25 основни стиха от Библията за предателството и нараняването (Загуба на доверие)

25 основни стиха от Библията за предателството и нараняването (Загуба на доверие)
Melvin Allen

Какво казва Библията за предателството?

Да бъдеш предаден от приятел или член на семейството е едно от най-лошите чувства. Понякога емоционалната болка е много по-силна от физическата. Въпросът е как да се справим с предателството? Първото нещо, което плътта ни иска да направи, е да отмъсти. Ако не физически, то в съзнанието ни.

Трябва да бъдем спокойни. Трябва да откъснем ума си от ситуацията и да се съсредоточим върху Христос.

Ако продължаваме да мислим за ситуацията, това само ще засили гнева ни.

Трябва да предадем всичките си проблеми на Господ. Той ще успокои бурята в нас. Трябва да следваме примера на Христос, който също е бил предаден. Вижте колко много ни е простил Бог.

Вижте също: 25 важни стиха от Библията за слуховете

Трябва да се уповаваме на Духа. Трябва да помолим Духа да ни помогне да обичаме враговете си и да премахне всякаква горчивина и гняв, които се крият в сърцата ни.

Разберете, че всички трудни неща, с които се сблъскваме в живота си, Бог ще ги използва за Своята велика цел. Точно както казва Йосиф: "Ти искаше зло срещу мен, но Бог го направи за добро".

Когато насочите ума си към Христос, има невероятно усещане за мир и любов, което Той ще ви осигури. Отидете и намерете тихо място. Извикайте към Бога. Позволете на Бога да помогне на болката и нараняването ви. Помолете се за вашия предател, както Христос се е молил за враговете си.

Християнски цитати за предателството

"Най-тъжното нещо на предателството е, че то никога не идва от враговете ти."

"Прошката не оправдава поведението им. Прошката не позволява на поведението им да разруши сърцето ви."

"Да бъдеш християнин означава да прощаваш непростимото, защото Бог е простил непростимото в теб."

"Много малка степен на предателство е достатъчна, за да доведе до смъртта на доверието."

"Животът ще ви предаде, а Бог - никога."

Предателство на приятели Bible verses

1. псалм 41:9 Дори най-близкият ми приятел, на когото се уповавах, този, който ядеше хляба ми, вдигна петата си срещу мен.

2. псалм 55:12-14 Защото не е враг, който ме обижда - бих могъл да се справя с това - нито е някой, който ме мрази и който сега се надига срещу мен - бих могъл да се скрия от него - но си ти - човек, към когото се отнасях като към равен на себе си - мой личен довереник, мой близък приятел! Имахме добро общуване заедно; и дори ходехме заедно в Божия дом!

3. Йов 19:19 Близките ми приятели ме отвращават. Тези, които обичах, се обърнаха срещу мен.

4. Йов 19:13-14 Роднините ми остават далеч, и приятелите ми се обърнаха срещу мен. Семейството ми изчезна, и близките ми приятели ме забравиха.

5. притчи 25:9-10 Вместо това, разговаряй с ближния си и не предавай доверието на друг човек. В противен случай всеки, който чуе, ще те посрами и лошата ти репутация никога няма да те напусне.

Трябва да извикаме към Господ за помощ при чувствата на предателство.

6. псалм 27:10 Дори ако баща ми и майка ми ме изоставят, Господ се грижи за мен.

7. псалм 55:16-17 Призовавам Бога, и Господ ще ме избави. сутрин, обед и нощ размишлявах за тези неща и виках в скръбта си, и Той чу гласа ми.

8.Изход 14:14 Господ ще се бие за теб, а ти трябва само да мълчиш.

Исус е предаден

Исус знае какво е чувството да бъдеш предаден. Той е предаден два пъти.

Петър предаде Исус

9. 22:56-61 Лука Една слугиня го видя да седи край огъня, загледа го и каза: "И този човек беше с него." Но той отрече: "Не го познавам, жено!" - отвърна той. Малко по-късно един мъж го погледна и каза: "И ти си един от тях." Но Петър каза: "Господине, не съм!" Около час по-късно друг мъж категорично заяви: "Този човек със сигурност беше с него, защото еГалилеянин!" Но Петър каза: "Господине, не знам за какво говорите!" Точно тогава, докато все още говореше, пропя петел. Тогава Господ се обърна и погледна право към Петър. А Петър си спомни думата от Господа и как му беше казал: "Преди да пропее петелът днес, ти ще се отречеш от Мен три пъти."

Юда предаде Юда

10. 26:48-50 Матей 26:48-50 Предателят Юда , им беше дал предварително уговорен сигнал: "Ще разберете кой да арестувате, когато го посрещна с целувка." И така, Юда дойде направо при Исус. "Поздрави, Рави!" - възкликна той и го целуна. Исус каза: "Приятелю мой, върви напред и направи това, за което си дошъл." Тогава другите хванаха Исус и го арестуваха.

Бог използва предателството

Не пропилявайте страданията си. Използвайте предателството си, за да участвате в страданията на Христос.

11. 2 Коринтяни 1:5 Защото както участваме в изобилие в Христовите страдания , така и утехата ни изобилства чрез Христос.

