25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການທໍລະຍົດແລະການທໍາຮ້າຍ (ສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ)

25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການທໍລະຍົດແລະການທໍາຮ້າຍ (ສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ)
Melvin Allen

ສາ​ລະ​ບານ

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທໍລະຍົດ? ບາງຄັ້ງຄວາມເຈັບປວດທາງດ້ານຈິດໃຈແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າຄວາມເຈັບປວດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຄໍາຖາມແມ່ນ, ພວກເຮົາຈະຈັດການກັບການທໍລະຍົດແນວໃດ? ສິ່ງທໍາອິດທີ່ເນື້ອຫນັງຂອງພວກເຮົາຢາກເຮັດແມ່ນການແກ້ແຄ້ນ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ . ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈຂອງພວກເຮົາອອກຈາກສະຖານະການແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະຄຣິດ.

ຖ້າ​ເຮົາ​ຄິດ​ຕຶກຕອງ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ສະພາບ​ການ, ມັນ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.

ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມອບ​ບັນ​ຫາ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ພຣະອົງຈະສະຫງົບລົມພາຍຸພາຍໃນພວກເຮົາ. ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ພະ​ຄລິດ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ທໍລະຍົດ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ຈົ່ງເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ອະໄພພວກເຮົາຫຼາຍປານໃດ.

ໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງພັກຜ່ອນຕາມພຣະວິນຍານ. ເຮົາ​ຕ້ອງ​ທູນ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຮັກ​ສັດຕູ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ຂົມ​ຂື່ນ ແລະ ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ.

ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍາກ​ລຳ​ບາກ​ທີ່​ເຮົາ​ປະ​ເຊີນ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ວິດ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ຄື​ກັນ​ກັບ​ໂຢເຊບ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ, “ເຈົ້າ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ຂ້ອຍ, ແຕ່​ພະເຈົ້າ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ດີ.”

ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃສ່​ພຣະ​ຄຣິດ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແລະ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້. ໄປຊອກຫາບ່ອນງຽບໆ. ຈົ່ງ​ຮ້ອງ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມເຈັບປວດຂອງເຈົ້າ. ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທໍລະຍົດຂອງເຈົ້າຄືກັບທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ອະທິຖານເພື່ອສັດຕູຂອງພຣະອົງ.

ຄຳເວົ້າຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບການທໍລະຍົດ

“ສິ່ງທີ່ໂສກເສົ້າທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການທໍລະຍົດແມ່ນວ່າມັນບໍ່ເຄີຍມາຈາກສັດຕູຂອງເຈົ້າ.”

“ການ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ບໍ່​ໄດ້​ແກ້​ຕົວ​ຕໍ່​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ການໃຫ້ອະໄພປ້ອງກັນພຶດຕິກຳຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການທຳລາຍຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ.”

“ການ​ເປັນ​ຄລິດສະຕຽນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ໃຫ້​ອະໄພ​ຜູ້​ທີ່​ຍົກ​ໂທດ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະ​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອະໄພ​ໃນ​ຕົວ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຍົກ​ໂທດ​ບໍ່​ໄດ້.”

“ການ​ທໍ​ລະ​ຍົດ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ຕາຍ​ໄປ.”

“ຊີວິດຈະທໍລະຍົດເຈົ້າ; ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍ.”

ການທໍລະຍົດຕໍ່ເພື່ອນຂໍ້ພຣະຄໍາພີ

1. ເພງສັນລະເສີນ 41:9 ແມ່ນແຕ່ເພື່ອນສະໜິດທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍໄວ້ໃຈຜູ້ທີ່ກິນເຂົ້າຈີ່ກໍຍົກສົ້ນຕີນໃສ່ຂ້ອຍ. .

2. ຄຳເພງ 55:12-14 ເພາະ​ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສັດຕູ​ທີ່​ດູຖູກ​ຂ້ອຍ—ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ຈັດການ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ​ໄດ້—ທັງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ​ຂ້ອຍ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຂ້ອຍ—ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ປິດ​ບັງ​ຕົວ​ເອງ​ໄວ້​ຈາກ​ຕົວ​ຂ້ອຍ. ລາວ — ແຕ່​ແມ່ນ​ເຈົ້າ—ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຖື​ວ່າ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ—ຄົນ​ທີ່​ໝັ້ນ​ໃຈ​ສ່ວນ​ຕົວ, ໝູ່​ສະ​ໜິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ! ພວກ ເຮົາ ມີ fellowship ທີ່ ດີ ຮ່ວມ ກັນ; ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ຍ່າງ​ໄປ​ນຳ​ກັນ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ!

3. ໂຢບ 19:19 ໝູ່​ສະໜິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກຽດ​ຊັງ​ຂ້ອຍ. ຄົນ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຮັກ​ໄດ້​ຫັນ​ມາ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຂ້ອຍ.

