വിശ്വാസവഞ്ചനയെയും വേദനയെയും കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു)

വിശ്വാസവഞ്ചനയെയും വേദനയെയും കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു)
Melvin Allen

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വഞ്ചനയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഒരു സുഹൃത്തോ കുടുംബാംഗമോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് എക്കാലത്തെയും മോശമായ വികാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ വൈകാരിക വേദന ശാരീരിക വേദനയേക്കാൾ വളരെ മോശമാണ്. വിശ്വാസവഞ്ചനയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ ശരീരം ആദ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ശാരീരികമായല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ.

നമ്മൾ നിശ്ചലമായിരിക്കണം . നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ക്രിസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

നമ്മൾ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ദേഷ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും കർത്താവിന് നൽകണം. അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കും. ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക നാം അനുകരിക്കണം. ദൈവം നമ്മോട് എത്രമാത്രം ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് നോക്കൂ.

നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാം. നാം ആത്മാവിൽ വിശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്ന കയ്പും കോപവും നീക്കം ചെയ്യാനും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആത്മാവിനോട് അപേക്ഷിക്കണം.

ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങളും ദൈവം തന്റെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. യോസേഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ, "നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ തിന്മയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്നാൽ ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചു."

ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ നൽകുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ സമാധാനവും സ്നേഹവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശാന്തമായ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക. ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വേദനയെയും വേദനയെയും സഹായിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുക. ക്രിസ്തു തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

വഞ്ചനയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഉദ്ധരണികൾ

“വഞ്ചനയുടെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം അതാണ്അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല.

“ക്ഷമ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് മാപ്പ് നൽകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമ തടയുന്നു.

"ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുക എന്നതിനർത്ഥം ക്ഷമിക്കാനാകാത്തത് ക്ഷമിക്കുക എന്നതാണ്, കാരണം നിങ്ങളിലുള്ള ക്ഷമിക്കാനാകാത്തത് ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു."

"വിശ്വാസത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകാൻ വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള വഞ്ചന മതിയാകും."

“ജീവിതം നിങ്ങളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും; ദൈവം ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല."

സുഹൃത്തുക്കളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

1. സങ്കീർത്തനം 41:9 ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, എന്റെ അപ്പം തിന്നവൻ പോലും എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു .

2. സങ്കീർത്തനം 55:12-14 എന്നെ അപമാനിക്കുന്നത് ഒരു ശത്രുവല്ല- എനിക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു- അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വെറുക്കുന്നവനും ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ ഉയരുന്നവനുമായ ഒരാളല്ല- എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ മറച്ചുവെക്കാമായിരുന്നു. അവൻ- പക്ഷേ അത് നിങ്ങളാണ്- ഞാൻ എനിക്ക് തുല്യനായി കരുതിയ ഒരു മനുഷ്യൻ- എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വസ്തൻ, എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്! ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരുമിച്ചു നടന്നു!

3. ഇയ്യോബ് 19:19 എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വെറുക്കുന്നു . ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവർ എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

4. ഇയ്യോബ് 19:13-14 എന്റെ ബന്ധുക്കൾ അകന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബം പോയി, എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ മറന്നു.

5. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 25:9-10 പകരം, നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനുമായി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ, കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാളും നിങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചീത്തപ്പേര് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകില്ല.

നമുക്ക് നിലവിളിക്കണംവിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ വികാരങ്ങളിൽ സഹായത്തിനായി കർത്താവ്

6. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 27:10 എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും, യഹോവ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു.

7. സങ്കീർത്തനം 55:16-17 ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു, കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിക്കും. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു, എന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, അവൻ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു.

8. പുറപ്പാട് 14:14 കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി.

യേശു ഒറ്റിക്കൊടുത്തു

ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. അവനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒറ്റിക്കൊടുത്തു.

പത്രോസ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു

9. ലൂക്കോസ് 22:56-61 അവൻ തീയ്‌ക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു വേലക്കാരി അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. , "ഇയാളും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു." എന്നാൽ അവൻ അത് നിഷേധിച്ചു, "എനിക്ക് അവനെ അറിയില്ല, സ്ത്രീ!" അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു: "നീയും അവരിൽ ഒരാളാണ്." എന്നാൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, "മിസ്റ്റർ, ഞാനല്ല!" ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷം, മറ്റൊരാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അവൻ ഒരു ഗലീലിയനാണ്!” എന്നാൽ പീറ്റർ പറഞ്ഞു, “മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല!” അപ്പോഴേക്കും അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോഴി കൂകി. അപ്പോൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു പത്രോസിനെ നോക്കി. “ഇന്ന് കോഴി കൂകുന്നതിനുമുമ്പ് നീ എന്നെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയും” എന്ന് കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള വചനവും അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞതും പത്രോസ് ഓർത്തു.

യൂദാസ് യൂദാസിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു

10. മത്തായി 26:48-50 രാജ്യദ്രോഹിയായ യൂദാസ് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സൂചന നൽകിയിരുന്നു: “ആരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.ഞാൻ അവനെ ഒരു ചുംബനത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ യൂദാസ് നേരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. "ആശംസകൾ, റബ്ബീ!" അവൻ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ചുംബിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്റെ സുഹൃത്തേ, പോയി നീ വന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക.” അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ പിടികൂടി.

ദൈവം വഞ്ചന ഉപയോഗിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പാഴാക്കരുത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതകളിൽ പങ്കുചേരാൻ നിങ്ങളുടെ വഞ്ചന ഉപയോഗിക്കുക.