12. 1 Петрово 4:13 Но радвайте се, понеже сте съучастници в Христовите страдания, та, когато се яви Неговата слава, и вие да се зарадвате с голяма радост.

Използвайте предателството си като възможност да се уподобите на Христос и да израснете като християнин.

13. 1 Петрово 2:23 Той не отмъщаваше, когато го обиждаха, нито заплашваше с отмъщение, когато страдаше. Той остави случая си в ръцете на Бога, който винаги отсъжда справедливо. (Отмъщението в Библията)

14. Евреи 12:3 Защото помислете за Онзи, Който понесе такава враждебност от страна на грешниците срещу Себе Си, за да не се уморите и да не изгубите сърце.

Във всяко изпитание винаги има благословия. Открийте благословията.

15. Матей 5:10-12 " Колко са блажени онези, които биват гонени заради правдата, защото на тях принадлежи небесното царство!" Колко сте блажени, когато хората ви обиждат, гонят и лъжливо говорят всякакви лоши неща срещу вас заради мен! Радвайте се и се веселете, защото наградата ви на небето е голяма! Така гонеха пророците, които бяха дошли предивас."

Вижте също: 21 важни стиха от Библията за празнословието (Шокиращи стихове)

Не търсете начин да си отмъстите, а простете на другите, както Бог е простил на вас.

16. римляни 12:14-19 Благославяйте онези, които ви преследват. продължавайте да ги благославяте и никога не ги проклинайте. радвайте се с онези, които се радват. плачете с онези, които плачат. живейте в хармония помежду си. не бъдете надменни, а общувайте със смирени хора. не си мислете, че сте по-мъдри, отколкото сте в действителност. не отплащайте никому със зло за зло, а съсредоточете мислите си върху това, което е правилно впогледа на всички хора. ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички хора. не отмъщавайте , скъпи приятели, а оставете място за Божия гняв. защото е писано: "Отмъщението принадлежи на мен. аз ще им отплатя, заявява Господ."

17. Матей 6:14-15 Защото, ако вие простите на другите съгрешенията им, и вашият небесен Отец ще прости на вас; но ако вие не простите на другите съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.

Как мога да преодолея болката от предателството?

Знам, че е трудно да се справим сами, но трябва да се доверим на Божията сила, за да ни помогне.

18. Филипяни 4:13 Мога да върша всичко чрез Този, Който ме укрепва.

19. Матей 19:26 Но Исус ги погледна и им каза: За човеците това е невъзможно, а за Бога всичко е възможно.

Не се занимавайте с това, което само ще породи горчивина и омраза. Насочете погледа си към Христос.

20. Евреи 12:15 Грижете се никой да не се лиши от Божията благодат и да не изникне корен на горчивина, който да причинява неприятности и чрез тях да осквернява мнозина.

21. 26:3 Исая 26:3 Ти ще запазиш в съвършен мир онези, чиито умове са непоколебими , защото се уповават на Теб.

Трябва да разчитаме на Духа и да се молим на Духа.

22. римляни 8:26 По същия начин Духът ни помага в нашата немощ. ние не знаем за какво трябва да се молим, но самият Дух се застъпва за нас чрез безсловесни стенания.

Справяне с предателството

Забравете за миналото, продължете напред и следвайте Божията воля.

23. филипяни 3:13-14 Братя, не считам себе си за уловен; но едно правя: като забравям онова, което е отзад, и като се домогвам до онова, което е отпред, натискам към целта за наградата на високото Божие призвание в Христос Исус.

Напомняне

24. Матей 24:9-10 Тогава ще бъдете предадени на гонение и смърт и ще бъдете мразени от всички народи заради Мен. В това време мнозина ще се отвърнат от вярата, ще се предадат и ще се намразят един друг.

Примери за предателство в Библията

25. съдии 16:18-19 Когато Далила разбра, че той й е разкрил всичко , тя изпрати за филистимските чиновници и им каза: "Побързайте да дойдете веднага тук, защото той ми разказа всичко." И така, филистимските чиновници отидоха при нея и донесоха със себе си парите си. И така, тя го подмами да заспи на коленете й, повика човек, който да обръсне седемте кичура коса от главата му ии започна да го унижава. Тогава силите му го изоставиха.

Саул предаде Давид

1 Царе 18:9-11 И оттогава Саул ревниво следи Давид. Още на следващия ден измъчващ дух от Бога обзе Саул и той започна да беснее в дома си като луд. Давид свиреше на арфа, както правеше всеки ден. Но Саул имаше копие в ръката си и внезапно го хвърли към Давид с намерението да го притисне към стената. Но Давид на два пъти му избяга.
Melvin Allen
Melvin Allen
Мелвин Алън е страстен вярващ в Божието слово и отдаден изучаващ Библията. С над 10 години опит в служба в различни служения, Мелвин е развил дълбока оценка за трансформиращата сила на Писанието в ежедневието. Има бакалавърска степен по теология от реномиран християнски колеж и в момента следва магистърска степен по библейски науки. Като автор и блогър, мисията на Мелвин е да помага на хората да придобият по-добро разбиране на Писанията и да прилагат вечните истини в ежедневието си. Когато не пише, Мелвин обича да прекарва време със семейството си, да изследва нови места и да се занимава с общественополезен труд.