og fortsæt i Guds vilje.

23. Filipperne 3:13-14 Brødre, jeg regner ikke mig selv for at have forstået, men dette ene gør jeg: Jeg glemmer det, der ligger bagved, og rækker ud til det, der er foran, og jeg presser mig frem mod målet for at opnå prisen for Guds høje kald i Kristus Jesus.

Påmindelse

24. Matthæus 24:9-10 Så skal I overgives til forfølgelse og død, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mig. På den tid vil mange vende sig fra troen og forråde og hade hinanden.

Eksempler på forræderi i Bibelen

25. Dommer 16:18-19 Da Delila opdagede, at han havde afsløret alt for hende, sendte hun bud efter filistrenes embedsmænd og sagde til dem: "Skynd jer at komme herhen med det samme, for han har fortalt mig alt." Filistrenes embedsmænd gik hen til hende og bragte deres penge med sig. Så lokkede hun ham til at falde i søvn på hendes skød, kaldte på en mand, der skulle barbere hans syv hårlokke af hans hoved, ogSå begyndte han at ydmyge ham, og hans kræfter svigtede ham.

Saul forrådte David

1 Samuel 18,9-11 Fra da af holdt Saul et jaloux øje med David. Allerede den næste dag blev Saul overvældet af en pinefuld ånd fra Gud, og han begyndte at rase i sit hus som en galning. David spillede på harpe, som han gjorde hver dag. Men Saul havde et spyd i hånden, og han kastede det pludselig mod David for at fange ham på væggen, men David undslap ham to gange.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.