25 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Panghianatan Sareng Cilaka (Kaleungitan Amanah)

25 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Panghianatan Sareng Cilaka (Kaleungitan Amanah)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan panghianatan?

Dihianati ku babaturan atawa anggota kulawarga téh salah sahiji parasaan nu paling goréng. Kadang nyeri émosional langkung parah tibatan nyeri fisik. Patarosan na, kumaha urang nanganan panghianatan? Hal kahiji daging urang hayang ngalakukeun nyaéta meunang dendam. Lamun henteu sacara fisik, mangka dina pikiran urang.

Urang kudu tetep . Urang kedah nyandak pikiran urang tina kaayaan sareng nempatkeun fokus urang ka Kristus.

Lamun urang terus-terusan mikiran kaayaan, éta ngan bakal ngawangun amarah.

Urang kudu masrahkeun sagala masalah ka Gusti. Anjeunna bakal nenangkeun badai di jero urang. Urang kedah nuturkeun conto Kristus anu ogé dihianat. Tingali sabaraha Gusti ngahampura urang.

Hayu urang ngahampura batur. Urang kedah istirahat dina Roh. Urang kedah nyuhunkeun Roh pikeun ngabantosan urang mikanyaah musuh urang sareng ngaleungitkeun rasa pait sareng amarah anu aya dina haté urang.

Paham yén sagala hal susah anu urang hadapi dina kahirupan Gusti bakal ngagunakeun éta pikeun tujuan-Na anu agung. Kawas Joseph ngomong, "Maneh maksudna jahat ngalawan kuring, tapi Allah dimaksudkeun pikeun alus."

Nalika anjeun netepkeun pikiran anjeun ka Kristus, aya katengtreman sareng rasa cinta anu luar biasa anu bakal disayogikeun ku Anjeunna. Pilari tempat anu sepi. Ceurik ka Gusti. Ngidinan Gusti ngabantosan nyeri sareng nyeri anjeun. Nenedakeun pengkhianat anjeun sapertos Kristus ngadoakeun musuh-musuh-Na.

Petikan Kristen ngeunaan panghianatan

"Hal anu paling hanjelu ngeunaan panghianatan nyaéta yénÉta henteu asalna ti musuh anjeun."

"Hampura henteu ngahampura kalakuanana. Panghampura nyegah kabiasaan maranéhna ngancurkeun haté anjeun."

"Jadi urang Kristen hartina ngahampura ka nu teu bisa dihampura, sabab Allah geus ngahampura nu teu bisa dihampura dina diri anjeun."

"Dajat panghianatan anu leutik cukup pikeun nyababkeun maotna amanah."

"Hirup bakal hianat ka anjeun; Gusti moal pernah.”

Ngahianat ka babaturan Ayat Alkitab

1. Jabur 41:9 Malah sobat anu pangdeukeutna anu ku kuring dipercaya, anu ngadahar roti kuring, geus ngangkat keuneung ngalawan kuring. .

2. Jabur 55:12-14 (55-14) Sabab lain musuh anu ngahina ka Kami — Kami bisa nahan eta — atawa lain anu ngamusuh Kami jeung anu ayeuna bangkit ngalawan Kami — Kami bisa nyumputkeun diri ti Anjeunna - tapi anjeun - saurang lalaki anu ku kuring dianggap sarimbag - kapercayaan pribadi kuring, babaturan caket kuring! Urang kungsi ukhuwah alus babarengan; malah urang leumpang babarengan di Bait Allah!

3. Ayub 19:19 Babaturan anu deukeut mah ngajieun ka kuring . Jalma anu ku kuring dipikacinta tos ngalawan kuring.

4. Ayub 19:13-14 Baraya mah jauh-jauh, jeung sobat-sobat geus baralik. Kulawarga kuring geus musna, jeung babaturan deukeut kuring geus poho kuring.

5. Siloka 25:9-10 Sabalikna, ajak ka batur, ulah ngahianat kapercayaan batur. Upami teu kitu, saha waé anu ngadangukeun anjeun bakal éra, sareng reputasi goréng anjeun moal pernah ninggalkeun anjeun.

Urang kudu ceurikGusti nyuhunkeun bantosan kana parasaan panghianatan

6. Jabur 27:10 Sanaos pun bapa sareng indung abdi ditinggalkeun, PANGERAN nyaah ka abdi.

7. Jabur 55:16-17 Abdi nyambat ka Allah, Gusti bakal nyalametkeun abdi. Isuk-isuk, beurang, jeung peuting, kuring mulled leuwih hal ieu jeung ngajerit dina marabahaya mah, jeung manéhna ngadéngé sora kuring.