4. ໂຢບ 19:13-14 ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ ແລະ​ໝູ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຫັນ​ມາ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຂ້ອຍ. ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຫມົດໄປ, ແລະຫມູ່ເພື່ອນໃກ້ຊິດຂອງຂ້ອຍລືມຂ້ອຍ.

5. ສຸພາສິດ 25:9-10 ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ, ເອົາ​ເລື່ອງ​ກັບ​ເພື່ອນ​ບ້ານ, ແລະ​ຢ່າ​ທໍລະຍົດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ. ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ອັບ​ອາຍ, ແລະ​ຊື່​ສຽງ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຕ້ອງຮ້ອງອອກມາພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ການ​ທໍ​ລະ​ຍົດ

6. Psalm 27:10 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ປະ​ຖິ້ມ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.

7. ຄໍາເພງ 55:16–17 ເຮົາ​ອ້ອນວອນ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຕອນ​ເຊົ້າ, ຕອນ​ທ່ຽງ, ແລະ​ກາງຄືນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຄິດ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.

8.Exodus 14:14 ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ທ່ານ, ແລະ​ທ່ານ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ງຽບ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ທໍລະຍົດ

ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າມັນຮູ້ສຶກແນວໃດທີ່ຖືກທໍລະຍົດ. ລາວຖືກທໍລະຍົດສອງຄັ້ງ.

ເປໂຕໄດ້ທໍລະຍົດພຣະເຢຊູ

9. ລືກາ 22:56-61 ຍິງສາວຮັບໃຊ້ຄົນໜຶ່ງເຫັນພຣະອົງນັ່ງຢູ່ຂ້າງໄຟ, ຫລຽວເບິ່ງພຣະອົງ, ແລະເວົ້າວ່າ. "ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຢູ່ກັບລາວຄືກັນ." ແຕ່ລາວປະຕິເສດມັນ, "ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກລາວ, ຜູ້ຍິງ!" ລາວຕອບ. ຕໍ່ມາໜ້ອຍໜຶ່ງ, ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງເບິ່ງລາວແລ້ວເວົ້າວ່າ, “ເຈົ້າກໍເປັນໜຶ່ງໃນພວກເຂົາຄືກັນ.” ແຕ່ເປໂຕເວົ້າວ່າ, “ທ່ານເອີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນ!” ປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ຜູ້ຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ, “ຊາຍຄົນນີ້ຢູ່ກັບລາວແນ່ນອນ, ເພາະວ່າລາວເປັນຊາວຄາລີເລ!” ແຕ່​ເປໂຕ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ນາຍ​ເອີຍ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ຫຍັງ!” ເມື່ອນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ລາວຍັງເວົ້າຢູ່, ໄກ່ໄກ່ຕີ. ແລ້ວ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫັນ​ໜ້າ​ໄປ​ຫາ​ເປໂຕ. ແລະ​ເປໂຕ​ກໍ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ແລະ​ວິທີ​ທີ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ບອກ​ເພິ່ນ​ວ່າ, “ມື້ນີ້​ກ່ອນ​ໄກ່​ຂັນ ເຈົ້າ​ຈະ​ປະຕິເສດ​ຂ້ອຍ​ສາມ​ເທື່ອ.”

ຢູດາ​ໄດ້​ທໍລະຍົດ​ຢູດາ

10. ມັດທາຍ 26:48-50 ຢູດາ​ຜູ້​ທີ່​ທໍລະຍົດ​ຕໍ່​ຢູດາ​ໄດ້​ໃຫ້​ສັນຍານ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: “ເຈົ້າ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ຈັບ​ຜູ້​ໃດ.ເມື່ອຂ້ອຍທັກທາຍລາວດ້ວຍການຈູບ.” ດັ່ງນັ້ນ ຢູດາ​ຈຶ່ງ​ມາ​ຫາ​ພະ​ເຍຊູ. “ສະບາຍດີອາຈານ!” ລາວ exclaimed ແລະໃຫ້ເຂົາ kiss ໄດ້. ພະ​ເຍຊູ​ກ່າວ​ວ່າ, “ສະຫາຍ​ເອີຍ ຈົ່ງ​ໄປ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມາ​ຫາ.” ແລ້ວ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ກໍ​ຈັບ​ພະ​ເຍຊູ​ແລະ​ຈັບ​ພະອົງ.

ພະເຈົ້າໃຊ້ການທໍລະຍົດ

ຢ່າເສຍຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຈົ້າ. ໃຊ້ການທໍລະຍົດຂອງເຈົ້າເພື່ອຮ່ວມໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດ.

