25 fontos bibliai vers az árulásról és a megbántásról (bizalom elvesztése)

25 fontos bibliai vers az árulásról és a megbántásról (bizalom elvesztése)
Melvin Allen

Mit mond a Biblia az árulásról?

Ha egy barát vagy családtag elárul minket, az az egyik legrosszabb érzés. Néha az érzelmi fájdalom sokkal rosszabb, mint a fizikai fájdalom. A kérdés az, hogyan kezeljük az árulást? A testünk először bosszút akar állni. Ha nem is fizikailag, de lelkileg.

Csendben kell maradnunk.El kell terelnünk a gondolatainkat a helyzetről, és Krisztusra kell összpontosítanunk.

Ha folyton a helyzetre gondolunk, akkor az csak a haragot fogja felgyülemleni.

Minden problémánkat az Úrnak kell átadnunk. Ő lecsendesíti bennünk a vihart. Krisztus példáját kell követnünk, akit szintén elárultak. Nézd meg, hogy Isten mennyire megbocsátott nekünk.

Bocsássunk meg másoknak. A Lélekre kell támaszkodnunk. Kérnünk kell a Lelket, hogy segítsen nekünk szeretni ellenségeinket, és távolítsa el a szívünkben lappangó keserűséget és haragot.

Értsd meg, hogy minden nehéz dolgot, amivel az életben szembesülünk, Isten az Ő nagyszerű céljára használja fel. Ahogy József mondta: "ti rosszat akartatok ellenem, de Isten jóra akarta".

Amikor Krisztusra szegezed a gondolataidat, csodálatos békét és szeretet érzést ad. Keress egy csendes helyet. Kiálts ki Istenhez. Engedd, hogy Isten segítsen a fájdalmadon és a fájdalmadon. Imádkozz az árulódért, ahogy Krisztus imádkozott az ellenségeiért.

Keresztény idézetek az árulásról

"Az árulásban az a legszomorúbb, hogy soha nem az ellenségedtől jön."

"A megbocsátás nem menti fel a viselkedésüket. A megbocsátás megakadályozza, hogy a viselkedésük tönkretegye a szívedet."

"Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy megbocsátani a megbocsáthatatlanoknak, mert Isten megbocsátotta a benned lévő megbocsáthatatlanokat."

"Az árulás nagyon kis mértéke is elegendő ahhoz, hogy a bizalom halálát okozza."

"Az élet elárul, Isten soha."

Barátok elárulása bibliai versek

1. Zsoltárok 41:9 Még legközelebbi barátom is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, sarkát emelte ellenem.

2. Zsoltárok 55:12-14 Mert nem egy ellenség az, aki sérteget engem - ezt el tudtam volna intézni -, és nem is valaki, aki gyűlöl engem, és aki most ellenem támad - el tudtam volna rejtőzni előle -, hanem te vagy az - egy ember, akit egyenrangúként kezeltem - személyes bizalmasom, közeli barátom! Jó közösségben voltunk együtt, sőt együtt jártunk Isten házában!

3. Jób 19:19 Közeli barátaim gyűlölnek engem. Akiket szerettem, ellenem fordultak.

4. Jób 19:13-14 Rokonaim távol maradnak, és barátaim ellenem fordultak. Családom eltűnt, és közeli barátaim elfelejtettek.

5. Példabeszédek 25:9-10 Inkább felebarátoddal vitasd meg a dolgot, és ne áruld el a másik bizalmát. Különben, aki meghallja, megszégyenít, és rossz hírneved soha nem hagy el téged.

Az Úrhoz kell kiáltanunk segítségért az árulás érzéseivel kapcsolatban.

6. Zsoltárok 27:10 Ha apám és anyám el is hagy engem, az Úr gondoskodik rólam.

7. Zsoltárok 55:16-17 Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Reggel, délben és éjjel ezeken töprengtem, és kiáltottam nyomorúságomban, és ő meghallotta szavamat.

8.2Móz 14:14 Az Úr harcol érted, és neked csak hallgatnod kell.

Jézus elárulta

Jézus tudja, milyen érzés, amikor elárulják. Őt kétszer is elárulták.

Péter elárulta Jézust

9. Lukács 22:56-61 Egy szolgálólány meglátta őt a tűz mellett ülni, megbámulta, és azt mondta: "Ez az ember is vele volt." De ő tagadta: "Nem ismerem őt, asszony!" - válaszolta. Nem sokkal később egy férfi ránézett, és azt mondta: "Te is közéjük tartozol." De Péter azt mondta: "Uram, nem tartozom!" Körülbelül egy órával később egy másik férfi nyomatékosan állította: "Ez az ember biztosan vele volt, mert ő egyGalileai!" De Péter azt mondta: "Uram, nem tudom, miről beszélsz!" Éppen akkor, miközben még mindig beszélt, egy kakas kukorékolt. Ekkor az Úr megfordult, és egyenesen Péterre nézett. Péter pedig emlékezett az Úr szavára, és arra, hogyan mondta neki: "Mielőtt ma egy kakas kukorékolna, háromszor fogsz megtagadni engem.".

Júdás elárulta Júdást

10. Máté 26:48-50 Az áruló, Júdás , előre megbeszélt jelet adott nekik: "Majd megtudjátok, hogy kit kell letartóztatni, ha csókkal köszöntöm." Júdás tehát egyenesen Jézushoz ment. "Üdvözletem, Rabbi!" - kiáltotta, és csókot adott neki. Jézus azt mondta: "Barátom, menj előre, és tedd, amiért jöttél." Ekkor a többiek megragadták Jézust, és letartóztatták.

Isten használja az árulást

Ne pazarold el a szenvedésedet. Használd fel az árulásodat arra, hogy osztozz Krisztus szenvedésében.