Tempo_ogé: 35 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Tobat sareng Panghampura (Dosa)

8.Budalan 14:14 PANGERAN bakal merangan maraneh, ari maraneh ngan kudu jempe.

Yesus ngahianat

Yesus terang kumaha rasana dihianat. Anjeunna dua kali dihianat.

Petrus ngahianat ka Yesus

9. Lukas 22:56-61 Aya hiji budak awewe narenjo Anjeunna keur linggih di gigireun seuneu, neuteup ka Anjeunna, tuluy ngomong. , "Ieu lalaki ogé sareng anjeunna." Tapi anjeunna mungkir, "Kuring henteu terang anjeunna, awéwé!" anjeunna ngawaler. Teu lila, aya saurang lalaki neuteup ka anjeunna sarta ngomong, "Anjeun oge salah sahijina." Tapi saur Petrus, "Juragan, sanes abdi!" Kira-kira sajam ti harita, aya saurang deui anu neges-negeskeun, "Ieu jelema pasti aya di dinya, sabab urang Galilea!" Tapi saur Petrus, "Juragan, abdi henteu terang naon anu anjeun carioskeun!" Ngan harita, bari nyarita kénéh, hayam jago ngaragalak. Lajeng Gusti ngancik jeung nempo lempeng ka Peter. Jeung Peter inget kecap ti Gusti, sarta kumaha anjeunna geus ngawartoskeun anjeunna, "Samemeh hayam kongkorongok dinten ieu, anjeun bakal mungkir kuring tilu kali."

Yudas ngahianat Yudas

10. Mateus 26:48-50 Nu ngahianat, Yudas, geus mere tanda ti heula ka maranehna: “Aranjeun bakal nyaho mana nu kudu ditangkep.nalika kuring ngabagéakeun anjeunna ku ciuman." Jadi Yudas langsung sumping ka Yesus. “Salam, Rabi!” anjeunna exclaimed sarta masihan anjeunna ciuman. Saur Isa, "Sobat, laksanakeun naon anu anjeun sumping." Geus kitu anu séjénna nangkep Isa terus ditangkep.

Gusti ngagunakeun panghianatan

Tong runtah kasangsaraan anjeun. Anggo panghianatan anjeun pikeun ngabagi kasangsaraan Kristus.

11. 2 Korinta 1: 5 Sabab sakumaha urang ngabagéakeun sangsara Kristus, kitu ogé panglipur urang ngaliwatan Kristus.

12. 1 Petrus 4:13 Tapi bagja, sabab aranjeun geus milu kasangsaraan Kristus; yen, lamun kamulyaan-Na bakal wangsit, Anjeun bisa jadi bungah jeung kabagjaan exceeding.

Tempo_ogé: 21 Ayat Alkitab anu Mangpaat Ngeunaan Panén Anu Sadérék (2022)

Gunakeun panghianatan anjeun salaku kasempetan pikeun jadi leuwih kawas Kristus jeung tumuwuh jadi Kristen.

13. 1 Petrus 2:23 Anjeunna henteu ngabales nalika dihina. , atawa ngancam dendam nalika anjeunna sangsara. H é s pasrahkeun perkarana ka Allah, anu salawasna nangtoskeun kalawan adil. (Bales dendam dina Kitab Suci)

14. Ibrani 12: 3 Pikeun anggap Anjeunna anu nanggung mumusuhan sapertos kitu ti jalma-jalma dosa ngalawan Anjeunna, supados anjeun henteu bosen sareng patah hati.

Salawasna aya kaberkahan dina unggal cobaan. Manggih berkah.

15. Mateus 5:10-12 “ Bagja jelema-jelema anu dikaniaya ku sabab kabeneran, sabab Karajaan ti sawarga teh kagunganana! “Aranjeun bagja lamun jalma-jalma ngahina, nganiaya, jeung ngucapkeun sagala rupahal-hal jahat ngalawan anjeun palsu kusabab kuring! Bungah jeung bagja pisan, sabab ganjaran anjeun di sawarga gede! Éta kumaha aranjeunna ngaaniaya nabi-nabi sateuacan anjeun."

Ulah neangan cara pikeun males dendam, tapi kudu ngahampura ka batur, sakumaha Allah ngahampura ka aranjeun.