12. 1 ເປໂຕ 4:13 ແຕ່​ຈົ່ງ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ, ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ເພື່ອ​ວ່າ, ເມື່ອ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ, ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ດີ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຸກ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່.

ໃຊ້​ການ​ທໍລະຍົດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພະ​ຄລິດ ແລະ​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ຄລິດສະຕຽນ.

13. 1 ເປໂຕ 2:23 ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ແກ້ແຄ້ນ​ເມື່ອ​ລາວ​ຖືກ​ດູຖູກ. , ຫຼືຂົ່ມຂູ່ການແກ້ແຄ້ນໃນເວລາທີ່ລາວທົນທຸກ. ພຣະອົງໄດ້ປະໄວ້ກໍລະນີຂອງຕົນຢູ່ໃນມືຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ພິພາກສາຢ່າງຍຸດຕິທໍາສະເຫມີ. (Revenge in Bible)

14. ເຮັບເຣີ 12:3 ຂໍ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ເບິ່ງ​ພຣະອົງ​ຜູ້​ທີ່​ອົດທົນ​ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ສັດຕູ​ຂອງ​ຄົນ​ບາບ​ຕໍ່​ພຣະອົງ​ເອງ ເພື່ອ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ອິດສາ​ແລະ​ເສຍໃຈ.

ມີພອນສະເໝີໃນທຸກໆການທົດລອງ. ຈົ່ງຊອກຫາພອນ.

15. ມັດທາຍ 5:10-12 “ຜູ້ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງຍ້ອນຄວາມຊອບທໍາກໍເປັນສຸກ, ເພາະວ່າອານາຈັກຈາກສະຫວັນເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ! “ເຈົ້າ​ເປັນ​ສຸກ​ພຽງ​ໃດ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ຄົນ​ດູ​ຖູກ​ເຈົ້າ, ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເຈົ້າ, ແລະ​ເວົ້າ​ທຸກ​ແບບ.ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຈິງ​ເພາະ​ຂ້ອຍ! ປິຕິຍິນດີແລະດີໃຈທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າລາງວັນຂອງເຈົ້າໃນສະຫວັນແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່! ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂົ່ມເຫັງ​ຜູ້​ພະຍາກອນ​ທີ່​ມາ​ກ່ອນ​ເຈົ້າ.”

ຢ່າ​ຫາ​ທາງ​ແກ້ແຄ້ນ ແຕ່​ໃຫ້​ອະໄພ​ຄົນ​ອື່ນ​ເໝືອນ​ກັບ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ໃຫ້​ອະໄພ​ເຈົ້າ. ເຈົ້າ. ສືບຕໍ່ອວຍພອນພວກເຂົາ, ແລະຢ່າດ່າພວກເຂົາ. ປິຕິຍິນດີກັບຜູ້ທີ່ປິຕິຍິນດີ. ຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຮ້ອງໄຫ້. ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມກົມກຽວກັນ. ຢ່າ​ຈອງຫອງ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ຄົບຫາ​ກັບ​ຄົນ​ຖ່ອມ. ຢ່າຄິດວ່າເຈົ້າສະຫລາດກວ່າເຈົ້າແທ້ໆ. ຢ່າ​ຕອບ​ແທນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໃນ​ສາຍ​ຕາ​ຂອງ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຈົນກ່ວາມັນຂຶ້ນກັບທ່ານ, ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັນຕິພາບກັບປະຊາຊົນທັງຫມົດ. ຢ່າແກ້ແຄ້ນ, ເພື່ອນທີ່ຮັກ, ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ຫ້ອງສໍາລັບພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ. ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ, “ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຮົາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄືນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ປະ​ກາດ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.”

17. ມັດທາຍ 6:14-15 ເພາະ​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ອະໄພ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ລະເມີດ​ຂອງ​ເຂົາ ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັນ, ແຕ່​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໃຫ້​ອະໄພ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ການ​ລ່ວງ​ລະເມີດ​ຂອງ​ເຂົາ, ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ໃຫ້​ອະໄພ​ການ​ລ່ວງ​ລະເມີດ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

ຂ້ອຍ​ຈະ​ເອົາ​ຊະນະ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ການ​ທໍລະຍົດ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ຂ້ອຍ​ຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ຍາກ​ໃນ​ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ, ແຕ່​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການ Incest

18. ຟີລິບ 4:13 ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໄດ້​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະອົງ​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳລັງ​ແກ່​ຂ້ອຍ.

19. ມັດທາຍ 19:26 ແຕ່ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ, ກັບ​ຜູ້​ຊາຍ​ນີ້​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້; ແຕ່ກັບພຣະເຈົ້າທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້.

