25 Ważnych wersetów biblijnych o zdradzie i zranieniu (utracie zaufania)

25 Ważnych wersetów biblijnych o zdradzie i zranieniu (utracie zaufania)
Melvin Allen

Co Biblia mówi o zdradzie?

Bycie zdradzonym przez przyjaciela lub członka rodziny jest jednym z najgorszych uczuć w życiu. Czasami ból emocjonalny jest o wiele gorszy niż ból fizyczny. Pytanie brzmi, jak radzimy sobie ze zdradą? Pierwszą rzeczą, którą nasze ciało chce zrobić, jest zemsta. Jeśli nie fizycznie, to w naszych umysłach.

Musimy być spokojni, musimy oderwać nasze umysły od sytuacji i skupić się na Chrystusie.

Jeśli będziemy ciągle myśleć o sytuacji, to będzie to tylko budować złość.

Musimy oddać wszystkie nasze problemy Panu, On uspokoi burzę w nas. Musimy brać przykład z Chrystusa, który też został zdradzony. Zobaczcie, jak bardzo Bóg nam przebaczył.

Przebaczajmy innym. Musimy oprzeć się na Duchu Świętym. Musimy prosić Ducha, aby pomógł nam kochać naszych wrogów i usunąć wszelką gorycz i złość czającą się w naszych sercach.

Zrozum, że wszystkie trudne rzeczy, które nas spotykają w życiu, Bóg wykorzysta w swoim wielkim celu. Tak jak powiedział Józef: "Wyście chcieli zła przeciwko mnie, ale Bóg chciał, żeby to było dobre".

Kiedy ustawisz swój umysł na Chrystusa, jest niesamowity pokój i uczucie miłości, które On zapewni.Idź znajdź spokojne miejsce.Wołaj do Boga.Pozwól Bogu pomóc w swoim bólu i bólu.Módl się za swojego zdrajcę, tak jak Chrystus modlił się za swoich wrogów.

Zobacz też: 21 Awesome Bible Verses About Dogs (Shocking Truths to Know)

Chrześcijańskie cytaty o zdradzie

"Najsmutniejsze w zdradzie jest to, że nigdy nie pochodzi ona od twoich wrogów".

"Przebaczenie nie usprawiedliwia ich zachowania, przebaczenie zapobiega temu, by ich zachowanie zniszczyło twoje serce".

"Być chrześcijaninem to znaczy przebaczyć niewybaczalne, ponieważ Bóg przebaczył niewybaczalne w tobie".

"Wystarczy bardzo mały stopień zdrady, aby spowodować śmierć zaufania".

"Życie cię zdradzi; Bóg nigdy".

Zdrada przyjaciół wersety biblijne

1. Psalm 41:9 Nawet mój najbliższy przyjaciel, któremu ufałem, ten, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę.

2. Psalm 55:12-14 Bo to nie wróg, który mnie znieważa - mógłbym sobie z tym poradzić - ani ktoś, kto mnie nienawidzi i teraz powstaje przeciwko mnie - mógłbym się przed nim ukryć - ale to ty - człowiek, którego traktowałem jak równego sobie - mój osobisty powiernik, mój bliski przyjaciel! Mieliśmy razem dobrą społeczność, a nawet chodziliśmy razem w domu Bożym!

3. Job 19:19 Moi bliscy przyjaciele mnie zniechęcają. Ci, których kochałem, zwrócili się przeciwko mnie.

4. Job 19:13-14 Moi krewni pozostają daleko, a moi przyjaciele zwrócili się przeciwko mnie. Moja rodzina odeszła, a moi bliscy przyjaciele zapomnieli o mnie.

5. Przysłów 25:9-10 Zamiast tego podejmij sprawę z bliźnim i nie zdradzaj zaufania innej osoby. W przeciwnym razie każdy, kto usłyszy, zawstydzi cię, a zła sława nigdy cię nie opuści.