11. 2 കൊരിന്ത്യർ 1:5 ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നാം സമൃദ്ധമായി പങ്കുചേരുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മുടെ ആശ്വാസവും സമൃദ്ധമാണ്.

12. 1 പത്രോസ് 4:13 എന്നാൽ സന്തോഷിക്കുക, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകയാൽ ; അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷിക്കും.

ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയാകാനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി വളരാനുമുള്ള അവസരമായി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന ഉപയോഗിക്കുക.

13. 1 പത്രോസ് 2:23 അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പ്രതികാരം ചെയ്‌തില്ല. , അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്. അവൻ തന്റെ കേസ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു, അവൻ എപ്പോഴും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നു. (ബൈബിളിലെ പ്രതികാരം)

14. എബ്രായർ 12:3 നിങ്ങൾ തളർന്നുപോകാതിരിക്കാനും ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും പാപികളിൽ നിന്ന് തനിക്കെതിരെയുള്ള അത്തരം ശത്രുത സഹിച്ചവനെ പരിഗണിക്കുക.

എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും എപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അനുഗ്രഹം കണ്ടെത്തുക.

15. മത്തായി 5:10-12 “ നീതിനിമിത്തം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ, കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യം അവരുടേതാണ്! "ആളുകൾ നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എല്ലാത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്.ഞാൻ നിമിത്തം നിനക്കു വിരോധമായി തിന്മകൾ! സന്തോഷിക്കുകയും അത്യധികം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണ്! നിങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അവർ അങ്ങനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത്.

പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തരുത്, പകരം ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക.

16. റോമർ 12:14-19 പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. നിങ്ങൾ. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തുടരുക, ഒരിക്കലും അവരെ ശപിക്കരുത്. സന്തോഷിക്കുന്നവരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുക. കരയുന്നവരോടൊപ്പം കരയുക. പരസ്പരം ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക. അഹങ്കാരികളാകരുത്, എന്നാൽ എളിയവരുമായി സഹവസിക്കുക. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കരുതരുത്. ആർക്കും തിന്മയ്‌ക്ക് പകരം തിന്മ നൽകരുത്, എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം, എല്ലാ ആളുകളുമായും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ, പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്, പക്ഷേ ദൈവകോപത്തിന് ഇടം നൽകുക. എന്തെന്നാൽ, “പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ അവർക്ക് പകരം നൽകും, കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

17. മത്തായി 6:14-15 നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല.

ഇതും കാണുക: ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള 25 പ്രചോദനാത്മക പ്രാർത്ഥനകൾ (ശക്തിയും രോഗശാന്തിയും)

വഞ്ചനയുടെ വേദനയെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും?

നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ സഹായിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം.

18. ഫിലിപ്പിയർ 4:13 എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

19. മത്തായി 19:26 പക്ഷേയേശു അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു: മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്; എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്.

കയ്പ്പും വെറുപ്പും മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിൽ വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുക.

20. എബ്രായർ 12:15 ദൈവകൃപയിൽ ആരും വീഴാതിരിക്കാനും കയ്പിൻറെ വേരുകൾ മുളപൊട്ടാതിരിക്കാനും അത് അനേകരെ അശുദ്ധരാക്കാനും ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുക. .

21. യെശയ്യാവ് 26:3 ഉറച്ച മനസ്സുള്ളവരെ നീ പൂർണസമാധാനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും, കാരണം അവർ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.

നാം ആത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ആത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം.

22. റോമർ 8:26 അതുപോലെ, നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. നാം എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെ വാക്കുകളില്ലാത്ത ഞരക്കങ്ങളിലൂടെ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: ടീം വർക്കിനെയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള 30 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

വഞ്ചനയുമായി ഇടപെടൽ

ഭൂതകാലത്തെ മറക്കുക, മുന്നോട്ടുപോകുക, ദൈവഹിതത്തിൽ തുടരുക.

23. ഫിലിപ്പിയർ 3:13-14 സഹോദരന്മാരേ, എന്നെത്തന്നെ പിടികൂടിയതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല; എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നിലുള്ളവ മറന്നു, മുമ്പുള്ളവയിലേക്ക് എത്തി, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉയർന്ന വിളിയുടെ സമ്മാനത്തിനായി ഞാൻ അടയാളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

24. മത്തായി 24:9-10 പിന്നെ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും ഏല്പിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനതകളാലും വെറുക്കപ്പെടും. എന്റെ. ആ സമയത്ത് അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യും.

വഞ്ചനയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾബൈബിൾ

25. ന്യായാധിപന്മാർ 16:18-19 അവൻ എല്ലാം തന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് ദെലീല മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഫെലിസ്ത്യൻ പ്രമാണിമാരെ വരുത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു: “വേഗം വേഗം ഇവിടെ വരൂ. എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാർ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരുടെ പണം കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അവൾ അവനെ തന്റെ മടിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, അവന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഏഴ് മുടി ഷേവ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചു, അങ്ങനെ അവനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവന്റെ ശക്തി അവനെ കൈവിട്ടു.

ശൗൽ ദാവീദിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു

1 സാമുവൽ 18:9-11 അന്നുമുതൽ ശൗൽ ദാവീദിനെ അസൂയയോടെ നോക്കി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശൗലിനെ കീഴടക്കി, അവൻ ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ തന്റെ വീട്ടിൽ ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡേവിഡ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ കിന്നാരം വായിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ശൗലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ പെട്ടെന്നു ദാവീദിനെ ചുവരിനോട് ചേർത്തു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അവന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡേവിഡ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.