ຢ່າຢູ່ກັບມັນ ເຊິ່ງຈະສ້າງແຕ່ຄວາມຂົມຂື່ນ ແລະຄວາມກຽດຊັງ. ຈົ່ງແນມເບິ່ງພຣະຄຣິດ.

20. ເຮັບເຣີ 12:15 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຂາດພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ມີຮາກແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນໄຫລອອກມາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ, ໂດຍມັນເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເປັນມົນທິນ. .

21. ເອຊາຢາ 26:3 ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ​ທີ່​ສົມບູນ​ແບບ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຈິດໃຈ​ໝັ້ນຄົງ ເພາະ​ພວກເຂົາ​ໄວ້ວາງໃຈ​ໃນ​ເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຕ້ອງອາໄສພຣະວິນຍານ ແລະອະທິຖານຫາພຣະວິນຍານ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ອະ​ທິ​ຖານ​ເພື່ອ​ຫຍັງ, ແຕ່​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ເອງ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ຖານ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ການ​ຮ້ອງ​ຄາງ​ບໍ່​ມີ​ຄໍາ.

ການຮັບມືກັບການທໍລະຍົດ

ລືມອະດີດ, ກ້າວຕໍ່ໄປ, ແລະສືບຕໍ່ຕາມໃຈປະສົງຂອງພະເຈົ້າ.

23. ຟີລິບ 3:13-14 ພີ່ນ້ອງເອີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນັບວ່າຕົນເອງຖືກຈັບ, ແຕ່ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ, ລືມສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ແລະບັນລຸເຖິງສິ່ງທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າມຸ່ງຫນ້າໄປຫາເຄື່ອງຫມາຍເພື່ອລາງວັນຂອງການເອີ້ນອັນສູງສົ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເບິ່ງ_ນຳ: ການ​ສັດ​ຊື່​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ: (5 ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້)

ເຕືອນໃຈ

24. ມັດທາຍ 24:9-10 ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ຖືກ​ຂົ່ມເຫັງ ແລະ​ປະຫານ​ຊີວິດ ແລະ​ທຸກ​ຊາດ​ຈະ​ກຽດຊັງ​ເຈົ້າ​ຍ້ອນ ຂອງຂ້ອຍ. ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຈະ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແລະ​ຈະ​ທໍລະຍົດ​ແລະ​ກຽດ​ຊັງ​ກັນ.

ຕົວຢ່າງຂອງການທໍລະຍົດໃນພຣະຄຳພີ

25. ຜູ້ຕັດສິນ 16:18-19 ເມື່ອ​ເດລີລາ​ຮູ້​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໃຫ້​ລາວ​ຮູ້, ນາງ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຄົນ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ຟີລິດສະຕິນ ແລະ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຟ້າວ​ມາ​ທີ່​ນີ້​ໂດຍ​ທັນທີ ເພາະ​ລາວ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ. ໄດ້ບອກຂ້ອຍທຸກຢ່າງ.” ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຈົ້ານາຍ​ຂອງ​ຟີລິດສະຕິນ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ນາງ ແລະ​ເອົາ​ເງິນ​ໄປ​ນຳ. ສະນັ້ນ ນາງ​ຈຶ່ງ​ຊັກຊວນ​ລາວ​ໃຫ້​ນອນ​ຫລັບ​ຢູ່​ເທິງ​ຕັກ​ຂອງ​ນາງ, ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໂກນ​ຜົມ​ເຈັດ​ອັນ​ອອກ​ຈາກ​ຫົວ​ຂອງ​ລາວ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ອັບອາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລາວໄດ້ປະຖິ້ມລາວ.

ຊາອຶເລ​ໄດ້​ທໍລະຍົດ​ຕໍ່​ດາວິດ

1 ຊາມູເອນ 18:9-11 ສະນັ້ນ ຕັ້ງແຕ່​ເວລາ​ນັ້ນ​ມາ ກະສັດ​ໂຊນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ອິດສາ​ຕໍ່​ດາວິດ. ໃນມື້ຕໍ່ມາ ວິນຍານທີ່ເຈັບປວດຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ຄອບຄຸມຊາອຶເລ, ແລະລາວເລີ່ມດັງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງລາວຄືກັບຄົນບ້າ. ດາວິດ​ໄດ້​ຫຼິ້ນ​ພິນ, ດັ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮັດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້. ແຕ່​ໂຊໂລ​ມີ​ຫອກ​ຢູ່​ໃນ​ມື​ຂອງ​ລາວ ແລະ​ທັນໃດ​ນັ້ນ ລາວ​ກໍ​ໂຍນ​ມັນ​ໃສ່​ດາວິດ ໂດຍ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຈະ​ແທງ​ລາວ​ໃສ່​ກຳແພງ. ແຕ່​ດາວິດ​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ​ລາວ​ສອງ​ຄັ້ງ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.