Musimy wołać do Pana o pomoc z uczuciem zdrady

6. Psalm 27:10 Nawet jeśli mój ojciec i matka mnie opuszczą, Pan troszczy się o mnie.

7. Psalm 55:16-17 Wzywam Boga, a Pan mnie wybawi. Rano, w południe i w nocy rozważałem te rzeczy i wołałem w moim strapieniu, a on usłyszał mój głos.

8.Wj 14:14 Pan będzie walczył za ciebie, a ty musisz tylko milczeć.

Jezus zdradzony

Jezus wie, jak to jest być zdradzonym, był zdradzony dwukrotnie.

Piotr zdradził Jezusa

9. Łk 22:56-61 Pewna służebna dziewczyna zobaczyła go siedzącego przy ogniu, wpatrywała się w niego i powiedziała: "Ten człowiek też był z nim", ale on zaprzeczył: "Nie znam go, kobieto!" odpowiedział.Nieco później jakiś mężczyzna spojrzał na niego i powiedział: "Ty też jesteś jednym z nich".Ale Piotr odpowiedział: "Panie, nie jestem!" Około godziny później inny mężczyzna stanowczo zapewnił: "Ten człowiek na pewno był z nim, bo jestGalilejczyk!" Ale Piotr odpowiedział: "Panie, nie wiem, o czym mówisz!" Właśnie wtedy, gdy jeszcze mówił, zapiał kogut. Wtedy Pan odwrócił się i spojrzał prosto na Piotra. A Piotr przypomniał sobie słowo od Pana i to, jak mu powiedział: "Zanim kogut zapieje dzisiaj, trzy razy się mnie wyprzesz ."

Judasz zdradził Judasza

10. Mt 26,48-50 Zdrajca, Judasz, dał im wcześniej umówiony sygnał: "Będziecie wiedzieli, którego aresztować, gdy powitam go pocałunkiem". Judasz podszedł więc prosto do Jezusa. "Pozdrów Rabbiego!", krzyknął i złożył na nim pocałunek. Jezus powiedział: "Przyjacielu, idź i zrób to, po co przyszedłeś". Wtedy pozostali chwycili Jezusa i aresztowali go.

Bóg wykorzystuje zdradę

Nie marnuj swojego cierpienia, wykorzystaj swoją zdradę, aby uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa.

11. 2 Kor 1,5 Bo jak w cierpieniach Chrystusowych mamy udział obfity, tak i pociecha nasza przez Chrystusa obfituje.

Zobacz też: 22 Ważne wersety biblijne o strachu przed człowiekiem

12. 1 Piotra 4:13 Ale radujcie się, ponieważ jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście, gdy się objawi jego chwała, cieszyli się i wy z wielką radością.

Wykorzystaj swoją zdradę jako okazję do upodobnienia się do Chrystusa i wzrastania jako chrześcijanin.

13. 1 Piotra 2:23 Nie brał odwetu, gdy go obrażano, ani nie groził zemstą, gdy cierpiał. Zostawił swoją sprawę w rękach Boga, który zawsze sądzi sprawiedliwie (Zemsta w Biblii).

14. Hebrajczyków 12:3 Bierzcie bowiem pod uwagę Tego, który zniósł taką wrogość grzeszników wobec siebie, abyście się nie znużyli i nie stracili ducha.

W każdej próbie jest zawsze błogosławieństwo. Znajdź to błogosławieństwo.

15. Mateusza 5:10-12 " Jakże błogosławieni są ci, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości, bo do nich należy królestwo niebieskie! "Jakże błogosławieni jesteście, ilekroć ludzie was znieważają, prześladują i mówią przeciwko wam różne złe rzeczy fałszywie z mego powodu! Cieszcie się i radujcie się niezmiernie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka! Tak prześladowali proroków, którzy przyszli przedciebie."

Nie szukaj sposobu na zemstę, ale zamiast tego wybaczaj innym tak, jak Bóg wybaczył tobie.