11. 2 Korinthus 1:5 Mert amint bőségesen részesülünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.

12. 1 Péter 4:13 Örüljetek pedig, mivelhogy részesei vagytok Krisztus szenvedéseinek; hogy amikor az ő dicsősége megjelenik, ti is örüljetek nagy örömmel.

Használd az árulást lehetőségként arra, hogy még inkább Krisztushoz hasonlóvá válj, és keresztényként növekedj.

13. 1 Péter 2:23 Nem állt bosszút, amikor megsértették, és nem fenyegetőzött bosszúval, amikor szenvedett. Ügyét Isten kezére bízta, aki mindig igazságosan ítél. (A bosszú a Bibliában).

Lásd még: 50 epikus bibliai vers a keserűségről és haragról (harag)

14. Zsidókhoz írt levél 12:3 Mert gondoljatok arra, aki elviselte a bűnösök ilyen ellenségeskedését maga ellen, hogy el ne fáradjatok és el ne veszítsétek a bátorságotokat.

Minden próbatételben mindig van áldás. Találd meg az áldást.

15. Máté 5:10-12 " Milyen boldogok azok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa!" Milyen boldogok vagytok, amikor az emberek sértegetnek, üldöznek titeket, és mindenféle gonoszságot mondanak ellenetek hamisan miattam ! Örüljetek és örüljetek nagyon, mert nagy a jutalmatok a mennyben! Így üldözték a prófétákat, akik előttük jártak!téged."

Ne találj módot arra, hogy bosszút állj, hanem bocsáss meg másoknak, ahogyan Isten is megbocsátott neked.

16. Róma 12:14-19 Áldjátok meg azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok őket folyamatosan, és soha ne átkozzátok őket. Örüljetek együtt azokkal, akik örülnek. Sírjatok együtt azokkal, akik sírnak. Éljetek harmóniában egymással. Ne legyetek gőgösek, hanem alázatos emberekkel társuljatok . Ne gondoljátok magatokat bölcsebbnek, mint amilyenek valójában vagytok. Ne fizessetek rosszat rosszért senkinek, hanem gondolataitokat arra összpontosítsátok, ami helyes a helyes aminden ember szemében. Ha lehet, amennyire rajtatok múlik, éljetek békében minden emberrel. Ne álljatok bosszút , kedves barátaim, hanem hagyjatok teret Isten haragjának. Mert meg van írva: "A bosszúállás az enyém, én megfizetek nekik, ezt mondja az Úr".

17. Máté 6:14-15 Mert ha megbocsátjátok másoknak vétkeiket, mennyei Atyátok is megbocsát nektek; ha pedig ti nem bocsátjátok meg másoknak vétkeiket, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Hogyan győzhetem le az árulás fájdalmát?

Tudom, hogy egyedül nehéz, de bíznunk kell Isten erejében, hogy segítsen.

18. Filippi 4:13 Mindenre képes vagyok az által, aki engem megerősít.

19. Máté 19:26 Jézus pedig látta őket, és monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Ne rágódjatok rajta, ami csak keserűséget és gyűlöletet szülne. Rögzítsétek szemeteket Krisztusra.

20. Zsidókhoz írt levél 12:15. Ügyeljetek arra, hogy senki se maradjon el az Isten kegyelmétől, és hogy a keserűség gyökere ne fakadjon ki, hogy bajt okozzon, és általa sokakat beszennyezzen.

21. Ézsaiás 26:3 Tökéletes békességben tartod meg azokat, akiknek elméje szilárd, mert benned bíznak.

A Lélekre kell támaszkodnunk, és a Lélekhez kell imádkoznunk.

22. Róm 8:26 Ugyanígy a Lélek is megsegít minket gyengeségünkben. Nem tudjuk, hogy miért kellene imádkoznunk, de maga a Lélek közbenjár értünk szótlan sóhajtozással.

Az árulás kezelése

Felejtsd el a múltat, lépj tovább, és folytasd Isten akaratában.

23. Filippi 3:13-14 Testvérek, nem tartom magamat megragadottnak, hanem ezt az egyet teszem: elfelejtve a hátramaradottakat, és az előbbiek felé törekedvén, nyomulok a cél felé az Isten magas elhívásának díjára a Krisztus Jézusban.

Emlékeztető

Lásd még: Metodista Vs Presbiteriánus hit: (10 fő különbség)

24. Máté 24:9-10 Akkor majd átadnak titeket üldözésre és halálra ítélésre, és minden nemzet gyűlölni fog titeket miattam. Abban az időben sokan elfordulnak majd a hittől, és elárulják és gyűlölik egymást.

Példák az árulásra a Bibliában

25. Bírák 16:18-19 Amikor Delila rájött, hogy mindent elárult neki , elküldött a filiszteus tisztviselőkért, és azt mondta nekik: "Siessetek és gyertek ide azonnal, mert mindent elmondott nekem." A filiszteus tisztviselők elmentek hozzá, és hozták a pénzüket is. A filiszteus tisztviselők tehát elcsábították, hogy elaludjon az ölében, hívott egy embert, aki leborotválta a fejéről a hét hajtincsét, ésÍgy kezdte megalázni őt. Aztán elhagyta az ereje.

Saul elárulta Dávidot

1Sámuel 18:9-11 Ettől fogva Saul féltékeny szemmel tartotta Dávidot. Másnap egy Istentől származó gyötrő lélek szállta meg Sault, és őrültként kezdett tombolni a házában. Dávid hárfázott, mint minden nap. Saulnak azonban lándzsa volt a kezében, és hirtelen Dávid felé hajította, azzal a szándékkal, hogy a falhoz szegezze. Dávid azonban kétszer is elmenekült előle.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.