16. Rum 12:14-19 Berekah jalma-jalma anu ngaaniaya. anjeun. Terus ngaberkahan aranjeunna, sareng ulah kutuk aranjeunna. Girang jeung nu keur girang. Ceurik jeung nu keur ceurik. Hirup sauyunan. Ulah sombong, tapi gaul jeung jalma hina. Ulah nganggap yén anjeun leuwih wijaksana ti anjeun sabenerna. Ulah ngabales kajahatan ka saha-saha, tapi pikirkeun naon-naon anu bener di payuneun sakabeh jalma. Upami mungkin, sajauh gumantung ka anjeun, hirup rukun sareng sadayana jalma. Tong males dendam, réréncangan anu dipikacinta, tapi tinggalkeun rohangan pikeun murka Allah. Sabab aya tulisan, "Pamalesan téh milik Kami. Kami bakal ngabales aranjeunna, saur PANGERAN."

17. Mateus 6:14-15 Sabab lamun maraneh ngahampura kasalahan batur, Rama maraneh di sawarga oge bakal ngahampura ka maraneh;

Kumaha carana abdi tiasa ngatasi nyeri tina panghianatan?

Abdi terang éta hésé pikeun urang sorangan, tapi urang kedah percanten kana kakuatan Gusti pikeun ngabantosan.

18. Pilipi 4:13 Abdi tiasa nanggung sagala hal ku Anjeunna anu nguatkeun abdi.

19. Mateus 19:26 TapiYesus beheld aranjeunna, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Jeung lalaki ieu teu mungkin; tapi ku Allah sagala hal anu mungkin.

Ulah diudag-udag nu ngan bakal nimbulkeun rasa pait jeung hatena. Paneuteup ka Kristus.

20. Ibrani 12:15 Pastikeun ulah aya anu kakurangan tina kurnia Allah sarta ulah aya akar pait anu muncul, ngabalukarkeun kasulitan jeung ku eta, najiskeun loba jelema. .

21. Yesaya 26:3 Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiranna steadfast , sabab maranehna percaya ka Anjeun.

Urang kudu ngandelkeun Roh jeung neneda ka Ruh.

22. Rum 8:26 Kitu deui Roh Allah ngabantu urang dina kalemahan urang. Urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun, tapi Roh nyalira naroskeun pikeun urang ngalangkungan kerung tanpa kecap.

Nangtukeun panghianatan

Poho katukang, teruskeun, teruskeun kana pangersa Allah.

23. Pilipi 3:13-14 Dulur-dulur, Kuring teu kaétang sorangan geus apprehended: tapi hiji hal ieu kuring ngalakukeun, forgetting eta hal nu aya di tukangeun , jeung ngahontal mudik ka eta hal nu saméméh, kuring pencét arah tanda pikeun hadiah tina nélépon luhur Allah dina Kristus Yesus.

Pépéling

24. Mateus 24:9-10 Geus kitu aranjeun bakal diserenkeun pikeun dikaniaya jeung dipaéhan, sarta ku sakumna bangsa bakal dibenci. ti kuring. Dina waktu éta loba nu bakal murtad tina iman jeung bakal ngahianat jeung hate silih.

Conto panghianatan dinaKitab Suci

25. Hakim-hakim 16:18-19 Barang Delila sadar yen manehna geus nyingkabkeun sagalana ka manehna, manehna nimbalan ka kapala-kapala Pelisti, tuluy ngalahir ka maranehna, “Geura ka dieu, sabab anjeunna parantos nyarioskeun ka abdi sadayana." Ku kituna para pajabat Pelisti indit ka anjeunna jeung mawa duit maranéhanana. Ku kituna manehna enticed anjeunna murag saré dina pangkonan nya, nyauran hiji lalaki pikeun nyukur kaluar tujuh konci bulu na tina sirah na, sarta jadi mimiti humiliates anjeunna. Lajeng kakuatan na ditinggalkeun anjeunna.

Saul ngahianat ka Daud

1 Samuel 18:9-11 Ti harita Saul terus timburu ka Daud. Poé isukna, Saulus disiksa ku roh anu nyiksa ti Allah, sarta manéhna mimiti ngamuk di imahna kawas jelema gélo. Daud maén kacapi, saperti unggal poé. Tapi Saul boga tumbak di leungeun-Na, sarta anjeunna hurled eta ka Daud, maksudna napel anjeunna kana témbok. Tapi Daud luput dua kali.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.