16. Rz 12, 14-19 Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Nie przestawajcie ich błogosławić, a nigdy nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Żyjcie w zgodzie ze sobą. Nie bądźcie aroganccy, lecz łączcie się z ludźmi pokornymi. Nie myślcie, że jesteście mądrzejsi niż w rzeczywistości. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło, lecz skupiajcie swe myśli na tym, co jest dobre wwidzenia wszystkich ludzi.Jeśli to możliwe, tak dalece jak to zależy od ciebie, żyj w pokoju ze wszystkimi ludźmi.Nie mścij się , drodzy przyjaciele, ale pozostaw miejsce dla gniewu Bożego.Bo jest napisane: "Pomsta należy do mnie.Odpłacę im, oświadcza Pan".

17. Mateusza 6:14-15 Jeśli bowiem przebaczycie innym ich winy, to i Ojciec wasz niebieski przebaczy wam, ale jeśli nie przebaczycie innym ich win, to i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych win.

Jak pokonać ból po zdradzie?

Wiem, że samemu jest ciężko, ale musimy ufać w siłę Boga, który nam pomoże.

18. Flp 4,13 Wszystko mogę dzięki temu, który mnie umacnia.

19. Matthew 19:26 Ale Jezus byćheld, i powiedzieć do, Z mężczyzna to być niemożliwy; ale z Bóg wszystkie rzecz być ewentualny.

Nie rozwodzić się nad tym, co tylko stworzy gorycz i nienawiść. Naprawić swoje oczy na Chrystusa.

20. Hebr. 12:15 Pilnujcie, aby nikt nie odpadł od łaski Bożej i aby nie wyrósł korzeń goryczy, powodujący zgorszenie i przez to kalający wielu.

21. Izajasza 26:3 Zachowasz w doskonałym pokoju tych, których umysł jest niezłomny, bo ufają w Tobie.

Musimy polegać na Duchu i modlić się do Ducha.

22. Rz 8,26 W ten sam sposób Duch Święty wspomaga nas w naszej słabości. Nie wiemy, o co mamy się modlić, lecz sam Duch Święty wstawia się za nami przez bezsłowne jęki.

Radzenie sobie ze zdradą

Zapomnij o przeszłości, ruszaj dalej i trwaj w Bożej woli.

23. List do Filipian 3:13-14 Bracia, nie uważam się za uchwyconego, lecz to jedno czynię, zapominając o tym, co za nami, a sięgając do tego, co przed nami, dążę do celu dla nagrody wysokiego powołania Bożego w Chrystusie Jezusie.

Przypomnienie

24. Mt 24,9-10 Wtedy zostaniecie wydani na prześladowanie i na śmierć, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z mojego powodu. W tym czasie wielu odwróci się od wiary i będą się wzajemnie zdradzać i nienawidzić.

Przykłady zdrady w Biblii

25. Sdz 16,18-19 Gdy Delilah zorientowała się, że wszystko jej wyjawił, posłała po filistyńskich urzędników i powiedziała im: "Pospieszcie się i przyjdźcie tu natychmiast, bo on mi wszystko powiedział". Filistyńscy urzędnicy poszli więc do niej i przynieśli ze sobą swoje pieniądze. Zwabiła go więc, by zasnął na jej kolanach, wezwała człowieka, by zgolił z jego głowy siedem pukli włosów iwięc zaczęli go upokarzać. Wtedy opuściły go siły.

Saul zdradził Dawida

1 Księga Samuela 18,9-11 Odtąd Saul z zazdrością spoglądał na Dawida. Nazajutrz Saula ogarnął duch dręczący od Boga i zaczął szaleć w swoim domu jak szaleniec. Dawid grał na harfie, jak to czynił każdego dnia. Saul zaś miał w ręku włócznię i nagle rzucił się na Dawida, chcąc go przyszpilić do muru. Dawid jednak dwukrotnie mu się wymknął.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.